Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze producten worden gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u ze met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig met het uitbreiden van onze dekking.

EU-modelcontractclausules

In 2010 gaf de Europese Commissie goedkeuring voor het gebruik van modelcontractclausules om te voldoen aan de vereisten van de EU-richtlijn voor gegevensbescherming, die in mei 2018 is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit besluit houdt in dat zij die onder de richtlijn vallen persoonsgegevens op rechtmatige wijze van hen naar cloudproviders (en andere providers) buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) mogen verzenden, mits zij bepaalde clausules in hun contracten opnemen. Door EU-modelcontractclausules op te nemen, kunnen providers buiten de EU of de EER hun klanten een optie bieden om aan de AVG te voldoen.

De autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming in de Europese Unie, die collectief optreden als 'Artikel 29-werkgroep', hebben bevestigd dat onze modelcontractclausules en onze contractuele verplichtingen voor G Suite en Google Cloud Platform volledig voldoen aan de vereisten om de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de rest van de wereld juridisch vorm te geven in overeenstemming met de richtlijn voor gegevensbescherming, die nu is vervangen door de AVG.

Bekijk de modelcontractclausules van Google Cloud Platform of lees hoe u zich kunt aanmelden voor Google Cloud Platform of G Suite.