Data Catalogbèta

Een volledig beheerde en zeer schaalbare service voor gegevensdetectie en metadatabeheer.

Bekijk de documentatie voor dit product.

Gegevens detecteren en beheren in Google Cloud

Gegevens detecteren en beheren in Google Cloud

Data Catalog is een volledig beheerde en schaalbare service voor metadatabeheer waarmee organisaties snel al hun gegevens in Google Cloud kunnen detecteren, beheren en doorgronden. De service heeft een eenvoudige en gebruiksvriendelijke zoekinterface voor gegevensdetectie, een flexibel en krachtig catalogussysteem voor vastlegging van technische en zakelijke metadata en een krachtig fundament voor beveiliging en naleving met integratie van Cloud Data Loss Prevention (DLP) en Cloud Identity and Access Management (IAM).

Eenvoudige gegevensdetectie op elke schaal

Data Catalog is een volledig beheerde service voor metadatabeheer die gegevensdetectie op elke schaal makkelijker maakt. Het is niet nodig om een infrastructuur in te stellen en te beheren. De service is gebaseerd op de Google-zoektechnologie die ook wordt gebruikt voor Gmail en Drive. Klanten kunnen dus snel en gemakkelijk gegevensitems vinden, waar deze zich ook bevinden. De service heeft een krachtige en gebruiksvriendelijke zoekinterface met ingebouwd toegangsbeheer, zodat klanten probleemloos en veilig hun gegevens in kaart kunnen brengen. Ondernemingen van elke omvang beschikken nu over een krachtige tool om de bedrijfsmetadata te structureren als geschematiseerde tags. Hierdoor zijn alle gegevens binnen de organisatie eenvoudig te vinden en kan er een bedrijfscultuur worden ontwikkeld waarin besluitvorming wordt gebaseerd op gegevens.

Een uniforme weergave van alle datasets

Data Catalog biedt een centrale en veilige gegevenscatalogus in Google Cloud, waarmee organisaties een volledig beeld van al hun gegevensitems krijgen. De service verwerkt automatisch technische metadata voor BigQuery en Cloud Pub/Sub. Ook kunnen klanten zakelijke metadata in schematische indeling vastleggen via tags, custom API's en de UI en zo eenvoudig en efficiënt gegevensitems catalogiseren. We bouwen een ecosysteem met strategische partners, zodat klanten al hun gegevensitems kunnen vinden, waar deze zich ook bevinden. Met Data Catalog kunnen organisaties de kennisuitwisseling en samenwerking in de hele organisatie bevorderen, zodat gebruikers meer waarde uit hun gegevensitems kunnen halen.

Een fundament voor gegevensbeheer

Data Catalog biedt een fundament voor gegevensbeheer dankzij krachtige opties voor beveiliging en naleving met toegangsbeheer op detailniveau. Dit toegangsbeheer geldt ook voor de gegevens, zodat de juiste mensen de juiste gegevens kunnen vinden en gebruiken. Data Catalog helpt u ook gegevens te detecteren en de transparantie te vergroten: om uw gegevens te beheren, moet u weten welke gegevens u heeft en waar deze zich bevinden. Integratie met Cloud DLP biedt automatische detectie en tagging van gevoelige informatie, waardoor u gevoelige gegevens gemakkelijker kunt vinden en beheren.

Functies

Serverloos

Data Catalog is een volledig beheerde en schaalbare service voor metadatabeheer. U hoeft geen infrastructuur in te stellen en te beheren, zodat u zich volledig op uw bedrijfsactiviteiten kunt richten.

Metadata-as-a-service

Service voor metadatabeheer waarmee gegevensitems worden gecatalogiseerd via custom API's en de UI. Zo krijgt u een volledig beeld van alle gegevens, ongeacht waar deze zich bevinden.

Centrale catalogus

Een flexibel en krachtig catalogussysteem voor de vastlegging van technische metadata (automatisch) en zakelijke metadata (tags) in een gestructureerde indeling.

Zoeken en detecteren

Een eenvoudige en handige gebruikersinterface met krachtige gestructureerde zoekfunctionaliteit om snel en gemakkelijk gegevensitems te vinden. Deze is gebaseerd op de Google-zoektechnologie die ook wordt gebruikt voor Gmail en Drive.

Schematische metadata

Ondersteuning voor schematische tags (bijv. Enum, Bool, DateTime) en niet alleen eenvoudige teksttags, zodat organisaties uitgebreide en georganiseerde bedrijfsmetadata kunnen gebruiken.

Cloud DLP-integratie

Detecteert en classificeert gevoelige gegevens, biedt u inzichten en helpt u om het proces voor gegevensbeheer te vereenvoudigen.

Cloud IAM-integratie

Professioneel toegangsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met ACL's van bronnen bij het lezen, schrijven en zoeken van gegevensitems.

Beheer

Een sterk fundament voor beveiliging en naleving met Cloud DLP- en Cloud IAM-integratie.

De volledig beheerde en schaalbare service van Data Catalog biedt ons de flexibiliteit om het als een back-endsysteem te gebruiken voor onze custom oplossingen. De service fungeert als een centraal catalogussysteem voor al onze metadata, zodat we snel al onze gegevensitems in GCP kunnen detecteren.

Crystal Widjaja, SVP, Business Intelligence & Growth, Go-Jek

Partners en integraties

Dankzij de integraties van Data Catalog en oplossingen van strategische partners is een krachtig ecosysteem ontwikkeld en hebben we de basis gelegd voor duurzame relaties. Hierdoor kunnen klanten hun gewenste platform gebruiken en beschikken ze over een consistent detectieproces in een hybride cloud.

Technische hulpbronnen

Prijzen

De prijzen voor Data Catalog bestaan uit prijzen voor metadata en prijzen voor API-aanroepen naar de catalogus.

Prijzen voor metadata

Metadata

Bedrijfsmetadata en lokaal opgeslagen metadata die zijn verwerkt in Data Catalog.

Vinkje De eerste 1 MB aan opgeslagen metadata is gratis

Vinkje $ 100 per GB per maand voor opgeslagen metadata boven 1 MB

Opmerking: Bedrijfsmetadata verwijst naar aanvullende metadata voor de bedrijfscontext die waardevol zijn voor een klant (bijv. has_pii, data_owner, delete_by_date, retain_till_date, business_logic, data_glossary_term, enz.).

Technische metadata verwijst naar metadata die al aanwezig zijn in GCP-services (bijv. tabel- en kolomnamen of -beschrijvingen, aanmaakdatum, wijzigingsdatum, enz.). Deze zijn gratis beschikbaar voor alle gebruikers, waardoor de detectie van gegevensitems in GCP nog eenvoudiger is.

Prijzen voor API-aanroepen naar de catalogus

API-aanroepen naar de catalogus

Dit betreft alle API-aanroepen voor lezen, schrijven en zoeken.

Vinkje Gratis voor de eerste 1 miljoen API-aanroepen naar de catalogus per maand

Vinkje $ 10 per 100.000 API-aanroepen per maand boven de 1 miljoen

Google Cloud

Aan de slag

Leren en ontwerpen

Nieuwe klanten krijgen een tegoed van $ 300 om Google Cloud tot twaalf maanden kosteloos te ontdekken en te gebruiken.

Heeft u meer hulp nodig?

Onze experts helpen u om de juiste oplossing te ontwerpen of de juiste partner te vinden.

Dit product bevindt zich in de bètafase. Kijk hier voor meer informatie over de lanceringsfasen van onze producten.

Feedback sturen over...