Fiyatlandırma modeli seçme

Bu sayfada Yönetilen Hizmetlerin fiyatlandırma modelleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Verilen bilgileri inceleyerek çözümünüz için bir fiyatlandırma modeli seçebilirsiniz.

Müşterilerinizden aşağıdaki fiyatlandırma modellerini kullanarak ücret alabilirsiniz:

 • Aboneliğe dayalı fiyatlandırma: Müşteriler yazılımınızı kullanmak için sabit bir aylık ücret öder. Yazılım ayın tamamında kullanılmadığında ücret orantılı olarak hesaplanır.

 • Kullanıma dayalı fiyatlandırma: Müşteriler yazılımınız için kullandıkları veri veya depolama alanı gibi kaynaklara göre ödeme yapar. Örneğin, fiyatınızı gibibayt/saat depolamaya göre belirleyebilirsiniz. Kullanıma dayalı bir fiyatlandırma modeli seçerseniz uygulamanızın kullanım bilgilerini ölçmesi ve Google'a bildirmesi gerekir.

 • Kombine fiyatlandırma: Müşteriler yazılımınızı kullanmak için temel bir abonelik ücreti ve kullanımlarına bağlı olarak ek ücretler öder.

Seçtiğiniz her fiyatlandırma modelinde çözümünüzün ücretsiz deneme sürümünü de sunabilirsiniz.

Fiyatlandırma modelinizi seçtikten sonra, planınızı fiyatlandırma bilgileri şablonuna eklemeniz ve Partner Engineer'ınıza göndermeniz gerekir.

Fiyatlandırma planlarınızı belirledikten sonra, belirli müşteriler için özel fiyat teklifleri de oluşturabilirsiniz. Örneğin, aylık 100 ABD doları karşılığında aboneliğe dayalı bir Standart plan sunuyorsanız özel bir fiyat teklifi hazırlayarak bu planı istediğiniz müşteriye aylık 50 ABD doları karşılığında sunabilirsiniz. Özel fiyat teklifi oluşturma adımları için Özel fiyat teklifi oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Aboneliğe dayalı fiyatlandırma

Aboneliğe dayalı fiyatlandırma modelinde müşterilerden sabit bir aylık ücret alınır. Hizmet ayın tamamında kullanılmadığında ücret orantılı olarak hesaplanır. Fiyatınızı hizmet lisansı sayısı gibi değişken olmayan ölçülere göre belirlerseniz aboneliğe dayalı bir fiyatlandırma modeli kullanabilirsiniz.

Çözümünüzü farklı özellik ve hizmet düzeyi seçenekleriyle sunabilirsiniz. Örneğin, çözümünüz için gitgide daha gelişmiş özellikler barındıran Standart, Pro ve Kurumsal planlar sunabilirsiniz.

Varsayılan olarak, abonelik planlarınızı aylık faturalandırma ile oluşturursunuz. İsteğe bağlı olarak, planlarınız kullanıcılara bir yıl gibi belirli bir süre için kaydolmaları halinde farklı bir fiyat sunabileceğiniz bir abonelik süresi içerebilir. Müşterileriniz belirli bir abonelik süresi için kaydolursa abonelikleri bu sürenin sonunda sona erer ve ürününüze tekrar abone olmaları gerekir. Kullanıcılar aylık bir plan seçerse abonelikleri her ayın sonunda yenilenir.

Aboneliğe dayalı bir fiyatlandırma modelinde, müşteriler planlarında değişiklik yapmak isterse değişikliklerin etkisi ve zamanlaması mevcut abonelik planlarına bağlı olur:

 • Aylık aboneliklerde, müşteriler üst veya alt hizmet düzeylerine geçiş yapabilir veya aboneliklerini tamamen iptal edebilir. Değişiklik veya iptal işleminin derhal mi yoksa faturalandırma ayının sonunda mı uygulanacağına karar vermeniz gerekir.

 • Belirli bir abonelik süresi için kaydolan müşterileriniz abonelik planlarını değiştirerek hizmet düzeylerini yükseltebilir veya abonelik sürelerini uzatabilir. Bu işlem aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

  • Aynı hizmet düzeyinde kalarak daha kısa bir abonelik süresinden daha uzun bir süreye geçiş yapmak. Örneğin, müşteriler Standart aylık plandan Standart 1 yıllık plana geçiş yapabilir.

  • Aynı veya daha uzun bir abonelik süresi ile daha düşük bir hizmet seviyesini daha yüksek bir seviyeye yükseltmek. Örneğin, müşteriler Standart 1 yıllık planlarını Pro 1 yıllık plana yükseltebilir.

  • Yukarıdaki değişikliklerin bir kombinasyonu.

  Bu senaryolarda müşteriler yeni planlarına hemen geçiş yapar.

 • Müşteriler belirli bir abonelik süresi için kaydolmuşsa ve abonelik sürelerini kısaltır, daha düşük bir hizmet düzeyine geçiş yapar veya aboneliklerini iptal ederse bu değişiklik mevcut abonelik sürelerinin sonunda yürürlüğe girer. Örneğin, Standart 1 yıllık plana abone olan bir müşteri, Standart aylık plana geçiş yapmak istiyorsa bu değişiklik bir yıllık sürenin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girer.

Aboneliğe dayalı fiyatlandırma oluşturmak için sunduğunuz abonelik planlarını (Standart veya Kurumsal gibi) ve bu planların içerdiği özellikleri belirtmeniz gerekir. Örneğin, aşağıdaki fiyatlandırma modeli her biri farklı özelliklere erişim olanağı tanıyan üç abonelik planı sunmaktadır:

Standart Pro Kurumsal
Ayda 9,99 ABD doları Ayda 39,99 ABD doları Ayda 99,99 ABD doları

Özellikler:

 • Sınırsız çağrı
 • Yönetici Konsolu'na erişim

Özellikler:

 • Sınırsız çağrı
 • Yönetici Konsolu'na erişim
 • Birden fazla oturum açma
 • Güvenlik

Özellikler:

 • Sınırsız çağrı
 • Yönetici Konsolu'na erişim
 • Birden fazla oturum açma
 • Güvenlik
 • Sınırsız destek

Aşağıdaki fiyatlandırma modeli bir önceki örneği değiştirerek müşteriler bir veya üç yıllık aboneliklere kaydolursa uygulanacak indirimli fiyatlar eklemektedir.

Standart Pro Kurumsal
 • Aylık abonelik: Ayda 9,99 ABD doları
 • Bir yıllık abonelik: Ayda 7,49 ABD doları
 • Üç yıllık abonelik: Ayda 5,99 ABD doları
 • Aylık abonelik: Ayda 39,99 ABD doları
 • Bir yıllık abonelik: Ayda 29,99 ABD doları
 • Üç yıllık abonelik: Ayda 19,99 ABD doları
 • Aylık abonelik: Ayda 99,99 ABD doları
 • Bir yıllık abonelik: Ayda 89,99 ABD doları
 • Üç yıllık abonelik: Ayda 74,99 ABD doları

Özellikler:

 • Sınırsız çağrı
 • Yönetici Konsolu'na erişim

Özellikler:

 • Sınırsız çağrı
 • Yönetici Konsolu'na erişim
 • Birden fazla oturum açma
 • Güvenlik

Özellikler:

 • Sınırsız çağrı
 • Yönetici Konsolu'na erişim
 • Birden fazla oturum açma
 • Güvenlik
 • Sınırsız destek

Kullanıma dayalı fiyatlandırma

Müşterilerinizden çözümünüz için geçerli olan ölçüleri kullanarak ücret alabilirsiniz. Bu ölçüler metrik olarak adlandırılır. Metriklere tipik bir örnek olarak müşterilerinizin çözümünüzü kullanarak geçirdikleri süreyi verebiliriz. Örneğin, kullanım saati başına 0,05 ABD doları ücret alabilirsiniz. Benzer şekilde, müşterilerden uygulamanız tarafından işlenen verilerin miktarı veya müşterilerin gönderdiği API isteklerinin sayısı gibi ölçülere göre ücret alabilirsiniz.

Metriklerinizi seçerken her metrik için uygulamanızın kullanımını ne kadar ayrıntılı bir şekilde ölçtüğünüzü gösteren bir raporlama birimi de seçmeniz gerekir. Raporlama birimini kesirli bir sayı olarak değil, tam sayı olarak ölçmeniz gerekir.

Örneğin, işlenen her gibibayt (1024 mebibayt) veri için 0,256 ABD doları ücret aldığınız bir çözümünüz olduğunu ve raporlama biriminizin mebibayt olduğunu düşünelim. 512 mebibayt veri işleyen bir kullanıcıdan kullanımı için (512 Mib / 1024 MiB) * $0.256, yani 0,128 ABD doları ücret alınır. Bununla birlikte, raporlama biriminiz gibibaytsa müşterinin kullanımı 1 GiB olarak raporlanır ve bir gibibaytın yalnızca küçük bir kısmını kullanmış olsa bile kendisinden 0,256 ABD doları olan tam ücret alınır.

Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz metrik türlerine ve önerdiğimiz raporlama birimlerine örnekler verilmiştir:

Metrik türü Desteklenen birimler Önerilen raporlama birimi Google Cloud Marketplace sayfanızda gösterilen örnek fiyat
Süre Saniye, dakika, saat, gün 1 saniye (mümkün olan en küçük birim) Saat başına 5 ABD doları
İşlenen veri

Bayt, Kibibayt (KiB), Mebibayt (MiB), Gibibayt (GiB)

İşlenen veriler için kullanılan birimler ikili katsayılara dayanır (ör. 1 Kibibayt = 1024 bayt, 1 Mebibayt = 1024 Kibibayt vb.).

1 Mebibayt GiB başına 10 ABD doları
Depolama süresi Süre ve veri birimlerine bakın 1 Mebibayt/sn GiB/saat başına 10 ABD doları
Özel metrik Yok. Ölçmek istediğiniz birimi (ör. API isteği) siz tanımlarsınız. Metriğe bağlıdır. 1.000 API isteği başına 10 ABD doları

Özel bir metriğe göre ücret almak istiyorsanız bu ölçünün, her kullanım raporunun bir önceki rapora kıyasla değerde görülen değişimi gösterdiği bir delta metrik olduğundan emin olun. Örneğin, e-posta başına alınacak bir ücret belirleyebilirsiniz ve her saatlik kullanım raporu bir önceki saat zarfında gönderilmiş olan e-posta sayısını gösterir.

Fiyatlandırma yapısı

Metriklerinizi belirledikten sonra aşağıdaki fiyatlandırma yapılarından birini seçebilirsiniz:

 • Tek ücret: Müşterilerden kullanımları için sabit bir fiyata göre ücret alınır ve ödenecek olan miktar kullanım miktarıyla doğru orantılı olarak artar. Örneğin, kullanım saati başına 0,50 ABD doları ücret alıyorsanız ve bir müşteri çözümünüzü 20 saat süreyle kullanırsa kendisinden 10 ABD doları ücret alınır.

  Aşağıda her biri isteğe bağlı fiyatlandırmaya ve farklı özelliklere sahip olan üç fiyatlandırma planı bulunan bir fiyatlandırma modeline örnek verilmiştir:

  Standart Pro Kurumsal
  Gönderilen e-posta başına 0,002 ABD doları Gönderilen e-posta başına 0,004 ABD doları Gönderilen e-posta başına 0,006 ABD doları

  Özellikler:

  • Yönetici Konsolu'na erişim

  Özellikler:

  • Yönetici Konsolu'na erişim
  • Birden fazla oturum açma
  • Güvenlik

  Özellikler:

  • Yönetici Konsolu'na erişim
  • Birden fazla oturum açma
  • Güvenlik
  • Sınırsız destek
 • Katmanlı fiyatlandırma: Müşterilerinize uzun süreli kullanım indirimi sunmak istiyorsanız fiyatlandırma katmanları oluşturabilirsiniz. Katmanlar, faturalandırma ayı süresince uygulanır. Yeni bir faturalandırma ayının başlangıcında fiyat sıfırlanarak ilk katmana döner. Fiyatınızı dayandırdığınız her metrik için katmanlar tanımlayabilirsiniz.

  Aşağıda her biri katmanlı fiyatlandırmaya sahip olan üç fiyatlandırma planı bulunan bir fiyatlandırma modeline örnek verilmiştir:

  Standart Pro Kurumsal
  • 0-1000 e-posta için gönderilen e-posta başına 0,002 ABD doları
  • 1001-2000 e-posta için gönderilen e-posta başına 0,001 ABD doları
  • 2001+ e-posta için gönderilen e-posta başına 0,0001 ABD doları
  • 0-1000 e-posta için gönderilen e-posta başına 0,005 ABD doları
  • 1001-2000 e-posta için gönderilen e-posta başına 0,004 ABD doları
  • 2001+ e-posta için gönderilen e-posta başına 0,002 ABD doları
  • 0-1000 e-posta için gönderilen e-posta başına 0,008 ABD doları
  • 1001-2000 e-posta için gönderilen e-posta başına 0,006 ABD doları
  • 2001+ e-posta için gönderilen e-posta başına 0,003 ABD doları

  Özellikler:

  • Yönetici Konsolu'na erişim

  Özellikler:

  • Yönetici Konsolu'na erişim
  • Birden fazla oturum açma
  • Güvenlik

  Özellikler:

  • Yönetici Konsolu'na erişim
  • Birden fazla oturum açma
  • Güvenlik
  • Sınırsız destek

  Yeni bir faturalandırma ayı başladığında fiyat sıfırlanarak ilk katmana döner.

  Fiyatınızı dayandırdığınız her metrik için ayrı katman grupları tanımlayabilirsiniz.

Kombine fiyatlandırma

Kombine fiyatlandırma modelinde müşteriler yazılımınızı kullanmak için temel bir abonelik ücreti ve kullanımlarına bağlı olarak ek ücretler öder. Belirli bir kullanım miktarını temel ücretinize dahil edebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki fiyatlandırma modeli bir miktar API isteğini içeren temel abonelik planlarına ve müşteriler kullanım miktarlarını artırdıkça alınan ek ücretlere sahiptir:

Standart Pro Kurumsal

Ayda 9,99 ABD doları abonelik ücreti

1000 API isteği için istek başına 0 ABD doları

1000+ API isteği için istek başına 0,002 ABD doları

Ayda 39,99 ABD doları abonelik ücreti

2000 API isteği için istek başına 0 ABD doları

2000+ API isteği için istek başına 0,005 ABD doları

Ayda 99,99 ABD doları abonelik ücreti

10.000 API isteği için istek başına 0 ABD doları

10.000+ API isteği için istek başına 0,008 ABD doları

Özellikler:
 • E-posta desteği
 • Yönetici Konsolu'na erişim
Özellikler:
 • E-posta ve telefon desteği
 • Yönetici Konsolu'na erişim
 • Birden fazla oturum açma
 • Güvenlik
Özellikler:
 • Sınırsız öncelikli destek
 • Yönetici Konsolu'na erişim
 • Birden fazla oturum açma
 • Güvenlik

Fiyatlandırma modelinizi seçtikten sonra, planınızı fiyatlandırma bilgileri şablonuna ekleyin ve Partner Engineer'ınıza gönderin.

(İsteğe bağlı) Deneme yazılımı sunma

Google Cloud kullanıcılarına yazılımınızın deneme sürümünü sunmak istiyorsanız Google Cloud Marketplace çözümü deneme sürümü kabul formunu doldurun. Şu bilgileri vermeniz gerekir:

 • Deneme süresi (örneğin, 30 gün).
 • Deneme sürümünde kullanılabilecek olan maksimum kredi (ABD doları cinsinden).

Müşteriler fiyatlandırma planlarınızdan herhangi birini seçebilir ve deneme kredisi müşterilerin seçtiği plana göre kullanılır.

Deneme, hangisinin önce gerçekleştiğine göre, müşteri kredi sınırına ulaştığında veya deneme süresinin sonunda sona erer. Örneğin, maksimum kredi miktarı 100 ABD doları olan 15 günlük bir deneme sunarsanız deneme kullanıcılar 100 ABD doları sınırına ulaştığında veya 15 günlük sürenin sonunda sona erer.

Deneme süresinin sonunda müşterilerden seçmiş oldukları fiyatlandırma planına göre ücret alınır. Müşteri deneme süresi sırasında planını değiştirmişse kendisinden yeni planına göre ücret alınır.

Çözümünüzün fiyatlandırması kullanıma dayalıysa beklediğiniz kullanım miktarının maliyetinin iki katı değerinde bir deneme kredisi sınırı belirlemenizi öneririz.