תמיכה בטכנולוגיה של צד שלישי

כדי לנהל את ההשקעות שלכם בענן בעזרת אפליקציות וספקי שירות בענן, ייתכן שתצטרכו לפתור בעיות מורכבות. ‏Cloud Customer Care כולל תמיכה בטכנולוגיה של צד שלישי שתעזור לכם לפתור בעיות כשהארגון נעזר בכמה ספקים, למשל בהקמה, בהגדרה ובפתרון בעיות. צוות שירות הלקוחות משלב כוחות עם שותפי תמיכה בלקוחות כדי לעזור לכם לפתור בעיות.

התמיכה בטכנולוגיה של צד שלישי זמינה ללקוחות עם תמיכת Enhanced ותמיכת Premium.

שלוש אפשרויות תמיכה

יש שלוש אפשרויות לקבלת תמיכה בטכנולוגיה של צד שלישי:

  • תמיכה משותפת
  • תמיכה לפי עומסי עבודה מרכזיים
  • תמיכה של צד שלישי

אפשרות התמיכה שתקבלו נקבעת בהתאם ליחסים בין צוות תמיכת הלקוחות לצד השלישי ובין יחסי התמיכה שלכם עם הצד השלישי.

תמיכה משותפת

כדי לתת תמיכה משותפת, קיים שיתוף פעולה בין Google Cloud לחברות אחרות. יצרנו ב-Google Cloud תהליכי עבודה שמאפשרים קבלת תמיכה משותפת שכוללת, בין היתר, את חבילות התמיכה האלה:

תמיכה לפי עומסי עבודה מרכזיים

תוכלו להיעזר ב-Google Cloud כדי להקים ולהגדיר מגוון טכנולוגיות של צד שלישי, ולפתור בעיות שקשורות אליהן. במקרים מסוימים, צוות שירות הלקוחות יפנה אתכם לספק המתאים לקבלת עזרה נוספת. חלוקת העבודה הזו כוללת בין השאר את SAP.

תמיכה של צד שלישי

ב-Google Cloud ניתן סיוע סביר מבחינה מסחרית להתקנה, להגדרה ולפתרון בעיות בתוכנות של צד שלישי. לפעמים בצוות שירות הלקוחות לא יהיו מומחים ששולטים בתחום ספציפי ויכולים לפתור את הבעיה, ובמקרה כזה ייתכן שתופנו לספק המומחה המתאים לקבלת סיוע נוסף. דוגמאות לתחומי מומחיות כאלה: