Access Transparency

Verbeter het toezicht op uw cloudprovider via logboeken die vrijwel in realtime worden bijgehouden.

Documentatie bekijken Contact opnemen

Verbeter het toezicht op uw cloudprovider

Met Access Transparency krijgt u bijna in realtime logboeken wanneer Google Cloud Platform-beheerders uw content openen. Cloud Audit Logs van GCP bieden al inzicht in de acties van uw eigen beheerders. Dit controlespoor stopt echter meestal zodra ondersteuningsmedewerkers of technici van uw cloudprovider worden ingeschakeld. Als u bijvoorbeeld voorafgaand aan de logboekregistratie van Access Transparency een ticket bij Google-ondersteuning heeft geopend waarvoor toegang tot gegevens is vereist, wordt dit niet weergegeven in een Cloud Audit Log. Access Transparency dicht deze kloof en legt bijna in realtime logboeken vast van handmatige, gerichte toegang door ondersteuningsmedewerkers of technici.

Bij Google Cloud gebruiken we uw klantgegevens alleen om aan onze contractuele verplichtingen tegenover u te voldoen. Technische maatregelen vereisen geldige bedrijfsredenen voor toegang tot uw content door ondersteuningsmedewerkers of technici. Google voert ook regelmatig controles uit van toegang door beheerders. Dit is ter controle van de effectiviteit van onze maatregelen.

Afbeelding 'Verbeter het toezicht op uw cloudprovider'

Stap met vertrouwen over naar de cloud

Het niet kunnen controleren van toegang tot cloudproviders vormt vaak een barrière voor overstappen naar de cloud. Zonder inzicht in de acties van cloudproviders kunnen traditionele beveiligingsprocessen niet worden gerepliceerd. Met Access Transparency wordt die verificatie wel mogelijk, waardoor uw controlemaatregelen meer overeenkomen met wat u lokaal verwacht.

Afbeelding 'Stap met vertrouwen over naar de cloud'

Geef uw beveiligingsautomatisering een extra laag

Uw bestaande pipeline voor beveiligingsautomatisering maakt mogelijk al gebruik van Stackdriver-logboeken om beveiligingscontroles te automatiseren en om te controleren dat uw maatregelen naar behoren werken. Access Transparency-logboeken zijn ook beschikbaar via Stackdriver en kunnen rechtstreeks worden geïntegreerd in bestaande pipelines voor analyse of al ingestelde exporten van tools.

Afbeelding 'Geef uw beveiligingsautomatisering een extra laag'

Krijg de gegevens die u nodig heeft

Of het nu om regelgeving, controles of archivering gaat, er kunnen redenen zijn waarom u logboeken nodig heeft van toegang tot uw content. Access Transparency maakt logboeken om u te helpen aan deze verplichtingen te voldoen, met uitgebreide informatie zoals de locatie van degene die toegang krijgt, redenen voor toegang en de actie die op een specifieke resource is ondernomen.

Afbeelding 'Geef uw beveiligingsautomatisering een extra laag'

Functies van Access Transparency

Verbeter het toezicht op uw cloudprovider via logboeken die vrijwel in realtime worden bijgehouden.

Redenen voor toegang
Bekijk de reden voor elke toegang, inclusief relevante verwijzingen naar specifieke ondersteuningstickets.
Resource- en methode-identificatie
Identificeer de exacte resources die beheerders hebben benaderd en de methoden die zijn uitgevoerd.
Integratie met Stackdriver Logging
Integreer naadloos met uw bestaande Stackdriver Logging-configuratie.
Locatie van degene die toegang verkrijgt
Bekijk het land waarin de beheerder die de actie uitvoerde zich bevond.
Maatregelen voor gegevensbescherming
Maak gebruik van de maatregelen voor gegevensbescherming van Google om de toegang van ondersteuningsmedewerkers en technici tot uw gegevens te beperken tot het noodzakelijke.
Bijna in realtime gepubliceerd
Haal logboeken bijna in realtime op.