Disk ve görüntü fiyatlandırması

Bu sayfada Compute Engine disk ve görüntüleri için fiyat bilgileri açıklanmaktadır. Sanal makine örnekleri, ağ iletişimi, tek kiracılı düğümler veya GPU'ların fiyatlandırması bu sayfada ele alınmamıştır.

Compute Engine, aşağıdaki fiyat tablosuna göre kullanım ücreti alır. Her faturalandırma döneminin sonunda, önceki kullanımı ve ücretleri yansıtan bir fatura gönderilir. Bu sayfadaki fiyatlar ABD doları (USD) cinsinden gösterilmiştir.

Compute Engine'de disk boyutu, makine türü, bellek ve ağ kullanımı, gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 230 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ayrıca fiyatlandırma bilgileri aşağıdaki seçeneklerle sunulur:

Premium görüntüler

Compute Engine'da sunulan belirli görüntüler, premium görüntü olarak kabul edilir ve kullanımları ücrete tabidir. Bu görüntülerden bazıları şunlardır:

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL ve SAP için RHEL)
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES ve SAP için SLES)
 • Windows Server
 • SQL Server

Premium görüntü fiyatları, hangi makine türünü kullandığınıza göre belirlenir. Örneğin standart bir SLES görüntüsünün, f1-micro örneği üzerinde çalışma fiyatı saatte 0,02 ABD dolarıdır. Ancak aynı görüntünün n1-standard-8 örneğinde çalışma fiyatı 0,11 ABD dolarıdır. Premium görüntü fiyatları dünyanın her yerinde aynıdır ve bölgelere veya alt bölgelere göre farklılık göstermez.

Premium görüntüler için belirlenen tüm fiyatlar, makine türü kullanım ücretlerine ek olarak alınır. Örneğin bir SLES görüntüsü ile bir n1-standard-8 örneğini kullanmanın toplam fiyatı, makine türü maliyetinin ve görüntü maliyetinin toplamıdır:

n1-standard-8 maliyeti + SLES görüntü maliyeti = 0,3800 ABD doları + 0,11 ABD doları = saatte 0,49 ABD doları

Öncelikli örnekler, premium görüntülerin maliyetini azaltmaz ve bu görüntülerin kullanımı için faturalandırılma şeklinizi değiştirmez. Compute Engine, premium görüntü çalıştıran öncelikli bir örneği sona erdirirse örneği kendiniz sonlandırmış gibi ücret ödersiniz. Asgari kullanım ücretleri geçerli kalır ve premium görüntülerin bedeli en yakın kullanım artışına yuvarlanarak hesaplanmaya devam eder.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ve SAP için RHEL görüntüleri

RHEL görüntüleri:

 • 4 veya daha az vCPU içeren örnekler için 0,06 ABD doları/saat
 • 4'ten fazla vCPU içeren örnekler için 0,13 ABD doları/saat

HA ve Update Services ile SAP için RHEL görüntüleri:

 • 4 veya daha az vCPU içeren örnekler için 0,10 ABD doları/saat
 • 4'ten fazla vCPU içeren örnekler için 0,225 ABD doları/saat

Tüm RHEL ve SAP için RHEL görüntüleri en az 1 dakikalık ücretlendirilir. 1 dakikadan sonra RHEL görüntüleri 1 saniyelik artışlarla ücretlendirilir.

SLES ve SAP için SLES görüntüleri

SLES görüntüleri:

 • f1-micro ve g1-small makine türleri için 0,02 ABD doları/saat
 • Diğer tüm makine türleri için 0,11 ABD doları/saat

SAP için SLES görüntüleri:

 • 1 - 2 vCPU içeren örnekler için 0,17 ABD doları/saat
 • 3 - 4 vCPU içeren örnekler için 0,34 ABD doları/saat
 • 5 veya daha fazla vCPU içeren örnekler için 0,41 ABD doları/saat

Tüm SLES görüntülerine en az 1 dakikalık ücret uygulanır. 1 dakikadan sonra SLES görüntüleri 1 saniyelik artışlarla ücretlendirilir.

Windows Server görüntüleri

Windows Server'ın bazı sürümlerinde genel görüntüler, Server Core yapılandırmasında veya Masaüstü Deneyimi ile Sunucu yapılandırmasında kullanılabilir. Her iki yapılandırmanın ücreti aşağıda verilmiştir:

 • f1-micro ve g1-small makine türleri için 0,023 ABD doları/saat
 • Diğer tüm makine türleri için çekirdek/saat başına 0,046 ABD doları

Standart makine türleri, yüksek CPU'lu makine türleri ve yüksek bellekli makine türleri CPU sayısına bağlı olarak ücretlendirilir. Örneğin n1-standard-4, n1-highcpu-4 ve n1-highmem-4, 4 vCPU'lu makine türleridir ve 0,184 ABD doları/saat (4 x 0,046 ABD Doları/saat) olarak ücretlendirilir.

Windows Server görüntülerine en az 1 dakikalık ücret uygulanır. 1 dakikadan sonra, Windows görüntüleri 1 saniyelik artışlarla ücretlendirilir. SQL Server görüntülerine en az 10 dakikalık ücret uygulanır. 10 dakika sonra SQL Server görüntüleri 1 dakikalık artışlarla ücretlendirilir.

SQL Server görüntüleri

Windows Server görüntüleri ve seçilen makine türü için alınan ücretlere ek olarak SQL Server görüntülerinden de ücret alınır.

 • SQL Server Enterprise için çekirdek/saat başına 0,399 ABD doları
 • SQL Server Standard için çekirdek/saat başına 0,1645 ABD doları
 • SQL Server Web için çekirdek/saat başına 0,011 ABD doları
 • SQL Server Express için ek ücret alınmaz

Microsoft SQL Server lisansı, her örnek için minimum dört çekirdeğe sahip sanal makine örneğinizdeki tüm sanal CPU'lara çekirdek lisans atanmasını gerektirir. Bu gereksinimlere uymak için 4'ten az vCPU'ya sahip örneklerden SQL Server için 4 x 0,1645 ABD doları/saat (0,658 ABD doları/saat) ücret alınır. 4 veya daha fazla vCPU'ya sahip örnekler için Compute Engine, Microsoft SQL Server lisansları için 2'li artışlarla ücret alır. Bununla birlikte, özel makine türü olan örneklerden vCPU sayısına eşit olan SQL Server lisansı sayısı için ücret alınır.

Google, Microsoft'un minimum donanım ve yazılım önerilerine göre f1-micro veya g1-small makine türlerinde SQL Server görüntülerini kullanmamanızı önerir.

Diğer premium görüntülerin aksine SQL Server görüntüleri için en az 10 dakikalık ücret alınır. 10 dakika sonra SQL Server görüntüleri 1 dakikalık artışlarla ücretlendirilir.

Disk fiyatlandırması

Her sanal makine örneğinin kendisine bağlı en az bir diski vardır. Her diskin maliyeti vardır (maliyetler bu bölümde açıklanmıştır). Buna ek olarak, anlık görüntü kullanırsanız anlık görüntüler ayrıca ücretlendirilir.

Bu bölümde diskle ilgili tüm masraflar, saniye cinsinden ayrıntı miktarına göre hesaplanmıştır. Buna; tüm kalıcı disk türleri, anlık görüntü depolama alanı ve yerel SSD fiyatlandırması dahildir.

Örneğin, ABD fiyatlarına göre 200 GB standart kalıcı disk hacmi, tüm ay için 8,00 ABD dolarına mal olur. Yalnızca ayın yarısında 200 GB'lık bir hacim sağladıysanız 4,00 ABD doları ödersiniz. Benzer şekilde 200 GB SSD kalıcı disk hacmi, tüm ay için 34,00 ABD dolarına mal olur. Yalnızca ayın yarısında 200 GB'lık hacim sağladıysanız 17,00 ABD doları ödersiniz.

Sağlanan disk alanına, tüm kullanılan ve kullanılmayan alan dahildir. 200 GB hacimli bir disk sağlarsanız, diski nasıl kullandığınıza bakılmaksızın diskten vazgeçene kadar disk alanının tamamı için faturalandırılırsınız.

Kalıcı disk fiyatlandırması

Kalıcı diskler, disk başına sağlanan alan miktarına göre fiyatlandırılır. Kalıcı disk G/Ç işlemleri, sağlanan alan ücretlerine dahil edilir ve kalıcı disk performansı, kalıcı disk hacmine paralel şekilde artar. Bu nedenle, G/Ç gereksinimlerinizi karşılamak için daha büyük veya daha küçük bir kalıcı disk oluşturmak isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için kalıcı disk özelliklerini inceleyin.

Kalıcı diski başarıyla sildikten sonra o disk için ücret alınmaz.

Kalıcı disk anlık görüntüleri

Projenizdeki tüm anlık görüntüler için aylık depolama ücretleri alınır. Bir anlık görüntüyü oluşturduğunuzda veya geri yüklediğinizde, anlık görüntünün depolama konumuna göre ağ ücretlendirmelerine de tabi olabilirsiniz.

Anlık görüntüler için depolama ücretleri

Bir anlık görüntü, projenizde mevcut olduğu sürece aylık depolama ücretleri alınır. Kalıcı disk anlık görüntüleri, yalnızca anlık görüntünün toplam boyutuna göre ücretlendirilir. Örneğin, 5 TB'lık kalıcı diskte yalnızca 2 TB'lık alan kullandıysanız anlık görüntü boyutunuz, sağlanan 5 TB'lık disk alanı yerine 2 TB'lık ücrete tabidir. Compute Engine, artımlı anlık görüntüler de sunar. Bu anlık görüntüler, yalnızca ilk anlık görüntüden sonra değişen verileri içerir. Böylece anlık görüntü depolama maliyetleri genellikle düşer. Tam veya artımlı bir anlık görüntüyü sildiğinizde, verilerinin bir kısmı anlık görüntü zincirinde bir sonraki artımlı anlık görüntüye geçebilir. Depolama sisteminde daha fazla alan kullandığınız için bu ek veri, depolama maliyetini artırır.

Diskle ilgili ücretlendirmeler gibi anlık görüntü depolama ücretlerinin saniye cinsinden ayrıntı miktarına göre hesaplandığını unutmayın.

Anlık görüntü oluşturma ve geri yükleme için ağ ücretleri

Anlık görüntü oluşturma ve geri yükleme için ağ ücretleri, standart Cloud Storage ağ fiyatlandırmasına göre alınsa da Compute Engine altında faturalandırılır.

Kalıcı diskler, bir Compute Engine bölgesinde veya alt bölgesinde depolanabilir. Ancak anlık görüntüler, bir Cloud Storage bölgesinde veya çoklu bölgesinde depolanır. Compute Engine ve Cloud Storage bölgelerinin benzer isimlere sahip olduğunu unutmayın. Her bir çoklu bölge, birden fazla bölge içerir ve her bir bölgede birden fazla alt bölge vardır. Örneğin, europe-north1-a alt bölgesi europe-north1 bölgesindedir ve europe-north1 bölgesi, eu çoklu bölgesindedir.

Diskinizin konumundan farklı bir konumda depolanan bir anlık görüntü oluşturur veya geri yüklerseniz verileriniz bu konumlar arasında ağda taşınır ve sizden ağ ücretleri alınabilir. Anlık görüntülerde Cloud Storage çıkış ücretleriyle aynı ücretler geçerlidir.

Örneğin diskiniz us-central1 bölgesindeyse ve europe-west1 bölgesinde bir anlık görüntü oluşturmak istiyorsanız bölgeler arası ağ ücretine tabi olursunuz.

Yerel SSD fiyatlandırması

Yerel SSD cihazları, bağlı olduğu örneğin ömrü boyunca cihaz başına sağlanan alan miktarı için ücretlendirilir. Yerel SSD'lerin fiyatları bölgeye göre değişir. Örneğin Iowa, Oregon, Tayvan ve Belçika bölgelerinde, yerel SSD'lerin ücreti GB başına aylık 0,080 ABD dolarıdır. Daha önce de belirtildiği gibi yerel SSD ücretleri, saniye cinsinden hesaplanır.

Yerel SSD'ler yalnızca 375 GB'lık artış dilimleri şeklinde satın alınabilir. Bu nedenle tek bir cihazın aylık maliyeti, aylık ücretin 375 GB ile çarpımıyla bulunur. Örneğin 0,080 ABD doları fiyattan hesaplandığında cihaz başına aylık 30,00 ABD doları ödenir. Gerçek veri depolama ve kullanımı bu fiyata dahildir ve sanal makine ile yerel SSD cihazı arasında yerel trafik için ek ücret alınmaz.

Belirli bir bölgedeki, taahhüdü olan veya olmayan yerel SSD'leri ayırtabilirsiniz. Taahhüt olmadığında, uzun süreli kullanım indirimleri dahil, normal isteğe bağlı fiyatlarla ödeme yaparsınız. Yerel SSD'lere yönelik taahhütlü kullanım indirimleri için taahhüt satın alınırken rezervasyon oluşturulmalıdır. Daha fazla bilgi için Alt bölge kaynakları ayırtma sayfasını inceleyin.

Özel görüntü depolama

Compute Engine'e özel görüntü aktarırsanız veya Compute Engine'de özel görüntü oluşturursanız bu görüntülere, depolama alanı maliyeti uygulanır. Bu özel görüntülerin maliyeti, görüntüyü depoladığınız konuma göre değişir.

Makine görüntüsü

Makine görüntüsü kullanmanın maliyeti, makine görüntüsünün boyutuna ve depolandığı konuma bağlıdır.

Bunun yanı sıra bir makine görüntüsünü kaynak örnekten farklı bir yerde depoluyorsanız veya kaynaktan farklı bir yerde depolanan bir makine görüntüsünden örnek oluşturursanız bir defalık ağ aktarım ücreti alınır.

Sırada ne var?