Büyük veri analizi

Kapsamlı ve sunucusuz veri analizi ve makine öğrenimi platformuyla verileri uygulanabilir analizlere dönüştürün.

Büyük Veri

Veri analizinin neler yapabileceğini yeniden hayal edin

Google Cloud Platform (GCP) ile analiz süresini hızlandırın ve veri analizinin karmaşıklığını geride bırakın. Ölçek, performans ve maliyet verimliliğinde alışılmış sınırları aşan sunucusuz, entegre, uçtan uca analiz hizmetinin faydalarından yararlanın.

Ekolayzer

Altyapıya değil analize odaklanın

GCP'nin tümüyle yönetilen sunucusuz yaklaşımı büyük veri analizi çözümünüzün performansını, ölçeklenebilirliğini, kullanılabilirliğini, güvenliğini ve uygunluk ihtiyaçlarını otomatik olarak yöneterek operasyonel yükleri ortadan kaldırır. Böylece sunucuların yönetimi yerine analize odaklanabilirsiniz. Yenilikçi, müşteri dostu fiyatlandırma sayesinde yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız (Bazı durumlarda saniye veya sorgu başına ödeme yapılır). Sabit fiyat ve uzun süreli kullanım indirimleri de mevcuttur.

Hız Testi

Gelişimi hiçbir ödün vermeden hızlandırın

BigQuery son derece yüksek bir hızla ANSI SQL kullanarak gigabayt ve petabaytlarca veriyi analiz etmenize olanak tanır ve başka uygulamalarla kolay entegrasyon için REST tabanlı API'ler sağlar. Geliştiricileriniz Java, Python, C#, Go, Node.js, PHP veya Ruby gibi yaygın kullanılan programlama dillerinde analiz uygulamaları oluşturabilir. Cloud Pub/Sub açık bir API aracılığıyla saniyede milyonlarca etkinliği istediğiniz yerden kullanabilmenizi (ve istediğiniz yerde yayınlayabilmenizi) sağlar. Cloud Dataflow sağlamlıktan, tutarlılıktan veya işlevsellikten ödün vermeden daha hızlı akış ve toplu veri ardışık düzeni geliştirme seçeneği sunar. BI çözümünüzü, gücünü BigQuery BI Engine'den alan Data Studio'daki hızlı kontrol panelleriyle geliştirin.

Araç Kutusu

Mevcut ve açık kaynaklı araçlardan daha fazlasını elde edin

GCP'nin açık mimarisi ve popüler açık kaynaklı araçlarla kolay entegrasyonu, daha hızlı değer kazanılmasını sağlar. Cloud Dataproc'a geçerek maliyeti düşürebilir, Apache Spark ve Hadoop iş yüklerinin performansını artırabilirsiniz. Popüler açık kaynaklı araçlarla (ör. Apache Kafka) ve biçimlerle (ör. Apache Avro) entegrasyon kolaydır ve GCP'de Apache Beam üzerinde oluşturulan veri ardışık düzenleri, seçilen açık kaynak çalışma zamanları (Spark veya Flink) üzerinde çalışır. Cloud Data Fusion, grafik arayüz ve önceden yapılandırılmış bağlayıcılar ve CDAP'ye dayalı dönüşümlerden oluşan geniş bir açık kaynak kitaplığı aracılığıyla yönetilen veri entegrasyonu sunar. Apache Airflow üzerinde oluşturulan Cloud Composer ile herkese açık bulut platformları ve şirket içi ortamlar genelinde iş akışı düzenleme işlemini basitleştirin. Tableau, Qlik, Looker, Data Studio ve BigQuery BI Engine gibi aşina olduğunuz BI ve görselleştirme araçlarından faydalanarak veri analizlerini kolayca paylaşın.

Crane

AI için hazır altyapı üzerinde oluşturun

Google'ın makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki yirmi yıllık inovasyon geçmişi sayesinde, sektörde önde gelen hizmetleri kullanarak uygulamalarınıza tahmine dayalı analiz getirebilirsiniz. Cloud Dataprep ile makine öğrenimi için veri hazırlığını hızlandırın. BigQuery'de basit SQL'den yararlanarak her boyuttan veri kümeleri üzerinde makine öğrenimi modelleri derlemek için BigQuery ML kullanın. Cloud AutoML ile özel Google API makine öğrenimi modellerinden faydalanın ve modelleri eğitin ya da Cloud Storage ve BigQuery'deki büyük veri kümelerine kolayca bağlanarak gelişmiş TensorFlowmodelleri veya Cloud Machine Learning Engine modelleri derleyin.

Güvenli İş

İşletmenizi ve verilerinizi her ölçekte güvenceye alın

GCP, iş yükü ne kadar olursa olsun daha güvenli, ölçeklenebilir ve güvenilir bir altyapı sunarak iş açısından kritik veri analizi çözümlerini derleyip çalıştırmanıza olanak tanır. Çok katmanlı güvenlik yaklaşımımız, tüm veri analizi ürünleri için buradaki şartlara tabi olmak kaydıyla %99'un üzerinde çalışma süresi Hizmet Seviyesi Hedefi (SLO) ile yedeklilik ve güvenilirlik sağlanmasına yardımcı olur. Uygunluğu destekleyen sektör lideri araç ve teknolojilerle Google Cloud'da verilerinizi koruma altına alıp yönetin: Ayrıntılı kimlik ve erişim yönetimi için Cloud Identity & Access Management (IAM), hassas verileri sınıflandırmak ve çıkartmak için Cloud Data Loss Prevention, meta veri yönetimi ve veri keşfi içinse Data Catalog'u kullanın.

Sunucusuz büyük veri platformu

YakalamaDepolamaBigQuery Storage (Tablolar)Cloud Storage (Dosyalar)İşlemeCloud DataprepAnalizBigQuery analiziML EngineKullanımCloud DatalabVeri Bilimcilerİş AnalistleriData StudioCloud DataflowCloud DataprocCloud Bigtable (NoSQL)Cloud Data TransferCloud Pub/SubCloud IoT CoreCloud DataflowCloud DataprocCloud Data Fusion (veri entegrasyonu)Cloud Composer (iş akışı düzenleme)Google E-TablolarData Catalog (veri keşfi)

Ürünler ve çözümler

Müşterilerimiz

Verilerin, gelecekte karar verme sürecinin büyük bir parçası olacağını biliyorduk. Bu nedenle, hedeflerimizdeki artışı karşılayabilecek şekilde ölçeklenebilen bir platforma ihtiyacımız vardı. Google Cloud Platform, özellikle de Google BigQuery, bu görev için biçilmiş kaftandı.

Nikunj Shanti, Veri ve Dijital Platform Baş Yöneticisi, AirAsia

İş ortaklarımız

Büyük veri iş ortaklarımız, yenilikleri daha hızlı hayata geçirip daha akıllıca ölçeklendirmeler yapmanıza ve daha güvende kalmanıza yardımcı olsun.

informatica iş ortağı logosu confluent iş ortağı logosu hortonworks iş ortağı logosu looker iş ortağı logosu accenture iş ortağı logosu sapient iş ortağı logosu

Kaynaklar

Eğiticileri, kullanıma sunmaya yönelik hızlı başlangıç kılavuzlarını ve incelemeleri deneyin.

Google Cloud

Başlayın

Google Cloud ile çalışın

Bize işletmenizden bahsedin. Böylece uzmanlarımız ihtiyaçlarınıza uygun çözümü oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Bir Google Cloud İş Ortağıyla Çalışın

Geliştirme, dağıtım, danışma, destek, eğitim ve daha birçok konuda yardım almak için küresel iş ortaklarımızdan birini seçin.

Google Cloud İş Ortağı olmak ister misiniz? Buradan başvuru yapabilirsiniz.