Virtual Private Cloud (VPC)

Beheerde netwerkfunctionaliteit voor uw Cloud Platform-resources

Kosteloos uitproberen

Een privégedeelte binnen Google Cloud Platform

Met Virtual Private Cloud (VPC) kunt u productietaken schalen en bepalen hoe deze regionaal en wereldwijd met elkaar in verbinding staan. Wanneer u op locatie of op afstand beheerde resources aan GCP koppelt, krijgt u wereldwijde toegang tot uw VPC's zonder dat u in elke regio connectiviteit of beheerbeleid hoeft te repliceren.

Wereldwijd

Eén Google Cloud-VPC kan meerdere regio's omvatten zonder over het openbare internet te communiceren. Op locatie kunnen VPC en lokale resources een verbinding delen voor alle regio's in één VPC. U heeft niet in elke regio een verbinding nodig.

Deelbaar

Dankzij het gebruik van één VPC voor een volledige organisatie kunnen teams geïsoleerd werken binnen projecten, met afzonderlijke facturering en quota, maar toch in een gedeelde privé-IP-ruimte en populaire services zoals VPN en Cloud Interconnect gebruiken.

Uitbreidbaar

Met Google Cloud-VPC's kunt u de IP-ruimte van al uw subnetwerken uitbreiden zonder productietaken uit te schakelen en zonder uitvaltijd. Zo beschikt u over de flexibiliteit en schalingsopties die u nodig heeft.

Privé

Krijg privétoegang tot Google-services, zoals opslag, big data, analytische gegevens en machine learning, zonder uw service een openbaar IP-adres te geven. Stel in dat de front end van uw app internetverzoeken kan ontvangen en voorkom contact tussen uw backendservices en openbare eindpunten, terwijl u toch gebruik kunt maken van Google Cloud-services.

Transparant

Gebruik VPC-stroomlogboeken voor logboekregistratie die bijna in realtime (met een interval van vijf seconden) plaatsvindt. Hiermee kunt u uw implementatie controleren om prestaties te analyseren en netwerken te onderzoeken. Zo blijft uw implementatie veilig en optimaal actief.

Kenmerken van VPC

Beheerde netwerkfunctionaliteit voor uw Cloud Platform-resources

VPC-netwerk
VPC kan uw virtuele topologie automatisch instellen, waarbij het voorvoegselbereik voor uw subnetwerken en netwerkbeleid wordt geconfigureerd. U kunt ook uw eigen virtuele topologie configureren. Daarnaast kunt u CIDR-bereiken uitbreiden zonder uitvaltijd.
Cloud Router
Met onze virtuele router schakelt u dynamische BGP-route-updates (Border Gateway Protocol) in tussen uw VPC-netwerk en uw niet-Google-netwerk.
VPN
U kunt IPsec gebruiken om uw bestaande netwerk veilig te verbinden met het VPC-netwerk.
Firewall
Met een wereldwijd gedistribueerde firewall kunt u uw netwerken segmenteren om de toegang tot instanties te beperken.
VPC-peering
Configureer privécommunicatie binnen of tussen organisaties, zonder knelpunten in bandbreedte en zonder storingspunten.
Gedeelde VPC
U kunt uw VPC-netwerk zodanig configureren dat het door meerdere projecten in uw organisatie wordt gedeeld. Verbindingsroutes en gekoppelde firewalls worden centraal beheerd. Uw ontwikkelaars hebben hun eigen projecten met afzonderlijke facturering en quota, en kunnen eenvoudig verbinding maken met een gedeeld particulier netwerk om met elkaar te communiceren.
Routes
U heeft geen externe IP-adressen nodig om verkeer door te sturen van de ene naar de andere instantie in hetzelfde netwerk of tussen verschillende subnetwerken.
VPC-stroomlogboeken
Stroomlogboeken bevatten informatie over het IP-verkeer van en naar netwerkinterfaces op Google Compute Engine. VPC-stroomlogboeken zijn nuttig voor netwerkcontrole, onderzoek, realtime beveiligingsanalyse en kostenoptimalisatie. GCP is de enige service die bijna realtime inzicht biedt. Andere cloudlogboeken worden elke tien minuten geüpdatet, terwijl dit voor GCP-logboeken elke vijf seconden gebeurt.

Gebruiksmogelijkheden van VPC

Met VPC kunt u eenvoudige en complexe architecturen ontwerpen, zoals:

  • Host wereldwijd gedistribueerde meerlaagse apps door een VPC met subnetwerken te maken.
  • Koppel door GCP of extern gehoste databases aan de unieke services voor machine learning van Google door een VPC met subnetwerken en VPN-toegang te maken.
  • Configureer rampherstel met app-replicatie. Stel GCP-rekencapaciteit als back-up in en zet alles weer terug nadat het incident is opgelost.

Prijzen van VPC

VPC biedt een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Meer informatie

Prijzen voor inkomend en uitgaand verkeer

Type verkeer Prijs
Inkomend
Uitgaand verkeer binnen dezelfde zone*
Uitgaand verkeer naar een andere Google Cloud Platform-service binnen dezelfde regio
Uitgaand verkeer naar Google-producten (zoals YouTube, Maps, Drive)**
Geen kosten
Uitgaand verkeer tussen zones in dezelfde regio of tussen regio's binnen de VS $ 0,01/GB
Intercontinentaal uitgaand verkeer uit Japan*** 0-1 TB: $ 0,14 - $ 0,23/GB
1-10 TB: $ 0,14 - $ 0,22/GB
10+ TB: $ 0,12 - $ 0,20/GB
Intercontinentaal uitgaand verkeer uit andere regio's*** 0-1 TB: $ 0,12 - $ 0,23/GB
1-10 TB: $ 0,11 - $ 0,22/GB
10+ TB: $ 0,08 - $ 0,20/GB
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

* Geen kosten voor uitgaand verkeer via netwerk-IP-adressen, maar er zijn wel kosten voor uitgaand verkeer via externe IP-adressen, ongeacht of de instanties zich in dezelfde zone bevinden
**Promotieprijzen
***Bekijk voor meer informatie de verkeerskosten voor uitgaand internetverkeer

VPN-prijzen

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Gefactureerd component Prijs (USD)
Per tunnel (per uur)
IPsec-verkeer Gefactureerd als regulier uitgaand verkeer. Als de Cloud VPN-tunnel verbinding maakt met een gateway binnen GCP, gelden de prijzen voor uitgaand verkeer naar de regio met die gateway. Bekijk de algemene netwerkprijzen.
Als de Cloud VPN-tunnel verbinding maakt met een gateway buiten GCP, gelden de tarieven voor uitgaand internetverkeer.
Openbare IP voor VPN-gateway In rekening gebracht conform prijzen voor IP-adressen.

Google brengt geen kosten in rekening voor doorstuurregels die verkeer naar de VPN-gateway sturen.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Prijzen voor IP-adressen

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Noord-Virginia (us-east4) South Carolina (us-east1) Montreal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) België (europe-west1) Frankfurt (europe-west3) Londen (europe-west2) Nederland (europe-west4) Zürich (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapore (asia-southeast1) Sydney (australia-southeast1) Hongkong (asia-east2) Taiwan (asia-east1) Tokio (asia-northeast1)
Type Prijs/uur
Statisch IP-adres (toegekend, maar niet in gebruik)
Statisch IP-adres (toegekend en in gebruik) Geen kosten
Tijdelijk IP-adres (gekoppeld aan een instantie of doorstuurregel) Geen kosten

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Prijzen voor netwerktelemetrie

VPC-netwerklogboeken, inclusief VPC-stroomlogboeken en logboeken voor firewallregels, brengen kosten met zich mee. Er worden kosten in rekening gebracht voor VPC-stroomlogboeken. Vanaf 1 februari 2019 betaalt u voor firewall-logboeken.

VPC-stroomlogboeken en firewall-logboeken genereren Prijs
0-10 TB per maand 0,50/GB
10-30 TB per maand 0,25/GB
30-50 TB per maand 0,10/GB
>50 TB per maand 0,05/GB

Logboeken kunnen worden geëxporteerd naar Stackdriver Logging, Cloud Pub/Sub, Cloud Storage en BigQuery.
Kosten voor Cloud Pub/Sub, Cloud Storage of BigQuery worden in rekening gebracht bovenop de kosten voor het genereren van logboeken.
Als u uw logboeken naar Stackdriver Logging verzendt, worden de kosten voor het genereren van logboeken kwijtgescholden en zijn alleen Stackdriver Logging-kosten van toepassing.
Als u uw logboeken verzendt en vervolgens uitsluit van Stackdriver Logging, zijn de kosten voor het generen van logboeken van toepassing.
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden getoond.

Feedback verzenden over...

Virtual Private Cloud