Cloud APIs

Google Cloud hizmetleri için programatik arayüzler.

Ücretsiz Deneyin Satış ekibiyle iletişime geçin

İş akışlarınızın otomasyonunu kendi dilinizde yapın

Kodunuzdan Google Cloud ürünlerine erişin. Cloud APIs, Google Cloud SDK ve Cloud Console ile aynı işlevlere sahiptir ve tercih edeceğiniz dili kullanarak iş akışlarınızı otomatik hale getirmenize olanak tanır. Bu Cloud APIs'i, popüler programlama dillerinde REST çağrıları veya istemci kitaplıklarıyla birlikte kullanın.

API Açıklama
İşlem API'leri
App Engine Admin API App Engine uygulamalarını sağlar ve yönetir.
OS Login API Compute Engine örneklerine erişmek için SSH ortak anahtarlarını Google hesaplarıyla ilişkilendirir.
OS Config API Compute Engine örneklerinde OS yamalarını ve yapılandırmalarını yönetir.
Compute Engine API Google Cloud'da sanal makineler oluşturur ve çalıştırır.
Kubernetes Engine API Açık kaynaklı Kubernetes teknolojisi tarafından desteklenir, container tabanlı uygulamaları çalıştıran kümeler oluşturur ve yönetir.
Compute Engine Instance Group Updater API Compute Engine örneklerinden oluşan grupları günceller.
Cloud Functions API Kullanıcılar tarafından sağlanıp etkinliklere göre yürütülen basit işlevleri yönetir.
Cloud Run API Kullanıcılar tarafından sağlanıp HTTP trafiğine göre otomatik olarak ölçeklenen container görüntülerini dağıtır ve yönetir.
Depolama ve Veritabanı API'leri
Cloud Bigtable Admin API Cloud Bigtable örneklerini, kümelerini ve tablolarını yönetir.
Cloud Bigtable Data API Terabaytlarca veya petabaytlarca şemasız veri depolamak için kullanılan NoSQL büyük veri çözümüne erişir.
Datastore API Uygulamanız için tümüyle yönetilen, sağlam, ölçeklenebilir bir depolama alanı sağlamak üzere şemasız NoSQL belge veritabanına erişir.
Cloud Spanner API Cloud Spanner örneklerini ve veritabanlarını oluşturur, siler, değiştir ve listeler. Cloud Spanner veritabanlarında depolanan veriler üzerinde işlemler yürütür.
Cloud SQL Administration API Tümüyle yönetilen MySQL veritabanları sağlayan Cloud SQL örnekleri oluşturur ve yapılandırır.
Cloud Storage API Potansiyel olarak büyük ve sabit veri nesnelerini depolar ve alır.
Storage Transfer API Harici veri kaynaklarından Google Cloud Storage paketine veya Google Cloud Storage paketleri arasında veri aktarır.
Ağ İletişimi API'leri
Cloud DNS API Yetkili DNS kayıtlarını yapılandırır ve yayınlar.
Veri Analizi API'leri
BigQuery API Veri oluşturur, yönetir, paylaşır ve sorgular.
Dataflow API ETL, toplu işleme ve sürekli işleme gibi veri işleme desenleri geliştirir ve yürütür.
Dataproc API Google Cloud Platform'da Hadoop tabanlı kümeleri ve işleri yönetir.
Cloud Composer API Tümüyle yönetilen iş akışı düzenleme hizmeti.
Cloud Life Sciences API Container mimarisine alınmış iş akışlarından yararlanarak gen bilimi ve biyomedikal alanlarıyla ilgili verileri geniş ölçekte işleyin, analiz edin ve bu verilere açıklama ekleyin.
Pub/Sub API Uygulamalar arasında güvenilir, çoka-çok, eşzamansız mesajlaşma sağlar.
Cloud Healthcare API Güvenlik ve standartlara uygunluğun çok önemli olduğu ortamlarda sağlık alanında eyleme dönüştürülebilir analizler sunan standartlara dayalı API'ler.
Makine Öğrenimi API'leri
AutoML Yüksek kaliteli özel makine öğrenimi modellerini minimum düzeyde çaba ve makine öğrenimi uzmanlığı ile eğitin.
Vision API Görüntü etiketleme, yüz, logo, önemli nokta algılama, optik karakter tanıma (OCR) ve uygunsuz içeriği algılama gibi Google Vision özelliklerini uygulamalara entegre eder.
Speech-to-Text API Mikrofondan veya dosyadan alınan sesleri, 80'den fazla dil ve varyant için metne dönüştürmek amacıyla hızlı ve doğru konuşma tanıma teknolojisinden yararlanır
Cloud Natural Language API Yaklaşım analizi, varlık tanıma ve metin ek açıklamaları da dahil, metnin yapısını ve anlamını analiz eder.
Cloud Translation API Metinleri bir dilden başka bir dile çevirir.
Dialogflow API Sohbet arayüzleri (ör. chatbot'lar, ses hizmetleri içeren uygulamalar ve cihazlar) için uçtan uca geliştirme paketi.
Yetenek Çözümleri İş arama deneyimini makine öğrenimiyle buluşturur.
Yönetim Araçları API'leri
Cloud Billing API Google Cloud Console faturalandırma hesaplarını alır ve projelerle ilişkilendirir.
Cloud Billing Budget Cloud Billing bütçelerini büyük ölçekte programlı olarak görüntüleyin, oluşturun ve yönetin.
Cloud Billing Catalog API Faturalandırılabilir SKU'lar, genel fiyatlandırma ve ilgili meta verilerden oluşan, herkese açık Google Cloud kataloğunun tamamına programatik erişim.
Cloud Build API Bulutta görüntü ve yapılar oluşturur.
Deployment Manager API Google Cloud Platform'da karmaşık çözümleri tanımlar, yapılandırır ve dağıtır.
Cloud Runtime Configuration API Google Cloud'da çalışan uygulamalar için dinamik yapılandırma ve koordinasyon özellikleri sunar.
Cloud Scheduler API Tümüyle yönetilen, kurumsal düzeyde cron işi planlayıcı.
Cloud Tasks API Dağıtılmış çok sayıda görevin yürütme, dağıtım ve teslim süreçlerini kolayca yönetmenize olanak tanır.
İşlem API'leri
Cloud Logging API Günlük girişleri yazar ve günlüklerinizi, günlük dışa aktarma işlemlerinizi ve günlük tabanlı metriklerinizi yönetir.
Cloud Monitoring API Cloud Monitoring verilerinizi ve yapılandırmalarınızı yönetir.
Cloud Debugger API Çalışan bir uygulamayı durdurmadan veya yavaşlatmadan, uygulamanın çağrı yığınını ve değişkenlerini inceler.
Error Reporting API Bulut hizmetlerindeki hataları gruplayıp sayısını belirler, hata gruplarına ve ilgili hatalara okuma erişimi sağlar.
Cloud Trace API Cloud Trace'deki iz verilerini gönderir ve alır. Oluşturulan veriler varsayılan olarak tüm App Engine uygulamalarında kullanılabilir. Diğer uygulamalardan alınan veriler; görüntüleme, raporlama ve analiz için Cloud Trace'e yazılabilir.
Güvenlik ve Kimlik API'leri
Resource Manager API Proje meta verilerini oluşturmak, okumak ve güncellemek için yöntemler sunar.
Identity and Access Management API API çağrısı yapmak ve Google'da kimlik doğrulamak için kullanabileceğiniz hizmet hesaplarını oluşturma işlemi dahil, Google Cloud kaynakları için kimlik ve erişim kontrollerini yönetir.
Data Loss Prevention API Akışlarda veya bulut tabanlı mağazalarda yer alan 50'den fazla hassas veri türünü keşfetmeye, sınıflandırmaya ve maskelemeye yardımcı olur.
Cloud Key Management Service API Şirket içindeki şifreleme anahtarı yönetme şeklinizi bulut hizmetlerinize taşımanızı sağlar.
Binary Authorization API İkili Program Yetkilendirmesinde politikaları, onaylayanları ve onayları yönetir.
Cloud Asset API Bulut kaynaklarının geçmişini ve envanterini yönetir.
Yönetilen Altyapı API'leri
Service Management API Yönetilen hizmetleri yayınlama ve hizmet yapılandırmalarını yönetmeyle ilgili yöntemler sunar.
Service Control API Yönetilen hizmetler için günlük kaydı ve izleme hizmetleriyle entegrasyon ve erişim kontrolü dahil, kontrol düzlemi işlevleri sağlar.
Service Consumer Management API Kiracı birimleri oluşturma ve yönetme özelliği dahil olmak üzere yönetilen hizmet üreticilerinin, hizmetlerini kullanan tüketicilerle olan ilişkilerini yönetmelerine yönelik yardımcı programlar sağlar.
Service Usage API Google Cloud projelerinde API'leri listeleme, etkinleştirme ve devre dışı bırakmaya yönelik yöntemler sunar.