Büyük veri analizi

Kapsamlı ve sunucusuz veri analizi ve makine öğrenimi platformuyla verileri uygulanabilir analizlere dönüştürün.

Büyük Veri

Veri analizinin neler yapabileceğini yeniden hayal edin

Google Cloud Platform (GCP) ile analiz süresini hızlandırın ve veri analizinin karmaşıklığını geride bırakın. Ölçek, performans ve maliyet verimliliğinde alışılmış sınırları aşan sunucusuz, entegre, uçtan uca analiz hizmetinin faydalarından yararlanın.

Ekolayzer

Altyapıya değil analize odaklanın

GCP'nin tümüyle yönetilen sunucusuz yaklaşımı büyük veri analizi çözümünüzün performansını, ölçeklenebilirliğini, kullanılabilirliğini, güvenliğini ve uygunluk ihtiyaçlarını otomatik olarak yöneterek operasyonel yükleri ortadan kaldırır. Böylece sunucuların yönetimi yerine analize odaklanabilirsiniz. Yenilikçi, müşteri dostu fiyatlandırma sayesinde yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız (Bazı durumlarda saniye veya sorgu başına ödeme yapılır). Sabit fiyat ve uzun süreli kullanım indirimleri de mevcuttur.

Hız Testi

Gelişimi hiçbir ödün vermeden hızlandırın

BigQuery son derece yüksek bir hızla ANSI SQL kullanarak gigabayt ve petabaytlarca veriyi analiz etmenize olanak tanır ve başka uygulamalarla kolay entegrasyon için REST tabanlı API'ler sağlar. Geliştiricileriniz Java, Python, C#, Go, Node.js, PHP veya Ruby gibi yaygın kullanılan programlama dillerinde analiz uygulamaları oluşturabilir. Cloud Pub/Sub açık bir API aracılığıyla saniyede milyonlarca etkinliği dünyanın istediğiniz yerinden kullanabilmenizi (ve herhangi bir yerde yayınlayabilmenizi) sağlar. Cloud Dataflow sağlamlıktan, tutarlılıktan veya işlevsellikten ödün vermeden daha hızlı akış ve toplu veri ardışık düzeni geliştirme sunar. BI çözümünüzü, gücünü BigQuery BI Engine'den alan Data Studio'daki hızlı kontrol panelleriyle geliştirin.

Araç Kutusu

Mevcut ve açık kaynaklı araçlardan daha fazlasını elde edin

GCP'nin açık mimarisi ve popüler açık kaynaklı araçlarla kolay entegrasyonu, daha hızlı değer kazanılmasını sağlar. Cloud Dataproc'a geçerek maliyeti düşürebilir, Apache Spark ve Hadoop iş yüklerinin performansını artırabilirsiniz. Popüler açık kaynaklı araçlarla (ör. Apache Kafka) ve biçimlerle (ör. Apache Avro) entegrasyon kolaydır ve GCP içinde Apache Beam üzerinde oluşturulan veri ardışık düzenleri, seçilen açık kaynak çalışma zamanları (Spark veya Flink) üzerinde çalışır. Cloud Data Fusion, bir grafik arayüz ve önceden yapılandırılmış bağlayıcılar ve CDAP'ye dayalı dönüşümlerden oluşan geniş bir açık kaynak kitaplığı aracılığıyla yönetilen veri entegrasyonu sunar. Apache Airflow'a dayanan Cloud Composer ile herkese açık bulutlarda ve şirket içi ortamlarda iş akışı düzenlemesini basitleştirin. Tableau, Qlik, Looker, Data Studio ve BigQuery BI Engine gibi tanıdık BI ve görselleştirme araçlarından faydalanarak veri analizlerini kolayca paylaşın.

Crane

AI için hazır altyapı üzerinde oluşturun

Google'ın makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki yirmi yıllık inovasyon geçmişi sayesinde, sektörde önde gelen hizmetleri kullanarak uygulamalarınıza tahmine dayalı analiz getirebilirsiniz. Cloud Dataprep ile makine öğrenimi için veri hazırlığını hızlandırın. BigQuery içinde basit SQL kullanarak her boyuttan veri kümeleri üzerinde makine öğrenimi modelleri oluşturmak için BigQuery ML kullanın. Cloud AutoML ile özel Google API makine öğrenimi modellerinden faydalanın ve modelleri eğitin veya Cloud Storage ya da BigQuery'deki büyük veri kümelerine kolayca bağlanarak gelişmiş TensorFlow modelleri veya Cloud Machine Learning Engine modelleri oluşturun.

Güvenli İş

İşletmenizi ve verilerinizi her ölçekte güvenceye alın

GCP, iş yükü ne kadar olursa olsun daha güvenli, ölçeklenebilir ve güvenilir bir altyapı sunarak iş açısından kritik veri analizi çözümlerini derleyip çalıştırmanıza olanak tanır. Çok katmanlı güvenlik yaklaşımımız, tüm veri analizi ürünleri için buradaki şartlara tabi olmak kaydıyla %99'un üzerinde çalışma süresi Hizmet Seviyesi Hedefi (SLO) ile yedeklilik ve güvenilirlik sağlanmasına yardımcı olur. Uygunluğu destekleyen sektör lideri araç ve teknolojilerle verilerinizi Google Cloud’da güvenceye alıp yönetin: Ayrıntılı kimlik ve erişim yönetimi için Cloud Identity Access Management (IAM), hassas verileri sınıflandırmak ve çıkartmak için Cloud Data Loss Prevention ve meta veri yönetimi ve veri keşfi için Data Catalog.

Sunucusuz büyük veri platformu

YakalamaDepolamaBigQuery depolama (Tablolar)Cloud Storage (Dosyalar)İşlemeCloud DataprepAnalizBigQuery analizML EngineKullanmaCloud DatalabData Veri Bilimcilerİş AnalistleriData StudioCloud DataflowCloud DataprocCloud Bigtable (NoSQL)Cloud Data TransferCloud Pub/SubCloud IoT CoreCloud DataflowCloud DataprocCloud Data Fusion (veri entegrasyonu)Cloud Composer (iş akışı düzenleme)Google SheetsData Catalog (veri keşfi)

Ürünler ve çözümler

Müşterilerimiz

Verilerin, gelecekte karar verme sürecinin büyük bir parçası olacağını biliyorduk. Bu nedenle, hedeflerimizdeki artışı karşılayabilecek şekilde ölçeklenebilen bir platforma ihtiyacımız vardı. Google Cloud Platform, özellikle de Google BigQuery, bu görev için biçilmiş kaftandı.

Nikunj Shanti, Veri ve Dijital Baş Yöneticisi, AirAsia

İş ortaklarımız

Büyük veri iş ortaklarımızın, yenilikleri daha hızlı hayata geçirip daha akıllıca ölçeklendirmeler yapmanıza ve daha güvende kalmanıza yardımcı olmasına izin verin.

informatica iş ortağı logosu confluent iş ortağı logosu hortonworks iş ortağı logosu looker iş ortağı logosu accenture iş ortağı logosu sapient iş ortağı logosu

Kaynaklar

Eğiticileri, kullanıma sunmaya yönelik hızlı başlangıç kılavuzlarını ve incelemeleri deneyin.

Google Cloud

Başlayın

Öğrenin ve derleyin

GCP'de yeni misiniz? 300 ABD doları tutarında krediyle herhangi bir GCP ürününü ücretsiz kullanmaya başlayın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Uzmanlarımız doğru çözümü oluşturmanıza veya ihtiyaçlarınıza uygun iş ortağını bulmanıza yardımcı olabilir.