Cloud Composer

Apache Airflow üzerinde derlenmiş, tümüyle yönetilen bir iş akışı düzenleme hizmeti.

Bu ürün için belgeleri görüntüleyin.

Karmaşık iş akışları artık daha basit

Cloud Composer, bulutlara ve şirket içi veri merkezlerine yayılan ardışık düzenler yazmanız, planlamanız ve imzalamanız için size destek veren, tümüyle yönetilen bir iş akışı düzenleme hizmetidir. Popüler Apache Airflow açık kaynak projesi temel alınarak geliştirilen ve Python programlama diliyle çalıştırılan Cloud Composer, bağımlılık olmadan ve kolayca kullanılır.

Düzenlemeyi kolaylaştırma

Cloud Composer ardışık düzenleri, Python kullanılarak DAG'ler (directed acyclic graphs) şeklinde yapılandırılır. Bu da deneyim düzeyleri ne olursa olsun kullanıcıların iş akışı yazmalarını ve planlamalarını kolaylaştırır. Tek tıklama ile dağıtım, bağlayıcılardan ve çalışan iş yüklerinizin grafik gösterimlerinden oluşan zengin kitaplığa anında erişim sağlayarak sorun gidermeyi kolaylaştırıp ardışık düzenlerin güvenilirliğini artırır. DAG'lerinizin otomatik olarak senkronize edilmesi, işlerinizin planlanan şekilde ilerlemesini sağlar.

GCP iş yükleri için uçtan uca entegrasyon

Google Cloud Platform ile tamamen entegre edilen Cloud Composer, kullanıcılara ardışık düzenlerinin tamamını düzenleme olanağı sunar. Cloud Composer birçok ürünle güçlü bir şekilde entegre edilmiş olarak sunulur. BigQuery, Cloud Dataflow, Cloud Dataproc, Cloud Datastore, Cloud Storage, Cloud Pub/Sub ve AI Platform bu ürünlere dahildir.

Karma ve çoklu bulut ortamı oluşturun

Cloud Composer, iş yükünüzün şirket içinde, birden çok bulutta veya tamamen GCP'de bulunmasından bağımsız olarak size ardışık düzeninizi tek bir düzenleme aracıyla bağlama olanağı sunar. İş akışlarınızı birleştirilmiş olarak yazma, planlama ve izleme özelliği, ortamınızdaki siloları kaldırıp altyapıya daha az odaklanmanıza imkan tanır.

Açık kaynak tabanlı

Cloud Composer, popüler açık kaynak düzenleme aracı Apache Airflow temelinde geliştirilmiştir. Google'ın yeniden katkıda bulunduğu bu açık kaynak projesi, müşteriler için bağımlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldırmanın yanı sıra Airflow topluluğu büyüdükçe sayısı artan çok sayıda platformla entegrasyon olanağı da sunuyor.

Özellikler

Çoklu bulut

Farklı bulutlardaki verileri, işleme süreçlerini ve hizmetleri birbirine bağlayarak size birleştirilmiş bir veri ortamı sunan iş akışları oluşturun.

Açık kaynak

Apache Airflow temelinde geliştirilen Cloud Composer, kullanıcılar için bağımlı kalma ve taşınabilirlik yüklerini ortadan kaldırır.

Karma

Buluta geçişinizi kolaylaştırın veya şirket içi ve herkese açık bulut arasında geçiş yapan iş akışlarını yöneterek karma veri ortamınızı koruyun.

Entegre

BigQuery, Cloud Dataflow, Cloud Dataproc, Cloud Datastore, Cloud Storage, Cloud Pub/Sub, AI Platform ve diğer çözümlerle yerleşik entegrasyon, uçtan uca GCP iş yüklerinizi düzenlemenize imkan tanır.

Python programlama dili

Cloud Composer üzerinden dinamik olarak iş akışı yazmak ve planlamak için mevcut Python becerilerinden yararlanın.

Güvenilirlik

Sorunların temel nedenini izlemeye ve sorun gidermeye yönelik kullanımı kolay grafikler aracılığıyla iş akışlarınızın güvenilirliğini artırın.

Tümüyle yönetilen

Cloud Composer'ın yönetilen yapısı, kaynak sağlamak yerine iş akışlarınızı yazmaya, planlamaya ve izlemeye odaklanmanıza olanak tanır.

Blue Apron'da, kolay bozulan yiyeceklerin zamanında teslim edilebilmesi için veri iş akışlarımızın kusursuz şekilde işlemesi gerekiyor. Cloud Composer, Python ile iş akışlarımızı tek bir yerden yazma, planlama ve izleme olanağı sunarak ardışık düzenlerimizi güvenli bir şekilde düzenlememize yardımcı oluyor.

— Michael Collis, Personel Yazılım Mühendisi, Blue Apron

Teknik kaynaklar

Fiyatlandırma

Cloud Composer tüketime göre fiyatlandırıldığından kullandığınız kadar ödersiniz. Tüketim vCPU/saat, GB/ay ve aktarılan GB/ay bazında ölçülür. Cloud Composer, blok oluştururken çeşitli GCP ürünleri kullandığı için birden çok fiyatlandırma birimi sunuyoruz.

Tüm tüketim düzeylerinde ve sürekli kullanımda tek tip fiyatlandırma uygulanır.

Google Cloud

Başlayın

Öğrenin ve derleyin

Yeni müşterilere Google Cloud'da yeni bilgiler edinmeleri ve geliştirmeye başlayabilmeleri için 12 aya kadar 300 ABD doları değerinde ücretsiz kredi sunulur.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Uzmanlarımız doğru çözümü oluşturmanıza veya ihtiyaçlarınıza uygun iş ortağını bulmanıza yardımcı olabilir.