Ürünler ve hizmetler

Verilerinizi koruyun, gerçek zamanlı analizler elde edin, verimliliği artırın ve daha fazlasını yapın.

Google Cloud Platform
Güvenli depolama, güçlü bilgi işlem ve entegre veri analizi ürünlerimizden yararlanarak işletmenizi büyütün.

Öne çıkan ürünler
Compute Engine
Ölçeklenebilir, yüksek performanslı sanal makineler.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Cloud Speech-to-Text
Makine öğrenimi desteğiyle konuşmayı metne dönüştürme.
Cloud Vision
Makine öğrenimi desteğiyle resimlerden analiz elde edin.
Cloud Storage
Global uç önbelleğe alma özelliğiyle nesne depolama.
Cloud SQL
MySQL ve PostgreSQL veritabanı hizmeti.
BigQuery
Dahili Makine Öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Security Key Enforcement
Kimlik avını önlemek için güvenlik anahtarlarının kullanımını zorunlu tutun.
Simge / AI
AI ve makine öğrenimi
AI Hub (alfa)
Google Cloud üzerinde yapay zekayı keşfedin, paylaşın ve dağıtın.
Cloud AutoML (beta)
Yüksek kaliteli özel makine öğrenimi modellerini eğitin.
Cloud TPU
Makine öğrenimi modellerini her zamankinden daha hızlı bir şekilde eğitin ve çalıştırın.
Cloud Machine Learning Engine
Üstün modeller derleyin ve bunları kolayca üretime dağıtın.
Cloud Talent Solution
İşe alım ihtiyaçlarınız ile AI'nin ilgilenmesini sağlayın.
Dialogflow Enterprise Edition
Cihaz ve platformlarda sohbet deneyimleri oluşturun.
Cloud Natural Language
Yapılandırılmamış metinlerden analiz elde edin.
Cloud Speech-to-Text
Makine öğrenimi desteğiyle konuşmayı metne dönüştürme.
Cloud Text-to-Speech
Makine öğrenimi desteğiyle metni konuşmaya dönüştürme.
Cloud Translation
Diller arasında dinamik çeviri yapın.
Cloud Vision
Makine öğrenimi desteğiyle resimlerden analiz elde edin
Cloud Video Intelligence
Videolardan meta verileri alın.
Cloud Inference API (alfa)
Yazılan zaman serisi veri kümeleri üzerinde hızla büyük ölçekli korelasyonlar çalıştırın.
Firebase Tahminler
Tahmin edilen davranışa dayalı akıllı kullanıcı segmentasyonu.
Cloud Deep Learning Sanal Makine Görüntüsü
Derin öğrenme uygulamaları için önceden yapılandırılmış sanal makineler.
Simge / API'ler
API yönetimi
Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
API Analytics
API'ler için operasyonel ve işletme metrikleri hakkında bilgi edinme.
API Monetization
API'lerden daha iyi yararlanmak için esnek ve kullanımı kolay bir çözüm.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Cloud Endpoints
GCP'de API'ler geliştirin, dağıtın ve yönetin.
Developer Portal
Geliştiriciler ve API ekiplerine kullanıma hazır, self servis bir platform sunun.
Apigee healthcare APIx
Yeni FHIR API tabanlı dijital hizmetler derlemeyi hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2 ile uyumluluk sürecini hızlandırın.
Cloud Healthcare API
Güvenli API'ler, sağlık alanında eyleme dönüştürülebilir analizler sunar.
Simge / İşlem
İşlem
Compute Engine
Ölçeklenebilir, yüksek performanslı sanal makineler.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Google Kubernetes Engine
Container mimarisine alınmış uygulamalar çalıştırın.
GKE On-Prem (alfa)
Uygulamaları "buluta hazır" hale getirin ve bunları kendi hızınıza göre buluta taşıyın.
Cloud Functions
Olay odaklı sunucusuz işlem platformu.
Cloud Functions for Firebase
Mobil arka uç kodunu sunucuları yönetmeden çalıştırın.
Knative
Modern ve yerel Kubernetes bulut tabanlı yazılım oluşturmaya yönelik bileşenler.
Korumalı Sanal Makineler (beta)
GCP'de sağlamlaştırılmış sanal makineler.
Container güvenliği
Container ortamınızı GCP'de koruma altına alın.
Grafik İşlem Birimi (GPU)
Makine öğrenimi, bilimsel işlemler ve 3D görselleştirme için Google Cloud'da GPU'lardan yararlanın.
Simge / Veri Analizi
Veri analizi
BigQuery
Dahili Makine Öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Cloud Dataflow
Gerçek zamanlı toplu işlem ve akış verilerini işleme.
Cloud Dataproc
Yönetilen Spark ve Hadoop hizmeti.
Cloud Datalab
Büyük veri kümelerini keşfedin, analiz edin ve görselleştirin.
Cloud Dataprep
Verileri analiz için keşfetmek, temizlemek ve hazırlamak amacıyla kullanılabilecek bulut veri hizmeti.
Cloud Pub/Sub
Her yerden, her ölçekte etkinlik akışlarını kullanın.
Cloud Composer
Apache Airflow üzerinde derlenmiş, tamamen yönetilen bir iş akışı düzenleme hizmeti.
Genomics
Google Genomics ile bilimsel çalışmalarınızı güçlendirin.
Google Marketing Platform*
Daha iyi müşteri deneyimleri için kurumsal analizler.
Google Data Studio*
İşle ilgili daha iyi kararlar verilmesine destek olmak için verilerin nasıl kullanıldığını anlatan raporlardan yararlanın.
Firebase Performance Monitoring
Uygulamanızın performansı hakkında bilgi edinin.
*Bu, resmi bir Google Cloud ürünü değildir ve ayrı Hizmet Şartları kapsamındadır.
Simge / Veritabanları
Veritabanları
Cloud SQL
MySQL ve PostgreSQL veritabanı hizmeti.
Cloud Bigtable
NoSQL geniş sütunlu veritabanı hizmeti.
Cloud Spanner
İş açısından kritik, ölçeklenebilir, ilişkisel veritabanı hizmeti.
Cloud Datastore
NoSQL belge veritabanı servisi.
Cloud Memorystore
Tümüyle yönetilen bellek içi veri deposu hizmeti.
Cloud Firestore
Mobil ve web uygulamalarına ait verileri küresel ölçekte depolayın.
Firebase Realtime Database
Verileri gerçek zamanlı olarak depolayın ve senkronize edin.
Simge / Geliştirme Araçları
Geliştirici araçları
Cloud SDK
GCP ürünleri ve hizmetleri için komut satırı arayüzü.
Container Registry
Docker container görüntülerinizi depolayın, yönetin ve güvence altına alın.
Cloud Build
Sürekli derleyin, test edin ve dağıtın.
Cloud Source Repositories
Ekibiniz kod depolama, yönetme ve izleme işlemlerini tek bir yerden yapabilir.
Cloud Scheduler (beta)
Tümüyle yönetilen cron işi hizmeti.
Cloud Tasks (beta)
Eşzamansız görev yürütme.
Cloud Tools for IntelliJ
IntelliJ içinde üretim bulut uygulamalarının hatalarını ayıklayın.
Cloud Tools for PowerShell
Windows PowerShell'den tam bulut kontrolü.
Cloud Tools for Visual Studio
Visual Studio uygulamalarını GCP'ye dağıtın.
Cloud Tools for Eclipse
Eclipse projelerini GCP'ye dağıtın.
Gradle App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Gradle'ı kullanın.
Maven App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Maven'ı kullanın.
Cloud Test Lab
Android uygulamaları için talep üzerine test altyapısı.
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin.
Simge / IoT
Nesnelerin İnterneti (IoT)
Cloud IoT Core
Güvenli cihaz bağlantısı ve yönetimi.
Edge TPU (erken erişim)
Amaca yönelik geliştirilmiş ASIC, uçta çıkarım yapmak için tasarlanmıştır.
Cloud IoT Edge (alfa)
Uçta Google AI yeteneklerini sunun.
Simge / Yönetim
Yönetim araçları
Stackdriver
Hizmetler, container'lar, uygulamalar ve altyapı için izleme ve yönetim.
İzleme
GCP ve AWS'deki uygulamalar için izleme.
Hizmet İzleme (erken erişim)
Istio ve Google App Engine hizmetleri için Stackdriver Hizmet izleme.
Logging
GCP ve AWS'deki uygulamalar için günlük kaydı.
Error Reporting
Uygulama hatalarını tespit eder ve bunları anlamanıza yardımcı olur.
Trace
Üretim aşamasında performans sorunlarını tespit edin.
Debugger
Üretim aşamasında kod davranışını izleyin.
Profil aracı (beta)
Gecikmeyi azaltmak için düşük etkili CPU ve yığın profili oluşturma.
Şeffaf Hizmet Düzeyi Göstergeleri
Google Cloud hizmetlerini ve bunların iş yükleriniz üzerindeki etkisini izleyin.
Cloud Deployment Manager
Bulut kaynaklarını basit şablonlarla yönetin.
Cloud Console
GCP'nin entegre yönetim konsolu.
Cloud Shell
Herhangi bir tarayıcıdan komut satırı yönetimi.
Cloud Mobile App
GCP hizmetlerini mobil cihazınızdan yönetin.
Maliyet yönetimi
Maliyetlerinizi izleme, denetleme ve optimize etme araçları.
Cloud APIs
Tüm GCP hizmetleri için programlı arayüzler.
Simge / Medya
Medya
Anvato
Herhangi bir cihaza canlı ve isteğe bağlı video akışı yapın.
Zync Render
Doğrudan 3D modelleme araçlarınızdan hızlı ve verimli bir şekilde üretim yapın.
Simge / Veri Aktarımı
Taşıma
Cloud Data Transfer
Geliştiricilerin ağ üzerinden veri aktarabilmesi için komut satırı araçları.
Transfer Cihazı
Google Cloud'a yüksek hacimli veriler göndermek için raf tipi depolama sunucusu.
Cloud Storage Aktarım Hizmeti
AWS S3 ve Google Cloud Storage gibi bulut depolama alanı hizmetleri arasında veri aktarın.
BigQuery Veri Aktarım Hizmeti
Google BigQuery için tümüyle yönetilen bir veri içe aktarma hizmeti.
Velostrata
Google Cloud'a amaca yönelik, kurumsal düzeyde geçiş.
Sanal Makine Taşıma
Sanal makineleri taşımak, Google Cloud kullanmaya başlamanın hızlı ve etkili bir yoludur.
Simge / Ağ İletişimi
Ağ iletişimi
Sanal Özel Ağ (VPC)
GCP kaynakları için VPC ağ iletişimi.
Cloud Load Balancing
Yüksek performanslı, ölçeklenebilir yük dengeleme.
Cloud Armor
Hizmetlerinizi DoS ve web saldırılarına karşı koruyun.
Cloud CDN
Küresel Google ağında içerik yayınlama.
Cloud NAT
GCP tarafından yönetilen yüksek performanslı Ağ Adresi Çevrimi.
Cloud Interconnect
Doğrudan GCP'nin ağ ucuna bağlanın.
Cloud VPN
Genel internet üzerinden GCP VPC'nize güvenli bir şekilde bağlanın.
Cloud DNS
Güvenilir, dayanıklı, düşük gecikmeli DNS hizmeti.
Ağ Hizmeti Katmanları
Ağınızı performans veya maliyet açısından optimize edin.
Network Telemetry
Hizmetlerinizi güvende tutmak için derinlemesine ağ telemetrisi.
ic_verified_user_black_48dp Sketch ile oluşturuldu.
Güvenlik
Cloud IAM
Ayrıntılı kimlik ve erişim yönetimi.
Müşteriler ve İş Ortakları için Cloud Identity (beta)
Uygulamalarınıza Google sınıfı kimlik ve erişim yönetimi ekleyin.
Firebase Authentication
Basit ve ücretsiz çoklu platformda oturum açma.
Cloud Identity-Aware Proxy
Uygulamalarınıza ve sanal makinelerinize erişimi korumak için kimlik ve bağlamları kullanın.
Cloud Data Loss Prevention
Hassas verileri keşfedip gözden geçirin.
Security Key Enforcement
Kimlik avını önlemek için güvenlik anahtarlarının kullanımını zorunlu tutun.
Titan Güvenlik Anahtarı
Kimlik avı saldırılarının hesapları ele geçirmesine karşı savunma yapın.
Cloud HSM
Şifreli anahtarları, tümüyle yönetilen bir donanım güvenlik modülü hizmetiyle koruyun.
VPC Hizmet Kontrolleri (beta)
Google Cloud Platform hizmetlerinde hassas veriler için güvenlik alanları belirleyin.
Cloud Key Management Service
GCP'de şifreleme anahtarlarını yönetin.
Resource Manager
GCP'de kaynakları hiyerarşik olarak yönetin.
Cloud Security Command Center (beta)
GCP için kapsamlı bir güvenlik ve veri riski platformu.
Cloud Security Scanner
App Engine uygulamalarınızı otomatik olarak tarayın.
Erişim Şeffaflığı
Neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtlarıyla bulut sağlayıcınız üzerinde görünürlük elde edin.
İkili Program Yetkilendirmesi (beta)
Kubernetes Engine'de yalnızca güvenilir container'ları dağıtın.
Simge / Depolama
Depolama
Cloud Storage
Global uç önbelleğe alma özelliğiyle nesne depolama.
Persistent Disk
Sanal makine örnekleri için blok depolama.
Cloud Storage for Firebase
İçeriği kolayca depolayın ve yayınlayın.
Cloud Filestore
Yüksek performans sunan dosya depolama alanı.
Drive Enterprise
Bulut tabanlı içerikte ortak çalışma ve depolama özelliği.
Diğer Google Cloud ürünleri
İş gücüne hazır araçlar, ekiplerin birlikte daha hızlı iş birliği yapmasını, işleri yinelemesini ve yenilik yapmasını kolaylaştırır.

G Suite
Google AI tarafından desteklenen, güvenli, buluta yerel olan ortak çalışma ve verimlilik uygulamalarından oluşan entegre bir paket.
UI Gmail Ekran Görüntüsü
Neler dahil?
Gmail
Modern işletmeler için akıllı ve güvenli e-posta.
Takvim
Ekiplere yönelik tasarlanmış çevrimiçi takvimler.
Drive
Güvenli bulut depolama alanı ve dosya paylaşımı.
Google+
Güvenli kurumsal sosyal ağ.
Hangouts Chat
Ekipler için güvenli mesajlaşma.
Hangouts Meet
Katılması kolay görüntülü toplantılar.
Cloud Search
G Suite'in tamamında güçlü arama.
Dokümanlar
Gerçek zamanlı olarak ortak düzenlenebilen dokümanlar.
E-Tablolar
Akıllı ve hızlı dijital e-tablolar.
Slaytlar
Birlikte hazırlanan şık sunular.
Formlar
Oluşturması kolay anketler ve formlar.
Google Sites
Kolayca tasarlanan ekip siteleri.
App Maker
Kolayca oluşturulabilen özel uygulamalar.
Keep
Yeni fikirler edinin, işleri kontrol altında tutun.
G Suite eklentileri
Hangouts Meet Hardware
Konferans odanız için hızlı, etkili görüntülü toplantılar.
Jamboard
Fikirlerinizi görselleştirmek için iş birliğine uygun bir dijital beyaz tahta.
Hire by Google
Google ile işe alım sürecini hızlandırın.
Ayrı ayrı kullanılabilir ürünler
Drive Enterprise
Google'ın buluta dayalı depolama ve içerik üzerinde ortak çalışma platformuyla ekip çalışmasını artırın.
Cloud Search
Google Cloud Search ile işletmenin tamamında aradığınız bilgileri kısa sürede bulun.
Google Maps Platform
Gerçek zamanlı ve kapsamlı veriler ışığında sürükleyici konum deneyimleri oluşturarak işletme faaliyetlerinizi geliştirin.
Google Haritalar Platformu Görüntüsü
Haritalar
Özelleştirilmiş haritalar ve Street View görüntüleriyle gerçek dünyayı kullanıcıların ayaklarına serin.
Rotalar
Kullanıcılarınızın kapsamlı veri ve gerçek zamanlı trafik bilgileriyle X noktasından Y noktasına ulaşabilmesine yardımcı olun.
Yerler
Kullanıcıların 100 milyondan fazla önemli yere ait zengin bilgilerle dünyayı keşfetmelerine yardımcı olun.
Araç Paylaşma
Güvenilir, gerçek zamanlı rota planlaması için Google Haritalar'ı yolculuk paylaşımı uygulamanıza entegre edin.
Oyun
Dünyadan güncel verilerle sürükleyici, gerçek dünyaya ait oyunlar geliştirin.
Varlık izleme
Filolar, öğeler ve cihazlar için gerçek zamanlı, doğru, küresel konum verileri.
Cloud Identity
Kullanıcıların kimliklerini, cihazlarını ve uygulamalarını tek bir konsoldan kolayca yönetin.
Cloud Identity Görüntüsü
Chrome Enterprise
Chromebook'ları Chrome OS ve Tarayıcı ile kolayca yönetin.
Chrome Enterprise Görüntüsü
Chrome Tarayıcı
İşletmeniz genelinde Chrome Tarayıcı'yı kurun, dağıtın ve yönetin.
Chromebook'lar ve cihazlar
İşletmelerin buluta güvenli erişimi için tasarlanan Chromebook'lar ve Chrome OS tabanlı donanımlar satın alın.
Android Enterprise
Akıllı cihazlar, işletim sistemleri ve iş uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtın.
Cloud Identity Görüntüsü
Apigee
Kurum ve bulutlar genelinde API kontrolü ve görünürlüğü.
Apigee görüntüsü
Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Apigee healthcare APIx
Yeni FHIR API tabanlı dijital hizmetler derlemeyi hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2 ile uyumluluk sürecini hızlandırın.
Firebase
Daha iyi mobil uygulamalar derleyin, uygulamanın kalitesini iyileştirin ve işletmenizi geliştirin.
Firebase görüntüsü
Cloud Functions for Firebase
Mobil arka uç kodunu sunucuları yönetmeden çalıştırın.
Cloud Storage for Firebase
İçeriği kolayca depolayın ve yayınlayın.
Firebase Realtime Database
Verileri gerçek zamanlı olarak depolayın ve senkronize edin.
Firebase Performance Monitoring
Uygulamanızın performansı hakkında bilgi edinin.
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin.
Firebase Authentication
Basit ve ücretsiz çoklu platformda oturum açma.
Firebase Tahminler
Tahmin edilen davranışa dayalı akıllı kullanıcı segmentasyonu.

Bu sayfada listelenen ürün alfa, beta veya erken erişim sürümündedir. Ürün lansmanı aşamalarımız hakkında daha fazla bilgi için burayı inceleyin.

Google Cloud

Başlayın

Kendiniz deneyin.

İlk GCP projeniz için 300 ABD doları değerinde kredi alın veya G Suite'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Daha büyük bir projede yardıma mı ihtiyacınız var?

Uzmanlarımız doğru çözümü oluşturmanıza veya ihtiyaçlarınıza uygun iş ortağını bulmanıza yardımcı olabilir.