VPC Hizmet Kontrolleri

Google Cloud Platform hizmetlerinde hassas veriler için güvenlik alanları belirleyin.
API tabanlı hizmetler için sanal güvenlik çevreleri oluşturun

API tabanlı hizmetler için sanal güvenlik çevreleri oluşturun

VPC Hizmet Kontrolleri; VPC içindeki verileri sınırlandırmak ve veri hırsızlığı risklerini azaltmaya yardımcı olmak için kullanıcıların Google Cloud Platform kaynakları (ör. Cloud Storage paketleri, Bigtable örnekleri ve BigQuery veri kümeleri) etrafında güvenlik çevreleri tanımlamasını sağlar. Kuruluşlar, VPC Hizmet Kontrolleri sayesinde hem hassas verilerini gizli tutabilir hem de Google Cloud Platform'un tümüyle yönetilen depolama alanı ve veri işleme özelliklerinden tam olarak yararlanabilir.

Karma ortamda hassas verileri gizli tutun

VPC Hizmet Kontrolleri ve Özel Google Erişimi'nden yararlanan kuruluşlar, hassas verilerini gizli tutmak için hem buluta hem şirket içi karma dağıtımlara yayılan VPC ağlarıyla bulut kaynakları arasındaki özel iletişimi yapılandırabilir. Cloud Storage, Bigtable ve BigQuery gibi tümüyle yönetilen Google Cloud Platform teknolojilerinden güvenli bir sınırla yararlanabilirsiniz.

Veri hırsızlığı risklerini azaltın

Kuruluşlar, yönetilen GCP hizmetlerinin etrafında bir güvenlik çevresi bulunmasını zorunlu kılarak veri hırsızlığı riskini azaltır. VPC Hizmet Kontrolleri sayesinde kuruluşlar; yanlış yapılandırılmış erişim denetimleri, kötü niyetli kullanıcıların yetkisiz bulut kaynaklarına veri kopyalaması ve internetten GCP kaynaklarındaki hassas verilere erişmeye çalışan saldırganlar nedeniyle verilerin açığa çıkma riskine karşı koruma sağlayabilir.

GCP hizmetleri için bağlama duyarlı erişimi etkinleştirin

VPC Hizmet Kontrolleri, bulut kaynaklarınız için bağlama duyarlı erişim yaklaşımının uygulanmasını sağlar. Kuruluşlar, kullanıcı kimliği ve IP adresi gibi özelliklere göre GCP'de ayıntılı erişim denetimi politikaları oluşturabilir. Bu politikalar, internetten bulut kaynaklarına erişim verilirken uygun güvenlik denetimlerinin yapılmasını sağlar.

Büyük ölçekte merkezi güvenlik yönetimi

VPC Hizmet Kontrolleri sayesinde kurumsal güvenlik ekipleri, ayrıntılı çevre kontrolleri tanımlayıp bu güvenlik önlemlerini sayısız GCP hizmetinde ve projesinde uygulayabilir. Kullanıcılar, hizmet çevreleri içindeki kaynakları oluşturma, güncelleme ve silme esnekliğine sahiptir. Böylece kullanıcılar, güvenlik kontrollerini kolayca ölçeklendirebilir.

Özellikler

Google Cloud Platform hizmetlerinde hassas veriler için güvenlik alanları belirleyin.

Denetleme günlüğü

GCP kaynaklarında kötü amaçlı olabilecek etkinlikleri tespit etmek için sürekli olarak işlem yapan bir erişim reddi günlüğü oluşturun. Stackdriver Logging hakkında daha fazla bilgi edinin.

Karma ortam desteği

Özel Google Erişimi'nden yararlanarak hem buluta hem şirket içi karma dağıtımlara yayılan VPC ağlarıyla bulut kaynakları arasındaki özel iletişimi yapılandırın.

Bağlama duyarlı erişim

IP adresi ve kullanıcı kimliği gibi bağlama duyarlı erişim özelliklerine göre internetten GCP hizmetlerine erişimi kontrol edin.

Yönetilen GCP hizmetleri için çevre güvenliği

Sanal makineler ve yönetilen GCP kaynakları arasındaki iletişimi kontrol etmek için hizmet çevrelerini yapılandırın. Hizmet çevreleri, alt bölge içinde serbest iletişime izin verirken çevre dışından tüm hizmet iletişimlerini engeller.

Güvenli iletişim

Hizmet çevreleri genelinde verileri güvenle paylaşın.

VPC Akış Günlükleri

Akış günlükleri, Google Compute Engine'deki ağ arayüzlerine giden ve bu arayüzlerden gelen IP trafiği hakkında bilgi alır. VPC akış günlükleri; ağ izlemeye, ağ bilgilerinin toplanmasına, gerçek zamanlı güvenlik analizine ve harcama optimizasyonuna yardımcı olur. GCP akış günlükleri, 5 saniyede bir güncellenerek neredeyse gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Fiyatlandırma

VPC Hizmet Kontrolleri'nin kullanımı için ayrı bir ücret alınmaz.

Google Cloud

Başlayın

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

VPC Service Controls