Kotalar ve sınırlar

Bu sayfada Cloud Storage için kota ve istek sınırları açıklanmaktadır.

Paketler

 • Paket oluşturma ve silme için belirlenmiş, proje başına yaklaşık her 2 saniyede 1 işlem şeklinde bir hız sınırlaması vardır. Bu nedenle çoğu durumda daha az paket ve daha fazla nesne planlayın. Örneğin, projenizin her bir kullanıcısı için bir paket kullanmak, yaygın tasarım tercihlerinden biridir. Ancak saniyede çok sayıda kullanıcı ekleyen bir sistem tasarlıyorsanız paket oluşturma hızı sınırının performans sorunlarına yol açmaması için bir pakette (uygun izinlerle) çok sayıda kullanıcı için tasarım yapın.

 • Yüksek düzeyde kullanılabilir uygulamaların, kritik aşamalarda paketin oluşturulmasına veya silinmesine bağlı olmaması gerekir. Paket adları, merkezi ve küresel bir ad alanının parçasıdır. Bu ad alanına olan her türlü bağımlılık, uygulamanız için bir tek hata noktası oluşturur. Bu nedenle ve yukarıda bahsedilen 2 saniyede 1 işlem sınırından dolayı Cloud Storage'da yüksek düzeyde kullanılabilir hizmetler için önerilen uygulama, gerekli tüm paketlerin önceden oluşturulmasıdır.

 • Her paket üzerinde saniyede bir kez şeklinde bir güncelleme sınırı vardır. Bu nedenle tek bir pakete yapılan hızlı güncellemeler (ör. CORS yapılandırmasını değiştirme) ölçeklendirilmez.

 • Paket başına 100 eski IAM rolüne sahip üye sınırı vardır. Üye örnekleri bağımsız kullanıcıları, grupları ve alanları içerir. IAM kimliklerini inceleyin.

 • Pub/Sub bildirimleri olan paketler için:

  • Pakette en fazla 100 bildirim yapılandırması bulunabilir.

  • Pakette belirli bir etkinliği tetikleyecek şekilde en fazla 10 bildirim yapılandırması ayarlanabilir.

  • Her bildirim yapılandırmasında en fazla 10 özel özellik bulunabilir.

Nesneler

 • Cloud Storage'da depolanan bağımsız nesneler için maksimum 5 TB boyut sınırı bulunur.

  • Tek bir yükleme isteğinin maksimum boyutu 5 TB'dir. Bağlantınız üzerinden yüklenmesi uzun sürecek yüklemelerde, aralıklı kesintilerden etkilenmemek için devam ettirilebilir yüklemeleri kullanmayı deneyin. Daha fazla bilgi almak için Devam ettirilebilir yüklemeler bölümüne bakın.
 • Her nesne üzerinde saniyede bir kez olmak üzere güncelleme sınırı vardır, bu nedenle tek bir nesneye yapılan hızlı yazmalar ölçeklendirilmez. Daha fazla bilgi edinmek için Anahtar Terimler'deki Nesne değişmezliği bölümüne göz atın.

 • Birden fazla nesne genelinde yazma işlemleriyle ilgili herhangi bir sınır yoktur. Nesneleri yükleme, güncelleme ve silme işlemleri bu kapsamda yer alır. Paketler başlangıçta saniyede yaklaşık 1.000 yazma işlemini destekler ve ardından gerektiği şekilde ölçeklendirilir.

 • Bir nesnenin okunması için herhangi bir sınır yoktur. Paketler başlangıçta saniyede yaklaşık 5.000 okuma işlemini destekler ve ardından gerektiği şekilde ölçeklendirilir.

 • Herkese açık şekilde önbelleğe alınabilir nesnelerde performans çok daha iyidir. Birçok istemciyi kontrol etmek için kullanılan bir nesneniz varsa ve bu nedenle en yeni verileri sağlamak için önbelleğe almayı devre dışı bırakmak istiyorsanız:

  • Bunun yerine nesnenin Cache-Control meta verilerini, 15-60 saniyelik max-age ile public olarak ayarlamayı deneyebilirsiniz. Çoğu uygulama bir dakikalık yayılıma uyum sağlayabilir ve önbellek isabet oranı da performansı büyük ölçüde artırır.

  • Proxy verileri, paketinizle aynı konumda bulunan bir Google App Engine uygulaması aracılığıyla aktarılır.

  • Bir nesnenin uç önbelleğinde sonraki istekler için önbelleğe alınmaması gerektiğini belirtmek amacıyla Cache-Control: no-cache kullanın.

  Cache-Control yönergeleriyle ilgili daha fazla bilgi için RFC 7234: Cache-Control bölümüne bakın.

 • Nesne başına 100 erişim kontrol listesi girişi (EKL) sınırı vardır. Üyeler bağımsız kullanıcılar, gruplar veya alanlar olabilir. ACL kapsamlarını inceleyin.

 • Nesne bileşimi için:

  • Tek bir bileşim isteğinde 32 nesneye kadar birleştirme işlemi yapılabilir.

  • Bileşik bir nesneyi oluşturan bileşenlerin sayısıyla ilgili bir sınırlandırma yoktur ancak bir bileşik nesneyle ilişkilendirilen componentCount meta verileri maksimum 2.147.483.647 ile sınırlıdır.

  • Bileşik nesneler, Cloud Storage'da saklanan nesneler için 5 TB'lık genel boyut sınırına tabidir.

XML API istekleri

 • XML API aracılığıyla istek gönderirken, istek URL'si ile HTTP üst bilgilerinin toplam boyutu için 16 KB'lık bir sınır vardır.

 • XML API ile kaynak listelerken döndürülen öğelerin sayısı en fazla 1.000 olabilir.

Hizmet hesapları için HMAC anahtarları

 • Hizmet hesabı başına 5 HMAC anahtarı sınırı bulunmaktadır. Silinen anahtarlar bu sınıra dahil değildir.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Yardım mı gerekiyor? Destek sayfamızı ziyaret edin.