GetPolicyOptions

Encapsulates settings provided to GetIamPolicy.

JSON representation
{
  "requestedPolicyVersion": number
}
Fields
requestedPolicyVersion

number

Optional. The policy format version to be returned. Acceptable values are 0 and 1. If the value is 0, or the field is omitted, policy format version 1 will be returned.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.