Ürünler ve hizmetler

Verilerinizi koruyun, gerçek zamanlı analizler elde edin, verimliliği artırın ve daha fazlasını yapın.

Google Cloud Platform
Güvenli depolama, güçlü bilgi işlem ve entegre veri analizi ürünlerimizden yararlanarak işletmenizi büyütün.
Öne çıkan ürünler
Compute Engine
Ölçeklenebilir, yüksek performanslı sanal makineler.
Cloud Run (beta)
Tümüyle yönetilen bir ortamda veya Anthos'ta durum bilgisiz container'lar çalıştırın.
Anthos
Ortamlarda modern karma uygulamalar derleyip yönetin.
Vision AI
AutoML Vision ile buluttaki veya uçtaki görüntülerle ilgili ayrıntılı bilgiler alın. İfade, metin ve daha fazlasını algılamak için önceden eğitilmiş Vision API modelleri kullanın.
Cloud Storage
Global uç önbelleğe alma özelliğiyle nesne depolama.
Cloud SQL
MySQL, PostgreSQL ve SQL Server veritabanı hizmetleri.
BigQuery
Dahili Makine Öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Zorunlu güvenlik anahtarı kullanımı
Hesap devralmalarını önlemeye yardımcı olmak için güvenlik anahtarlarının kullanılmasını zorunlu kılın.
Simge / AI
AI ve makine öğrenimi
AI Hub (beta)
Google Cloud üzerinde yapay zekayı keşfedin, paylaşın ve dağıtın.
Cloud AI yapı taşları
Özel veya önceden eğitilmiş modellerle yapay zekayı uygulamalara kolaylıkla aktarın.
Cloud AutoML (beta)
Yüksek kaliteli özel makine öğrenimi modellerini eğitin.
Vision AI
AutoML Vision ile buluttaki veya uçtaki görüntülerle ilgili ayrıntılı bilgiler alın. İfade, metin ve daha fazlasını algılamak için önceden eğitilmiş Vision API modelleri kullanın.
Video Intelligence
AutoML Video Intelligence ve Video Intelligence API ile güçlü içerik keşfi ve ilgi çekici video deneyimleri sunun.
Cloud Natural Language
Yapılandırılmamış metinlerden analiz elde edin.
Cloud Translation
Diller arasında dinamik çeviri yapın.
Cloud Text-to-Speech
Makine öğrenimi desteğiyle metni konuşmaya dönüştürme.
Cloud Speech-to-Text
Makine öğrenimi desteğiyle konuşmayı metne dönüştürme.
Cloud Healthcare Model Explorer
GCP'de Healthcare AI modellerini değerlendirin.
Dialogflow
Cihaz ve platformlarda sohbet deneyimleri oluşturun.
AutoML Tabloları (beta)
Yapılandırılmış veriler üzerinde son teknoloji makine öğrenimi modellerini otomatik olarak derleyip dağıtın.
Cloud Inference API (alfa)
Yazılan zaman serisi veri kümeleri üzerinde hızla büyük ölçekli korelasyonlar çalıştırın.
Öneriler AI (beta)
Geniş ölçekte son derece kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunun.
AI Platform
Önemli kod değişiklikleri olmadan GCP'de veya şirket içinde çalışan AI uygulamaları derleyin.
Cloud TPU
Makine öğrenimi modellerini her zamankinden daha hızlı bir şekilde eğitin ve çalıştırın.
AI Platform Derin Öğrenme Sanal Makine Görüntüsü
Derin öğrenme uygulamaları için önceden yapılandırılmış sanal makineler.
AI Platform Notebooks (beta)
Projelerinizi dakikalar içerisinde hayata geçirmenizi sağlayacak kurumsal not defteri hizmeti.
Derin Öğrenme Container'ları
Derin öğrenme ortamları için önceden yapılandırılmış ve optimize edilmiş container'lar.
Simge / API'ler
API yönetimi
Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
API Analytics
API'ler için operasyonel ve işletme metrikleri hakkında bilgi edinme.
API Monetization
API'lerden daha iyi yararlanmak için esnek ve kullanımı kolay bir çözüm.
Apigee Hybrid
Tüm API'lerinizde birleşik API yönetimi.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Cloud Endpoints
GCP'de API'ler geliştirin, dağıtın ve yönetin.
Developer Portal
Geliştiriciler ve API ekiplerine kullanıma hazır, self servis bir platform sunun.
Apigee healthcare APIx
Yeni FHIR API tabanlı dijital hizmetler derlemeyi hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2 ile uyumluluk sürecini hızlandırın.
Cloud Healthcare API
Güvenli API'ler, sağlık alanında eyleme dönüştürülebilir analizler sunar.
Simge / İşlem
İşlem
Compute Engine
Ölçeklenebilir, yüksek performanslı sanal makineler.
Korumalı Sanal Makineler
GCP'de sağlamlaştırılmış sanal makineler.
Google Kubernetes Engine (GKE)
Container mimarisine alınmış uygulamalar çalıştırın.
Şirket içi Anthos
VMware ortamlarında modern karma uygulamalar derleyip yönetin.
Container güvenliği
Container ortamınızı GCP'de koruma altına alın.
Compute Engine'e geçiş
Google Cloud'a amaca yönelik, kurumsal düzeyde geçiş.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Cloud Run (beta)
Tümüyle yönetilen bir ortamda veya Anthos'ta durum bilgisiz container'lar çalıştırın.
Cloud Functions
Olay odaklı sunucusuz işlem platformu.
Cloud Functions for Firebase
Mobil arka uç kodunu sunucuları yönetmeden çalıştırın.
Knative
Modern ve yerel Kubernetes bulut tabanlı yazılım oluşturmaya yönelik bileşenler.
Grafik İşlem Birimi (GPU)
Makine öğrenimi, bilimsel işlemler ve 3D görselleştirme için Google Cloud'da GPU'lardan yararlanın.
Simge / Veri Analizi
Veri analizi
BigQuery
Dahili Makine Öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Cloud Dataflow
Gerçek zamanlı toplu işlem ve akış verilerini işleme.
Cloud Dataproc
Yönetilen Spark ve Hadoop hizmeti.
Cloud Datalab
Büyük veri kümelerini keşfedin, analiz edin ve görselleştirin.
Cloud Dataprep
Verileri analiz için keşfetmek, temizlemek ve hazırlamak amacıyla kullanılabilecek bulut veri hizmeti.
Cloud Pub/Sub
Etkinlik akışlarını her yerde ve tüm ölçeklerde kullanın.
Cloud Composer
Apache Airflow üzerinde derlenmiş, tamamen yönetilen bir iş akışı düzenleme hizmeti.
Cloud Data Fusion
Tümüyle yönetilen, kodsuz veri entegrasyonu.
Data Catalog
Tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri keşfi ve meta veri yönetimi hizmeti.
Genomics
Google Genomics ile bilimsel çalışmalarınızı güçlendirin.
Google Marketing Platform*
Daha iyi müşteri deneyimleri için kurumsal analizler.
Google Data Studio*
İşle ilgili daha iyi kararlar verilmesine destek olmak için verilerin nasıl kullanıldığını anlatan raporlardan yararlanın.
Firebase Performance Monitoring
Uygulamanızın performansı hakkında bilgi edinin.
*Bu, resmi bir Google Cloud ürünü değildir ve ayrı Hizmet Şartları kapsamındadır.
Simge / Veritabanları
Veritabanları
Cloud SQL
MySQL, PostgreSQL ve SQL Server veritabanı hizmetleri.
Cloud Bigtable
NoSQL geniş sütunlu veritabanı hizmeti.
Cloud Spanner
İş açısından kritik, ölçeklenebilir, ilişkisel veritabanı hizmeti.
Cloud Memorystore
Tümüyle yönetilen bellek içi veri deposu hizmeti.
Cloud Firestore
Mobil ve web uygulaması verileri için NoSQL belge veritabanı
Firebase Realtime Database
Verileri gerçek zamanlı olarak depolayın ve senkronize edin.
Simge / Geliştirme Araçları
Geliştirici araçları
Cloud SDK
GCP ürünleri ve hizmetleri için komut satırı arayüzü.
Container Registry
Docker container görüntülerinizi depolayın, yönetin ve güvence altına alın.
Cloud Code
Kubernetes uygulamalarınızı yazmak, dağıtmak ve uygulamalarınızda hata ayıklamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikler.
Cloud Build
Sürekli olarak derleyin, test edin ve dağıtın.
Cloud Source Repositories
Ekibiniz kod depolama, yönetme ve izleme işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirebilir.
Cloud Scheduler
Tümüyle yönetilen cron işi hizmeti.
Cloud Tasks
Eşzamansız görev yürütme.
IntelliJ için Cloud Code
IntelliJ içinde üretim bulut uygulamalarının hatalarını ayıklayın.
Cloud Tools for PowerShell
Windows PowerShell'den tam bulut kontrolü.
Cloud Tools for Visual Studio
Visual Studio uygulamalarını GCP'ye dağıtın.
Cloud Tools for Eclipse
Eclipse projelerini GCP'ye dağıtın.
Gradle App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Gradle'ı kullanın.
Maven App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Maven'ı kullanın.
Cloud Test Lab
Android uygulamaları için talep üzerine test altyapısı.
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin.
Tekton
Yerel Kubernetes CI/CD yapı taşları.
Karma ve çoklu bulut
Anthos
Ortamlarda modern karma uygulamalar derleyip yönetin.
Migrate for Anthos
Sanal makineleri şirket içi veya diğer bulutlardan doğrudan GKE'deki container'lara taşıyın.
Google Kubernetes Engine (GKE)
Container mimarisine alınmış uygulamalar çalıştırın.
Şirket içi Anthos
VMware ortamlarında modern karma uygulamalar derleyip yönetin.
GKE'de Istio (beta)
GKE'de Istio eklentisini kullanarak Kubernetes Engine'e Istio'yu yükleyin.
Anthos Config Management
Karma Kubernet dağıtımlarınız için politika ve güvenliği geniş ölçekte otomatikleştirin.
Knative
Knative'in sunduğu GKE sunucusuz eklentisiyle geliştiricilerinizi güçlendirin.
GCP Marketplace'teki Kubernetes uygulamaları
Önceden oluşturulmuş dağıtım şablonlarına ve birleştirilmiş faturalandırmaya sahip container'a alınmış uygulamalar.
Stackdriver
Hizmetler, container'lar, uygulamalar ve altyapı için izleme ve yönetim.
Apigee API Yönetimi
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
Cloud Build
Sürekli olarak derleyin, test edin ve dağıtın.
Traffic Director
Açık hizmet ağı için kurumsal ölçeğe hazır trafik yönetimi.
Simge / IoT
Nesnelerin İnterneti (IoT)
Cloud IoT Core
Güvenli cihaz bağlantısı ve yönetimi.
Edge TPU (beta)
Amaca yönelik geliştirilmiş ASIC, uçta çıkarım yapmak için tasarlanmıştır.
Simge / Yönetim
Yönetim araçları
Stackdriver
Hizmetler, container'lar, uygulamalar ve altyapı için izleme ve yönetim.
Monitoring
GCP ve AWS'deki uygulamalar için izleme.
Service Monitoring (alfa)
Istio ve Google App Engine hizmetleri için Stackdriver Hizmet izleme.
Logging
GCP ve AWS'deki uygulamalar için günlük kaydı.
Error Reporting
Uygulama hatalarını tespit eder ve bunları anlamanıza yardımcı olur.
Trace
Üretim aşamasında performans sorunlarını tespit edin.
Debugger
Üretim aşamasında kod davranışını izleyin.
Profiler
Gecikmeyi azaltmak için düşük etkili CPU ve yığın profili oluşturma.
Private Catalog (beta)
Şirket içi kurumsal çözümleri kontrol edin ve kolayca bulunabilir hale getirin.
Şeffaf Hizmet Düzeyi Göstergeleri
Google Cloud hizmetlerini ve bunların iş yükleriniz üzerindeki etkisini izleyin.
Cloud Deployment Manager
Bulut kaynaklarını basit şablonlarla yönetin.
Cloud Console
GCP'nin entegre yönetim konsolu.
Cloud Shell
Herhangi bir tarayıcıdan komut satırı yönetimi.
Cloud Mobile App
GCP hizmetlerini mobil cihazınızdan yönetin.
Maliyet yönetimi
Maliyetlerinizi izleme, denetleme ve optimize etme araçları.
Cloud APIs
Tüm GCP hizmetleri için programlı arayüzler.
Orbitera Beyaz Etiketli Ticaret Sitesi
Müşterilerin çözümlerinizi bulmasını ve satın almasını sağlayın.
Anthos Hizmet Ağı (beta)
Karmaşık mikro hizmet mimarileriniz için tümüyle yönetilen hizmet ağı.
Olay Yanıtı ve Yönetimi (alfa)
Ortalama olay hafifletme sürenizi iyileştirin.
Simge / Medya
Medya ve oyun
Google Cloud Oyun Sunucuları (alfa)
Dünya çapındaki oyunculara kusursuz çok oyunculu oyun deneyimi sunun.
Anvato
Herhangi bir cihaza canlı ve isteğe bağlı video akışı yapın.
Zync Render
Doğrudan 3D modelleme araçlarınızdan hızlı ve verimli bir şekilde üretim yapın.
OpenCue
Medya içerikleri için açık kaynak bir oluşturma yöneticisi.
Simge / Veri Aktarımı
Taşıma
Cloud Data Transfer
Geliştiricilerin ağ üzerinden veri aktarabilmesi için komut satırı araçları.
Cloud Foundation Toolkit
Google Cloud'a hızlı bir giriş için en iyi uygulama şablonları.
Transfer Cihazı
Google Cloud'a yüksek hacimli veriler göndermek için raf tipi depolama sunucusu.
Cloud Storage Transfer Service
AWS S3 ve Google Cloud Storage gibi bulut depolama alanı hizmetleri arasında veri aktarın.
BigQuery Veri Aktarım Hizmeti
BigQuery için tümüyle yönetilen bir veri içe aktarma hizmeti.
Migrate for Anthos
Sanal makineleri şirket içi veya diğer bulutlardan doğrudan GKE'deki container'lara taşıyın.
Compute Engine'e geçiş
Google Cloud'a amaca yönelik, kurumsal düzeyde geçiş
Sanal Makine Taşıma
Sanal makineleri taşımak, Google Cloud kullanmaya başlamanın hızlı ve etkili bir yoludur.
Simge / Ağ İletişimi
Ağ iletişimi
Sanal Özel Ağ (VPC)
GCP kaynakları için VPC ağ iletişimi.
Cloud Load Balancing
Yüksek performanslı, ölçeklenebilir yük dengeleme.
Cloud Armor
Hizmetlerinizi DoS ve web saldırılarına karşı koruyun.
Cloud CDN
Küresel Google ağında içerik yayınlama.
Cloud NAT
GCP tarafından yönetilen yüksek performanslı Ağ Adresi Çevrimi.
Karma Bağlantı
Altyapınızı GCP'ye dilediğiniz gibi ve istediğiniz yerden bağlayın.
Cloud DNS
Güvenilir, dayanıklı, düşük gecikmeli DNS hizmeti.
Ağ Hizmeti Katmanları
Ağınızı performans veya maliyet açısından optimize edin.
Network Telemetry
Hizmetlerinizi güvende tutmak için derinlemesine ağ telemetrisi.
Traffic Director
Açık hizmet ağı için kurumsal ölçeğe hazır trafik yönetimi.
Simge / Güvenlik
Erişim Şeffaflığı
Neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtlarıyla bulut sağlayıcınız üzerinde görünürlük elde edin.
İkili Program Yetkilendirmesi
Kubernetes Engine'de yalnızca güvenilir container'ları dağıtın.
Cloud Denetleme Günlükleri
GCP'deki tüm kullanıcı etkinliklerinin kim tarafından, ne zaman ve nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi edinin.
Cloud Data Loss Prevention
Hassas verileri keşfedip gözden geçirin.
Cloud HSM
Şifreli anahtarları, tümüyle yönetilen bir donanım güvenlik modülü hizmetiyle koruyun.
Cloud Key Management Service
GCP'de şifreleme anahtarlarını yönetin.
Cloud Security Command Center
GCP için kapsamlı bir güvenlik ve veri riski platformu.
Cloud Security Scanner
App Engine uygulamalarınızı otomatik olarak tarayın.
Etkinlik Tehdit Algılama (beta)
GCP ortamlarındaki güvenlik tehditlerini ortaya çıkarın.
Korumalı Sanal Makineler
GCP'de sağlamlaştırılmış sanal makineler.
VPC Hizmet Kontrolleri
GCP hizmetlerindeki hassas verileri, güvenlik alanları belirleyerek koruyun.
Olay Yanıtı ve Yönetimi (alfa)
Ortalama olay hafifletme sürenizi iyileştirin.
Kimlik ve Erişim
Cloud IAM
GCP kaynakları için ayrıntılı kimlik ve erişim yönetimi.
Cloud Identity
Kullanıcıların kimliklerini, cihazlarını ve uygulamalarını tek bir konsoldan kolayca yönetin.
Cloud Identity-Aware Proxy
Uygulamalarınıza ve sanal makinelerinize erişimi korumak için kimlik ve bağlamları kullanın.
Bağlama duyarlı erişim
Kullanıcının kimliğini ve bağlamını temel alarak uygulamalara ve altyapıya erişimi yönetin.
Kimlik Platformu
Uygulamalarınıza Google kalitesinde kimlik ve erişim yönetimi ekleyin.
Microsoft Active Directory için Yönetilen Hizmet (alfa)
Yüksek düzeyde kullanılabilir, Microsoft® Active Directory (AD) çalıştıran sağlamlaştırılmış bir hizmet kullanın.
Policy Intelligence (alfa)
GCP kaynaklarınız için akıllı erişim kontrolü.
Resource Manager
GCP'de kaynakları hiyerarşik olarak yönetin.
Zorunlu güvenlik anahtarı kullanımı
Hesap devralmalarını önlemeye yardımcı olmak için güvenlik anahtarlarının kullanılmasını zorunlu kılın.
Titan Güvenlik Anahtarı
Kimlik avı saldırılarının hesapları ele geçirmesine karşı savunma yapın.
Kullanıcı Koruma Hizmetleri
Kimlik Avına Karşı Koruma
Kullanıcılarınızı kimlik avı sitelerinden koruyun.
reCAPTCHA Enterprise
Web sitenizi sahte işlem, spam ve kötüye kullanıma karşı korumaya yardımcı olun.
Web Risk API
Web siteniz ve istemci uygulamalardaki zararlı URL'leri tespit edin.
Simge / Depolama
Depolama
Cloud Storage
Global uç önbelleğe alma özelliğiyle nesne depolama.
Persistent Disk
Sanal makine örnekleri için blok depolama.
Cloud Storage for Firebase
İçeriği kolayca depolayın ve yayınlayın.
Cloud Filestore
Yüksek performans sunan dosya depolama alanı.
Drive Enterprise
Bulut tabanlı içerikte ortak çalışma ve depolama özelliği.
Diğer Google Cloud ürünleri
İş gücüne hazır araçlar, ekiplerin birlikte daha hızlı iş birliği yapmasını, işleri yinelemesini ve yenilik yapmasını kolaylaştırır.
G Suite
Google AI tarafından desteklenen, güvenli, bulutta yerel olan ortak çalışma ve verimlilik uygulamalarından oluşan entegre bir paket.
UI Gmail Ekran Görüntüsü
Neler dahil?
Gmail
Modern işletmeler için akıllı ve güvenli e-posta.
Takvim
Ekiplere yönelik tasarlanmış çevrimiçi takvimler.
Drive
Güvenli bulut depolama alanı ve dosya paylaşımı.
Google+
Güvenli kurumsal sosyal ağ.
Hangouts Chat
Ekipler için güvenli mesajlaşma.
Hangouts Meet
Katılması kolay görüntülü toplantılar.
Cloud Search
G Suite'in tamamında güçlü arama.
Dokümanlar
Gerçek zamanlı olarak ortak düzenlenebilen dokümanlar.
E-Tablolar
Akıllı ve hızlı, dijital e-tablolar.
Slaytlar
Birlikte hazırlanan şık sunular.
Formlar
Oluşturması kolay anketler ve formlar.
Google Sites
Kolayca tasarlanan ekip siteleri.
App Maker
Kolayca oluşturulabilen özel uygulamalar.
Keep
Yeni fikirler edinin, işleri kontrol altında tutun.
Ayrı ayrı kullanılabilir ürünler
Hangouts Meet Hardware
Konferans odanız için hızlı, etkili görüntülü toplantılar.
Jamboard
Fikirlerinizi görselleştirmek için iş birliğine uygun bir dijital beyaz tahta.
Google Voice
Her ölçekte kuruluşa uyan kullanımı kolay telefon çözümü; her an bağlantıda kalmanızı, düzenli olmanızı ve görevinize odaklanmanızı sağlar.
Cloud Search
Google Cloud Search ile işletmenin tamamında aradığınız bilgileri kısa sürede bulun.
Drive Enterprise
Google'ın buluta dayalı depolama ve içerik üzerinde ortak çalışma platformuyla ekip çalışmasını artırın.
Google Haritalar Platformu
Gerçek zamanlı ve kapsamlı veriler ışığında sürükleyici konum deneyimleri oluşturarak işletme faaliyetlerinizi geliştirin.
Google Haritalar Platformu Görüntüsü
Haritalar
Özelleştirilmiş haritalar ve Street View görüntüleriyle gerçek dünyayı kullanıcıların ayaklarına serin.
Rotalar
Kullanıcılarınızın kapsamlı veri ve gerçek zamanlı trafik bilgileriyle X noktasından Y noktasına ulaşabilmesine yardımcı olun.
Yerler
Kullanıcıların 100 milyondan fazla önemli yere ait zengin bilgilerle dünyayı keşfetmelerine yardımcı olun.
Araç Paylaşma
Güvenilir, gerçek zamanlı rota planlaması için Google Haritalar'ı yolculuk paylaşımı uygulamanıza entegre edin.
Oyun
Dünyadan güncel verilerle sürükleyici, gerçek dünyaya ait oyunlar geliştirin.
Varlık izleme
Filolar, öğeler ve cihazlar için gerçek zamanlı, doğru, küresel konum verileri.
Google Hardware
Üstün özellikler ve kapsamlı yönetim seçenekleriyle donatılmış Google Hardware, bulutta yerel olup işleri basit, güvenli ve hızlı hale getirecek şekilde tasarlanmıştır.
Google Hardware Görüntüsü
Cloud Identity
Kullanıcıların kimliklerini, cihazlarını ve uygulamalarını tek bir konsoldan kolayca yönetin.
Cloud Identity Görüntüsü
Chrome Enterprise
Google Chrome Enterprise; Chrome OS, Chrome Tarayıcı ve Chrome cihazların işletmelere uygun özelliklerini kullanıma sunarak BT ekibinin bulut iş gücünüzü desteklemesine olanak tanır.
Chrome Enterprise Görüntüsü
Chrome Tarayıcı
İşletmeniz için tüm işletim sistemlerinde Chrome Tarayıcıyı yükleyip dağıtın. Kurumsal ölçekte denetimler ve yüzlerce politikayla, erişimi merkezi olarak yönetin.
Chrome OS
Güvenli, kullanımı ve yönetimi kolay, bulut uygulamalarına hızlı erişim sağlayan, çok yönlü ve bulutta yerel bir mobil işletim sistemi.
Chrome cihazlar
Ofisten ön saflara kadar bulutta çalışan tüm uzmanlara uygun çeşitli form faktörlerini keşfedin.
Android Enterprise
Akıllı cihazlar, işletim sistemleri ve iş uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtın.
Cloud Identity Görüntüsü
Apigee
Kurum ve bulutlar genelinde API kontrolü ve görünürlüğü.
Apigee görüntüsü
Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Apigee healthcare APIx
Yeni FHIR API tabanlı dijital hizmetler derlemeyi hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2 ile uyumluluk sürecini hızlandırın.
Firebase
Daha iyi mobil uygulamalar derleyin, uygulamanın kalitesini iyileştirin ve işletmenizi geliştirin.
Firebase görüntüsü
Cloud Functions for Firebase
Mobil arka uç kodunu sunucuları yönetmeden çalıştırın.
Cloud Storage for Firebase
İçeriği kolayca depolayın ve yayınlayın.
Firebase Realtime Database
Verileri gerçek zamanlı olarak depolayın ve senkronize edin.
Firebase Performance Monitoring
Uygulamanızın performansı hakkında bilgi edinin.
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin.
Firebase Authentication
Basit ve ücretsiz çoklu platformda oturum açma.
Firebase Tahminler
Tahmin edilen davranışa dayalı akıllı kullanıcı segmentasyonu.
Orbitera
Çoklu bulut faturalandırması ve maliyet yönetimini yönetin, özel ticaret siteleri derleyin ve uygulama denemeleri oluşturun.
Orbitera bulut ticareti
Orbitera Beyaz Etiketli Ticaret Sitesi
Ürün ve uygulama denemeleri oluşturun ve müşterilerin birden fazla bulut sağlayıcısında çalışan çözümlerinizi doğrudan veya kanalınız üzerinden bulmasına ve satın almasına olanak tanıyın.
Orbitera Çoklu Bulut Faturalandırması ve Maliyet Yönetimi
Çoklu bulut faturalandırması, maliyet yönetimi ve ters ibrazları yönetin.
Ürünü kullanıma sunma aşamaları
Aşama Açıklama
Erken erişim Erken erişim özellikleri, kullanıma sunulacak belirli bir alt küme için kapalı bir test grubuyla sınırlıdır. Yalnızca davetliler katılabilir ve gizlilik hükümleri de dahil olmak üzere genel kullanım öncesi program sözleşmesi imzalanması gerekebilir. Bu özellikler kararlı olmayabilir ve eski sürümlerle uyumsuz olacak şekilde değiştirilebilir. Ayrıca bu özelliklerin kullanıma sunulacağı garanti edilmez. HDS sağlanmaz ve teknik destek yükümlülüğü yoktur. Erken erişim sürümleri nadiren yayınlanır ve ürün prototiplerini doğrulamaya odaklanır.
Alfa Alfa, sürümler daha geniş kullanım için onaylanmadan önce sınırlı düzeyde kullanılabilen test sürümüdür. Alfa test sürümündeki odak noktamız, işlevselliği doğrulamak ve sınırlı bir müşteri kümesinden geri bildirim toplamaktır. Genellikle Alfa sürümüne yalnızca davetliler katılabilir ve genel kullanım öncesi program şartları geçerlidir. Alfa sürümlerinin tüm özelliklere sahip olması gerekmez. Hiçbir HDS sağlanmaz ve teknik destek yükümlülüğü yoktur. Ancak Alfa sürümleri genellikle test ortamlarında kullanıma uygundur. Alfa aşaması genellikle altı ay sürer.
Beta Beta sürümünde ürün veya özellikler, daha geniş bir müşteri kitlesinin test edip kullanması için hazırdır. Beta sürümler genellikle herkese duyurulur. Ürün şartlarında veya belirli bir beta programının şartlarında aksi belirtilmediği sürece hiçbir HDS ya da teknik destek yükümlülüğü yoktur. Ortalama bir beta aşaması yaklaşık altı ay sürer.
Genel kullanım Genel kullanım ürünü ve özellikleri; Google Cloud HDS'leri kapsamındadır, tüm müşterilere açıktır ve üretimde kullanılmaya hazırdır. Belirli bir ürün veya özelliğin bağlamında her beceriyi sağlamanın makul olmadığı olağandışı durumlar haricinde, Google genellikle Genel Kullanıma Sunulan ürün ve özellikleri API’ler, KSA’lar ve Google Cloud Console aracılığıyla destekler.
Kullanımdan kaldırılmış Kullanımdan kaldırılan özelliklerin sonlandırılması ve kaldırılması planlanır. Daha fazla bilgi için Hizmet Şartlarımızın "Kullanımdan Kaldırma Politikası" bölümünü inceleyin.
Not: Ürünün gelişim seviyesine ve mühendislik gereksinimlerine bağlı olarak Google Cloud ürün veya özellikleri, tüm kullanıma sunma aşamalarından geçmeyebilir ve kullanıma sunma aşamaları arasındaki süre değişiklik gösterebilir.
Google Cloud

Başlayın

Kendiniz deneyin.

İlk GCP projenizden 300 ABD doları değerinde kredi alın veya G Suite'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Daha büyük bir projede yardıma mı ihtiyacınız var?

Uzmanlarımız doğru çözümü oluşturmanıza veya ihtiyaçlarınıza uygun iş ortağını bulmanıza yardımcı olabilir.

Google Cloud ürünleri tüm pazarlarda kullanıma sunulmayabilir.