Erişim Şeffaflığı

Neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtlarıyla bulut sağlayıcınız üzerinde daha fazla görünürlük elde edin.

Belgeleri Görüntüle KONSOLU GÖRÜNTÜLE

Bulut sağlayıcınız üzerinde daha fazla görünürlük elde edin

Google Cloud Platform yöneticileri içeriğinize erişim sağladığında Erişim Şeffaflığı, size neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtları sunar. GCP'deki Cloud Audit Logs, kendi yöneticilerinizin eylemlerine ait görünürlüğü zaten sağlamaktadır. Ancak bu denetim izi, genellikle bulut sağlayıcınızın destek veya mühendislik ekibinin devreye girdiği an durur. Örneğin Erişim Şeffaflığı günlük kaydından önce Google Destek ile veri erişimi gerektiren bir kayıt açtıysanız bu kayıt, Cloud Audit Log'a yansıtılmaz. Erişim Şeffaflığı, destek veya mühendislik tarafından manuel, hedeflenen ve neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtlarını sunarak bu açığı kapatır.

Google Cloud'da, size karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olanların dışında herhangi bir nedenle müşteri verilerine erişmeyiz. Teknik kontrollerin yapılması amacıyla içeriğinize destek veya mühendislik personeli tarafından herhangi bir erişim verilebilmesi için geçerli bir iş gerekçesi sunulmalıdır. Google, kontrollerimizin etkisini ölçmek için yöneticiler tarafından düzenli olarak yapılan denetimler de gerçekleştirir.

Bulut sağlayıcınız üzerinde daha fazla görünürlük elde edin Resmi

Buluta güvenle geçiş yapın

Bulut sağlayıcı erişimini denetleyememek, genellikle buluta geçişi engeller. Geleneksel güvenlik süreçleri, bulut sağlayıcı yöneticilerinin eylemlerini göremeden çoğaltılamaz. Erişim Şeffaflığı sayesinde bu doğrulama süreci gerçekleştirilebilir ve denetim kontrolleri şirket içindeki standartlarınıza daha yakın hale gelir.

Buluta güvenle geçiş yapın Resmi

Güvenlik otomasyonunuzu derinleştirin

Mevcut güvenlik otomasyon ardışık düzeniniz, güvenlik kontrollerini otomatik hale getirmek ve kontrollerinizin istendiği gibi yapıldığını doğrulamak için Stackdriver günlüklerini kullanıyor olabilir. Erişim Şeffaflığı günlük kayıtlarına Stackdriver aracılığıyla da erişilebilir ve mevcut analiz ardışık düzenlerine veya araç dışa aktarma işlemlerine doğrudan entegre edilebilir.

Güvenlik otomasyonunuzu derinleştirin Resmi

İhtiyacınız olan verileri alın

Düzenleme, denetleme veya arşivleme gibi farklı gerekçelerle içeriğinizin erişim günlüklerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Erişim Şeffaflığı, bu gereksinimleri karşılamanıza yardımcı olmak için erişen kişinin konumu, erişim gerekçesi ve belirli bir kaynak üzerinde gerçekleştirilen işlem gibi kapsamlı bilgileri gösteren günlükler oluşturur.

İhtiyacınız olan verileri alın Resmi

Erişim Şeffaflığı Özellikleri

Neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtlarıyla bulut sağlayıcınız üzerinde daha fazla görünürlük elde edin.

Erişim gerekçeleri
İlgili yerlerde belirli destek kaydı referansları da dahil olmak üzere her erişimin nedenini görüntüleyin.
Kaynak ve yöntemi belirleme
Yöneticiler tarafından erişilen kaynakları ve uygulanan yöntemleri belirleyin.
Stackdriver Logging entegrasyonu
Mevcut Stackdriver Logging yapılandırmanıza sorunsuz entegre edin.
Erişen kullanıcının konumu
Eylemi gerçekleştiren yöneticinin bulunduğu ülkeyi görün.
Veri koruma kontrolleri
Google'ın, destek ve mühendislik ekibinin verilerinize erişebilme iznini sınırlamak için (gerek olmadıkça) tasarlanmış veri koruma kontrollerinden yararlanın.
Neredeyse gerçek zamanlı yayın
Günlükleri neredeyse gerçek zamanlı olarak alın.

Not: Bazı depolama düzeyi erişimlerde gecikme yaşanabilir ve bunlar neredeyse gerçek zamanlı olarak görünmez.