Cloud Platform için Temel Araçlar

Google Cloud SDK, Cloud Platform için bir araç setidir. gcloud, gsutil ve bq içerir; bunları Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Google BigQuery ve diğer ürün ve hizmetlere komut satırından erişmek için kullanabilirsiniz. Bu araçları etkileşimli olarak veya otomatik komut dosyalarınızdan çalıştırabilirsiniz.

Sanal Makine Örneklerini Yönetin

gcloud; sanal makine örneklerini oluşturmak, başlatmak ve yönetmekten kendi sanal makine örneklerinizi hazırlamaya kadar, Compute Engine üzerindeki sanal makineler filonuzu yönetmeyi kolaylaştırır. gcloud'u ayrıca örnekleriniz için SSH bağlantıları kurmak amacıyla da kullanabilirsiniz.

Ağlar, Güvenlik Duvarları, Disk Depolama Alanı ve Daha Fazlası

gcloud'u Cloud Platform konsolunu kullanmak gerekmeksizin Compute Engine ağlarını, güvenlik duvarlarını, disk depolama alanını ve daha fazlasını yönetmek için kullanabilirsiniz. gcloud ile, Compute Engine ortamınız için yapılandırmaları yönetmek sadece birkaç tuş uzaklıkta.

Favori Dillerinizi Kullanın

Uygun paket yöneticilerinden kurulum için Java, Python, NodeJS, Ruby, Go, .NET ve PHP istemci kitaplıkları mevcuttur.

Yerel Hizmet Emülatörleri Çalıştırın

Google Cloud Pub/Sub ve Google Cloud Datastore için Google Cloud SDK emülatörleri, bu hizmetleri yerel geliştirme, test ve doğrulama amacıyla ortamınızda simüle etmenize imkan tanır. gcloud aracını kullanarak hizmet emülatörlerini başlatır ve yönetirsiniz.

Cloud Platform Genelinde Kapsam

Google Cloud SDK, birçok Cloud Platform ürünü için entegre komut satırı araçları içerir.

 • Compute Engine
 • Kubernetes Engine
 • Deployment Manager
 • Cloud DNS
 • Cloud IAM
 • Cloud Storage
 • App Engine
 • Cloud ML Engine
 • Cloud SQL
 • Cloud Dataproc
 • Cloud Logging
 • BigQuery
 • Cloud Dataflow
 • Resource Manager
 • Source Repositories

Google Cloud SDK Özellikleri

Cloud Platform ürün ve hizmetleri için komut satırı arayüzü

gcloud Aracı
gcloud; kimlik doğrulamayı, yerel yapılandırmayı, geliştirici iş akışını ve Cloud Platform API'leri ile etkileşimleri yönetir.
gsutil Aracı
gsutil; Cloud Storage paketleri ve nesnelerini yönetmek için komut satırı erişimi sağlar.
Powershell cmdlet'leri (Windows)
Google Cloud Tools for PowerShell, Windows PowerShell ortamındaki Google Cloud Platform kaynaklarını yönetmek için bir Windows PowerShell cmdlet'leri koleksiyonudur.
bq Aracı
bq; komut satırı ile sorgular yürütmenizi ve BigQuery'deki veri kümelerini, tabloları ve varlıkları manipüle etmenizi sağlar.
kubectl Aracı
kubectl; gcloud üzerindeki Kubernetes kapsayıcı kümelerinin dağıtılması ve yönetilmesini düzenler.

İstemci Kitaplıkları ve İsteğe Bağlı Bileşenler

Google Cloud SDK'yı kurduktan sonra, dile özgü bulut kitaplıklarını ve isteğe bağlı Google Cloud SDK bileşenlerini de kurabilirsiniz.

Google Cloud İstemci Kitaplıkları

Cloud Platform ürünleri için dile özgü istemci kitaplıkları yükleyin.

Google Cloud İstemci Kitaplıkları

Google API İstemci Kitaplıkları

Ek Google API'leri için dile özgü istemci kitaplıkları yükleyin.

Google API İstemci Kitaplıkları

İsteğe Bağlı Bileşenlerin Yönetimi

İsteğe bağlı Google Cloud SDK Bileşenlerini yükleyin.

Google Cloud SDK Bileşenlerinin Yönetimi

Google Cloud SDK Fiyatlandırması

Google Cloud SDK, Google Cloud Platform müşterileri için ücretsizdir.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...