Fiyatlandırma

Bu belgede Cloud Bigtable ücretlendirme ayrıntıları açıklanmaktadır. Tahmini Cloud Bigtable kullanım maliyetini öğrenmek için Google Cloud Platform Fiyat Hesaplayıcı'yı da kullanabilirsiniz.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Genel Bakış

Cloud Bigtable'ı kullanırken aşağıdakiler için ücret ödemeniz gerekir:

 1. Örneğinizin kümelerindeki Cloud Bigtable örneğinin türü ve toplam düğüm sayısı.
 2. Tablolarınızın kullandığı depolama alanı miktarı.
 3. Kullandığınız ağ bant genişliği miktarı.

Depolama alanı ve bant genişliği kullanımı, ikili gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 230 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi gibibayt (GiB) olarak da bilinir.

Depolama alanı ve bant genişliği masrafları günlük olarak hesaplanır. Google Cloud Platform Console üzerinden istediğiniz zaman ücretlendirilmemiş kullanımı görüntüleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölümler, Cloud Bigtable'ın her bileşeni için belirlenen ücretlendirmeyi göstermektedir.

Örnek türü ve düğümler

Üretim örnekleri için Cloud Bigtable, örneğinizin kümelerinde bulunan Cloud Bigtable düğümlerinin sayısını saatlik olarak hesaplar. Her saatteki maksimum düğüm sayısının saatlik ücretle çarpımı ödenir. Sonuç olarak, sağladığınız tüm düğümler için en az bir saatlik ücret ödersiniz.

Geliştirme örneklerinde saat başı sabit ücret alınır.

Düğüm ücretlendirmeleri, düğüm kullanımına bakılmaksızın hazırlığı yapılan kaynaklar içindir. Örneğiniz etkin olmasa bile aynı düğüm ücretlendirmeleri uygulanır.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Kuzey Virginia (us-east4) Güney Karolina (us-east1) Montréal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) Belçika (europe-west1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Hollanda (europe-west4) Zürih (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapur (asia-southeast1) Tayvan (asia-east1) Hong Kong (asia-east2) Tokyo (asia-northeast1) Osaka (asia-northeast2) Sidney (australia-southeast1)
Örnek türü Maliyet
Üretim örneği
Geliştirme örneği

Bir üretim örneğinin genel performansıyla ilgili ayrıntılar için İş yüklerinin genel performansı bölümüne bakın.

Geliştirme örnekleri, test ve geliştirme için sunulur. Performans veya çalışma süresi garantisi verilmez ve HDS geçerli değildir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Depolama

Cloud Bigtable, Cloud Bigtable tablolarınızdaki ortalama veri miktarını kısa bir zaman aralığında sık sık ölçer. Faturalandırma yapılırken bu ölçümlerin bir aylık ortalaması bulunur ve bu ortalama, aylık ücretle çarpılır.

Dizine ekleme ve Cloud Bigtable'ın disk üzerindeki dahili gösteriminin ek yükü de dahil olmak üzere, yalnızca kullandığınız depolama alanı için ücret ödersiniz. Birden fazla küme içeren örnekler için Cloud Bigtable her kümede verilerinizin ayrı bir kopyasını tutar ve verilerinizin her kopyası için ücretlendirilirsiniz.

Veriler Cloud Bigtable'dan silindiğinde, anında erişilemez hale gelir. Ancak Cloud Bigtable tabloyu sıkıştırana kadar sizden veri depolama ücreti alınır. Bu işlem genellikle bir hafta kadar sürer.

Buna ek olarak, tablo hücresinde bir değerin birden fazla sürümünü depolarsanız veya tablonuzun sütun ailelerinden birinde son geçerlilik zamanı belirlediyseniz Cloud Bigtable tabloda atık toplama işlemini tamamlayana kadar eski olan ve geçerlilik süresi sona eren değerleri okuyabilirsiniz. Atık toplama işleminden önce eski ve geçerlilik süresi sona eren değerler için de ücret alınır. Bu işlem genellikle bir hafta kadar sürer.

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Kuzey Virginia (us-east4) Güney Karolina (us-east1) Montréal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) Belçika (europe-west1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Hollanda (europe-west4) Zürih (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapur (asia-southeast1) Tayvan (asia-east1) Hong Kong (asia-east2) Tokyo (asia-northeast1) Osaka (asia-northeast2) Sidney (australia-southeast1)
SSD depolama alanı (GB/ay) HDD depolama alanı (GB/ay)
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ağ İletişimi

Ağ çıkış trafiğinin bazı türleri, aşağıda gösterildiği gibi bant genişliği ücretlerine tabidir.

Giriş Ücretsiz
Aynı alt bölgeye çıkış Ücretsiz
Aynı bölgedeki bölgeler arasında çıkış Ücretsiz
ABD'deki bölgeler arasında çıkış (GB başına) 0,01 ABD doları
Kıtalar arası çıkış İnternet çıkış ücretinde

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

İnternet çıkış ücreti

Iowa (us-central1) Los Angeles (us-west2) Oregon (us-west1) Kuzey Virginia (us-east4) Güney Karolina (us-east1) Montréal (northamerica-northeast1) São Paulo (southamerica-east1) Belçika (europe-west1) Finlandiya (europe-north1) Londra (europe-west2) Hollanda (europe-west4) Zürih (europe-west6) Mumbai (asia-south1) Singapur (asia-southeast1) Tayvan (asia-east1) Hong Kong (asia-east2) Tokyo (asia-northeast1) Osaka (asia-northeast2) Sidney (australia-southeast1)
Aylık Kullanım Dünya Çapındaki Hedeflere Çıkış (Asya ve Avustralya hariç)
(GB başına)
Asya'daki Hedeflere Çıkış (Çin hariç, Hong Kong dahil)
(GB başına)
Çin'deki Hedeflere Çıkış (Hong Kong hariç)
(GB başına)
Avustralya'daki Hedeflere Çıkış
(GB başına)
Giriş
0-1 TB 0,23 ABD doları 0,19 ABD doları Ücretsiz
1-10 TB 0,22 ABD doları 0,18 ABD doları Ücretsiz
10 TB ve üzeri 0,20 ABD doları 0,15 ABD doları Ücretsiz
ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Tek seferlik başlangıçtaki çoğaltma trafiği

Her bir örneğin kümeleri alt bölgelerde yer alır. Ayrıca her alt bölge, bir bölgenin içindedir. Bir bölgeye yeni bir küme eklerseniz ve örneğin mevcut kümelerinin hiçbiri o bölgede değilse, yeni kümeye yapılan başlangıçtaki veri kopyalama işlemi için tek seferlik bir ücret uygulanır. Bu başlangıçtaki kopyalama işlemi için sizden alınan ücret, yeni kümeye coğrafi olarak en yakın mevcut kümeye ait ağ çıkışı ücretinin, tablolarınızdaki veri miktarıyla çarpımı olur. Tek bir bölgedeki kümeler arasında yapılan çoğaltma için ücret alınmaz.

Örneğinizin 9 TB'lık veriye sahip olduğunu ve kümelerinin us-east1 (Güney Karolina) ve europe-west1 (Belçika) bölgelerinde yer aldığını varsayalım. us-central1 (Iowa) bölgesindeki örneğe yeni bir küme eklerseniz verileriniz, yeni kümeye us-east1 bölgesindeki mevcut kümeden kopyalanır. Bu, örnekteki en yakın kümedir. Sizden GB başına 0,01 ABD doları ücret alınır. Bu, ABD içindeki bölgeler arasında gerçekleşen trafiğin ağ çıkışı ücretidir. Yani toplamda, başlangıçtaki çoğaltma maliyeti 92,16 ABD doları olur:

9 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,01 ABD doları = 92,16 ABD doları

Şimdi de örneğinizin 9 TB'lık veriye sahip olduğunu ve örneğinizin kümelerinin us-east1 (Güney Karolina) ve europe-west1 (Belçika) bölgelerinde yer aldığını varsayalım. europe-west2 (Londra) bölgesine yeni bir küme eklerseniz verileriniz, yeni kümeye europe-west1 bölgesindeki mevcut kümeden kopyalanır. Bu, örnekteki en yakın kümedir. Sizden GB başına 0,11 ABD doları ücret alınır. Bu, Avrupa içinde 1 TB ila 10 TB hacimli çoğaltma işleminin ağ maliyetidir. Bu örnekte, başlangıçtaki çoğaltma maliyeti 1.013,76 ABD dolarıdır:

9 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları = 1.013,76 ABD doları

Sürekli çoğaltma trafiği

Bir kümeye yazma işlemi gerçekleştirdiğinizde Cloud Bigtable, yazma işlemini o kümeden ("kaynak küme") örnekteki tüm diğer kümelere ("hedef kümeler") otomatik olarak çoğaltır. Hedef kümelerden biri kaynak kümeden farklı bir bölgedeyse, yazma işlemini hedef kümeye çoğaltma işlemi için ücret ödersiniz. Ücret, hedef kümeye yapılan ağ çıkışının ücretinin kaynak kümeye yazdığınız veri miktarıyla çarpımına eşit olur. Kaynak kümeden farklı bir bölgedeki tüm hedef kümeler için ayrı ayrı ücret ödersiniz.

us-east1 (Güney Karolina), europe-west1 (Belçika) ve australia-southeast1 (Sidney) bölgelerindeki kümelerle 3 kümeli bir örneğe sahip olduğunuzu varsayalım. Bir aylık süre boyunca uygulamanız, us-east1 bölgesindeki kümeye 5 TB veri yazarsa bu 5 TB veri, GB başına 0,11 ABD doları ücret karşılığında us-east1 bölgesinden europe-west1 bölgesine çoğaltılır. Bu ücret, ABD'den Avrupa'ya yapılan 1 TB ila 10 TB hacimli çoğaltma işleminin ağ ücretidir. Ayrıca veriler, GB başına 0,18 ABD doları ücret karşılığında us-east1 bölgesinden australia-southeast1 bölgesine çoğaltılır. Bu da ABD'den Avustralya'ya yapılan 1 TB ila 10 TB hacimli çoğaltma işleminin ağ maliyetidir. Bu örnekte, başlangıçta us-east1 bölgesindeki kümeye yazılan 5 TB verinin 30 günlük çoğaltma maliyeti 1.484,80 ABD dolarıdır:

(5 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları) + (5 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,18 ABD doları) = 1.484,80 ABD doları

Fiyatlandırma örneği: tek küme

Çoğaltmasız tek kümeye sahip bir Cloud Bigtable örneğinizin olduğunu düşünelim. 30 günlük bir fatura döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • us-central1 (Iowa) bölgesinde 1-10. gün arasında 18 düğümde, 11-30. gün arasındaysa 25 düğümde tek kümeli 1 üretim örneği
 • us-central1 bölgesinde SSD sürücülerinde ortalama 30 TB veri depolama
 • us-central1 bölgesinde 10 TB'lık ağ girişi
 • us-central1 bölgesinde 50 GB'lık ağ çıkışı
 • europe-west1 bölgesinde 25 GB'lık ağ çıkışı

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek fatura döngüsüne ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi fatura döngüsü sırasında kullanılan diğer GCP hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

1 ila 10. gün

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 18 düğüm x 10 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 2.808,00 ABD doları

11 ila 30. gün

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 25 düğüm x 20 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 7.800,00 ABD doları

Depolama

us-central1 bölgesinde 1 küme x 30 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,17 ABD doları = 5.222,40 ABD doları

Ağ İletişimi

 • us-central1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • us-central1 bölgesinde 50 GB çıkış: Ücretsiz
 • europe-north1 bölgesinde 25 GB çıkış x GB başına 0,12 ABD doları = 3,00 ABD doları

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 15.833,40 ABD dolarıdır.

Fiyatlandırma örneği: Aynı bölgedeki 2 küme

2 kümeye sahip, yani çoğaltmalı bir Cloud Bigtable örneğiniz olduğunu düşünelim. Kümeler, aynı bölgedeki farklı alt bölgelerde yer almaktadır. 30 günlük bir fatura döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • us-central1 (Iowa) bölgesinde 1-10. gün arasında 18 düğümde, 11-30. gün arasındaysa 25 düğümde 1 üretim örneği
 • us-central1 bölgesinde SSD sürücülerinde ortalama 30 TB veri depolama
 • us-central1 bölgesinde 10 TB'lık ağ girişi
 • us-central1 bölgesinde 50 GB'lık ağ çıkışı
 • europe-north1 bölgesinde 25 GB'lık ağ çıkışı

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek fatura döngüsüne ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi fatura döngüsü sırasında kullanılan diğer GCP hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

1 ila 10. gün

 • us-central1 bölgesinde 2 küme x 18 düğüm x 10 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 5.616,00 ABD doları

11 ila 30. gün

 • us-central1 bölgesinde 2 küme x 25 düğüm x 20 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 15.600,00 ABD doları

Depolama

us-central1 bölgesinde 2 küme x 30 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,17 ABD doları = 10.444,80 ABD doları

Ağ İletişimi

 • us-central1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • us-central1 bölgesinde 50 GB çıkış: Ücretsiz
 • europe-north1 bölgesinde 25 GB çıkış x GB başına 0,12 ABD doları = 3,00 ABD doları

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 31.663,80 ABD dolarıdır.

Fiyatlandırma örneği: Farklı bölgelerdeki 2 küme

Farklı Cloud Bigtable bölgelerinde yer alan 2 kümeye sahip bir Cloud Bigtable örneğiniz olduğunu düşünelim. 30 günlük bir fatura döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • us-central1 (Iowa) bölgesinde 1, asia-south1 (Mumbai) bölgesinde 1 kümesi olan 1 üretim örneği; her kümenin 1-10. günlerde 18, 11-30. günlerde 25 düğümü vardır
 • Her bir kümedeki SSD sürücülerinde ortalama 30 TB veri depolama
 • us-central1 bölgesinde 10 TB'lık ağ girişi
 • asia-south1 bölgesinde 2 TB'lık ağ girişi
 • us-central1 bölgesinde 50 GB'lık ağ çıkışı
 • europe-north1 bölgesinde 25 GB'lık ağ çıkışı
 • us-central1 bölgesinden asia-south1 bölgesine çoğaltılan 10 TB'lık yazma işlemi
 • asia-south1 bölgesinden us-central1 bölgesine çoğaltılan 2 TB'lık yazma işlemi

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek fatura döngüsüne ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi fatura döngüsü sırasında kullanılan diğer GCP hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

1 ila 10. gün

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 18 düğüm x 10 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 2.808,00 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 18 düğüm x 10 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,748 ABD doları = 3.231,36 ABD doları

11 ila 30. gün

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 25 düğüm x 20 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 7.800,00 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 25 düğüm x 20 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,748 ABD doları = 8.976,00 ABD doları

Depolama

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 30 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,17 ABD doları = 5.222,40 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 30 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,196 ABD doları = 6.021,12 ABD doları

Ağ İletişimi

 • us-central1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • asia-south1 bölgesine 2 TB giriş: Ücretsiz
 • us-central1 bölgesinde 50 GB çıkış: Ücretsiz
 • europe-north1 bölgesinde 25 GB çıkış x GB başına 0,12 ABD doları = 3,00 ABD doları

Çoğaltma

 • us-central1 to bölgesinden asia-south1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,12 ABD doları = 1.228,80 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinden us-central1 bölgesine çoğaltılan 2 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,12 ABD doları = 245,76 ABD doları

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 35.536,44 ABD dolarıdır.

Fiyatlandırma örneği: Farklı bölgelerdeki 3 küme

Farklı Cloud Bigtable bölgelerinde yer alan 3 kümeye sahip bir Cloud Bigtable örneğiniz olduğunu düşünelim. 30 günlük bir fatura döneminde aşağıdaki Cloud Bigtable kaynaklarını kullanıyorsunuz:

 • us-central1 (Iowa) bölgesinde 1, asia-south1 (Mumbai) bölgesinde 1 ve europe-west2 (Londra) bölgesinde 1 kümesi olan 1 üretim örneği; her kümenin ayın 30 gününde de 15 düğümü vardır
 • Her bir kümedeki SSD sürücülerinde ortalama 50 TB veri depolanır
 • Her kümeye 10 TB yazma işlemi yapılır; yazma işlemleri daha sonra diğer 2 kümeye çoğaltılır
 • asia-northeast1 bölgesinde 25 GB'lık ağ çıkışı

ABD dolarıyla faturalandırıldığınız varsayıldığında, Cloud Bigtable faturanızın tek fatura döngüsüne ait dökümü aşağıdaki gibi olur. Compute Engine örnekleri gibi fatura döngüsü sırasında kullanılan diğer GCP hizmetleri için ek ücret alınır.

Cloud Bigtable düğümleri

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 15 düğüm x 30 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,65 ABD doları = 7.020,00 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 15 düğüm x 30 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,748 ABD doları = 8.078,40 ABD doları
 • europe-west2 bölgesinde 1 küme x 15 düğüm x 30 gün x 24 saat/gün x saatte düğüm başına 0,78 ABD doları = 8.424,00 ABD doları

Depolama

 • us-central1 bölgesinde 1 küme x 50 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,17 ABD doları = 8.704,00 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinde 1 küme x 50 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,196 ABD doları = 10.035,20 ABD doları
 • europe-west2 bölgesinde 1 küme x 50 TB x 1.024 GB/TB x GB başına 0,20 ABD doları = 10.240,00 ABD doları

Ağ İletişimi

 • us-central1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • asia-south1 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • europe-west2 bölgesine 10 TB giriş: Ücretsiz
 • us-central1 bölgesinde 50 GB çıkış: Ücretsiz
 • asia-northeast1 bölgesinde 25 GB çıkış x GB başına 0,12 ABD doları = 3,00 ABD doları

Çoğaltma

 • us-central1 bölgesinden asia-south1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları = 1.126,40 ABD doları
 • us-central1 bölgesinden europe-west2 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları = 1.126,40 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinden us-central1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları = 1.126,40 ABD doları
 • asia-south1 bölgesinden europe-west2 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları = 1.126,40 ABD doları
 • europe-west2 bölgesinden us-central1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları = 1.126,40 ABD doları
 • europe-west2 bölgesinden asia-south1 bölgesine çoğaltılan 10 TB yazma işlemi x 1.024 GB/TB x GB başına 0,11 ABD doları = 1.126,40 ABD doları

Aylık toplam

Bu örnekte, Cloud Bigtable'ın aylık toplam fatura tutarı 59.263,00 ABD dolarıdır.

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Bigtable Documentation