Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

AI ve makine öğrenimi ürünleri

Güvenilir bir platformda yenilikçi makine öğrenimi ürünleri ve hizmetleri.

AI ile derleyin

Geliştiricilerin, veri bilimcilerin ve veri mühendislerinin fikir aşamasındaki projelerini dağıtım sürecine düşük maliyetli ve hızlı bir şekilde geçirmesini sağlayan ürünler.

AI Platform

Makine öğrenimi modellerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için tek bir platform.

Daha fazla bilgi 

Cloud AutoML

Yüksek kaliteli özel makine öğrenimi modellerini minimum düzeyde çaba ve makine öğrenimi uzmanlığı ile eğitmek için AutoML Vision veya AutoML Translation gibi AutoML ürünlerini kullanın.

Daha fazla bilgi 

AI yapı blokları

Uygulamalarınıza kolayca görme, dil, konuşma ve yapılandırılmış veriler ekleyin.

Daha fazla bilgi 

AI Altyapısı

Derin öğrenme ve makine öğrenimi modellerini düşük maliyetle eğitin.

Daha fazla bilgi 

Daha fazla AI kaynağı

Google Cloud'da makine öğreniminden yararlanmaya başlayın.