Cloud APIs

Programmatische interfaces voor alle Google Cloud Platform-services

Kosteloos uitproberen Contact opnemen met het salesteam

Uw workflows automatiseren in uw eigen taal

Krijg toegang tot Google Cloud Platform-producten vanuit uw eigen code. Cloud APIs bieden u functies die vergelijkbaar zijn met Cloud-SDK en Cloud Console, en maken het mogelijk om workflows te automatiseren in uw favoriete taal. U kunt deze Cloud APIs met REST-aanroepen of clientbibliotheken gebruiken in populaire programmeertalen.

API BESCHRIJVING
API'S VOOR REKENWERK
App Engine Admin API Levert en beheert App Engine-apps.
OS Login API Koppelt SSH-publieke sleutels aan Google-accounts voor toegang tot Compute Engine-instanties.
Compute Engine API Maakt virtuele machines en voert deze uit op Google Cloud Platform.
Kubernetes Engine API Bouwt en beheert clusters die container-apps uitvoeren, mogelijk gemaakt door de open-sourcetechnologie van Kubernetes.
Compute Engine Instance Group Updater API Updatet groepen met Compute Engine-instanties.
API'S VOOR OPSLAG EN DATABASES
Cloud Bigtable Admin API Beheert uw Cloud Bigtable-instanties, -clusters en -tabellen.
Cloud Bigtable Data API Benadert de NoSQL-, Big Data-oplossing voor de opslag van terabytes of petabytes aan gegevens zonder schema.
Cloud Datastore API Benadert de NoSQL-documentendatabase zonder schema om volledig beheerde, robuuste opslag voor uw app te bieden.
Cloud Spanner API Maakt, verwijdert, wijzigt en vermeldt Cloud Spanner-instanties en -databases. Voert transacties uit op gegevens die in Cloud Spanner-databases zijn opgeslagen.
Cloud SQL Administration API Maakt en configureert Cloud SQL-instanties die volledig beheerde MySQL-databases bieden.
Cloud Storage API Bewaart mogelijk grote, onveranderbare gegevensobjecten en haalt deze ook op.
Storage Transfer API Draagt gegevens over van externe gegevensbronnen naar een Google Cloud Storage-bucket of tussen Google Cloud Storage-buckets onderling.
API'S VOOR NETWERKEN
Cloud DNS API Configureert en verwerkt gemachtigde DNS-records.
API'S VOOR BIG DATA
BigQuery API Maakt, beheert, deelt en doorzoekt gegevens.
Cloud Dataflow API Ontwikkelt patronen voor gegevensverwerking, zoals ETL, batchberekeningen en continue berekeningen, en voert deze uit.
Cloud Dataproc API Beheert Hadoop-clusters en -taken op Google Cloud Platform.
Cloud Composer API Volledig beheerde service voor workflowindeling.
Genomics API Bewaart, verwerkt, ontdekt en deelt Genomics-gegevens.
Cloud Pub/Sub API Zorgt voor betrouwbaar, asynchroon veel-op-veel berichtenverkeer tussen apps.
Cloud Healthcare API API's op basis van standaarden die bruikbare medische insights leveren voor omgevingen met een focus op beveiliging en naleving.
API'S VOOR MACHINE LEARNING
Cloud AutoML Train hoogwaardige custom modellen voor machine learning met minimale inspanning en voorkennis.
Cloud Vision API Integreert functies van Google Vision in apps, waaronder labels van afbeeldingen, detectie van gezichten, logo's en bezienswaardigheden, OCR (Optical Character Recognition) en detectie van expliciete content.
Cloud Speech API Gebruikt snelle en nauwkeurige spraakherkenning om audio die afkomstig is van een microfoon of een bestand om te zetten in tekst, in meer dan tachtig talen en taalvarianten.
Natural Language API Analyseert de structuur en betekenis van tekst, inclusief sentimentanalyse, entiteitsherkenning en tekstannotaties.
Translation API Vertaalt tekst van de ene naar de andere taal.
Dialogflow API Een end-to-end ontwikkelsuite voor gespreksinterfaces (bijvoorbeeld chatbots en spraakgestuurde apps en apparaten).
Cloud Talent Solutions API Past machine learning toe op het zoeken naar vacatures.
API'S VOOR BEHEERTOOLS
Cloud Billing API Haalt factureringsaccounts van Google Developers Console op en koppelt deze aan projecten.
Cloud Build API Ontwerpt images en artefacten in de cloud.
Stackdriver Debugger API Bekijkt de aanroepstack en variabelen van een actieve app zonder deze te stoppen of te vertragen.
Stackdriver Error Reporting API Groepeert en telt fouten van Cloud-services en biedt leestoegang tot foutgroepen en bijbehorende fouten.
Stackdriver Trace API Zorgt voor het versturen en ophalen van trace-gegevens van Stackdriver Trace. Gegevens worden gegenereerd en standaard beschikbaar gesteld voor alle App Engine-apps. Gegevens uit andere apps kunnen naar Stackdriver Trace worden geschreven voor weergave, rapportage en analyse.
Deployment Manager API Declareert, configureert en implementeert complexe oplossingen op Google Cloud Platform.
Stackdriver Logging API Schrijft logboekitems en beheert uw logboeken, logboekexports en statistieken op basis van logboeken.
Stackdriver Monitoring API Beheert uw Stackdriver Monitoring-gegevens en -configuraties.
Cloud Runtime Config API Biedt mogelijkheden voor de dynamische configuratie en coördinatie van apps die worden uitgevoerd op Google Cloud Platform.
Cloud Scheduler API Volledig beheerde, professionele cron job-planner.
Cloud Tasks API Stelt u in staat de uitvoering, verzending en levering van een groot aantal gedistribueerde taken te beheren.
API'S VOOR IDENTITEIT EN BEVEILIGING
Resource Manager API Biedt methoden om de metadata van projecten te maken, lezen en updaten.
Identity and Access Management API Beheert identiteits- en toegangscontrole voor resources van Google Cloud Platform, waaronder het maken van serviceaccounts die u kunt gebruiken voor verificatie bij Google en om API-aanroepen te doen.
Data Loss Prevention API Ontdekt, classificeert en maskeert meer dan vijftig typen gevoelige gegevens in streams en cloudgebaseerde opslag.
Cloud Key Management Service API Stelt u in staat de cryptografische sleutels voor uw cloudservices op dezelfde manier te beheren als op locatie.
Binary Authorization API Beheert beleid, attestoren en attesten voor binaire machtiging.
Cloud Asset API Beheert de geschiedenis en voorraad van cloudresources.
API'S VOOR BEHEERDE INFRASTRUCTUUR
Service Management en Service Control API Biedt methoden om beheerde services te publiceren en serviceconfiguraties te beheren.
Service Control API Biedt functionaliteit voor het besturen van beheerde services, inclusief toegangscontrole en integratie met services voor logboekregistratie en controle.
Service Consumer Management API Biedt hulpprogramma's waarmee producenten van beheerde services hun relaties met de consumenten van de services kunnen beheren, inclusief de mogelijkheid om tenancy-eenheden te maken en te beheren.
Service Usage API Biedt methoden voor het weergeven, inschakelen en uitschakelen van API's in Google Cloud Platform-projecten.

Feedback verzenden over...