Cloud API'leri

Tüm Google Cloud Platform hizmetleri için programatik arayüzler

Ücretsiz Deneyin Satış ekibiyle iletişime geç

İş akışlarınızı kendi dilinizde otomatik hale getirin

Kodunuzdan Google Cloud Platform ürünlerine erişin. Cloud API'leri, Google Cloud SDK ve Cloud Console ile aynı işlevlere sahiptir ve favori dilinizi kullanarak iş akışlarınızı otomatik hale getirmenize olanak tanır. Bu Cloud API'lerini, popüler programlama dillerinde REST çağrıları veya istemci kitaplıklarıyla birlikte kullanın.

API AÇIKLAMA
İŞLEM API'LERİ
App Engine Admin API App Engine uygulamalarını sağlar ve yönetir.
OS Login API Compute Engine örneklerine erişmek için SSH ortak anahtarlarını Google hesaplarıyla ilişkilendirir.
Compute Engine API Google Cloud Platform'da sanal makineler oluşturur ve çalıştırır.
Kubernetes Engine API Açık kaynaklı Kubernetes teknolojisini temel alan kapsayıcı tabanlı uygulamaları çalıştıran kümeler oluşturur ve yönetir.
Compute Engine Instance Group Updater API Compute Engine örneklerinden oluşan grupları günceller.
DEPOLAMA VE VERİTABANI API'LERİ
Cloud Bigtable Admin API Cloud Bigtable örneklerini, kümelerini ve tablolarını yönetir.
Cloud Bigtable Data API Terabaytlarca veya petabaytlarca şemasız veri depolamak için kullanılan Büyük Veri çözümü NoSQL'e erişir.
Cloud Datastore API Uygulamanız için tümüyle yönetilen, sağlam, ölçeklenebilir bir depolama alanı sağlamak üzere şemasız NoSQL belge veritabanına erişir.
Cloud Spanner API Cloud Spanner örneklerini ve veritabanlarını oluşturur, siler, değiştir ve listeler. Cloud Spanner veritabanlarında depolanan veriler üzerinde işlemler yürütür.
Cloud SQL Administration API Tümüyle yönetilen MySQL veritabanları sağlayan Cloud SQL örnekleri oluşturur ve yapılandırır.
Cloud Storage JSON API Potansiyel olarak büyük ve sabit veri nesnelerini depolar ve alır.
Storage Transfer API Verileri harici veri kaynaklarından bir Google Cloud Storage paketine veya Google Cloud Storage paketleri arasında aktarır.
AĞ İLETİŞİMİ API'LERİ
Cloud DNS API Yetkili DNS kayıtlarını yapılandırır ve yayınlar.
BÜYÜK VERİ API'LERİ
BigQuery API Veri oluşturur, yönetir, paylaşır ve sorgular.
Cloud Dataflow API ETL, toplu işleme ve sürekli işleme gibi veri işleme desenleri geliştirir ve yürütür.
Cloud Dataproc API Google Cloud Platform'da Hadoop tabanlı kümeleri ve işleri yönetir.
Cloud Composer API Tümüyle yönetilen iş akışı düzenleme hizmeti.
Genomics API Genomik verileri depolar, işler, araştırır ve paylaşır.
Cloud Pub/Sub API Uygulamalar arasında güvenilir, çoka-çok, eşzamansız mesajlaşma sağlar.
MAKİNE ÖĞRENİMİ API'LERİ
Cloud Vision API Görüntü etiketleme, yüz, logo, önemli nokta algılama, optik karakter tanıma (OCR) ve uygunsuz içeriği algılama gibi Google Vision özelliklerini uygulamalara entegre eder.
Cloud Speech API Mikrofondan veya dosyadan alınan sesleri, 80'den fazla dil ve dil varyasyonları için metne dönüştürmek üzere hızlı ve doğru konuşma tanıma teknolojisi kullanır
Natural Language API Duygu analizi, varlık tanıma ve metin ek açıklamalarını içerecek şekilde metnin yapısını ve anlamını analiz eder.
Translation API Metinleri bir dilden başka bir dile çevirir.
Dialogflow API Sohbet arayüzleri (ör. sohbet botları, ses hizmetleri içeren uygulamalar ve cihazlar) için uçtan uca geliştirme paketi.
YÖNETİM ARACI API'LERİ
Cloud Billing API Google Developers Console faturalandırma hesaplarını alır ve projelerle ilişkilendirir.
Cloud Build API Bulutta görüntüler ve yapılar oluşturur.
Stackdriver Debugger API Çalışan bir uygulamayı durdurmadan veya yavaşlatmadan, uygulamanın çağrı yığınını ve değişkenlerini inceler.
Stackdriver Error Reporting API Bulut hizmetlerindeki hataları gruplayıp bunların sayısını belirler, hata gruplarına ve ilgili hatalara okuma izni sağlar.
Stackdriver Trace API Stackdriver Trace'deki izleme verilerini gönderir ve alır. Oluşturulan veriler varsayılan olarak tüm App Engine uygulamalarında kullanılabilir. Diğer uygulamalardan alınan veriler; görüntüleme, raporlama ve analiz için Stackdriver Trace'e yazılabilir.
Deployment Manager API Google Cloud Platform'da karmaşık çözümleri açıklar, yapılandırır ve yükler.
Stackdriver Logging API Günlük girdileri yazar ve günlük kayıtlarını, dışa aktarılan günlükleri, günlük tabanlı metrikleri yönetir.
Stackdriver Monitoring API Stackdriver Monitoring verilerinizi ve yapılandırmalarınızı yönetir.
Cloud Runtime Config API Google Cloud Platform'da çalışan uygulamalar için dinamik yapılandırma ve koordinasyon özellikleri sunar.
Cloud Tasks API Beta Çok sayıda dağıtılmış görevin yürütme, dağıtım ve teslim süreçlerini kolayca yönetmenize olanak tanır.
KİMLİK VE GÜVENLİK API'LERİ
Resource Manager API Proje meta verilerini oluşturmak, okumak ve güncellemek için yöntemler sunar.
Identity and Access Management API Google'da kimlik doğrulaması ve API çağrıları yapmak için kullanabileceğiniz, hizmet hesaplarının oluşturulması dahil Google Cloud Platform kaynakları için kimlik ve erişim kontrollerini yönetir.
Data Loss Prevention API Akışlarda veya bulut tabanlı mağazalarda yer alan 50'den fazla türde hassas veriyi keşfetmeye, sınıflandırmaya ve maskelemeye yardımcı olur.
Cloud Key Management Service API Bulut hizmetleriniz için şifreleme anahtarlarını, şirket içinde yapılanla aynı şekilde yönetmenizi sağlar.
Binary Authorization API İkili Program Yetkilendirmesinde politikaları, onaylayanları ve onayları yönetir.
Cloud Asset API Bulut kaynaklarının geçmişini ve envanterini yönetir.
YÖNETİLEN ALTYAPI API'LERİ
Service Management API Yönetilen hizmetleri yayınlama ve hizmet yapılandırmalarını yönetmeyle ilgili yöntemler sunar.
Service Control API Yönetilen hizmetler için, erişim kontrolü ile günlük kaydı ve izleme hizmetleriyle entegrasyon dahil olmak üzere kontrol düzlemi işlevleri sağlar.
Service Consumer Management API Yönetilen hizmet üreticilerinin, kiracı birimleri oluşturma ve yönetme özelliği dahil olmak üzere, hizmetlerinin tüketicileri ile olan ilişkilerini yönetmelerine olanak verecek yardımcı programlar sağlar.
Service Usage API Google Cloud Platform projelerinde API'leri listeleme, etkinleştirme ve devre dışı bırakmaya yönelik yöntemler sunar.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...