Systemen voor realtime gegevensverwerking
Voer uw code uit als reactie op wijzigingen in gegevens. Cloud Functions reageert op gebeurtenissen van GCP-services, zoals Cloud Storage, Cloud Pub/Sub en Stackdriver Logging en is voor verschillende serverloze systemen voor realtime gegevensverwerking in te zetten.
Realtime bestandsverwerking
Gebruik Cloud Functions om te reageren op gebeurtenissen uit Cloud Storage of Firebase Storage. U kunt bestanden dan direct na het uploaden verwerken en miniaturen van geüploade afbeeldingen maken, logboeken verwerken, content valideren, video's transcoderen en gegevens in realtime valideren, verzamelen en filteren.
Voorbeeld: Beeldverwerking
Diagram voor realtime bestandsverwerking
Realtime stream processing
Cloud Functions gebruiken om te reageren op gebeurtenissen uit Cloud Pub/Sub en streaminggegevens te verwerken, te transformeren en uit te bouwen bij het verwerken van transacties, analyseren van klikstromen, volgen van app-activiteit, IoT-apparaattelemetrie, analyseren van social media en andere soorten apps.
Voorbeeld: app voor het volgen van de servicekwaliteit
Diagram voor realtime streamverwerking