Stackdriver Trace

Ontdek de knelpunten in uw productie

Kosteloos uitproberen

Gedistribueerde tracering voor iedereen

Stackdriver Trace is een gedistribueerd systeem voor tracering dat wachttijdgegevens verzamelt uit uw apps en weergeeft in de Google Cloud Platform-console. U kunt traceren hoe verzoeken zich voortbewegen door uw app en gedetailleerde prestatie-inzichten bijna in realtime ontvangen. Stackdriver Trace analyseert automatisch alle traces van uw app om uitgebreide wachttijdrapportages te genereren om prestatieproblemen op te sporen, en kan traces van al uw VM's, containers en Google App Engine-projecten vastleggen.

Ontdek knelpunten in de prestaties

Met Stackdriver Trace kunt u gedetailleerde wachttijdinformatie voor een enkel verzoek inspecteren en de verzamelde wachttijd voor uw gehele app bekijken. Met de verschillende beschikbare tools en filters kunt u snel ontdekken waar de knelpunten optreden en de onderliggende oorzaak bepalen. Stackdriver Trace is gebaseerd op de tools die Google gebruikt om services op zeer grote schaal actief te houden.

Snelle, automatische probleemdetectie

Trace verzamelt en analyseert continu trace-gegevens van uw project om automatisch recente wijzigingen in de prestaties van uw app te identificeren. Deze wachttijdverdelingen, beschikbaar via de functie Analyserapporten, kunnen in een tijdsverloop of per versie worden vergeleken. Stackdriver Trace stelt u automatisch op de hoogte wanneer er een significante verschuiving in het wachttijdprofiel van uw app optreedt.

Brede platformondersteuning

De taalspecifieke SDK's van Stackdriver Trace kunnen projecten die worden uitgevoerd op VM's analyseren (zelfs wanneer deze niet worden beheerd met Google Cloud Platform). De Trace-SDK is momenteel beschikbaar voor Java, Node.js, Ruby en Go, en met de Trace API kunt u trace-gegevens van andere bronnen verzenden en ophalen. Er is ook een Zipkin-collector beschikbaar, waarmee Zipkin-tracers gegevens kunnen verzenden naar Stackdriver Trace. Projecten die worden uitgevoerd op Google App Engine worden automatisch vastgelegd.

Functies van Stackdriver Trace

Ontdek knelpunten in uw productie

Eenvoudig in te stellen
Alle App Engine-apps worden automatisch getraceerd en er zijn bibliotheken beschikbaar om apps die elders worden uitgevoerd na een minimale installatie te traceren. Alle hierboven beschreven prestatierapportages en -analyses zijn standaard beschikbaar.
Automatische analyse
Automatische dagelijkse prestatierapporten die voor elke getraceerde app worden gemaakt. U kunt ook op aanvraag rapporten genereren.
Detectie van wijzigingen in wachttijd
Prestatierapporten van uw app worden in de loop der tijd geëvalueerd om eventuele achteruitgang in wachttijd van uw app vast te stellen.
Prestatie-inzichten
Elke trace op eindpuntniveau wordt automatisch geëvalueerd voor prestatieknelpunten.
Uitbreidbaarheid voor custom prestatietaken
U heeft de beschikking over een Trace API en taalspecifieke SDK's om apps die worden uitgevoerd op virtuele machines en containers te traceren. Trace-gegevens kunnen met de Trace API via de Stackdriver Trace-UI worden verwerkt.

"Analyse in Trace heeft ervoor gezorgd dat we wijzigingen in wachttijd snel konden vaststellen. De Stackdriver Trace-tijdlijnen lieten ons zien waar de wachttijdknelpunten optraden en hebben ons geholpen om het probleem snel op te lossen. "

- Keith Marsh Principal Online Technologist, Dovetail Games

PRIJZEN VAN STACKDRIVER TRACE

Trace is gratis te gebruiken voor alle klanten van Cloud Platform.

Feedback verzenden over...

Stackdriver Trace