Kodunuzu çalıştırmanın en kolay yolu

Cloud Functions, Google Cloud'un etkinlik odaklı sunucusuz işlem platformudur. Kodunuzu, sunucu sağlamak zorunda kalmadan yerel olarak veya bulutta çalıştırın. Koddan başlayarak sürekli teslim ve izleme araçlarıyla dağıtın. Cloud Functions, ölçeğini otomatik olarak artırıp azaltır. Böylelikle yalnızca kullandığınız işlem kaynakları için ödeme yaparsınız. Mevcut Google Cloud veya üçüncü taraf hizmetlerine bağlanarak uçtan uca karmaşık geliştirme senaryolarını kolayca oluşturun.

  • Sağlama, yönetim veya yeni sürüme geçme için sunucu gerektirmez
  • Yüke göre otomatik ölçeklendirme yapar
  • Farklı diller arasında karmaşık uygulama geliştirmeyi basitleştirir
  • Entegre izleme, günlük kaydı ve dağıtılmış izleme
  • En az ayrıcalık ilkesine göre görevde ve işlev düzeyi başına yerleşik güvenlik
  • Karma ve çoklu bulut senaryoları için temel ağ özellikleri

Temel özellikler

Basitleştirilmiş geliştirici deneyimi ve daha yüksek geliştirici hızı

Cloud Functions, basit ve sezgisel bir geliştirici deneyimi sunar. Kodunuzu yazın, operasyonel altyapıyı Google Cloud'a bırakın. Etkinlikleri yanıtlayan küçük kod parçacıklarını yazıp çalıştırarak daha hızlı geliştirin. Düzenleme sırasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için tetikleyiciler aracılığıyla Google Cloud'a veya üçüncü taraf bulut hizmetlerine bağlanın.

Kullandığınız kadar ödeme yapın

Yalnızca işlevinizin en yakın 100 milisaniyeye kadar ölçülen yürütme süresi için faturalandırılırsınız. İşleviniz aktif olmadığı zamanlar için ödeme alınmaz. Cloud Functions, etkinliklere yanıt olarak otomatik şekilde hızla kullanılabilir ve geri çekilebilir.

Açık teknoloji sayesinde tedarikçilere bağlı kalmayın

İşlevleri birden çok ortamda çalıştırmak ve tedarikçilere bağlı kalmamak için açık kaynaklı FaaS (hizmet olarak işlev) çerçevesinden yararlanın. Desteklenen ortamlar arasında Cloud Functions, yerel geliştirme ortamı, şirket içi, Cloud Run, Anthos için Cloud Run ve Knative tabanlı olan diğer sunucusuz ortamlar bulunur.

Müşteri hikayeleri

Öne Çıkanlar

  • CTO: "Web hizmetleri veya veritabanı etkileşimleri gibi neredeyse her şey artık kod haline geldi"

  • Oyun sunucuları için yalnızca 20 saniyede yeni örnekler oluşturarak oyuncular için gecikmeyi en aza indirir

  • Geliştiricilere, altyapı yönetimi üzerinde çalışmak yerine daha yeni ve daha iyi ürünler yaratabilme özgürlüğü sunar

Sektör

  • Oyun

Diğer müşterileri göster

Yenilikler

Belgeler

eğitici
Cloud Functions'ı kullanmaya başlama

Google Cloud Console ile yalnızca web tarayıcınızı kullanarak Bulut İşlevi oluşturun ve dağıtın.

eğitici
Komut satırından Cloud Functions işlevi dağıtma

Gcloud komut satırı aracı kullanarak Cloud Functions işlevi oluşturup dağıtın.

eğitici
Gerçek zamanlı dosya işlemeyle dosya yüklemelerine göre kod çalıştırma

Cloud Storage paketine dosya yüklemelerine göre nasıl kod çalıştırılacağını öğrenin.

eğitici
HTTP isteklerine göre kod çalıştırma

HTTP isteğini işleyen bir Cloud Functions işlevi oluşturun.

eğitici
Pub/Sub konusuna mesaj yayınlayarak bir işlevi tetikleme

Pub/Sub konusuna mesaj yayınlayarak Cloud Functions işlevini nasıl tetikleyeceğinizi öğrenin.

eğitici
BigQuery ile e-posta göndermek ve verileri analiz etmek için Bulut İşlevlerini kullanma

SendGrid platformu üzerinden e-posta göndermek, webhook'lar üzerinden SendGrid analiz verilerini almak ve analiz için verileri BigQuery'ye yüklemek amacıyla Cloud Functions'ı kullanmayı öğrenin.

eğitici
Görüntülerden metin çıkarmak için makine öğrenimi yapan bir işlevi tetikleme

Cloud Vision API'yi kullanarak görüntülerden metin çıkarmak için Cloud Functions işlevini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

eğitici
HTTP tetiklenmiş Cloud Functions işlevlerini kullanarak Firebase Realtime Database ile etkileşime geçin

Firebase Realtime Database ile etkileşim kurmak için Cloud Functions işlevini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

eğitici
Kullanıcılarla etkileşime geçmek için Slack Slash komutunu uygulama

Kullanıcılarla etkileşime geçmek için Slack Slash komutunu uygulamak amacıyla Cloud Functions işlevini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Yaygın kullanım örnekleri

Sunucusuz uygulama arka uçları

Kodunuzu Google Cloud hizmetlerinden tetikleyin veya herhangi bir web, mobil ya da arka uç uygulaması üzerinden doğrudan arayın. Cloud Functions, Google Cloud ve üçüncü taraf hizmetlere entegre olup genişleyebileceğiniz bağlayıcı bir mantık katmanı sunarak yüksek düzeyde kullanılabilir, güvenli ve uygun maliyetli sunucusuz uygulamaları hızla oluşturabilmenizi sağlar.

Üçüncü taraf hizmetler ve API'lerle entegrasyon

Kendi mikro hizmetlerinizi HTTP API'leri aracılığıyla kullanıma sunmak için Cloud Functions'ı kullanın. Hizmeti, uygulamanızı başarılı bir Stripe ödemesinden sonra onay e-postası göndermek ya da Twilio kısa mesaj etkinliklerine cevap vermek gibi güçlü özelliklerle hızla genişletmek amacıyla webhook entegrasyonları sunan üçüncü taraf hizmetlerle entegre olmak için de kullanabilirsiniz.

Üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon iş akışıGitHubGitHub push webhookPush commitsSlack postMessage APISlackCloud Functions
Sunucusuz mobil arka uçları

Sunucu kurmakla uğraşmadan uygulamanızı genişletmek için Cloud Functions'ı doğrudan Firebase üzerinden kullanın. Kullanıcılarınızın etkinlik tabanlı bildirimlerle etkileşime geçmesini sağlamak, CPU ve ağ iletişimi yoğun olan görevleri Google Cloud'a boşaltmak için kullanıcı işlemleri, analizler ve kimlik doğrulama etkinliklerine göre kodunuzu çalıştırın.

Sunucusuz mobil arka uçları akışıFirebase Cloud MessagingNew messageDatabaseNew followerCloud Functions
Sunucusuz IoT arka uçları

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazı telemetri verisi toplamaya, gerçek zamanlı işlemeye ve analize yönelik arka uçlar oluşturmak için Cloud IoT Core ve diğer tümüyle yönetilen hizmetler ile Cloud Functions'ı kullanın. Cloud Functions, etkinlik geldikçe her etkinliğe özel mantık uygulamanızı sağlar.

Cloud functions ile sunucusuz iot arka uçlarıPub/SubCloud FunctionsSensorCeiling fanTemperaturereached 80ºFTurn onTrigger configurationchangeCloud IoT CoreCloud IoT Core

Gerçek zamanlı veri işleme sistemleri

Verilerdeki değişikliklere göre kodunuzu çalıştırın. Cloud Functions; Cloud Storage, Cloud Pub/Sub ve Stackdriver Logging gibi Google Cloud hizmetleri üzerinden etkinliklere yanıt vererek farklı sunucusuz, gerçek zamanlı veri işleme sistemlerini güçlendirmenizi sağlar.

Gerçek zamanlı dosya işleme

Görüntü yüklemelerinden küçük resim oluşturmak, günlükleri işlemek, içerikleri doğrulamak, videoların kodunu dönüştürmek, gerçek zamanlı veri doğrulamak, birleştirmek ve filtrelemek için yüklemeden sonra dosyaları hemen işleyebilmek amacıyla Cloud Storage veya Firebase Storage üzerinden etkinliklere cevap vermek için Cloud Functions'ı kullanın.

Gerçek zamanlı dosya işlemeStorageCloud FunctionsProcesses uploaded imageCloud Vision APIDetects offensive imagesCloud FunctionsBlurs images using ImageMagickFunction triggeredStorage
Gerçek zamanlı akış işleme

İşlem yürütme, akış analizi, uygulama etkinliği izleme, IoT cihazı telemetrisi, sosyal medya analizi ve diğer uygulama türlerinde akış verilerini işlemek, dönüştürmek ve zenginleştirmek için Pub/Sub üzerinden etkinlikleri yanıtlayın.

Gerçek zamanlı akış işlemeStorageCloud FunctionsProcesses uploaded imageCloud Vision APIDetects offensive imagesCloud FunctionsBlurs images using ImageMagickFunction triggeredStorage

Akıllı uygulamalar

Uygulamalarınızda yapay zekayı kolayca kullanın.

Sanal asistanlar ve konuşma deneyimleri

Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi, kullanıcıların kendi işlerini yapmasına yardımcı olan ses ile metin tabanlı doğal konuşma deneyimleriyle genişletmek için Cloud Speech API'ye ve Dialogflow'a sahip olan Cloud Functions'ı kullanın. Google Asistan, Amazon Alexa, Facebook Messenger ve diğer popüler platform ile cihazlardaki kullanıcılarla bağlantı kurun.

Cloud functions'ı kullanan sanal asistanlarGoogle HomeSlackMessagerCloud FunctionsDialogflowCloud Machine LearningVision APICloud Datastore
Video ve görüntü analizi

Video ve görüntülerden alakalı bilgiler almak için Cloud Functions'ı Video Intelligence API ve Cloud Vision API ile kullanın. Böylece medya içeriğinizde arama, keşfetme ve analiz elde etme işlemlerini yapabilirsiniz.

Video ve görüntü analiz süreci şemasıVideo contentCloud Storage (full length videos)Frontend built on App EngineCloud Storage (video annotation JSON)Cloud FunctionsVideo IntelligenceVideo metadata
Yaklaşım analizi

Metnin yapısını ve anlamını ortaya çıkarmak, uygulamalarınıza yaklaşım analizi ve amaç çıkarma özellikleri eklemek için Cloud Functions'ı Cloud Natural Language API ile birlikte kullanın.

Yaklaşım analizi akışıCloud FunctionsNatural Language APISentiment extractionTrend analysisText messageTwilio“Devoxx is such an amazing event!”BigQuery

Tüm özellikler

Karmaşık uygulamalar oluşturmak için hizmetleri bağlar ve genişletir Cloud Functions, tüm Google Cloud, Firebase, Google Asistan ve üçüncü taraf bulut hizmetlerinden tek bir yapı taşı gibi yararlanmanızı, bu hizmetleri kod yardımıyla kolayca bağlamanızı ve geliştirmenizi, konseptten üretime hızlıca geçmenizi sağlar. Cloud Functions ve Pub/Sub, Cloud Tasks, Cloud Scheduler, Firestore, Cloud ML, Vision API ve BigQuery gibi diğer Google Cloud hizmetlerini kullanarak uçtan uca çözümler ile karmaşık iş akışları geliştirin. Bunun yanı sıra uygulamanızı, güçlü özelliklerle hızlı bir şekilde genişletmek için webhook entegrasyonları sunan üçüncü taraf hizmetlerle entegre edin.
Uçtan uca geliştirme ve teşhis edilebilirlik Entegre izlemeyle kodlamadan dağıtıma ulaşın. Stackdriver ile uygulamanız üzerinde tam gözlenebilirlik ve teşhis edilebilirlik elde edin. Bunun yanı sıra açık kaynaklı işlevler çerçevesini kullanarak geliştirme/hata ayıklama konusunda yerel ve bağlantısız destek alın.
Otomatik ölçeklenir Kullanıcılara, altyapıyı bile düşündürmeden sıfır ölçekten küresel ölçeğe kadar hizmet verin. Cloud Functions, altyapıyı otomatik olarak yönetir ve iş yükü boyutuna göre ölçeklendirir.
Sunucu yönetimi gerektirmez Kodunuzu dağıtın, Google sizin için çalıştırsın ve ölçeklendirsin. Cloud Functions tüm altyapıyı soyutlar, böylece kodunuza odaklanabilir ve her zamankinden daha hızlı bir şekilde uygulama oluşturabilirsiniz.
Olaylara göre kod çalıştırır Cloud Functions, kodunuzu Google Cloud, Firebase ve Google Asistan'dan tetiklemenizi veya herhangi bir web, mobil ya da arka uç uygulamasından HTTP aracılığıyla doğrudan çağırmanızı sağlar.
Kullandığınız kadar ödeme yapın Yalnızca işlevinizin en yakın 100 milisaniyeye kadar ölçülen yürütme süresi için faturalandırılırsınız. İşleviniz aktif olmadığı zamanlar için ödeme alınmaz. Cloud Functions, etkinliklere yanıt olarak otomatik şekilde hızla kullanılabilir ve geri çekilebilir.
Açık teknoloji sayesinde tedarikçilere bağlı kalmayın İşlevleri birden çok ortamda çalıştırmak ve tedarikçilere bağlı kalmamak için açık kaynaklı FaaS (hizmet olarak işlev) çerçevesinden yararlanın. Desteklenen ortamlar arasında Cloud Functions, yerel geliştirme ortamı, şirket içi, Cloud Run, Anthos için Cloud Run ve Knative tabanlı olan diğer sunucusuz ortamlar bulunur.

Fiyatlandırma

Cloud Functions işlevin çalışma süresine, çağrılma sayısına ve işlev için sağladığınız kaynak sayısına göre fiyatlandırılır.

Fiyatlandırma bilgilerini görüntüle

İş Ortakları

Hizmet iş ortaklarıyla buluta geçiş sürecinizi hızlandırın.