Kenmerken en voordelen

De eenvoudigste manier om code in de cloud uit te voeren en te schalen

Geen serverbeheer
Implementeer uw code en laat het uitvoeren en schalen over aan Google. Cloud Functions zorgt voor alle onderliggende infrastructuur, zodat u zich kunt focussen op uw code en sneller dan ooit apps kunt ontwerpen.
U betaalt alleen wanneer uw code wordt uitgevoerd
Cloud Functions zijn tijdelijk van aard en worden on demand gestart en gestopt als reactie op gebeurtenissen in de omgeving. U betaalt alleen voor de periode waarin uw functie wordt uitgevoerd, gemeten naar de dichtstbijzijnde 100 milliseconden. U betaalt niets nadat de functie is uitgevoerd.
Schaalt automatisch
Of u nu aan niemand of aan de hele wereld levert, u hoeft nooit ook maar na te denken over de infrastructuur. Cloud Functions beheert en schaalt automatisch de onderliggende infrastructuur op basis van de omvang van de productietaak.
Voert code uit als reactie op gebeurtenissen
Met Cloud Functions kunt u uw code activeren vanuit Google Cloud Platform, Firebase en Google Assistent. U kunt de code ook rechtstreeks aanroepen vanaf elke web-, mobiele of backend-app via HTTP.
Koppelt services en breidt deze uit
Met Cloud Functions kunt u alle GCP-, Firebase-, Google Assistent-cloudservices en cloudservices van derden gebruiken als bouwblokken. U kunt de blokken koppelen, met code uitbreiden en snel een concept realiseren en in productie brengen.
Open en bekend
Cloud Functions ondersteunt code die is geschreven in JavaScript (Node.js) en Python. U hoeft geen nieuwe talen, tools of frameworks te leren. U hoeft slechts uw code, inclusief systeemeigen bibliotheken, te gebruiken op het platform.
Ondersteunde gebeurtenisbronnen
Logboekregistratie, controle en fouten opsporen
U kunt prestaties van uw functies controleren en problemen oplossen met de tools uit de Google Stackdriver-suite.
Ontwikkelaarservaringen