Kotalar ve sınırlar

Bu sayfada Cloud Spanner için üretim kotaları ve sınırları açıklanmaktadır. Kota ve sınır arasındaki fark, limitin değiştirilememesi ancak kota artışı isteği göndermenin mümkün olmasıdır.

Kota ve sınır değerlerinde değişiklik yapılabilir.

Kotalarınızı kontrol etme

Projenizdeki kaynakların mevcut kotalarını öğrenmek için Google Cloud Console'a gidin:

Kotalarınızı kontrol edin

Kotalarınızı artırma

Cloud Spanner kullanımınız zamanla arttığı için kotalarınız da buna göre yükselebilir. Kullanımın önemli oranda artacağını düşünüyorsanız kotalarınızın büyüklüğünün uygun şekilde belirlenmesi için birkaç gün önceden talepte bulunmanız gerekir.

  1. Cloud Console'da Kotalar sayfasına gidin.

    Kotalar sayfasına git

  2. Hizmet açılır listesinden Cloud Spanner API'yi seçin.

    Cloud Spanner API'yi görmüyorsanız Cloud Spanner API etkinleştirilmemiştir.

  3. Değiştirmek istediğiniz kotaları seçin.

  4. Kotaları Düzenle'yi tıklayın.

  5. Adınızı, e-postanızı ve telefon numaranızı girip İleri'yi tıklayın.

  6. Kota isteğinizi girip İsteği gönder'i tıklayın.

İsteğinizin ardından 48 saat içinde Cloud Spanner ekibinden bir yanıt alırsınız.

Örnek sınırları

Değer Sınır
Örnek kimliği uzunluğu 2 ila 64 karakter

Veritabanı sınırları

Değer Sınır
Örnek başına veritabanı sayısı 100
Veritabanı kimliği uzunluğu 2 ila 30 karakter
Düğüm başına depolama boyutu 2 TB1

Yedekleme ve geri yükleme sınırları

Değer Sınır
Veritabanı başına devam eden yedek oluşturma işlemi sayısı 1
Örnek başına devam eden veritabanı geri yükleme işlemi sayısı (yedeğin değil geri yüklenen veritabanının örneği) 1
Yedeğin maksimum saklanma süresi 1 yıl (artık yıllardaki ek gün dahil)

Şema sınırları

DDL ifadeleri

Değer Sınır
Tek bir şema değişikliği için DDL ifadesi boyutu 10 MB
GetDatabaseDdl tarafından döndürüldüğü gibi, bir veritabanının tüm şeması için DDL ifadesi boyutu 10 MB

Tablolar

Değer Sınır
Veritabanı başına tablo sayısı 2.560
Tablo adı uzunluğu 1 ila 128 karakter
Tablo başına sütun sayısı 1.024
Sütun adı uzunluğu 1 ila 128 karakter
Sütun başına veri boyutu 10 MB
Tablo anahtarındaki sütun sayısı

16

Üst tablolarla paylaşılan anahtar sütunları dahildir

Tabloya eklenen boşluk derinliği

7

Alt tablolara sahip üst düzey bir tablonun derinliği 1'dir.

Alt tablosunun altında da alt tablosu olan üst düzey bir tablonun derinliği 2'dir (bu şekilde devam eder).

Tablonun veya dizin anahtarının toplam boyutu

8 KB

Anahtarı oluşturan tüm sütunların boyutları dahildir

Satır başına veri boyutu

4 GB

En üstteki satırla birlikte araya eklenen alt ve dizin satırları da dahildir

Dizinler

Değer Sınır
Veritabanı başına dizin sayısı 5.120
Tablo başına dizin sayısı 32
Dizin adı uzunluğu 1 ila 128 karakter
Dizin anahtarındaki sütun sayısı

16

Dizine eklenen sütun sayısı (STORING sütunları hariç) ile temel tablodaki birincil anahtar sütunlarının sayısının toplamı

Sorgu sınırları

Değer Sınır
GROUP BY koşulundaki sütun sayısı 1.000
İşlev çağrısı sayısı 1.000
Birleştirme sayısı 15
İç içe işlev çağrısı sayısı 75
İç içe GROUP BY koşulu sayısı 35
İç içe alt sorgu ifadesi sayısı 25
İç içe alt seçim ifadesi sayısı 60
Parametreler 950
Sorgu ifadesi uzunluğu 1 milyon karakter
STRUCT alanı sayısı 1.000
Alt sorgu ifadesindeki alt öğe sayısı 40
Bir sorgudaki birleşim sayısı 200

Veri oluşturma, okuma, güncelleme ve silmeyle ilgili sınırlar

Değer Sınır
Kaydetme işlemi boyutu (dizinler dahil) 100 MB
Oturum başına eş zamanlı okuma sayısı 100
Kaydetme işlemi başına değişiklik sayısı (dizinler dahil)2 20.000
Veritabanı başına eşzamanlı Bölümlendirilmiş DML ifadesi sayısı 20.000

Yönetimle ilgili sınırlar

Değer Sınır
Yönetim işlemi istek boyutu3 1 MB
Yönetim işlemleri için hız sınırlaması4

Bir projede kullanıcı başına saniyede 5

(100 saniyenin üzerinde ortalama değer)

İstek sınırları

Değer Sınır
Kaydetme işlemi haricinde istek boyutu5 10 MB

Notlar

1. Veritabanı erişiminde yüksek kullanılabilirlik ve düşük gecikme süresi sağlamak amacıyla Cloud Spanner, veritabanındaki her 2 TB veri için bir düğüm bulunmasını zorunlu tutar. Örneğinizde 3,5 TB veri bulunan 1 veritabanı varsa en az 2 düğüm sağlamanız gerekir. Bu düğümler, veritabanı 4 TB'a çıkana kadar örneğin sınırın altında kalmasını sağlar. Veritabanınız 4 TB'a ulaştığında, büyümeye devam edebilmesi için başka bir düğüm eklemeniz gerekir. Aksi takdirde, veritabanına yazma işlemleri başarısız olur. Verimli bir büyüme deneyimi için veritabanınızda sınıra ulaşılmadan önce düğüm ekleyin.

2. Ekleme ve güncelleme işlemleri, etkiledikleri sütun sayısının çokluğuna göre hesaplanır. Örneğin, yeni bir kaydın değerleri beş sütuna eklenirse ekleme işlemi beş mutasyon olarak kabul edilir. Silme ve aralık silme işlemleri, etkilenen sütun sayısından bağımsız olarak tek bir mutasyon olarak sayılır. ON DELETE CASCADE ek açıklamasına sahip bir üst tablodaki satırın silinmesi de aralıklı alt satır sayısından bağımsız olarak tek bir mutasyon sayılır. Silinen satırlarda tanımlanmış ikincil dizinler varsa başka bir hesaplama yöntemi izlenir ve ikincil dizinlerde yapılan değişiklikler ayrı ayrı sayılır. Örneği, bir tablonun 2 ikincil dizini varsa tablodaki bir satır aralığının silinmesi tablo için 1 mutasyon sayılır. İkincil dizindeki satırlar anahtar alanı üzerinde dağılmış olabileceği ve bu durumda Cloud Spanner'ın ikincil dizinler üzerinde tek bir aralık silme işlemi gerçekleştirmesi mümkün olmayacağı için de silinen her satır için 2 mutasyon eklenir.

3. Kaydetme işlemleri, 5 numaralı notta listelenen istekler ve şema değişiklikleri, bir yönetim işlemi isteğiyle ilgili sınıra dahil değildir.

4. Bu hız sınırlandırması, Admin API'ye yapılan tüm çağrıları içerir. Bir örnek, veritabanı veya yedekteki uzun süreli işlemleri yoklama çağrıları da bunlara dahildir.

5. Bu sınıra; veritabanı oluşturma, veritabanı güncelleme, okuma, okuma akışı, SQL sorgularını yürütme ve akıştaki SQL sorgularını yürütme gibi işlemler için yapılan istekler dahildir.