Google Cloud Platform for Education

Gratis programma's van Google Cloud Platform voor onderwijs, leren en onderzoek in het hoger onderwijs.

Er is meer mogelijk met Google Cloud Platform

Of uw aandacht nu ligt bij onderwijs, onderzoek, leren of ondernemerschap, met Google Cloud Platform (GCP) komt u verder in minder tijd. GCP is een suite met cloudoplossingen voor opslag, big data en machine learning. Meld u nu aan voor een van de gratis GCP-programma's die aansluiten op gebruik in het hoger onderwijs.

Studietoelagen

Bereid uw studenten voor op cloudcomputing

Biedt studenten de mogelijkheid om te leren op het toonaangevende cloudplatform. Op Google Cloud Platform vinden studenten alle tools die nodig zijn om een breed scala aan applicaties te bouwen en hebben ze toegang tot de infrastructuur, gegevensanalyses en machine learning die Google ook gebruikt.

Gratis tegoeden

Universitaire faculteiten kunnen Google Cloud Platform-studietoelagen aanvragen voor hun informaticavakken. ​Go​ed​ge​ke​ur​de​ a​an​vr​ag​er​s ​on​tv​an​ge​n ​ee​n ​to​el​ag​e ​vo​or​ g​ra​ti​s ​te​go​ed​en​ d​ie​ h​un​ d​oc​en​te​n ​en​ s​tu​de​nt​en​ k​un​ne​n ​ge​br​ui​ke​n ​op​ e​lk Google Cloud Platform-product.

Documentatie voor docenten en studenten

Naast tegoeden begeleidt dit programma een groep docenten die het programma gebruiken en biedt het een beheerde set hulpmiddelen om studenten en docenten te helpen bij het effectief gebruiken van Google Cloud Platform-producten voor informatica-curricula. Ontdek meer in het Trainings- en informatiecentrum

Tools voor big data en machine learning

Met studietoelagen ontvangen faculteiten, docenten en studenten gratis tegoeden die ze kunnen gebruiken op elk Google Cloud Platform-product. Faculteiten, docenten en studenten betrokken bij vakken over mobiele ontwikkeling kunnen hun apps onmiddellijk coderen op Google App Engine</a> <a x="/0"/>en opschalen zonder zorgen over het operationeel beheer.</a> Vision API</a> <a x="/0"/>en</a> Translation API</a> <a x="/1"/>geven duidelijke voorbeelden voor lessen over machine learning en met </a> BigQuery</a> <a x="/2"/>kunnen studenten de uitdagingen van het werken met grote gegevenssets bestuderen.</a> Google Cloud Platform kan worden gebruikt voor cursussen die betrekking hebben op netwerken, cyberbeveiliging, systeembeheer en meer.

Criteria

Faculteiten kunnen Google Cloud Platform-studietoelagen aanvragen voor informaticavakken die voldoen aan de volgende criteria:

Verenigde Staten: docenten en faculteiten van regionaal erkende universiteiten die informatica of andere gerelateerde cursussen geven.
Internationaal:</a> <a x="/0"/>docenten en faculteiten van instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten die opleidingen aanbieden op het gebied van computerwetenschappen of andere gerelateerde cursussen en die zich in</a> deze landen</a> <a x="/1"/> bevinden.</a>
Veelgestelde vragen over het programma vindt u hier.

Als u geen faculteitslid bent, of als u lid bent van een faculteit in een land dat hierboven niet staat vermeld, kunt u wel interesse tonen.</a> <a x="/0"/>Meld u aan voor berichten van ons, dan sturen we u informatie over andere tegoedprogramma's en nieuws over Google Cloud Platform.</a>

Houd er rekening mee dat toelagen worden toegekend naar goeddunken van Google. Google behoudt zich het recht voor om geen tegoeden toe te wijzen en om de criteria voor het verlenen van tegoeden op elk moment te wijzigen.

Ontvang een Google Cloud Platform-studietoelage voor informaticavakken:

Nu aanvragen

Onderzoekstegoeden

Sneller onderzoeksresultaten behalen met Google Cloud Platform

Het GCP-onderzoeksprogramma kan u helpen om gedurfde ideeën in een mum van tijd om te zetten in baanbrekende ontdekkingen. Met gratis tegoeden voor Google Cloud Platform heeft u toegang tot de kracht en flexibiliteit die nodig is om vorderingen te maken in uw onderzoek en om op eenvoudige wijze te schalen.

Gratis tegoeden

Onderzoekers kunnen GCP-onderzoekstegoeden aanvragen om wetenschappelijke productietaken uit te voeren. Academische onderzoekers in gekwalificeerde</a> <a x="/0"/>landen wordt aangeraden om zich aan te melden.</a> Goedgekeurde aanvragers ontvangen gratis tegoeden voor alle Google Cloud Platform-producten voor academische onderzoekstaken.

Voorbeelden van universiteiten

Bekijk hoe onderzoekers Google Cloud Platform gebruiken om de verspreiding van Zika te modelleren, gebruik te maken van de kracht van big data om een oplossing te zoeken voor klimaatverandering en in enkele minuten honderden genomen te verwerken.

"Het vermogen om op een schaalbare manier rekenkundige bewerkingen uit te voeren op zoveel gegevens, stelt ons straks in staat om vragen te stellen die we nu niet kunnen stellen. Er zullen belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen mogelijk worden."

Ryan Abernathey
Universitair docent Earth and Environmental Sciences,
Ocean and Climate Physics aan Columbia University

Criteria

Academische onderzoekers moeten voldoen aan de volgende criteria om GCP-onderzoekstegoeden aan te vragen:

1. Kandidaat is lid van een faculteit bij een erkende onderwijsinstelling in een van deze landen</a> <a x="/0"/>.</a>
2. Aanvraag is volledig en bevat een voorstel van één pagina

Bekijk de veelgestelde vragen over het GCP-onderzoekstegoedenprogramma. Houd er rekening mee dat toelagen worden toegekend naar goeddunken van Google. Google behoudt zich het recht voor om geen tegoeden toe te wijzen en om de criteria voor het verlenen van tegoeden op elk moment te wijzigen.

Zet uw onderzoek kracht bij met Google Cloud Platform

Nu aanvragen

Loopbaangereedheid

Zijn uw studenten klaar voor de cloud?

Google Cloud heeft een loopbaantraject voor cloud-engineers ontwikkeld voor studenten in het hoger onderwijs. Met een bedrijfsklaar leerplan helpt u uw studenten om de door de branche erkende Associate Cloud Engineer-certificering te behalen. Voer een sprint aan door het Associate Cloud Engineer-traject in 16 weken. Gemotiveerde studenten die vertrouwd zijn met basisbegrippen met betrekking tot besturingssystemen, netwerken, databases en programmeren zijn goede kandidaten voor dit programma.

Trainen en gecertificeerd worden

Universitaire faculteiten kunnen een aanvraag indienen voor het Associate Cloud Engineer-traject. Goedgekeurde aanvragers kunnen hun studenten inschrijven voor het traject om training en certificering te verkrijgen, in combinatie met andere voordelen om cloudvaardigheden op te bouwen. Het Associate Cloud Engineer-traject bevat het volgende:

  • On demand

    Krijg gratis toegang tot de on demand specialisatie Architecting with Google Cloud Platform op Coursera. (100% korting, 6 cursussen met ongeveer 40 uur aan content, 4 maanden toegang)

  • Zelfstudielabs

    Krijg gratis toegang tot Cloud Architecture Quest zelfstudielabs op Qwiklabs. (100% korting, 1 missie met 10 labs)

  • Google Cloud-gecertificeerd

    Bereid u voor op het examen en verdien uw Associate Cloud Engineer-certificering. (100% korting voor docenten en 50% korting voor studenten onder voorbehoud dat leden zich houden aan de tijdlijnen vermeld door Google aan het begin van het programma en andere criteria.)

Criteria

Verenigde Staten: docenten en faculteiten van regionaal erkende universiteiten die informatica of andere gerelateerde cursussen geven. Google is blij instituten deelname aan het programma te kunnen aanbieden, inclusief Google Cloud-training en certificering voor faculteitspersoneel, ter waarde van $ 450 per persoon. Dit is geen geschenk voor een specifiek individu; het is een donatie aan de instelling.

Ter herinnering: Alphabet-bedrijven kunnen leveranciers en/of werkgevers van lobbyisten zijn en werknemers van Alphabet-bedrijven kunnen geregistreerde lobbyisten zijn. Als een instelling dit geschenk niet kan accepteren of als het accepteren van het geschenk ervoor zou zorgen dat Alphabet-bedrijven geen producten of services aan (een) bepaalde instelling(en) zou kunnen leveren, laat het ons weten en wij zullen ervoor zorgen dat u uit het programma wordt verwijderd.

Internationaal:</a> <a x="/0"/>docenten en faculteiten van instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten die opleidingen aanbieden op het gebied van computerwetenschappen of andere gerelateerde cursussen en die zich in</a> deze landen</a> <a x="/1"/> bevinden.</a>

Bekijk voor meer informatie:

Bronnen voor faculteiten en veelgestelde vragen.

Bronnen voor studenten en veelgestelde vragen.

Als u geen faculteitslid bent, of als u lid bent van een faculteit in een land dat hierboven niet staat vermeld, kunt u wel interesse tonen.</a> <a x="/0"/>Meld u aan voor berichten van ons, dan sturen we u informatie over andere tegoedprogramma's en nieuws over Google Cloud Platform.</a>

Houd er rekening mee dat toelagen worden toegekend naar goeddunken van Google. Google behoudt zich het recht voor om geen tegoeden toe te wijzen en om de criteria voor het verlenen van tegoeden op elk moment te wijzigen.