Sanal Özel Bulut (VPC)

Cloud Platform kaynaklarınız için yönetilen ağ iletişimi işlevleri

Ücretsiz Deneyin

Google Cloud Platform içerisinde Özel Bir Alan

Sanal Özel Bulut (VPC), iş yüklerinin bölgesel ve küresel olarak bağlanma şeklini ölçekleyip kontrol etme esnekliği sağlar. Şirket içi veya uzak kaynaklarınızı GCP'ye bağladığınızda, her bir bölgedeki bağlantınızı veya yönetim politikalarınızı çoğaltma ihtiyacı duymadan VPC'lerinize küresel erişim elde edersiniz.

Genel

Tek bir Google Cloud VPC, genel internet üzerinden iletişim kurmadan birden fazla bölgeyi birleştirebilir. Şirket içi durumlarda VPC ile şirket içi kaynaklar arasındaki bağlantıyı tek bir VPC'deki tüm bölgelerle paylaşabilirsiniz. Her bölgede bağlantıya gerek duymazsınız.

Paylaşılabilir

Kuruluşun tamamında tek bir VPC'ye sahip olarak, projelerin içinde ekipler ayrı faturalandırma ve kotalarla ayrı tutulurken paylaşılan özel IP alanı ve VPN veya Cloud Interconnect gibi sık kullanılan hizmetlere erişim korunabilir.

Genişletilebilir

Google Cloud VPC'ler herhangi bir iş yükü sonlandırma veya kesinti süresi olmadan herhangi bir alt ağın IP alanını artırmanıza olanak tanır. Bu sayede ihtiyaçlarınızı karşılayacak esneklik ve büyüme seçeneklerine sahip olursunuz.

Özel

Hizmetinize herkese açık bir IP adresi sağlamak zorunda kalmadan depolama, büyük veri, analiz veya makine öğrenimi gibi Google hizmetlerine özel erişim elde edin. İnternet isteklerini almak ve arka uç hizmetlerinizi herkese açık uç noktalardan korumak için uygulamanızın kullanıcı arabirimini yapılandırın. Tüm bunları yaparken Google Cloud hizmetlerine erişmeye devam edin.

Şeffaf

Hem performans analizi hem de ağ bilgilerinin toplanması için dağıtımınızı izlemek amacıyla neredeyse gerçek zamanlı (5 saniye aralıklı) günlük kaydı için VPC akış günlüklerini kullanın. Bu sayede dağıtımınızın güvenli bir şekilde ve en üst düzey verimlilikle çalışmasını sağlayabilirsiniz.

VPC Özellikleri

Cloud Platform kaynaklarınız için yönetilen ağ iletişimi işlevleri

VPC Ağı
VPC; sanal topolojinizi otomatik olarak ayarlayabilir, alt ağlarınız ve ağ ilkeleriniz için ön ek aralıklarını yapılandırabilir veya bunları kendiniz de yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, CIDR aralıklarını kesinti olmadan genişletebilirsiniz.
Cloud Router
Sanal yönlendiricimizle Google harici ağınız ve VPC ağınız arasındaki dinamik Sınır Ağ Geçidi Protokolü (BGP) rota güncellemelerini etkinleştirin.
VPN
Mevcut ağınızı IPsec üzerinden VPC ağına güvenli bir şekilde bağlayın.
Güvenlik Duvarı
Örneklere erişimi kısıtlamak için ağlarınızı global olarak dağıtılan bir güvenlik duvarıyla bölümlere ayırın.
VPC Eşleme
Bant genişliği performans sorunları veya tek bir kırılma noktası olmadan aynı ya da farklı kuruluşlarda özel iletişim yapılandırın.
Paylaşılan VPC
Kuruluşunuzdaki çeşitli projelerde paylaşılacak bir VPC Ağı yapılandırın. Bağlantı rotaları ve güvenlik duvarları merkezi olarak yönetilir. Geliştiricileriniz, ayrı fatura ve kota sistemiyle kendi projelerini oluşturabilir. Bu sırada iletişim kurabilecekleri, paylaşılan bir özel ağa bağlanırlar.
Rotalar
Trafiği aynı ağ üzerinde ve hatta alt ağlar arasında, harici IP adresleri gerekmeksizin bir örnekten diğerine yönlendirin.
VPC Akış Günlükleri
Akış günlükleri, Google Compute Engine'deki ağ arayüzlerine giden ve bu arayüzlerden gelen IP trafiği hakkında bilgi elde eder. VPC akış günlükleri; ağ izlemeye, ağ bilgilerinin toplanmasına, gerçek zamanlı güvenlik analizine ve harcama optimizasyonuna yardımcı olur. GCP, neredeyse gerçek zamanlı görünürlüğü açısından benzersizdir. Diğer bulut günlükleri 10 dakikada bir güncellenirken GCP günlükleri 5 saniyede bir güncellenir.

VPC'nin kullanım alanları

VPC'yi kullanarak aşağıdakiler de dahil basit ve karmaşık mimariler oluşturabilirsiniz:

  • VPC'yi alt ağlarla oluşturarak, küresel olarak dağıtılmış çok katmanlı uygulamaları barındırma.
  • VPC'yi alt ağlarla ve VPN erişimiyle oluşturarak, GCP'nin barındırdığı veya harici olarak barındırılan veritabanlarını Google'ın benzersiz makine öğrenimi hizmetlerine bağlama.
  • Uygulama çoğaltma ile olağanüstü durum kurtarma. Yedek GCP bilgi işlem kapasitesi oluşturma ve ardından olay bittiğinde geri alma.

VPC Fiyatlandırması

VPC, cazip bir fiyat performans oranı sunar. Daha fazla bilgi edinin.

Giriş ve Çıkış Fiyatları

Trafik türü Fiyat
Giriş
Aynı alt bölgeye çıkış*
Aynı bölgede farklı bir Google Cloud Platform hizmetine çıkış
Google ürünlerine çıkış (ör. YouTube, Haritalar, Drive)**
Ücretsiz
Aynı bölgedeki alt bölgeler veya ABD'deki bölgeler arasında çıkış 0,01 ABD doları/GB
Kıtalararası Çıkış Trafiği - Japonya'dan*** 0-1 TB: 0,14 ABD doları - 0,23 ABD doları/GB
1-10 TB: 0,14 ABD doları - 0,22 ABD doları/GB
10 TB ve üzeri: 0,12 ABD doları - 0,20 ABD doları/GB
Kıtalararası Çıkış Trafiği - Diğer bölgelerden*** 0-1 TB: 0,12 ABD doları - 0,23 ABD doları/GB
1-10 TB: 0,11 ABD doları - 0,22 ABD doları/GB
10 TB ve üzeri: 0,08 ABD doları - 0,20 ABD doları/GB
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

* Ağ IP adresleri üzerinden çıkış için ücret alınmaz. Ancak örneklerin aynı alt bölgede olup olmadığı fark etmeksizin, harici IP adresleri üzerinden çıkışlar için ücret alınır.
**Tanıtım fiyatı
***Daha fazla bilgi için İnternet Giriş trafiği ücretlerini inceleyin

VPN Fiyatlandırması

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Kuzey Virginia (us-east4) Güney Karolina (us-east1) Montréal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) Belçika (europe-west1) Frankfurt (europe-west3) Londra (europe-west2) Hollanda (europe-west4) Mumbai (asia-south1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1) Hong Kong (asia-east2) Taywan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1)
Faturalandırılan Bileşen Fiyat (ABD doları)
Tünel başına (saatlik)
IPsec trafiği Trafik düzenli çıkış trafiği gibi düşünülerek ücretlendirilir. Cloud VPN tüneli GCP'de bir ağ geçidine bağlanırsa bu ağ geçidini içeren bölgeye çıkış fiyatı uygulanır. Genel ağ fiyatlandırmasını inceleyin.
Cloud VPN tüneli GCP dışındaki bir ağ geçidine bağlanırsa İnternet çıkış ücreti uygulanır.
VPN Ağ Geçidi için genel IP IP adresi fiyatlandırmasına göre ücretlendirilir.

Google, VPN ağ geçidine trafik gönderen yönlendirme kuralları için ücret talep etmez.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

IP Adresi Fiyatlandırması

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Kuzey Virginia (us-east4) Güney Karolina (us-east1) Montréal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) Belçika (europe-west1) Frankfurt (europe-west3) Londra (europe-west2) Hollanda (europe-west4) Mumbai (asia-south1) Singapur (asia-southeast1) Sidney (australia-southeast1) Hong Kong (asia-east2) Taywan (asia-east1) Tokyo (asia-northeast1)
Tür Fiyat/Saat
Statik IP adresi (atanmış ancak kullanılmamış)
Statik IP adresi (atanmış ve kullanımda) Ücretsiz
Geçici IP adresi (örneğe veya iletme kuralına iliştirilmiş) Ücretsiz

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ağ telemetrisi fiyatlandırması

VPC akış günlükleri ve güvenlik duvarı kural günlükleri de dahil olmak üzere VPC ağ günlükleri ücrete tabidir. VPC akış günlükleri ücretleri geçerlidir, güvenlik duvarı günlükleri için ücretlendirme 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

VPC Akış Günlüğü ve Güvenlik Duvarı Günlüğü oluşturma Fiyat
Ayda 0-10 TB 0,50/GB
Ayda 10–30 TB 0,25/GB
Ayda 30–50 TB 0,10/GB
Ayda 50 TB'tan fazla 0,05/GB

Günlükler; Stackdriver Logging, Cloud Pub/Sub, Cloud Storage veya BigQuery'ye aktarılabilir.
Günlük oluşturma ücretlerinin yanı sıra Cloud Pub/Sub, Cloud Storage veya BigQuery ücretleri geçerlidir.
Günlüklerinizi Stackdriver Logging'e gönderirseniz günlük oluşturma ücretleri alınmaz ve yalnızca Stackdriver Logging ücretleri alınır.
Günlüklerinizi gönderip daha sonra Stackdriver Logging'den hariç tutarsanız günlük oluşturma ücretleri alınır.
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Virtual Private Cloud