API's voor Cloud

Programma-interfaces voor alle Google Cloud Platform-services

Kosteloos uitproberen Contact opnemen

Uw workflows automatiseren in uw eigen taal

Krijg toegang tot Google Cloud Platform-producten vanuit uw eigen code. API's voor Cloud bieden u functies die vergelijkbaar zijn met Cloud SDK en Cloud Console, en maken het mogelijk om workflows te automatiseren in uw favoriete taal. U kunt deze API's voor Cloud met REST-aanroepen of clientbibliotheken gebruiken in populaire programmeertalen.

API BESCHRIJVING
API'S VOOR REKENWERK
App Engine Admin API Levert en beheert App Engine-apps.
OS Login API Koppelt openbare SSH-sleutels aan Google-accounts voor toegang tot Compute Engine-instanties.
Compute Engine API Maakt virtuele machines en voert deze uit op Google Cloud Platform.
Kubernetes Engine API Bouwt en beheert clusters die container-apps uitvoeren, mogelijk gemaakt door de open-sourcetechnologie van Kubernetes.
Compute Engine Instance Group Updater API Updatet groepen met Compute Engine-instanties.
API'S VOOR OPSLAG EN DATABASES
Cloud Bigtable Admin API Beheert uw Cloud Bigtable-instanties, -clusters en -tabellen.
Cloud Bigtable Data API Benadert de NoSQL-, Big Data-oplossing voor de opslag van terabytes of petabytes aan gegevens zonder schema.
Cloud Datastore API Benadert de NoSQL-documentendatabase zonder schema om volledig beheerde, robuuste opslag voor uw app te bieden.
Cloud Spanner API Maakt, verwijdert, wijzigt en vermeldt Cloud Spanner-instanties en -databases. Voert transacties uit op gegevens die in Cloud Spanner-databases zijn opgeslagen.
Cloud SQL Administration API Maakt en configureert Cloud SQL-instanties, die volledig beheerde MySQL-databases bieden.
Cloud Storage JSON API Bewaart mogelijk grote, onveranderbare gegevensobjecten en haalt deze ook op.
Storage Transfer API Draagt gegevens over van externe gegevensbronnen naar een Google Cloud Storage-bucket of tussen Google Cloud Storage-buckets onderling.
API'S VOOR NETWERKEN
Cloud DNS API Configureert en verwerkt gemachtigde DNS-records.
API'S VOOR BIG DATA
BigQuery API Maakt, beheert, deelt en doorzoekt gegevens.
Cloud Dataflow API Ontwikkelt patronen voor gegevensverwerking, zoals ETL, batchberekeningen en continue berekeningen, en voert deze uit.
Cloud Dataproc API Beheert Hadoop-clusters en -taken op Google Cloud Platform.
Cloud Composer API Volledig beheerde service voor workflowindeling.
Genomics API Bewaart, verwerkt, ontdekt en deelt Genomics-gegevens.
Cloud Pub/Sub API Zorgt voor betrouwbaar, asynchroon veel-op-veel berichtenverkeer tussen apps.
API'S VOOR MACHINE LEARNING
Cloud Vision API Integreert functies van Google Vision in apps, waaronder labels van afbeeldingen, detectie van gezichten, logo's en bezienswaardigheden, OCR (Optical Character Recognition) en detectie van expliciete content.
Cloud Speech API Gebruikt snelle en nauwkeurige spraakherkenning om audio die afkomstig is van een microfoon of een bestand, om te zetten in tekst in meer dan 80 talen en taalvarianten.
Natural Language API Analyseert de structuur en betekenis van tekst, inclusief sentimentanalyse, entiteitherkenning en tekstannotaties.
Translation API Vertaalt tekst van de ene naar de andere taal.
Dialogflow API Een end-to-end ontwikkelsuite voor gespreksinterfaces (bijvoorbeeld chatbots, spraakgestuurde apps en apparaten).
API'S VOOR BEHEERTOOLS
Cloud Billing API Haalt factureringsaccounts van Google Developers Console op en koppelt deze aan projecten.
Cloud Build API Ontwerpt images en artefacten in de cloud.
Stackdriver Debugger API Bekijkt de oproepstack en variabelen van een actieve app zonder deze te stoppen of te vertragen.
Stackdriver Error Reporting API Groepeert en telt fouten van Cloud-services en biedt leestoegang tot foutgroepen en bijbehorende fouten.
Stackdriver Trace API Zorgt voor het versturen en ophalen van trace-gegevens van Stackdriver Trace. Gegevens worden gegenereerd en standaard beschikbaar gesteld voor alle App Engine-apps. Gegevens uit andere apps kunnen naar Stackdriver Trace worden geschreven voor weergave, rapportage en analyse.
Deployment Manager API Declareert, configureert en implementeert complexe oplossingen op Google Cloud Platform.
Stackdriver Logging API Schrijft logboekvermeldingen en beheert uw logboeken, logboekexports en statistieken op basis van logboeken.
Stackdriver Monitoring API Beheert uw Stackdriver Monitoring-gegevens en configuraties.
Cloud Runtime Config API Biedt mogelijkheden voor de dynamische configuratie en coördinatie van apps die worden uitgevoerd op Google Cloud Platform.
Cloud Tasks API Beta Stelt u in staat de uitvoering, verzending en levering van een groot aantal gedistribueerde taken te beheren.
API'S VOOR IDENTITEIT EN BEVEILIGING
Resource Manager API Biedt methoden om de metadata van projecten te maken, lezen en updaten.
Identity and Access Management API Beheert identiteits- en toegangscontrole voor resources van Google Cloud Platform, waaronder het maken van serviceaccounts die u kunt gebruiken voor verificatie bij Google en om API-aanroepen te doen.
Data Loss Prevention API Ontdekt, classificeert en maskeert meer dan vijftig typen gevoelige gegevens in streams en cloudgebaseerde opslag.
Binary Authorization API Beheert beleid, attestoren en attesten voor binaire machtiging.
API'S VOOR BEHEERDE INFRASTRUCTUUR
Service Management API Biedt methoden om beheerde services te publiceren en serviceconfiguraties te beheren.
Service Control API Biedt functionaliteit voor het besturen van beheerde services, inclusief toegangscontrole en integratie met services voor logboekregistratie en controle.
Service Consumer Management API Biedt hulpprogramma's waarmee producenten van beheerde services hun relaties met de consumenten van de services kunnen beheren, inclusief de mogelijkheid om tenancy-eenheden te maken en te beheren.
Service Usage API Biedt methoden voor het weergeven, inschakelen en uitschakelen van API's in Google Cloud Platform-projecten.

Feedback verzenden over...