Bulut yönetim araçları

Bulut uygulamalarınızı geliştirmenize, dağıtmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak araçlar.

  • GCP ve AWS'de gerçek zamanlı izleme, günlük kaydı ve teşhis

  • GCP Billing API de dahil, tüm Google API'leri

  • Bulut, API ve uygulama yönetimini kolaylaştırın

Stackdriver

Altyapı ve uygulama performansını izleyin, iyileştirin ve sorunları giderin

Stackdriver bulut altyapısı, yazılım ve uygulama performansını izlemek, iyileştirmek ve sorunlarını gidermek için tasarlanan GCP'ye yerleşik gözlemlenebilirlik paketidir. Stackdriver, uygulamaların performansını ve kullanılabilirliğini koruyarak iş yüklerini verimli şekilde çalıştırmanızı ve derlemenizi sağlar.

Google Stackdriver'ı göster 

Stackdriver Logging

Gerçek zamanlı günlük yönetimi ve analizi

Stackdriver Logging, her ölçekte performans gösteren ve binlerce sanal makineden uygulama ve sistem günlük verilerini alabilen, tümüyle yönetilen bir hizmettir. Hatta tüm bu günlük verilerini gerçek zamanlı olarak analiz edebilir ve her kaynaktan özel günlük verilerini alabilirsiniz.

Stackdriver Logging'i göster 

Stackdriver Monitoring

Google tarafından desteklenen tam yığın izleme

Stackdriver Monitoring, bulutla desteklenen uygulamaların performansını, çalışma süresini ve genel durumunu görebilmenizi sağlar. Stackdriver; Google Cloud Platform, Amazon Web Services, barındırılan çalışma süresi kontrolleri, uygulama araçları ve çeşitli yaygın uygulama bileşenlerinden metrikler, olaylar ve meta verileri toplar.

Stackdriver Monitoring'i göster 

Stackdriver Error Reporting

Gerçek zamanlı istisna izleme ve uyarı oluşturma

Stackdriver Error Reporting, çalışan bulut hizmetlerinizde meydana gelen kilitlenmeleri sayar, analiz eder ve toplar. Hata ayrıntıları, özel bir görünümde gösterilir: zaman grafiği, karşılaşma sayısı, etkilenen kullanıcı sayısı, ilk ve son kez görülme tarihleri ve temizlenen istisna yığını izleme.

Stackdriver Error Reporting'i göster 

Kılavuzlar ve kaynaklar