שפות תמיכה ושעות עבודה

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

במדריך הזה מפורטות השפות הזמינות ושעות הפעילות של Cloud Customer Care, כששולחים בקשת תמיכה דרך מסוף Google Cloud.

התמיכה מהקהילה, כולל כלי המעקב של Google אחר בעיות, זמינים באנגלית בלבד. במאמר שפות תמיכה ושעות עבודה עבור Google Workspace ו-Cloud Identity תוכלו לקרוא מהן שפות התמיכה של Google Workspace.

שפות

שירות הלקוחות זמין בשפות האלה:

  • אנגלית
  • יפנית
  • סינית מנדרינית
  • קוריאנית

תקבלו תמיכה בשפה שבה תכתבו את הבקשה.

זמינות

בבקשות תמיכה, הזמינות של שירות הלקוחות מבוססת על:

בטבלה הבאה מפורטת הזמינות של שירות הלקוחות לפי שפה ולפי חבילת שירות התמיכה. בהנחיות לקבלת תמיכה תוכלו לקרוא פרטים נוספים על זמני התגובה.

‎Standard,‏ Enhanced ו-Premium

הזמינות הבאה כוללת תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית ב-Cloud. תמיכה בדפדפן Chrome, שכלולה בתמיכת Enhanced ובתמיכת Premium, זמינה באנגלית 24/7 וביפנית במהלך שעות העבודה.

שפת התמיכה
Basic Standard Enhanced Premium
אנגלית תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות הפעילות.

תמיכה טכנית ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P2 עד P4 במהלך שעות העבודה.

תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות הפעילות.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות העבודה.

תמיכה בדפדפן Chrome: מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות העבודה.

תמיכה בדפדפן Chrome: מסביב לשעון (כולל בחגים).

יפנית תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות הפעילות.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

תמיכה בדפדפן Chrome: במהלך שעות העבודה.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

תמיכה בדפדפן Chrome: במהלך שעות העבודה.

סינית מנדרינית תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות הפעילות. בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

קוריאנית תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות הפעילות. בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

תמיכה מבוססת תפקיד ותמיכת Enterprise

שפת התמיכה
תמיכה לתפקידי Basic
תמיכה לתפקידי Development
תמיכה לתפקיד Production Enterprise
אנגלית תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4 במהלך שעות העבודה. תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P2 עד P4 במהלך שעות העבודה.

תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P1: מסביב לשעון (כולל בחגים).

תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P2 עד P4: במהלך שעות העבודה.

תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: מסביב לשעון (כולל בחגים).

תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות העבודה.

יפנית תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: מסביב לשעון (כולל בחגים).

תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

סינית מנדרינית תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: מסביב לשעון (כולל בחגים).

תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

קוריאנית תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית לבקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

‎Gold ו-Platinum

הזמינות הבאה כוללת תמיכה בחיוב ב-Cloud ותמיכה טכנית.

שפת התמיכה
Gold Platinum
אנגלית

בקשות תמיכה בעדיפות P1: מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P2 עד P4: במהלך שעות העבודה.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות העבודה.

יפנית בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

סינית מנדרינית בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

בקשות תמיכה בעדיפות P1 ו-P2: תמיכה מסביב לשעון (כולל בחגים).

בקשות תמיכה בעדיפות P3 ו-P4: במהלך שעות הפעילות.

קוריאנית בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות. בקשות תמיכה בעדיפות P1 עד P4: במהלך שעות הפעילות.

זמני התמיכה

לשירות הלקוחות מוגדרות שתי מסגרות זמן: 'שעות עבודה' ו'שעות פעילות', בהתאם לשפת התמיכה שזמינה לכל בקשה.

שעות עבודה

התמיכה באנגלית זמינה במהלך שעות העבודה, מיום ראשון ב-17:00 עד יום שישי ב-17:00 (לפי שעון החוף המערבי בארה"ב, GMT-8‎).

למידע נוסף, אפשר להיכנס אל Google Cloud Platform Services: Technical Support Services Guidelines, להרחיב את החלק General Support Services Terms ולקרוא את הסעיף "Additional Definitions: Hours of Operation".

שעות פעילות

שפות התמיכה הבאות זמינות במהלך שעות הפעילות האזוריות:

שפת התמיכה
שעות פעילות
יפנית בימים שני עד שישי, בשעות 09:00 עד 17:00 (לפי שעון יפן, GMT+9‎)
סינית מנדרינית בימים שני עד שישי, בשעות 09:00 עד 17:00 (לפי שעון סין, GMT+8‎)
קוריאנית בימים שני עד שישי, בשעות 09:00 עד 17:00 (לפי שעון קוריאה, GMT+9‎)

חגים אזוריים

שירות הלקוחות לא זמין במהלך חגים אזוריים, אלא אם חבילת השירות של הארגון מקנה לכם תמיכה מסביב לשעון.

בטבלה הבאה מפורטים תאריכי החגים האזוריים של צוות שירות הלקוחות לשנת 2022.

לוח חגים אזוריים 2022

צפון, מרכז ודרום אמריקה אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

אסיה והאוקינוס השקט
(כולל סין)

יפן דרום קוריאה
3 בינואר 1 בינואר 1 בינואר 1 בינואר 1 בינואר
17 בינואר 15 באפריל 3 בינואר 2 בינואר 31 בינואר
21 בפברואר 18 באפריל 14 בינואר 3 בינואר 1 בפברואר
15 באפריל 1 במאי 26 בינואר 4 בינואר 1 במרץ
30 במאי 6 ביוני 1 במרץ 10 בינואר 9 במרץ
20 ביוני 1 באוגוסט 18 במרץ 11 בפברואר 1 במאי
4 ביולי 25 בדצמבר 15 באפריל 23 בפברואר 5 במאי
5 ביולי 26 בדצמבר 3 במאי 21 במרץ 8 במאי
5 בספטמבר   4 במאי 29 באפריל 1 ביוני
24 בנובמבר   15 באוגוסט 3 במאי 6 ביוני
25 בנובמבר   19 באוגוסט 4 במאי 15 באוגוסט
23 בדצמבר   31 באוגוסט 5 במאי 9 בספטמבר
26 בדצמבר   3 באוקטובר 18 ביולי 10 בספטמבר
30 בדצמבר   5 באוקטובר 11 באוגוסט 11 בספטמבר
    24 באוקטובר 19 בספטמבר 12 בספטמבר
    25 באוקטובר 23 בספטמבר 3 באוקטובר
    1 בנובמבר 10 באוקטובר 9 באוקטובר
      3 בנובמבר 10 באוקטובר
      23 בנובמבר 25 בדצמבר
      29 בדצמבר  
      30 בדצמבר  
      31 בדצמבר