Cloud Functions Bèta

Een serverloze omgeving om cloudservices te ontwerpen en te verbinden

Kosteloos uitproberen Documentatie bekijken

Serverloze apps op de infrastructuur van Google

Cloudcomputing heeft volledig serverloze computingmodellen mogelijk gemaakt, waarbij logica op aanvraag kan worden ingeschakeld in reactie op gebeurtenissen die overal vandaan kunnen komen. Ontwikkel apps vanuit minutieuze bedrijfslogica die alleen voor de periode dat uw code wordt uitgevoerd en tot op de dichtstbijzijnde 100 milliseconden in rekening wordt gebracht. Bedien van nul gebruikers tot de hele planeet zonder infrastructuur te hoeven beheren.

Microservices in plaats van monolieten

U kunt pas echt flexibel ontwikkelen wanneer u systemen bouwt die uit kleine, onafhankelijke functionele eenheden zijn samengesteld waarbij elke eenheid zich richt op het perfect uitvoeren van één taak. Met Cloud Functions kunt u services bouwen en implementeren op het niveau van een enkele functie en niet slechts op het niveau van complete apps, containers of VM's.

Cloudservices verbinden en uitbreiden

Cloud Functions biedt een verbindende logicalaag waarmee u code kunt schrijven om cloudservices te verbinden en uit te breiden. Luister naar en reageer op gebeurtenissen zoals het uploaden van een bestand naar Cloud Storage, een inkomend bericht op een Cloud Pub/Sub-onderwerp, een logboekverandering in Stackdriver Logging of een mobielgerelateerde gebeurtenis uit Firebase. Cloud Functions combineert bestaande cloudservices en maakt het mogelijk om een toenemend aantal gebruiksscenario's te behandelen met gebeurtenisgedreven code.

Serverloos besparen

Cloud Functions zijn tijdelijk van aard en worden gestart en gestopt in reactie op gebeurtenissen in de omgeving. U betaalt alleen voor de periode waarin uw functie wordt uitgevoerd, gemeten naar de dichtstbijzijnde 100 milliseconden. U betaalt niets als uw functie niet wordt uitgevoerd.

Klaar voor mobiel gebruik

Ontwikkelaars van mobiele apps kunnen Cloud Functions rechtstreeks vanuit Firebase, het mobiele platform van Google Cloud, gebruiken. Firebase verstuurt gebeurtenissen waar Cloud Functions op kan reageren, bijvoorbeeld vanuit Firebase Analytics, Realtime Database, Authentication en Storage.

Gewoon code toevoegen

Cloud Functions worden uitgevoerd in een volledig beheerde, serverloze omgeving. Google neemt u de zorg voor de infrastructuur, besturingssystemen en runtime-omgevingen volledig uit handen. Elke Cloud Function wordt uitgevoerd in een eigen, geïsoleerde, veilige context, schaalt automatisch en heeft een levenscyclus die onafhankelijk is van andere functies.

Open en bekend

Cloud Functions zijn geschreven in Javascript en worden uitgevoerd in een standaard Node.js-runtime-omgeving. Wij maken geen aannames over de kenmerken van uw besturingssysteem: uw functies, inclusief eigen bibliotheken die u meeneemt naar het platform, doen gewoon hun werk. Ontdek een superieure, open ontwikkelervaring die is ontstaan uit de samenwerking tussen de Node.js Foundation, onze Google-collega's en de community via de open source V8 engine.

Gebruiksscenario's voor Cloud Functions

Mobiel backend
Gebruik Google's mobiele platform voor app-ontwikkelaars, Firebase, en breid uw mobiele backend uit met Cloud Functions. Luister naar en reageer op gebeurtenissen uit Firebase Analytics, Realtime Database, Authentication en Storage.
API's en microservices
Stel apps samen uit lichtgewicht, losjes verbonden stukjes logica die u snel kunt ontwikkelen en die automatisch worden geschaald. Uw functies kunnen gebeurtenisgedreven zijn of direct over HTTP/S worden aangeroepen.
Dataverwerking/ETL
Luister naar en reageer op gebeurtenissen uit Cloud Storage, zoals wanneer een bestand is gemaakt, gewijzigd of verwijderd. Verwerk afbeeldingen, transcodeer video, valideer of transformeer gegevens en roep elke gewenste webservice aan vanuit uw Cloud Function.
Webhooks
Reageer via een simpele HTTP-trigger op gebeurtenissen uit systemen van derden, zoals GitHub, Slack, Stripe of andere plekken die HTTP/S-verzoeken kunnen verzenden.
IoT
Stel u tientallen of honderdduizenden apparaten voor, die gegevens naar Cloud Pub/Sub streamen en automatisch Cloud Functions starten om de gegevens te verwerken, te transformeren en op te slaan. Met Cloud Functions kunt u dit volledig serverloos doen.

"Wij wilden de ontwikkelproductiviteit bij Meetup verbeteren door taakbeheer met Slack te integreren. Google Cloud Functions maakte deze integratie zo gemakkelijk als het publiceren van een nieuwe HTTP-functie. We hebben de tool nu in de hele organisatie uitgerold zonder ooit een server of VM aan te raken."

— Jose Rodriguez Lead of Engineering Effectiveness, Meetup

Functies van Cloud Functions

Cloud Pub/Sub-triggers
Cloud Functions kunnen door berichten in een Cloud Pub/Sub-onderwerp worden geactiveerd. Meerdere functies kunnen zich op hetzelfde onderwerp abonneren.
Cloud Storage-triggers
Een Cloud Function kan worden gekoppeld aan mutatiegebeurtenissen in een Cloud Storage-bucket. De functie wordt elke keer uitgevoerd als in de bucket een bestand wordt gemaakt, verwijderd of gewijzigd.
Firebase-triggers
De eersteklas integratie tussen Firebase en Cloud Functions is perfect voor mobiele ontwikkelaars. Bekijk hier de gebeurtenissen die door Firebase worden vrijgegeven.
HTTP/S-aanroepen
Functies die zijn geïmplementeerd met een HTTP-trigger krijgen een volledig gekwalificeerd domein en een dynamisch gegenereerd TLS-certificaat voor veilige communicatie.
GitHub/Bitbucket
Gebruik Cloud Source Repositories om Cloud Functions rechtstreeks te implementeren vanuit uw Github- of Bitbucket-opslagplaats, zonder dat u code hoeft te uploaden of versies hoeft te beheren.
Logboekregistratie, controle en foutopsporing
Logboeken die vanuit uw Cloud Functions worden verzonden, worden automatisch in Stackdriver Logging opgeslagen en prestatietelemetrie wordt in Stackdriver Monitoring vastgelegd. Met Stackdriver Debugger kunt u het gedrag van uw code in productie onderzoeken.
Automatisch oplossen van afhankelijkheden
U hoeft voor implementatie niet alle afhankelijkheden van uw functie op te geven. Stuur ons uw broncode en uw manifest en wij doen de rest.

Prijzen van Cloud Functions

Bij het gebruik van Google Cloud Functions worden kosten in rekening gebracht voor aanroepen, rekentijd en uitgaande gegevens. Inkomende gegevens en uitgaande gegevens naar andere Google API's in dezelfde regio zijn kosteloos. Bekijk het prijsoverzicht voor uitgebreidere prijsinformatie.

  Kosteloos Limiet per maand Prijs Boven kosteloze limiet (per eenheid) Prijseenheid
Aanroepen* 2 miljoen aanroepen $ 0,40 per miljoen aanroepen
Rekentijd 400.000 GB-seconden $ 0,0000025 per GB-seconde
200.000 GHz-seconden $ 0,0000100 per GHz-seconde
Uitgaande gegevens (Egress) 5 GB $ 0,12 per GB
Inkomende gegevens (Ingress) Onbeperkt Kosteloos per GB
Uitgaande gegevens naar Google API's in dezelfde regio Onbeperkt Kosteloos per GB

* Omvat zowel achtergrond- als HTTP-functies.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.
Bèta: Dit is een Bèta-release van Cloud Functions. Deze functie valt onder geen enkele SLA en geen enkel beëindigingsbeleid en is mogelijk onderhevig aan wijzigingen die niet geschikt zijn voor oudere versies.