Google Cloud-whitepapers

Uitgebreide whitepapers over de geschiedenis en praktische toepassing van GCP

Meer informatie over GCP

In GCP-whitepapers wordt de technologie achter onze producten en services uitgelegd en worden onderwerpen als beveiliging, architectuur en de totale kosten van eigendom onder de loep genomen. De whitepapers die u hier vindt, zijn geschreven door Googlers, onafhankelijke analisten, klanten en partners. Door brancheanalisten geschreven rapporten staan in ons overzicht met Analistenrapporten.

Google

September 2018

A guide to financial governance in the cloud (Een handleiding voor financiële governance in de cloud)

Deze paper behandelt het belang van controles op financiële governance en de rol die deze controles spelen bij betere voorspelbaarheid van cloudkosten.

Meer informatie

Google

September 2018

Understanding the Velostrata technology for mass migrations into GCP (Begrijpen hoe de Velostrata-technologie voor grootschalige migratie naar GCP werkt)

Deze whitepaper biedt een dieper inzicht in de unieke technologie en architectuur van Velostrata. U ontdekt hoe deze mogelijkheden de huidige werkwijzen voor grootschalige migratie optimaliseren.

Meer informatie

Google

September 2018

Data deletion on Google Cloud Platform (Gegevensverwijdering op Google Cloud Platform)

Dit document biedt een overzicht van het veilige proces dat we hanteren bij de verwijdering van de klantgegevens (zoals gedefinieerd in de servicevoorwaarden van Google Cloud Platform) die u op Google Cloud Platform heeft opgeslagen.

Meer informatie

Google

April 2018

Running your Modern .NET Application on Kubernetes (Uw moderne .NET-app uitvoeren op Kubernetes)

Deze paper is de derde in een reeks van drie papers over de modernisering van .NET-apps. In deze paper komt u meer te weten over concepten voor containerisatie en indeling. U ontdekt hoe u de .NET PetShop-app in containers indeelt en op Kubernetes uitvoert.

Meer informatie

Partner

Februari 2018

Modernizing your .NET Application for Google Cloud Platform (Uw .NET-app moderniseren voor Google Cloud Platform)

Deze whitepaper is de tweede in een serie van drie whitepapers over hoe u lokale, monolithische .NET-apps gereedmaakt voor de cloud. In deze whitepaper gaat het over de overstap van een Oracle-database naar PostgreSQL en de migratie van VM's.

Meer informatie

Partner

Januari 2018

Taking the Cloud-Native Approach with Microservices (De cloudeigen aanpak voor microservices)

Deze whitepaper behandelt de basiselementen van de overgang van een monolithische software-app-architectuur naar microservices. U gebruikt domeingedreven ontwerpen om de PetShop ASP.NET-app te moderniseren.

Meer informatie

Partner

December 2017

How to Lift-and-Shift a Line of Business Application onto Google Cloud Platform (De lift-and-shift van bedrijfsapps naar Google Cloud Platform)

Deze whitepaper behandelt de lift-and-shift van een app naar Google Cloud Platform. U leert stapsgewijs hoe u een ASP.NET Windows-app, inclusief componenten als SQL Server, naar GCP overzet.

Meer informatie

Google

December 2017

Encryption in Transit in Google Cloud (Versleuteld verkeer in Google Cloud)

De versleuteling van verkeer beschermt uw gegevens als communicatie wordt onderschept terwijl gegevens tussen uw site en de cloudprovider of tussen twee services worden verplaatst. Google hanteert meerdere beveiligingsmaatregelen om de authenticiteit, integriteit en privacy van gegevens te bewaken tijdens een overdracht.

Meer informatie

Google

Oktober 2016

Encryption in Transit in Google Cloud (Whitepaper over beveiliging bij Google)

In deze whitepaper leest u wat Google allemaal op het gebied van beveiliging en naleving doet voor Google Cloud Platform, ons pakket producten en services voor de openbare cloud.

Meer informatie

Partner

Oktober 2016

Using StorReduce for Cloud-based Data Deduplication (StorReduce gebruiken voor cloudgebaseerde gegevensdeduplicatie)

StorReduce is een specialistische oplossing voor clouddeduplicatie die zich tussen uw apps en Google Cloud Storage bevindt en die de overdracht van gegevens naar de cloud tot wel 30 keer versnelt en de kosten voor opslag verlaagt.

Meer informatie

Google

Augustus 2016

Encryption at Rest in Google Cloud Platform (Versleuteling van inactieve gegevens op Google Cloud Platform)

Voor veel particulieren en bedrijven is beveiliging een doorslaggevende factor bij het kiezen van een openbare-cloudleverancier. Google gebruikt meerdere versleutelingslagen om inactieve klantgegevens in Google Cloud Platform-producten te beschermen.

Meer informatie

Google

April 2016

Best Practices for DDoS Protection and Mitigation on Google Cloud Platform (Praktische tips voor DDoS-bescherming en -preventie op Google Cloud Platform)

In dit document staan praktische tips om u bij uw Google Cloud Platform-implementatie (GCP) te beschermen tegen DDoS-aanvallen en deze te voorkomen.

Meer informatie

Klant

December 2015

Transforming Options Market Data with the Dataflow SDK (Gegevens van de optiemarkt transformeren met de Dataflow-SDK)

We introduceren enkele van de sleutelconcepten achter het ontwerpen en uitvoeren van apps die Dataflow gebruiken. Ook laten we in een praktijkvoorbeeld zien hoe we symboolgegevens van de optiemarkt transformeren en verwerken en hoe we de transformaties vervolgens in een Google BigQuery-dataset opslaan.

Meer informatie

Google

Juli 2015

Migrating to Google Cloud Storage Nearline From Amazon Glacier (Migreren naar Google Cloud Storage Nearline vanuit Amazon Glacier)

Google Cloud Storage Nearline is een voordelige opslagklasse die aantrekkelijke is voor archivering. Dit document bevat praktische tips voor het migreren van gegevens van Amazon Glacier naar Cloud Storage Nearline.

Meer informatie

Klant

Mei 2015

Scaling to Build the Consolidated Audit Trail: A Financial Services Application of Google Cloud Bigtable (Schalen met het oog op het maken van een geconsolideerde audit trail: een toepassing van Google Cloud Bigtable voor de financiële dienstverlening)

We bekijken hoe Google Cloud Bigtable van nut kan zijn in de context van de geconsolideerde audit trail (Consolidated Audit Trail, CAT) en voeren een reeks experimenten uit om de snelheid en schaalbaarheid van Cloud Bigtable te meten. Cloud Bigtable is goed schaalbaar en voldoet aan de vereisten voor de CAT.

Meer informatie

Google

April 2015

Google Genomics

De DNA-sequentiegegevens stromen binnen en onderzoekers over de hele wereld willen graag met u werken. Google Genomics kan u helpen meer omvattende vragen te stellen en uw gegevens sneller te analyseren.

Nu aanmelden

Google

April 2013

Dedicated Server Gaming Solution (Speciale oplossing voor servergames)

In deze whitepaper wordt een zeer schaalbare en betrouwbare game-implementatie gepresenteerd die gebruikmaakt van Google App Engine en Google Compute Engine voor realtime spelersinteracties.

Meer informatie

Google

November 2012

An Inside Look at Google BigQuery (Google BigQuery van binnenuit bekeken)

In deze whitepaper wordt Google BigQuery geïntroduceerd, een volledig beheerde en cloudgebaseerde interactieve zoekopdrachtservice voor zeer grote datasets. BigQuery is de externe implementatie van 'Dremel', de kerntechnologiecode van Google.

Meer informatie