Prijzen

U betaalt voor uw maandelijkse gebruik van Cloud Translation. Op deze pagina vindt u de gebruikskosten van Cloud Translation Basic en Cloud Translation Advanced. Het gebruik van Translation wordt berekend per miljoen tekens, waarbij 1 miljoen gelijk staat aan 106 tekens.

Prijzen per maand

Er worden kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid tekst die Cloud Translation verwerkt, waaronder tekst die u opgeeft om een taal te detecteren of te vertalen. Als u voor de vertaalmethode geen brontaal opgeeft, detecteert Cloud Translation deze voor u. U betaalt alleen voor de tekst die u opgeeft. Er worden bovenop de kosten voor de vertaling geen extra kosten in rekening gebracht voor de detectie. Als u bijvoorbeeld 1000 tekens ter vertaling indient zonder de brontaal te specificeren, betaalt u alleen voor die 1000 tekens.

Prijzen zijn pro rata (proportioneel en incrementeel). Kosten worden geschaald naar het aantal tekens dat daadwerkelijk aan Cloud Translation wordt geleverd. Als u bijvoorbeeld binnen een maand 575.000 tekens verzendt voor verwerking, betaalt u $ 1,50. De eerste 500.000 kosten u niets. Daarna betaalt u voor de resterende 75.000 tekens die voor detectie, vertaling of beide zijn verzonden.

Cloud Translation Basic

De volgende prijsinformatie geldt voor de methodeaanroepen detect en translate.

Functie Gebruik per maand Prijs
Totaal gebruik voor taaldetectie en tekstvertaling met de NMV- of PBMT-modellen Eerste 500.000 tekens*

Gratis (toegepast als krediet van $ 10)†

500.000 tot 1 miljard tekens*

$ 20 per miljoen tekens

Meer dan 1 miljard tekens*

Neem contact op met een salesmedewerker om de mogelijkheid van een korting te bespreken.

* Prijs is per teken dat voor verwerking naar de API is verzonden. Zie In rekening gebrachte tekens voor informatie over welke tekens worden meegeteld.

† Het gebruik van krediet geldt voor zowel Cloud Translation Basic als Cloud Translation Advanced.

‡ Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Cloud Translation Advanced

De volgende prijsinformatie geldt voor de methodeaanroepen detectLanguage, translateText en batchTranslateText. Voor Cloud Translation worden geen kosten in rekening gebracht voor andere verzoeken, zoals het maken van een woordenlijst.

Voor batchvertalingen is het aantal verwerkte tekens gelijk aan het aantal tekens in de brontaal vermenigvuldigd met het aantal doeltalen. Als u bijvoorbeeld 5000 tekens verzendt en 2 doeltalen heeft voor een batchvertaling, wordt het aantal te verwerken tekens geteld als 10.000. Mocht de bewerking mislukken, dan worden voor Cloud Translation alleen kosten in rekening gebracht voor vertalingen die succesvol zijn geretourneerd.

Functie Gebruik per maand Prijs
Totaal gebruik voor taaldetectie, tekstvertaling en batchvertaling met de NMV- of PBMT-modellen Eerste 500.000 tekens*

Gratis (toegepast als krediet van $ 10)†

500.000 tot 1 miljard tekens*

$ 20 per miljoen tekens

Meer dan 1 miljard tekens*

Neem contact op met een salesmedewerker om de mogelijkheid van een korting te bespreken.

Tekstvertaling met aangepaste AutoML Translation-modellen Prijsniveaus gebaseerd op het maandelijkse volume
(zie Prijzen voor AutoML Translation)

* Prijs is per teken dat voor verwerking naar de API is verzonden. Zie In rekening gebrachte tekens voor informatie over welke tekens worden meegeteld.

† Het gebruik van krediet geldt voor zowel Cloud Translation Basic als Cloud Translation Advanced.

‡ Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

In rekening gebrachte tekens

Google telt en berekent het gebruik op basis van het aantal tekens, ook als tekens uit meerdere bytes bestaan. Elk teken komt overeen met een codepunt.

U betaalt voor alle tekens in uw Cloud Translation-verzoek, inclusief tekens die onvertaald blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spaties. Als u <p>こんにちは</p> vertaalt naar het Engels, telt dat voor de facturering als 12 tekens.

Google brengt ook kosten in rekening voor lege query's. Als u een verzoek indient zonder content, brengt Google daarvoor één teken in rekening.

In rekening gebrachte projecten

Voor Cloud Translation Basic brengt Google kosten in rekening voor het project dat is gekoppeld aan de privésleutel waarmee u geverifieerde verzoeken doet.

Voor Cloud Translation Advanced brengt Google kosten in rekening bij het project dat het gebruikte vertaalmodel bevat, en dus niet bij het project waarmee u het verzoek indient. Stel dat het volgende verzoek is gedaan in project-number-1. Maar de aanroeper gebruikt een model (aangepast, PBMT of NMV) in project-number-2. In dit geval brengt Google kosten in rekening bij project-number-2.

POST https://translation.googleapis.com/v3/projects/project-number-1/locations/us-central1:translateText
{
  "model":"projects/project-number-2/locations/us-central1/models/model",
  "sourceLanguageCode": "en",
  "targetLanguageCode": "ru",
  "contents": ["Dr. Watson, please discard your trash."]
}

Voor een batchverzoek dat meerdere modellen uit meerdere projecten gebruikt, worden kosten in rekening gebracht bij de projecten die de modellen bevatten, niet bij het project waarvoor het verzoek wordt gedaan.

Andere kosten voor Google Cloud

Als u de te vertalen documenten in Cloud Storage opslaat of als u andere Google Cloud-resources gebruikt in combinatie met Cloud Translation (zoals App Engine-instanties), wordt het gebruik van deze services ook in rekening gebracht. Bekijk de Prijscalculator van Google Cloud Platform om andere kosten te bepalen op basis van actuele tarieven.

U kunt uw huidige factureringsstatus (inclusief gebruik en actuele factuur) in Cloud Console bekijken op de pagina Facturering. Zie de documentatie voor Cloud-facturering of de factureringssupport voor meer informatie over het beheer van uw account.