Faturalandırma Metriklerini Raporlama

Bu sayfada, Cloud Billing'in hizmet tüketicilerini ücretlendirebilmesi amacıyla yönetilen hizmetlerin faturalandırma kullanım verilerini göndermesi için Hizmet Altyapısını nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır. Örneğin, bir müşterinin ödünç aldığı kitapların sayısını ölçmek ve bu amaçla bir stok tutma birimi (STB) ile fiyat tanımlamak için library.appspot.com/books/borrowed adlı metriği tanımlayabilirsiniz.

Service Control API; grupladığı, topladığı ve Cloud Billing'e ilettiği metrikleri kabul eder. Cloud Billing bu metrikleri alır ve önceden tanımlı fiyat modeline göre faturalar oluşturur. Önceden tanımlı fiyat modeli yoksa Cloud Billing faturalandırma metriklerini dikkate almaz. Fiyat modelini tanımlamak için lütfen Google Cloud Platform iş ortağı hesap yöneticinizle iletişime geçin.

Faturalandırmayı yapılandırma

Faturalandırma bilgilerini Service Control API'ye göndermeden önce hizmet yapılandırmanızda üç farklı bilgiyi belirtmeniz gerekir:

 • İzlenen kaynaklar: Her kaynak için faturalandırma kullanım verilerini toplayabilirsiniz. İzlenen kaynaklarda, fatura kullanımının yerini belirtmek için en az bir etiket anahtarının (cloud.googleapis.com/location) bulunması gerekir.

 • Metrikler: Bir veya daha fazla metriği raporlayabilirsiniz. Her metrik, belirli bir kaynak türünün kullanımını ölçer. Faturalandırma için yalnızca INT64 değerlerine sahip DELTA metrikleri desteklenir.

 • Faturalandırma yapılandırması: Cloud Billing'e gönderilecek metrikleri belirtmenizi sağlar.

Aşağıdaki hizmet yapılandırması örneği, bir müşterinin ödünç aldığı kitap sayısını ölçen bir metriği tanımlamaktadır. Bir istemci, metrikteki değerleri raporlamak için services.report yöntemini çağırabilir. Faturalandırma yapılandırması hakkında bilgi için billing.proto bölümünü inceleyin.

# library
monitored_resources:
 - type: library.appspot.com/branch
  labels:
  - key: cloud.googleapis.com/location
   description: The cloud location.
  - key: library.appspot.com/city
   description: The city where the library branch is located in.

# The metrics to be used.
metrics:
- name: library.appspot.com/books/borrowed
 metric_kind: DELTA
 value_type: INT64
 unit: '1'

# The billing configuration.
billing:
 consumer_destinations:
 - monitored_resource: library.appspot.com/branch
  metrics:
  - library.appspot.com/books/borrowed

Faturalandırma metriklerini raporlama

Hizmet yapılandırmasında izlemeyi yapılandırdıktan ve hizmet yapılandırmasını Service Management API'yi kullanarak aktardıktan sonra, metrikleri raporlamak için Service Control API'yi çağırabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, çağrıyı göstermek için gcurl komutu kullanılmaktadır. Bunu nasıl ayarlayacağınız konusunda bilgi için Service Control API'yi Kullanmaya Başlama bölümüne bakın.

$ gcurl -d "{
 'operations': [ {
  'operationId': '8356d3c5-f9b5-4274-b4f9-079a3731e6e5',
  'consumerId': 'project:library-consumer',
  'startTime': '`date +%FT%T%:z`',
  'endTime': '`date +%FT%T%:z`',
  'labels': {
   'cloud.googleapis.com/location': 'us-west1',
   'library.appspot.com/city': 'Kirkland',
  },
  'metricValueSets': [ {
   'metricName': 'library.appspot.com/books/borrowed',
   'metricValues': [ { 'int64Value': '10' } ]
  } ]
 } ]
}" https://servicecontrol.googleapis.com/v1/services/library.appspot.com:report