שפות תמיכה ושעות עבודה

במדריך הזה מפורטות השפות הזמינות ושעות הפעילות של Cloud Customer Care, כששולחים בקשת תמיכה דרך מסוף Google Cloud.

התמיכה מהקהילה, כולל כלי המעקב של Google אחר בעיות, זמינים באנגלית בלבד. במאמר שפות תמיכה ושעות עבודה עבור Google Workspace ו-Cloud Identity תוכלו לקרוא מהן שפות התמיכה של Google Workspace.

שפות

שירות הלקוחות זמין בשפות האלה:

  • אנגלית
  • יפנית
  • סינית מנדרינית
  • קוריאנית

תקבלו תמיכה בשפה שבה תכתבו את הבקשה.

זמינות

בבקשות תמיכה, הזמינות של שירות הלקוחות מבוססת על:

בטבלה הבאה מפורטת הזמינות של שירות הלקוחות לפי שפה ולפי חבילת שירות התמיכה. בהנחיות לקבלת תמיכה טכנית תוכלו לקרוא פרטים נוספים על זמני התגובה.

‎Standard,‏ Enhanced ו-Premium

התמיכה בנושאי חיוב זמינה לכל שירותי התמיכה בשפות שצוינו למעלה במהלך שעות העבודה או שעות הפעילות, לפי הצורך. הזמינות של התמיכה הטכנית ב-Cloud מפורטת בטבלה שלמטה. תמיכה בדפדפן Chrome, שכלולה בתמיכת Enhanced ובתמיכת Premium, זמינה באנגלית 24/7 וביפנית במהלך שעות העבודה.

שפת התמיכה
Basic Standard Enhanced Premium
אנגלית בירורים בנושאי חיוב בלבד. תוכלו לשדרג כדי לקבל תמיכה טכנית.

בקשות תמיכה בעדיפות P2 עד P4: במהלך שעות העבודה.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות העבודה.

תמיכה בדפדפן Chrome: מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות העבודה.

תמיכה בדפדפן Chrome: מסביב לשעון (כולל בחגים).

יפנית בירורים בנושאי חיוב בלבד. תוכלו לשדרג כדי לקבל תמיכה טכנית. הזמינות של התמיכה הטכנית באנגלית היא בהתאם לזמינות שצוינה בשורה אנגלית שלמעלה.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

תמיכה בדפדפן Chrome: במהלך שעות העבודה.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

תמיכה בדפדפן Chrome: במהלך שעות העבודה.

סינית מנדרינית בירורים בנושאי חיוב בלבד. תוכלו לשדרג כדי לקבל תמיכה טכנית. הזמינות של התמיכה הטכנית באנגלית היא בהתאם לזמינות שצוינה בשורה אנגלית שלמעלה. בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

קוריאנית בירורים בנושאי חיוב בלבד. תוכלו לשדרג כדי לקבל תמיכה טכנית. הזמינות של התמיכה הטכנית באנגלית היא בהתאם לזמינות שצוינה בשורה אנגלית שלמעלה. בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

זמני התמיכה

לשירות הלקוחות מוגדרות שתי מסגרות זמן: 'שעות עבודה' ו'שעות פעילות', בהתאם לשפת התמיכה שזמינה לכל בקשה.

שעות עבודה

התמיכה באנגלית זמינה במהלך שעות העבודה, מיום ראשון ב-17:00 עד יום שישי ב-17:00 (לפי שעון החוף המערבי בארה"ב, GMT-8‎).

למידע נוסף, אפשר להיכנס אל Google Cloud Platform Services: Technical Support Services Guidelines, להרחיב את החלק General Support Services Terms ולקרוא את הסעיף "Additional Definitions: Hours of Operation".

שעות פעילות

שפות התמיכה הבאות זמינות במהלך שעות הפעילות האזוריות:

שפת התמיכה
שעות פעילות
יפנית בימים שני עד שישי, בשעות 09:00 עד 17:00 (לפי שעון יפן, GMT+9‎)
סינית מנדרינית בימים שני עד שישי, בשעות 09:00 עד 17:00 (לפי שעון סין, GMT+8‎)
קוריאנית בימים שני עד שישי, בשעות 09:00 עד 17:00 (לפי שעון קוריאה, GMT+9‎)

חגים אזוריים

שירות הלקוחות לא זמין במהלך חגים אזוריים, אלא אם חבילת השירות של הארגון מקנה לכם תמיכה מסביב לשעון.

בטבלה הבאה מפורטים תאריכי החגים האזוריים של צוות שירות הלקוחות לשנת 2022.

לוח חגים אזוריים 2022

צפון, מרכז ודרום אמריקה אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

אסיה והאוקינוס השקט
(כולל סין)

יפן דרום קוריאה
3 בינואר 1 בינואר 1 בינואר 1 בינואר 1 בינואר
17 בינואר 15 באפריל 3 בינואר 2 בינואר 31 בינואר
21 בפברואר 18 באפריל 14 בינואר 3 בינואר 1 בפברואר
30 במאי 1 במאי 26 בינואר 4 בינואר 1 במרץ
20 ביוני 6 ביוני 1 במרץ 10 בינואר 9 במרץ
4 ביולי 1 באוגוסט 18 במרץ 11 בפברואר 1 במאי
5 ביולי 25 בדצמבר 15 באפריל 23 בפברואר 5 במאי
5 בספטמבר 26 בדצמבר 3 במאי 21 במרץ 8 במאי
24 בנובמבר   4 במאי 29 באפריל 1 ביוני
25 בנובמבר   15 באוגוסט 3 במאי 6 ביוני
23 בדצמבר   19 באוגוסט 4 במאי 15 באוגוסט
26 בדצמבר   31 באוגוסט 5 במאי 9 בספטמבר
30 בדצמבר   3 באוקטובר 18 ביולי 10 בספטמבר
    5 באוקטובר 11 באוגוסט 11 בספטמבר
    24 באוקטובר 19 בספטמבר 12 בספטמבר
    25 באוקטובר 23 בספטמבר 3 באוקטובר
    1 בנובמבר 10 באוקטובר 9 באוקטובר
      3 בנובמבר 10 באוקטובר
      23 בנובמבר 25 בדצמבר
      29 בדצמבר  
      30 בדצמבר  
      31 בדצמבר