Fiyatlandırma

Bu belgede Cloud Bigtable ücretlendirme ayrıntıları açıklanmaktadır. Tahmini Cloud Bigtable kullanım maliyetini öğrenmek için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı da kullanabilirsiniz.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Genel Bakış

Cloud Bigtable'ı kullanırken aşağıdakiler için ücret ödemeniz gerekir:

 1. Örneğinizin kümelerindeki Cloud Bigtable örneğinin türü ve toplam düğüm sayısı.
 2. Tablolarınızın kullandığı depolama alanı miktarı.
 3. Kullandığınız ağ bant genişliği miktarı.

Depolama alanı ve bant genişliği kullanımı, ikili gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 230 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir.

Depolama alanı ve bant genişliği masrafları günlük olarak hesaplanır. Faturaya yansıtılmayan kullanımı dilediğiniz zaman Google Cloud Console üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölümler, Cloud Bigtable'ın her bileşeni için belirlenen ücretlendirmeyi göstermektedir.

Düğümler

Cloud Bigtable, örneğinizin kümelerinde bulunan düğümlerin sayısını saatlik olarak hesaplar. Her bir saat için, o saatteki maksimum düğüm sayısının saatlik ücretle çarpımını ödemeniz gerekir. Cloud Bigtable sağladığınız her düğüm için en az bir saatlik ücret alır.

Düğüm ücretlendirmeleri, düğüm kullanımına bakılmaksızın hazırlığı yapılan kaynaklar içindir. Kümeniz etkin olmasa bile geçerli ücretler uygulanır.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Depolama Alanı

Cloud Bigtable, Cloud Bigtable tablolarınızdaki ortalama veri miktarını kısa bir zaman aralığında sık sık ölçer. Faturalandırma yapılırken bu ölçümlerin bir aylık ortalaması bulunur ve bu ortalama, aylık ücretle çarpılır.

Dizine ekleme ve Cloud Bigtable'ın disk üzerindeki dahili gösteriminin ek yükü de dahil olmak üzere, yalnızca kullandığınız depolama alanı için ücret ödersiniz. Birden fazla küme içeren örnekler için Cloud Bigtable her kümede verilerinizin ayrı bir kopyasını tutar ve verilerinizin her kopyası için ücretlendirilirsiniz.

Veriler Cloud Bigtable'dan silindiğinde, anında erişilemez hale gelir. Ancak Cloud Bigtable tabloyu sıkıştırana kadar sizden veri depolama ücreti alınır. Bu işlem genellikle bir haftaya kadar sürer.

Buna ek olarak, sütunda bir değerin birden fazla sürümünü depolarsanız veya tablonuzun sütun ailelerinden birinde son geçerlilik zamanı belirlediyseniz Cloud Bigtable tabloda atık toplama işlemini tamamlayana kadar eski ve geçerlilik süresi sona eren değerleri okuyabilirsiniz. Atık toplama işleminden önce eski ve geçerlilik süresi sona eren değerler için de ücret alınır. Bu işlem genellikle bir haftaya kadar sürer.

Yedekler

Yalnızca kullandığınız depolama alanı için ücret ödersiniz. Yedekleme, oluşturulduğu andan silindiği ana kadar geçen süre için faturalandırılır.

Ağ çıkış trafiğinin bazı türleri, aşağıda gösterildiği gibi bant genişliği ücretlerine tabidir.

Giriş Ücretsiz
Aynı alt bölgeye çıkış Ücretsiz
Aynı bölgedeki bölgeler arasında çıkış Ücretsiz
Aynı kıtada farklı bölgelerden ağ çıkışı (GB başına) 0,01 ABD doları
Kıtalar arası çıkış İnternet çıkış ücretinde

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

İnternet çıkış ücreti

Tek seferlik başlangıçtaki çoğaltma trafiği

Her bir örneğin kümeleri alt bölgelerde yer alır. Ayrıca her alt bölge, bir bölgenin içindedir. Bir bölgeye yeni bir küme eklerseniz ve örneğin mevcut kümelerinin hiçbiri o bölgede değilse, yeni kümeye yapılan başlangıçtaki veri kopyalama işlemi için tek seferlik bir ücret uygulanır. Bu başlangıçtaki kopyalama işlemi için sizden alınan ücret, yeni kümeye coğrafi olarak en yakın mevcut kümeye ait ağ çıkışı ücretinin, tablolarınızdaki veri miktarıyla çarpımı olur. Tek bir bölgedeki kümeler arasında yapılan çoğaltma için ücret alınmaz.

Örneğinizin 9 TB veriye sahip olduğunu ve kümelerinin us-east1 (Güney Carolina) ile europe-west1 (Belçika) bölgelerinde olduğunu varsayalım. us-central1 (Iowa) bölgesindeki örneğe yeni bir küme eklerseniz verileriniz, yeni kümeye us-east1 bölgesindeki mevcut kümeden kopyalanır. Bu, örnekteki en yakın kümedir. Aynı kıtadaki bölgeler arasında ağ çıkış hızı ücreti olan GB başına 0,01 ABD doları ile ücretlendirilirsiniz. Sonuç olarak başlangıçtaki çoğaltma maliyeti 92,16 ABD dolarıdır:

9 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,01 ABD doları = 92,16 ABD doları

Şimdi de örneğinizde 9 TB veri olduğunu ve kümelerinin us-east1 (Güney Carolina) ile us-west4 (Las Vegas) bölgelerinde olduğunu varsayalım. europe-west2 (Londra) bölgesine yeni bir küme eklerseniz verileriniz, yeni kümeye us-east1 bölgesindeki mevcut kümeden kopyalanır. Bu, örnekteki en yakın kümedir. Sizden GB başına 0,11 ABD doları ücret alınır. Bu, ABD'den Avrupa'ya 1 TB ila 10 TB hacimli çoğaltma işleminin ağ maliyetidir. Bu örnekte, başlangıçtaki çoğaltma maliyeti 1.013,76 ABD dolarıdır:

9 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları = 1.013,76 ABD doları

Sürekli çoğaltma trafiği

Bir kümeye yazma işlemi gerçekleştirdiğinizde Cloud Bigtable, yazma işlemini o kümeden ("kaynak küme") örnekteki tüm diğer kümelere ("hedef kümeler") otomatik olarak çoğaltır. Hedef kümelerden biri kaynak kümeden farklı bir bölgedeyse, yazma işlemini hedef kümeye çoğaltma işlemi için ücret ödersiniz. Ücret, hedef kümeye yapılan ağ çıkışının ücretinin kaynak kümeye yazdığınız veri miktarıyla çarpımına eşit olur. Kaynak kümeden farklı bir bölgedeki tüm hedef kümeler için ayrı ayrı ücret ödersiniz.

Örneğin, kümeleri us-east1 (Güney Carolina), europe-west1 (Belçika) ve australia-southeast1 (Sidney) bölgelerinde bulunan 3 kümeli örneğinizin olduğunu varsayalım. Bir aylık süre boyunca uygulamanız, us-east1 bölgesindeki kümeye 5 TB veri yazarsa bu 5 TB veri, GB başına 0,11 ABD doları ücret karşılığında us-east1 bölgesinden europe-west1 bölgesine çoğaltılır. Bu ücret, ABD'den Avrupa'ya yapılan 1 TB ila 10 TB hacimli çoğaltma işleminin ağ ücretidir. Ayrıca veriler, GB başına 0,18 ABD doları ücret karşılığında us-east1 bölgesinden australia-southeast1 bölgesine çoğaltılır. Bu da ABD'den Avustralya'ya yapılan 1 TB ila 10 TB hacimli çoğaltma işleminin ağ maliyetidir. Bu örnekte, başlangıçta us-east1 bölgesindeki kümeye yazılan 5 TB verinin 30 günlük çoğaltma maliyeti 1.484,80 ABD dolarıdır:

(5 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları) + (5 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,18 ABD doları) = 1.484,80 ABD doları

Fiyatlandırma örneği: Bir düğümlü tek küme

Bir adet kümesi olan Cloud Bigtable örneğiniz olduğunu düşünelim. Kümenin bir düğümü vardır ve uygulama sunucunuz Cloud Bigtable ile aynı bölgededir. 30 günlük bir faturalandırma döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • us-central1 (Iowa) bölgesinde ay boyunca 1 tane düğümü olan tek bir kümeye sahip olan 1 örnek
 • us-central1 içindeki SSD sürücülerinde ortalama 50 GB veri depolanır
 • Ağ girişi yok
 • Ağ çıkışı yok

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek faturalandırma dönemine ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi faturalandırma dönemi sırasında kullanılan diğer Google Cloud hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 1 düğüm x 30 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 468,00 ABD doları

Depolama Alanı

1 küme * 50 GB * us-central1 içinde GB başına 0,17 ABD doları: 8,50 ABD doları

 • Ağ girişi yok
 • Ağ çıkışı yok

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 476,50 ABD dolarıdır.

Fiyatlandırma örneği: Çok düğümlü tek küme

Çoğaltmasız tek kümeye sahip bir Cloud Bigtable örneğinizin olduğunu düşünelim. 30 günlük bir faturalandırma döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • us-central1 (Iowa) bölgesinde 1-10. gün arasında 18 düğümde, 11-30. gün arasındaysa 25 düğümde tek kümeli 1 örnek
 • us-central1 içindeki SSD sürücülerinde ortalama 30 TB veri depolanır
 • us-central1 bölgesine 10 TB ağ girişi
 • us-central1 bölgesine 50 GB'lık ağ çıkışı
 • europe-west1 bölgesine 25 GB'lık ağ çıkışı

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek faturalandırma dönemine ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi faturalandırma dönemi sırasında kullanılan diğer Google Cloud hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

1 ila 10. gün

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 18 düğüm x 10 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 2.808,00 ABD doları

11 ila 30. gün

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 25 düğüm x 20 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 7.800,00 ABD doları

Depolama Alanı

us-central1 bölgesinde 1 küme x 30 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,17 ABD doları = 5.222,40 ABD doları

 • us-central1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • us-central1 bölgesine 50 GB çıkış: Ücretsiz
 • europe-north1 bölgesine 25 GB çıkış x 0,12 ABD doları/GB: 3,00 ABD doları

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 15.833,40 ABD dolarıdır.

Fiyatlandırma örneği: Aynı bölgedeki 2 küme

2 kümeye sahip, yani çoğaltmalı bir Cloud Bigtable örneğiniz olduğunu düşünelim. Kümeler, aynı bölgedeki farklı alt bölgelerde yer almaktadır. 30 günlük bir faturalandırma döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • us-central1 (Iowa) bölgesinde, her biri 1-10. gün arasında 18 düğüme, 11-30. gün arasında 25 düğüme sahip olmak üzere 2 kümeli 1 örnek
 • Her bir kümedeki SSD sürücülerinde ortalama 30 TB veri depolama
 • us-central1 bölgesine 10 TB ağ girişi
 • us-central1 bölgesine 50 GB'lık ağ çıkışı
 • europe-north1 bölgesine 25 GB'lık ağ çıkışı

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek faturalandırma dönemine ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi faturalandırma dönemi sırasında kullanılan diğer Google Cloud hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

1 ila 10. gün

 • us-central1 bölgesinde 2 küme x 18 düğüm x 10 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 5.616,00 ABD doları

11 ila 30. gün

 • us-central1 bölgesinde 2 küme x 25 düğüm x 20 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 15.600,00 ABD doları

Depolama Alanı

us-central1 bölgesinde 2 küme x 30 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,17 ABD doları = 10.444,80 ABD doları

 • us-central1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • us-central1 bölgesine 50 GB çıkış: Ücretsiz
 • europe-north1 bölgesine 25 GB çıkış x 0,12 ABD doları/GB: 3,00 ABD doları

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 31.663,80 ABD dolarıdır.

Fiyatlandırma örneği: Farklı bölgelerdeki 2 küme

Farklı Cloud Bigtable bölgelerinde yer alan 2 kümeye sahip bir Cloud Bigtable örneğiniz olduğunu düşünelim. 30 günlük bir faturalandırma döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • Her birinin ayın 1-10. günlerinde 18 ve 11-30. günlerinde 25 düğümü olmak üzere us-central1 (Iowa) bölgesinde 1 ve asia-south1 (Mumbai) bölgesinde 1 kümesi olan 1 örnek
 • Her bir kümedeki SSD sürücülerinde ortalama 30 TB veri depolama
 • us-central1 bölgesine 10 TB ağ girişi
 • asia-south1 bölgesine 2 TB ağ girişi
 • us-central1 bölgesine 50 GB'lık ağ çıkışı
 • europe-north1 bölgesine 25 GB'lık ağ çıkışı
 • us-central1 bölgesinden asia-south1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi
 • asia-south1 bölgesinden us-central1 bölgesine çoğaltılan 2 TB yazma işlemi

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek faturalandırma dönemine ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi faturalandırma dönemi sırasında kullanılan diğer Google Cloud hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

1 ila 10. gün

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 18 düğüm x 10 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 2.808,00 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 18 düğüm x 10 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,748 ABD doları = 3.231,36 ABD doları

11 ila 30. gün

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 25 düğüm x 20 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 7.800,00 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 25 düğüm x 20 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,748 ABD doları = 8.976,00 ABD doları

Depolama Alanı

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 30 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,17 ABD doları = 5.222,40 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 30 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,196 ABD doları = 6.021,12 ABD doları

 • us-central1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • asia-south1 bölgesine 2 TB giriş: Ücretsiz
 • us-central1 bölgesine 50 GB çıkış: Ücretsiz
 • europe-north1 bölgesine 25 GB çıkış x 0,12 ABD doları/GB: 3,00 ABD doları

Çoğaltma

 • us-central1 bölgesinden asia-south1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,12 ABD doları: 1.228,80 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinden us-central1 bölgesine çoğaltılan 2 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,12 ABD doları: 245,76 ABD doları

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 35.536,44 ABD dolarıdır.

Fiyatlandırma örneği: Farklı bölgelerdeki 3 küme

Farklı Cloud Bigtable bölgelerinde yer alan 3 kümeye sahip bir Cloud Bigtable örneğiniz olduğunu düşünelim. 30 günlük bir faturalandırma döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • Her birinin ayın 30 gününde de 15 düğümü olmak üzere us-central1 (Iowa) bölgesinde 1, asia-south1 (Mumbai) bölgesinde 1 ve europe-west2 (Londra) bölgesinde 1 kümesi olan 1 örnek
 • Her bir kümedeki SSD sürücülerinde ortalama 50 TB veri depolanır
 • Her kümeye 10 TB yazma işlemi yapılır; yazma işlemleri daha sonra diğer 2 kümeye çoğaltılır
 • asia-northeast1 bölgesine 25 GB'lık ağ çıkışı

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek faturalandırma dönemine ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi faturalandırma dönemi sırasında kullanılan diğer Google Cloud hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 15 düğüm x 30 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 7.020,00 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 15 düğüm x 30 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,748 ABD doları = 8.078,40 ABD doları
 • europe-west2 bölgesinde 1 küme x 15 düğüm x 30 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,78 ABD doları = 8.424,00 ABD doları

Depolama Alanı

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 50 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,17 ABD doları = 8.704,00 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 50 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,196 ABD doları = 10.035,20 ABD doları
 • europe-west2 bölgesinde 1 küme x 50 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,20 ABD doları = 10.240,00 ABD doları

 • us-central1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • asia-south1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • europe-west2 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • us-central1 bölgesine 50 GB çıkış: Ücretsiz
 • asia-northeast1 bölgesine 25 GB çıkış x 0,12 ABD doları/GB: 3,00 ABD doları

Çoğaltma

 • us-central1 bölgesinden asia-south1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları: 1.126,40 ABD doları
 • us-central1 bölgesinden europe-west2 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları: 1.126,40 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinden us-central1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları: 1.126,40 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinden europe-west2 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları: 1.126,40 ABD doları
 • europe-west2 bölgesinden us-central1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları: 1.126,40 ABD doları
 • europe-west2 bölgesinden asia-south1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları: 1.126,40 ABD doları

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 59.263,00 ABD dolarıdır.