Standartlar, düzenlemeler ve sertifikalar

Uygunluk ve raporlama konusunda size yardımcı olmak adına bilgiler, en iyi uygulamalar ve kolayca erişilebilen belgeler paylaşırız. Güveninize layık olmak için ürünlerimizin güvenlik, gizlilik ve uygunluk kontrolleri düzenli olarak bağımsız kurumlarca doğrulanıp onaylanır ve ürünlerimiz global standartlar çerçevesinde sertifikalandırılır. Kapsamımızı genişletmek için sürekli olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Bu sitede Google'ın sertifikaları ve karşıladığı uygunluk standartlarına ek olarak belirli bir bölgeye veya sektöre özel düzenlemeler hakkında genel bilgiler sunulmaktadır.

HIPAA

Sağlık bilgilerini koruma.

1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), bireylerin sağlık bilgilerinin korunması amacıyla belirli tüzel kişiler ve bireyler için veri gizliliği ve güvenlik gereksinimleri belirleyen federal bir yasadır.

HIPAA, korunan sağlık bilgileri (PHI) için çeşitli gizlilik ve güvenlik korumalarını zorunlu kılar ve bu korumalar, HIPAA'ya göre “kapsanan tüzel kişiler” veya “iş ortakları” tanımını karşılayan bireyler ve tüzel kişiler için geçerlidir.

Google Cloud Platform'un HIPAA'ya uygunluğu ve G Suite'in HIPAA'ya uygunluğu hakkında ayrıntılı bilgilere göz atın.

HIPAA'ya tabi müşteriler tarafından kullanılabilecek Google Cloud ürünleri:

HIPAA'ya tabi olan ve PHI ile bağlantılı olarak herhangi bir Google Cloud ürününü kullanmak isteyen müşteriler, Google'ın Ticari Ortaklık Sözleşmesi'ni (BAA) incelemeli ve kabul etmelidir. Tüm Google Cloud ürünleri HIPAA'ya uygun olacak şekilde tasarlanmamıştır ve yalnızca belirli ürünler BAA kapsamındadır. Google, BAA kapsamındaki Google ürünlerinin ISO ve SOC sertifikalarını kazandığını garanti eder.

Google Cloud Platform'a ait BAA, GCP'nin tüm altyapısını (tüm bölgeler, alt bölgeler, ağ yolları, varlık noktaları) ve aşağıdaki ürünleri kapsar:

Google Cloud Platform:
Cloud Identity
G Suite:

G Suite'e ait BAA için HIPAA'ya dahil işlevselliğe bakın.