Stackdriver Trace

Vind knelpunten in uw productie.

Bekijk de documentatie voor dit product.

Gedistribueerde tracering voor iedereen

Gedistribueerde tracering voor iedereen

Stackdriver Trace is een gedistribueerd systeem voor tracering dat wachttijdgegevens verzamelt uit uw apps en weergeeft in de Google Cloud Platform Console. U kunt traceren hoe verzoeken zich voortbewegen door uw app en gedetailleerde prestatie-inzichten bijna in realtime ontvangen. Stackdriver Trace analyseert automatisch alle traces van uw app om uitgebreide rapporten over wachttijden te genereren en zo prestatieproblemen op te sporen, en kan traces van al uw VM's, containers en App Engine-projecten vastleggen.

Ontdek knelpunten in de prestaties

Met Stackdriver Trace kunt u gedetailleerde wachttijdinformatie voor een enkel verzoek inspecteren en de verzamelde wachttijd voor uw gehele app bekijken. Met de verschillende beschikbare tools en filters kunt u snel ontdekken waar de knelpunten optreden en de onderliggende oorzaak bepalen. Stackdriver Trace is gebaseerd op de tools die Google gebruikt om services op zeer grote schaal actief te houden.

Snelle, automatische probleemdetectie

Trace verzamelt en analyseert continu trace-gegevens van uw project om automatisch recente wijzigingen in de prestaties van uw app te identificeren. Deze wachttijdverdelingen, beschikbaar via de functie Analyserapporten, kunnen over een tijdsverloop of per versie worden vergeleken. Stackdriver Trace stelt u automatisch op de hoogte wanneer er een significante verschuiving in het wachttijdprofiel van uw app optreedt.

Uitgebreide platformondersteuning

De taalspecifieke SDK's van Stackdriver Trace kunnen projecten analyseren die op VM's worden uitgevoerd (zelfs wanneer deze niet worden beheerd met Google Cloud Platform). De Trace-SDK is momenteel beschikbaar voor Java, Node.js, Ruby en Go, en met de Trace API kunt u trace-gegevens van andere bronnen verzenden en ophalen. Er is ook een Zipkin-collector beschikbaar, waarmee Zipkin-tracers gegevens kunnen verzenden naar Stackdriver Trace. Projecten die op App Engine worden uitgevoerd, worden automatisch vastgelegd.

Functies

Eenvoudig in te stellen

Alle App Engine-apps worden automatisch getraceerd en er zijn bibliotheken beschikbaar om apps die elders worden uitgevoerd na een minimale installatie te traceren. Alle hierboven beschreven prestatierapporten en -analyses zijn standaard beschikbaar.

Prestatie-inzichten

Elke trace op eindpuntniveau wordt automatisch geëvalueerd voor prestatieknelpunten.

Automatische analyse

Dagelijks worden automatische prestatierapporten gemaakt voor elke getraceerde app. U kunt ook op aanvraag rapporten genereren.

Uitbreidbaarheid voor aangepaste productietaken

U beschikt over een Trace API en taalspecifieke SDK's om apps te traceren die op virtuele machines en containers worden uitgevoerd. Trace-gegevens kunnen met Trace API via de Stackdriver Trace-UI worden verwerkt.

Detectie van wijzigingen in wachttijd

Prestatierapporten van uw app worden over een tijdsverloop geëvalueerd om eventuele achteruitgang in wachttijd van uw app vast te stellen.

Analyse in Trace heeft ervoor gezorgd dat we wijzigingen in wachttijd snel konden vaststellen. De Stackdriver Trace-tijdlijnen lieten ons zien waar de wachttijdknelpunten optraden en hebben ons geholpen om het probleem snel op te lossen.

Keith Marsh, Principal Online Technologist, Dovetail Games

Bronnen

Prijzen

Klik hier voor prijsinformatie voor Google Stackdriver, waaronder Trace.

FUNCTIE PRIJS GRATIS TOEGEWEZEN HOEVEELHEID PER MAAND INGANGSDATUM
Stackdriver Trace-verwerking $ 0,20/miljoen bereiken Eerste 2,5 miljoen bereiken 1 november 2018
Google Cloud

Aan de slag

Leren en ontwerpen

Nieuwe klanten krijgen een tegoed van $ 300 om Google Cloud tot twaalf maanden kosteloos te ontdekken en te gebruiken.

Heeft u meer hulp nodig?

Onze experts helpen u om de juiste oplossing te ontwerpen of de juiste partner te vinden.

Java is een gedeponeerd handelsmerk van Oracle en/of zijn aangesloten entiteiten.