Normen, regelgeving en certificeringen

We delen informatie, geven praktische tips en bieden eenvoudige toegang tot documentatie om u te helpen bij naleving en rapportage. De beheersmaatregelen die we voor onze producten treffen op het gebied van beveiliging, privacy en naleving, worden regelmatig door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Onze maatregelen zijn gecertificeerd op basis van wereldwijde normen, zodat u onze producten met vertrouwen kunt gebruiken. We zijn continu bezig om onze dekking uit te breiden.

Deze site bevat informatie over de certificeringen die Google heeft behaald en de nalevingsnormen waaraan Google voldoet. Ook vindt u er algemene informatie over regelgeving voor specifieke regio's of sectoren.

COPPA (VS)

Amerikaanse wetgeving inzake het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien jaar.

COPPA stelt bepaalde eisen aan operators van websites of online services gericht op kinderen jonger dan dertien jaar en aan operators van andere websites of online services die weten dat ze online persoonlijke informatie verzamelen van kinderen jonger dan dertien jaar.

G Suite for Education:

Voor G Suite for Education is contractueel vastgelegd dat scholen die G Suite gebruiken, moeten voldoen aan de COPPA-vereisten voor ouderlijke toestemming.