Google Cloud-whitepapers

Uitgebreide whitepapers over de geschiedenis en praktische toepassing van GCP

Meer informatie over GCP

In GCP-whitepapers wordt de technologie achter onze producten en services uitgelegd en worden onderwerpen als beveiliging, architectuur en de totale kosten van eigendom onder de loep genomen. De whitepapers die u hier vindt, zijn geschreven door Googlers, onafhankelijke analisten, klanten en partners. Door brancheanalisten geschreven rapporten staan in ons overzicht met Analistenrapporten.

Google

November 2018

Algorithms behind AI Explanations on Google Cloud (Algoritmen achter AI Explanations op Google Cloud)

AI Explanations op het Google Cloud AI Platform helpt u het gedrag van uw model te begrijpen, zodat u eenvoudig fouten kunt opsporen en betere beslissingen kunt nemen. Deze whitepaper beschrijft de gebruikte technieken, hun theoretische onderliggende concept en hun beperkingen.

Meer lezen

Google

September 2019

Anthos: An opportunity to modernize application security (Anthos: een kans om app-beveiliging te moderniseren

Ontdek hoe u met Anthos de beveiliging van uw hybride en multicloud-omgevingen kunt verbeteren door consistent beleid toe te passen op alle omgevingen, productietaken met verschillende risicoprofielen te isoleren en alleen vertrouwde productietaken te implementeren.

Meer lezen

Google

September 2019

Moderne wachtwoordbeveiliging voor gebruikers

Biedt wachtwoordadvies en -aanbevelingen voor gebruikers van online apps waarvoor verificatie vereist is.

Meer lezen

Google

September 2019

Moderne wachtwoordbeveiliging voor systeemontwerpers

Beschrijft moderne wachtwoordbeveiliging en biedt advies en aanbevelingen voor ontwerpers en technici die veilige online apps maken.

Meer lezen

Google

Juli 2019

Beveiligingsfuncties van Connect for Anthos

In deze paper worden de beveiligingsmaatregelen besproken die in Connect for Anthos zijn ingebouwd voor klanten die hun GKE On-Prem-gebruikersclusters willen beveiligen.

Meer lezen

Google

Januari 2019

Google Security Whitepaper (Whitepaper over beveiliging bij Google)

In deze whitepaper leest u wat Google allemaal op het gebied van beveiliging en naleving doet voor Google Cloud Platform, ons pakket producten en services voor de openbare cloud.

Meer lezen

Google

December 2018

Het cloudadoptie-framework van Google

Is uw organisatie klaar voor de cloud? Gebruik het cloudadoptie-framework van Google als leidraad om erachter te komen.

Meer lezen

Google

November 2018

Kubernetes: Your Hybrid Cloud Strategy (Kubernetes: Uw hybride cloudstrategie)

In deze paper wordt besproken hoe Kubernetes een holistische hybride cloudoplossing biedt die uw implementatie en beheer vereenvoudigt en operationele zorgen wegneemt.

Meer lezen

Google

September 2018

A guide to financial governance in the cloud (Een handleiding voor financiële governance in de cloud)

Deze paper behandelt het belang van controles op financiële governance en de rol die deze controles spelen bij betere voorspelbaarheid van cloudkosten.

Meer lezen

Google

September 2018

Understanding the Velostrata technology for mass migrations into GCP (Begrijpen hoe de Velostrata-technologie voor grootschalige migratie naar GCP werkt)

Deze paper biedt een grondig inzicht in de unieke technologie en architectuur van Velostrata. U ontdekt hoe met deze mogelijkheden de huidige werkwijzen voor grootschalige migratie worden verbeterd.

Meer lezen

Google

September 2018

Gegevens verwijderen op Google Cloud Platform

Deze paper biedt een overzicht van het veilige proces dat we hanteren bij de verwijdering van de klantgegevens (zoals gedefinieerd in de servicevoorwaarden van Google Cloud Platform) die u op Google Cloud Platform heeft opgeslagen.

Meer lezen

Google

September 2018

Data incident response process (Reactieproces voor gegevensincidenten)

Deze paper geeft een gedetailleerd inzicht in het reactieproces voor gegevensincidenten van Google. Dit proces is erop gericht de gegevens van klanten te beschermen, de normale service zo snel mogelijk te herstellen en te voldoen aan zowel de wettelijke als contractuele nalevingsvereisten.

Meer lezen

Google

April 2018

Running your Modern .NET Application on Kubernetes (Uw moderne .NET-app uitvoeren op Kubernetes)

Deze paper is de derde in een reeks van drie papers over de modernisering van .NET-apps. In deze paper komt u meer te weten over concepten voor containerisatie en indeling. U ontdekt hoe u de .NET PetShop-app in containers indeelt en op Kubernetes uitvoert.

Meer lezen

Partner

Februari 2018

Modernizing your .NET Application for Google Cloud Platform (Uw .NET-app moderniseren voor Google Cloud Platform)

Deze whitepaper is de tweede in een serie van drie whitepapers over hoe u lokale, monolithische .NET-apps gereedmaakt voor de cloud. Deze whitepaper gaat over de overstap van een Oracle-database naar PostgreSQL en de migratie van VM's.

Meer lezen

Partner

Januari 2018

Taking the Cloud-Native Approach with Microservices (De cloudeigen aanpak voor microservices)

Deze whitepaper behandelt de basiselementen van de overgang van een monolithische software-app-architectuur naar microservices. U gebruikt domeingestuurde ontwerpen om de PetShop ASP.NET-app te moderniseren.

Meer lezen

Partner

December 2017

How to Lift-and-Shift a Line of Business Application onto Google Cloud Platform (De lift-and-shift van bedrijfsapps naar Google Cloud Platform)

Deze whitepaper behandelt de lift-and-shift van een app naar Google Cloud Platform. U leert stapsgewijs hoe u een ASP.NET Windows-app, inclusief componenten als SQL Server, naar GCP overzet.

Meer lezen

Google

December 2017

Encryption in Transit in Google Cloud (Versleuteling van 'data in transit' in Google Cloud)

De versleuteling van 'data in transit' beschermt uw gegevens als deze tijdens communicatie tussen uw site en de cloudprovider of tussen twee services worden onderschept. Google hanteert meerdere beveiligingsmaatregelen om de authenticiteit, integriteit en privacy van gegevens te bewaken tijdens een overdracht.

Meer lezen

Partner

Oktober 2016

Using StorReduce for Cloud-Based Data Deduplication (StorReduce gebruiken voor cloudgebaseerde gegevensdeduplicatie)

StorReduce is een specialistische oplossing voor clouddeduplicatie die zich tussen uw apps en Google Cloud Storage bevindt en die de overdracht van gegevens naar de cloud tot wel dertig keer versnelt en de kosten voor opslag verlaagt.

Meer lezen

Google

Augustus 2016

Encryption at Rest in Google Cloud Platform (Versleuteling van 'data at rest' in Google Cloud Platform)

Voor veel particulieren en bedrijven is beveiliging een doorslaggevende factor bij het kiezen van een openbarecloud-leverancier. Google gebruikt meerdere versleutelingslagen om 'data at rest' van klanten in Google Cloud Platform-producten te beschermen.

Meer lezen

Google

April 2016

Best Practices for DDoS Protection and Mitigation on Google Cloud Platform (Praktische tips voor DDoS-bescherming en -preventie op Google Cloud Platform)

Deze paper bevat praktische tips voor bescherming tegen DDoS-aanvallen en preventie van dergelijke aanvallen voor uw implementatie van Google Cloud Platform (GCP).

Meer lezen

Klant

December 2015

Transforming Options Market Data with the Dataflow SDK (Gegevens van de optiemarkt transformeren met de Dataflow-SDK)

Deze paper introduceert enkele sleutelconcepten achter het ontwerpen en uitvoeren van apps die Cloud Dataflow gebruiken. Ook laten we in een praktijkvoorbeeld zien hoe we symboolgegevens van de optiemarkt transformeren en verwerken en hoe we de transformaties vervolgens in een BigQuery-dataset opslaan.

Meer lezen

Google

Juli 2015

Migrating to Cloud Storage Nearline From Amazon Glacier (Migreren naar Cloud Storage Nearline vanuit Amazon Glacier)

Cloud Storage Nearline is een voordelige opslagklasse die aantrekkelijk is voor archivering. Deze paper bevat praktische tips voor het migreren van gegevens van Amazon Glacier naar Cloud Storage Nearline.

Meer lezen

Klant

Mei 2015

Scaling to Build the Consolidated Audit Trail: A Financial Services Application of Cloud Bigtable (Schalen met het oog op het maken van een geconsolideerde audit trail: een toepassing van Cloud Bigtable voor de financiële dienstverlening)

We bekijken hoe Cloud Bigtable van nut kan zijn in de context van de geconsolideerde audit trail (Consolidated Audit Trail, CAT) en voeren een reeks experimenten uit om de snelheid en schaalbaarheid van Cloud Bigtable te meten. Cloud Bigtable is goed schaalbaar en voldoet aan de vereisten voor de CAT.

Meer lezen

Google

November 2012

An Inside Look at BigQuery (Google BigQuery van binnenuit bekeken)

In deze whitepaper wordt BigQuery geïntroduceerd, een volledig beheerde en cloudgebaseerde interactieve zoekopdrachtservice voor zeer grote datasets. BigQuery is de externe implementatie van 'Dremel', de kerntechnologiecode van Google.

Meer lezen