Ürünler ve hizmetler

Verilerinizi koruyun, gerçek zamanlı analizler elde edin, verimliliği artırın ve daha fazlasını yapın.

Bulut bilişimi
Dünyanın en büyük ve en hızlı özel ağlarından birinde, Google Cloud'un geniş ölçekli işlemesiyle derleme ve ölçeklendirme işlemlerinizi daha hızlı yapın.
Simge / İşlem
Bilgi İşlem Compute Engine
Ölçeklenebilir, yüksek performanslı sanal makineler.
App Engine
Uygulamalar ve arka uçlar için sunucusuz uygulama platformu.
Kubernetes Engine
Kapsayıcıya alınmış uygulamalar çalıştırın.
GKE On-Prem ALFA
Uygulamaları "buluta hazır" hale getirin ve bunları kendi hızınıza göre buluta taşıyın.
Cloud Functions
Olay odaklı sunucusuz işlem platformu.
Knative
Modern ve yerel Kubernetes bulut tabanlı yazılım oluşturmaya yönelik bileşenler.
Korumalı Sanal Makineler BETA
GCP'de sağlamlaştırılmış sanal makineler.
Container Güvenliği
Container ortamınızı GCP'de koruma altına alın.
Kubernetes Engine
Talebi karşılamak için rahatça ölçeklendirin.
Simge / Veritabanları
Cloud SQL
MySQL ve PostgreSQL veritabanı hizmeti.
Cloud Bigtable
NoSQL geniş sütunlu veritabanı hizmeti.
Cloud Spanner
İş açısından kritik, ölçeklenebilir, ilişkisel veritabanı hizmeti.
Cloud Datastore
NoSQL belge veritabanı servisi.
Cloud Memorystore
Tümüyle yönetilen bellek içi veri deposu hizmeti.
Cloud Firestore BETA
Mobil ve web uygulamalarına ait verileri küresel ölçekte depolayın.
Firebase Realtime Database
Verileri gerçek zamanlı olarak depolayın ve senkronize edin.
Cloud Spanner
İş açısından kritik, ölçeklenebilir, ilişkisel veritabanı hizmeti.
Simge / Yönetim
Yönetim araçları Stackdriver
Hizmetler, kapsayıcılar, uygulamalar ve altyapı için izleme ve yönetim.
İzleme
GCP ve AWS'deki uygulamalar için izleme.
Hizmet İzleme ERKEN ERİŞİM
Istio ve Google App Engine hizmetleri için Stackdriver Hizmet izleme.
Logging
GCP ve AWS'deki uygulamalar için günlük kaydı.
Error Reporting
Uygulama hatalarını tespit eder ve bunları anlamanıza yardımcı olur.
Trace
Üretim aşamasında performans sorunlarını tespit edin.
Debugger
Üretim aşamasında kod davranışını izleyin.
Profiler
Gecikmeyi azaltmak için düşük etkili CPU ve yığın profili oluşturma.
Şeffaf Hizmet Düzeyi Göstergeleri
Google Cloud hizmetlerini ve bunların iş yükleriniz üzerindeki etkisini izleyin.
Cloud Deployment Manager
Bulut kaynaklarını basit şablonlarla yönetin.
Cloud Console
GCP'nin entegre yönetim konsolu.
Cloud Shell
Herhangi bir tarayıcıdan komut satırı yönetimi.
Cloud Mobile App
GCP hizmetlerini mobil cihazınızdan yönetin.
Cloud Billing API
GCP faturalarını programlı bir şekilde yönetin.
Cloud APIs
Tüm GCP hizmetleri için programlı arayüzler.
Simge / API'ler
API yönetimi
Apigee API Platform
API'lerinizi dilediğiniz yerden geliştirin, güvenliğini sağlayın, dağıtın ve izleyin.
API Analytics
API'ler için operasyonel ve işletme metrikleri hakkında bilgi edinme.
API Monetization
API'lerden daha iyi yararlanmak için esnek ve kullanımı kolay bir çözüm.
Apigee Sense
API'leri saldırılardan korumak için akıllı davranış algılama.
Cloud Endpoints
GCP'de API'ler geliştirin, dağıtın ve yönetin.
Developer Portal
Geliştiriciler ve API ekiplerine kullanıma hazır, self servis bir platform sunun.
Apigee Healthcare APIx
Yeni FHIR API tabanlı dijital hizmetler oluşturmayı hızlandırın.
Apigee Open Banking APIx
Açık bankacılığı ve PSD2 ile uyumluluk sürecini hızlandırın.
Cloud Healthcare API
Güvenli API'ler, sağlık alanında eyleme dönüştürülebilir analizler sunar.
Simge / Depolama
Depolama Alanı Cloud Storage
Global uç önbelleğe alma özelliğiyle nesne depolama.
Persistent Disk
Sanal makine örnekleri için blok depolama.
Cloud Storage for Firebase
İçeriği kolayca depolayın ve yayınlayın.
Cloud Filestore BETA
Yüksek performans sunan dosya depolama alanı.
Drive Enterprise
Bulut tabanlı içerikte ortak çalışma ve depolama özelliği.
Simge / Veri Aktarımı
Taşıma
Cloud Data Transfer
Geliştiricilerin ağ üzerinden veri aktarabilmesi için komut satırı araçları.
Transfer Cihazı
Google Cloud'a yüksek hacimli veriler göndermek için raf tipi depolama sunucusu.
Cloud Storage Aktarım Hizmeti
AWS S3 ve Google Cloud Storage gibi bulut depolama alanı hizmetleri arasında veri aktarın.
BigQuery Veri Aktarım Hizmeti
Google BigQuery için tümüyle yönetilen bir veri içe aktarma hizmeti.
Velostrata
Google Cloud'a amaca yönelik, kurumsal düzeyde geçiş
Simge / Ağ İletişimi
Ağ İletişimi Sanal Özel Bulut (VPC)
GCP kaynakları için VPC ağ iletişimi.
Cloud Load Balancing
Yüksek performanslı, ölçeklenebilir yük dengeleme.
Cloud Armor BETA
Hizmetlerinizi DoS ve web saldırılarına karşı koruyun.
Cloud CDN
Küresel Google ağında içerik yayınlama.
Cloud NAT
GCP tarafından yönetilen yüksek performanslı Ağ Adresi Çevrimi.
Cloud Interconnect
Doğrudan GCP'nin ağ ucuna bağlanın.
Cloud VPN
Genel internet üzerinden GCP VPC'nize güvenli bir şekilde bağlanın.
Cloud DNS
Güvenilir, dayanıklı, düşük gecikmeli DNS hizmeti.
Ağ Hizmeti Katmanları
Ağınızı performans veya maliyet açısından optimize edin.
Network Telemetry
Hizmetlerinizi güvende tutmak için derinlemesine ağ telemetrisi.
Simge / Geliştirme Araçları
Geliştirici araçları Google Cloud SDK
GCP ürünleri ve hizmetleri için komut satırı arayüzü.
Container Registry
Docker kapsayıcı görüntülerinizi depolayın, yönetin ve güvence altına alın.
Cloud Build
Sürekli derleyin, test edin ve dağıtın.
Cloud Source Repositories
Ekibinizin kod depolama, yönetme ve izleme işlemlerini yapabileceği tek bir merkez.
Cloud Scheduler beta
Tümüyle yönetilen cron işi hizmeti.
Cloud Tasks beta
Birçok dağıtılmış görevin yürütülmesini eşzamansız olarak yönetin.
Cloud Tools for IntelliJ
IntelliJ içinde üretim bulut uygulamalarının hatalarını ayıklayın.
Cloud Tools for PowerShell
Windows PowerShell'den tam bulut kontrolü.
Cloud Tools for Visual Studio
Visual Studio uygulamalarını GCP'ye dağıtın.
Cloud Tools for Eclipse
Eclipse projelerini GCP'ye dağıtın.
Gradle App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Gradle'ı kullanın.
Maven App Engine Plugin
App Engine projeleriniz için Maven'ı kullanın.
Cloud Test Lab
Android uygulamaları için talep üzerine test altyapısı.
Firebase Crashlytics
Kararlılıkla ilgili sorunları daha hızlı önceliklendirin ve düzeltin.
Stackdriver Kubernetes Monitoring
Kubernetes ve Prometheus'tan metrikleri, günlükleri, olayları ve meta verileri entegre edin.
Simge / IoT
Nesnelerin interneti
Cloud IoT Core
Güvenli cihaz bağlantısı ve yönetimi.
Edge TPU ERKEN ERİŞİM
Amaca yönelik geliştirilmiş ASIC, uçta çıkarım yapmak için tasarlanmıştır.
Cloud IoT Edge ALFA
Uçta Google AI yeteneklerini sunun.
Simge / Medya
Medya çözümleri
Anvato
Herhangi bir cihaza canlı ve isteğe bağlı video akışı yapın.
Zync Render
Doğrudan 3D modelleme araçlarınızdan hızlı ve verimli bir şekilde üretim yapın.
Analiz ve makine öğrenimi
Google Cloud tarafından sunulan son derecede güçlü analiz ve makine öğrenimi araçlarıyla büyük verilerden yararlanın.
Simge / Veri Analizi
Veri analizi BigQuery
Dahili Makine Öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Cloud Dataflow
Gerçek zamanlı toplu işlem ve akış verilerini işleme.
Cloud Dataproc
Yönetilen Spark ve Hadoop hizmeti.
Cloud Datalab
Büyük veri kümelerini keşfedin, analiz edin ve görselleştirin.
Cloud Dataprep
Verileri analiz için keşfetmek, temizlemek ve hazırlamak amacıyla kullanılabilecek bulut veri hizmeti.
Cloud Pub/Sub
Her yerden, her ölçekte etkinlik akışlarını kullanın.
Cloud Composer
Apache Airflow üzerinde derlenmiş, tamamen yönetilen bir iş akışı düzenleme hizmeti.
Genomics
Google Genomics ile bilimsel çalışmalarınızı güçlendirin.
Google Analytics 360 Suite*
Daha iyi müşteri deneyimleri için kurumsal analizler.
Google Data Studio*
İşle ilgili daha iyi kararlar verilmesine destek olmak için verilerin nasıl kullanıldığını anlatan raporlardan yararlanın.
Firebase Performance Monitoring
Uygulamanızın performansı hakkında bilgi edinin.
BigQuery
Dahili Makine Öğrenimi ile tümüyle yönetilen, son derece ölçeklenebilir bir veri ambarı.
Simge / AI
Yapay zeka ve makine öğrenimi AI Merkezi ALFA
Google Cloud üzerinde yapay zekayı keşfedin, paylaşın ve dağıtın.
Cloud AutoML BETA
Yüksek kaliteli özel makine öğrenimi modellerini eğitin.
Cloud TPU
Makine öğrenimi modellerini her zamankinden daha hızlı bir şekilde eğitin ve çalıştırın.
Cloud Machine Learning Engine
Üstün modeller derleyin ve bunları kolayca üretime dağıtın.
Cloud Talent Solution
İşe alım ihtiyaçlarınız ile AI'nin ilgilenmesini sağlayın.
Dialogflow Enterprise Edition
Cihaz ve platformlarda sohbet deneyimleri oluşturun.
Cloud Natural Language
Yapılandırılmamış metinlerden analiz elde edin.
Cloud Speech-to-Text
Makine öğrenimi desteğiyle konuşmayı metne dönüştürme.
Cloud Text-to-Speech
Makine öğrenimi desteğiyle metni konuşmaya dönüştürme.
Cloud Translation
Diller arasında dinamik çeviri yapın.
Cloud Vision
Makine öğrenimi desteğiyle resimlerden analiz elde edin.
Cloud Video Intelligence
Videolardan meta verileri alın.
Cloud Inference API Alfa
Yazılan zaman serisi veri kümeleri üzerinde hızla büyük ölçekli korelasyonlar çalıştırın.
Firebase Tahminler BETA
Tahmini davranışa göre dinamik kullanıcı gruplarını tanımlayın.
Cloud Deep Learning Sanal Makine Görüntüsü BETA
Derin öğrenme uygulamaları için önceden yapılandırılmış sanal makineler.
Cloud AutoML BETA
Yüksek kaliteli özel makine öğrenimi modellerini, minimum düzeyde çaba ve makine öğrenimi uzmanlığı ile eğitin.
Kimlik ve güvenlik
Google Cloud'un güvenlik çözümleriyle kullanıcıların kimliklerini koruyun ve politika, yönetmelik ve iş hedeflerinize daha rahat bir şekilde ulaşın.
Cloud Identity
Kullanıcıların kimliklerini, cihazlarını ve uygulamalarını tek bir konsoldan kolayca yönetin.
Cloud Identity Görüntüsü
Cloud IAM
Ayrıntılı kimlik ve erişim yönetimi.
Müşteriler ve İş Ortakları için Cloud Identity ALFA
Uygulamalarınıza Google sınıfı kimlik ve erişim yönetimi ekleyin.
Firebase Authentication
Basit ve ücretsiz çoklu platformda oturum açma.
Cloud Identity-Aware Proxy
GCP'de dağıtılan uygulamalara erişimi korumak için kimlik ve bağlamları kullanın.
Cloud Data Loss Prevention API
Hassas verileri keşfedip gözden geçirin.
Security Key Enforcement
Kimlik avını önlemek için güvenlik anahtarlarının kullanımını zorunlu tutun.
Titan Güvenlik Anahtarı
Kimlik avı saldırılarının hesapları ele geçirmesine karşı savunma yapın.
Cloud HSM BETA
Şifreli anahtarları, tümüyle yönetilen bir donanım güvenlik modülü hizmetiyle koruyun.
VPC Hizmet Kontrolleri GİZLİ BETA
Google Cloud Platform hizmetlerinde hassas veriler için güvenli olan erişim bölgelerini belirleyin.
Cloud Key Management Service
GCP'de şifreleme anahtarlarını yönetin.
Resource Manager
GCP'de kaynakları hiyerarşik olarak yönetin.
Cloud Security Command Center beta
GCP için kapsamlı bir güvenlik ve veri riski platformu.
Cloud Security Scanner
App Engine uygulamalarınızı otomatik olarak tarayın.
Erişim Şeffaflığı
Neredeyse gerçek zamanlı günlük kayıtlarıyla bulut sağlayıcınız üzerinde görünürlük elde edin.
İkili Program Yetkilendirmesi BETA
Kubernetes Engine'de yalnızca güvenilir container'ları dağıtın.
Ortak çalışma ve üretkenlik
İşlerin nasıl yapılacağını yeniden tasarlayın. G Suite'in iş gücüne hazır araçları, ekiplerin birlikte daha hızlı iş birliği yapmasını, işleri yinelemesini ve yenilik yapmasını kolaylaştırır.
G Suite
Google AI tarafından desteklenen, güvenli, buluta yerel olan ortak çalışma ve verimlilik uygulamalarından oluşan entegre bir paket.
UI Gmail Ekran Görüntüsü
Bağlanın
Gmail
Modern işletmeler için akıllı ve güvenli e-posta.
Takvim
Ekiplere yönelik tasarlanmış çevrimiçi takvimler.
Hangouts Chat
Ekipler için güvenli mesajlaşma.
Hangouts Meet
Katılması kolay görüntülü toplantılar.
Google+
Güvenli kurumsal sosyal ağ.
Denetleyin
Yönetici
Kuruluşunuz için G Suite'i yönetin.
Apps Kasası
E-postalar, dosyalar ve sohbetler için arşivleme ve e-Delil tespiti.
Mobil Cihaz Yönetimi
Android, iOS, Windows ve daha fazlası için mobil yönetim.
Oluşturun
Dokümanlar
Gerçek zamanlı olarak ortak düzenlenebilen dokümanlar.
E-Tablolar
Akıllı ve hızlı dijital e-tablolar.
Slaytlar
Birlikte hazırlanan şık sunular.
Formlar
Oluşturması kolay anketler ve formlar.
Google Sites
Kolayca tasarlanan ekip siteleri.
App Maker
Kolayca oluşturulabilen özel uygulamalar.
Keep
Yeni fikirler edinin, işleri kontrol altında tutun.
Erişin
Drive
Güvenli bulut depolama alanı ve dosya paylaşımı.
Cloud Search
G Suite'in tamamında güçlü arama.
Google Maps Platform
Gerçek zamanlı ve kapsamlı veriler ışığında sürükleyici konum deneyimleri oluşturarak işletme faaliyetlerinizi geliştirin.
Haritalar
Özelleştirilmiş haritalar ve Street View görüntüleriyle gerçek dünyayı kullanıcıların ayaklarına serin.
Rotalar
Kullanıcılarınızın kapsamlı veri ve gerçek zamanlı trafik bilgileriyle X noktasından Y noktasına ulaşabilmesine yardımcı olun.
Yerler
Kullanıcıların 100 milyondan fazla önemli yere ait zengin bilgilerle dünyayı keşfetmelerine yardımcı olun.
Araç Paylaşma
Güvenilir, gerçek zamanlı rota planlaması için Google Haritalar'ı yolculuk paylaşımı uygulamanıza entegre edin.
Oyun
Dünyadan güncel verilerle sürükleyici, gerçek dünyaya ait oyunlar geliştirin.
Varlık izleme
Filolar, öğeler ve cihazlar için gerçek zamanlı, doğru, küresel konum verileri.

Oyun

Dünyadan güncel verilerle sürükleyici, gerçek dünyaya ait oyunlar geliştirin.
Daha Fazla Bilgi arrow_forward
Tarayıcı, donanım ve işletim sistemi
Google Cloud'un mobil, küresel iş gücü için tasarlanan güvenli tarayıcısı, toplantıda kullanılan donanımları, cihazları ve işletim sistemi, yardım ekiplerinin bağlantıda kalmasını sağlar.
Chrome Enterprise
Chromebook'ları Chrome OS ve Tarayıcı ile kolayca yönetin.
Android Enterprise
Akıllı cihazlar, işletim sistemleri ve iş uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtın.
Jamboard
Fikirlerinizi görselleştirmek için iş birliğine uygun bir dijital beyaz tahta.
Hangouts Meet hardware
Konferans odanız için hızlı, etkili görüntülü toplantılar.

Jamboard

Muhteşem 4k özellikli beyaz tahta.
Daha Fazla Bilgi arrow_forward
Hizmetler
Uzmanlarımızla birlikte çalışarak Google Cloud'dan en iyi şekilde yararlanın. Bulut yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, ihtiyacınız olan uzman desteğini alabilirsiniz.
Danışmanlık
Uzmanlardan destek alarak bulut stratejinizi geliştirin.
Advanced Solutions Lab
Makine öğrenimi uzmanlarımızla yan yana çalışarak çözüm geliştirin.
Sertifikasyon
Veri mühendisliği, bulut mimarisi ve daha birçok alanda Google Sertifikası kazanın.
Teknik Hesap Yönetimi
Uzun vadede başarılı olmak için yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı olacak bir Google uzmanı ile çalışın.
Eğitim
Yüz yüze yapılan dersler veya sanal eğitimlerle (canlı ya da istek üzerine) ekibinize eğitim verin.
QwikLabs
İstek üzerine, uygulamalı laboratuvar çalışmalarıyla bulut teknolojileri ve yazılım becerilerinizi geliştirin.
Bu becerilere zaten sahip misiniz?
Google Cloud teknolojisinde uygulama altyapısı ve veri çözümlerini nasıl tasarlayacağınızı, geliştireceğinizi ve yöneteceğinizi biliyorsanız Google Sertifikalı Uzmanı olabilirsiniz.
DAHA FAZLA BİLGİ arrow_forward
Pazar yeri
Kullandığınız ürün ve hizmetlerle ilgili Hizmet Şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Cloud şartlarını inceleyin.
Google Cloud

Başlayın

Kendiniz deneyin.

İlk GCP projenizden 300 ABD doları değerinde kredi alın veya G Suite'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Daha büyük bir projede yardıma mı ihtiyacınız var?

Uzmanlarımız doğru çözümü oluşturmanıza veya ihtiyaçlarınıza uygun iş ortağını bulmanıza yardımcı olabilir.

Bu sayfada listelenen ürün alfa, beta veya erken erişim sürümündedir. Ürün lansmanı aşamalarımız hakkında daha fazla bilgi için burayı inceleyin.