Access Transparency

Verbeter de zichtbaarheid van en het toezicht op uw cloudprovider via logboeken die vrijwel in realtime worden bijgehouden en goedkeuringstools.

Verbeter de zichtbaarheid van en het toezicht op uw cloudprovider

Met Access Transparency beschikt u bijna in realtime over logboeken wanneer Google Cloud Platform-beheerders uw content openen. Cloud-controlelogboeken van GCP bieden al inzicht in de acties van uw eigen beheerders. Dit controlespoor stopt echter meestal zodra supportmedewerkers of technici van uw cloudprovider worden ingeschakeld. Als u bijvoorbeeld voorafgaand aan de logboekregistratie van Access Transparency een ticket bij Google Support heeft geopend waarvoor toegang tot gegevens is vereist, wordt dit niet weergegeven in een Cloud-controlelogboek. Access Transparency dicht deze kloof en legt bijna in realtime logboeken vast van handmatige, gerichte toegang door supportmedewerkers of technici.

Bij Google Cloud gebruiken we uw klantgegevens alleen om aan onze contractuele verplichtingen tegenover u te voldoen. Technische maatregelen vereisen geldige bedrijfsredenen voor toegang tot uw content door supportmedewerkers of technici. Google voert ook regelmatig controles uit van toegang door beheerders. Dit is ter controle van de effectiviteit van onze maatregelen.

Afbeelding 'Verbeter het toezicht op uw cloudprovider'

Stap met vertrouwen over naar de cloud

Het feit dat u niet kunt controleren in hoeverre cloudproviders toegang tot uw gegevens hebben, kan uw overgang naar de cloud belemmeren. Zonder inzicht in de acties van cloudproviders kunnen traditionele beveiligingsprocessen niet worden gerepliceerd. Met Access Transparency wordt die verificatie wel mogelijk, waardoor uw controlemaatregelen meer overeenkomen met wat u op locatie verwacht. Met de functie Access Approval (bèta) krijgt u meer controle door expliciete goedkeuring te vereisen voordat u toegang geeft tot uw gegevens of configuraties op GCP, tenzij die toegang wettelijk verplicht is of nodig is om een storing of beveiligingsincident op te lossen.

Afbeelding 'Stap met vertrouwen over naar de cloud'

Keur de toegang door GCP-supporttechnici goed

Werken in de cloud levert een belangrijk voordeel op: u heeft speciale experts die uw infrastructuur beheren. Hiervoor moet u er wel op vertrouwen dat cloudproviders zich aan hun beloften op het gebied van gegevenstoegang houden. Met Access Approval kunt u verzoeken om toegang door Google-medewerkers die uw service ondersteunen goedkeuren of afwijzen. De opties van Access Approval regelen de toegang voor al onze medewerkers die uw service ondersteunen, niet alleen voor bepaalde groepen.

Afbeelding 'Keur toegang door GCP-supporttechnici goed'

Verdiep uw geautomatiseerde beveiliging met een extra laag

Uw bestaande pipeline voor beveiligingsautomatisering maakt mogelijk al gebruik van Stackdriver-logboeken om beveiligingscontroles te automatiseren en te waarborgen dat uw maatregelen naar behoren werken. Access Transparency-logboeken zijn ook beschikbaar via Stackdriver en kunnen rechtstreeks worden geïntegreerd in bestaande pipelines voor analyse of al ingestelde exporten van tools.

Afbeelding 'Geef uw beveiligingsautomatisering een extra laag'

Krijg de gegevens die u nodig heeft

Of het nu om regelgeving, controles of archivering gaat, er kunnen redenen zijn waarom u logboeken nodig heeft van toegang tot uw content. Access Transparency maakt logboeken om u te helpen aan deze verplichtingen te voldoen, met uitgebreide informatie zoals de locatie van degene die toegang krijgt, redenen voor toegang en de actie die op een specifieke resource is ondernomen.

Afbeelding 'Verzamel de gegevens die u nodig heeft'

Functies van Access Transparency

Verbeter de zichtbaarheid van en het toezicht op uw cloudprovider via logboeken die vrijwel in realtime worden bijgehouden en goedkeuringstools.

Access Approval
Geef expliciete toestemming voor toegang tot uw gegevens of configuraties op GCP. Access Approval-verzoeken kunnen, in combinatie met Access Transparency-logboeken, worden gebruikt om een end-to-end-keten te controleren, van supportticket, toegangsverzoek en goedkeuring, tot uiteindelijke toegang.
Redenen voor toegang
Bekijk de reden voor elke toegang, inclusief relevante verwijzingen naar specifieke supporttickets.
Resource- en methode-identificatie
Identificeer de exacte resources die beheerders hebben benaderd en de methoden die zijn uitgevoerd.
Integratie met Stackdriver Logging
Integreer naadloos met uw bestaande Stackdriver Logging-configuratie.
Locatie van degene die toegang krijgt
Bekijk in welk land de uitvoerende beheerder zich bevond.
Maatregelen voor gegevensbescherming
Maak gebruik van de maatregelen voor gegevensbescherming van Google om de toegang van supportmedewerkers en technici tot uw gegevens tot het noodzakelijke te beperken.
Bijna in realtime gepubliceerd
Haal logboeken bijna in realtime op.

Een product op deze pagina is een bètaversie. Kijk hier voor meer informatie over de lanceringsfasen van onze producten.

Opmerking: De toegang tot sommige opslagniveaus wordt vertraagd en niet vrijwel in realtime weergegeven.