תחילת השימוש ב-Service Networking API

בדף זה מוסבר איך להפעיל את Service Management API ולהתחיל להשתמש בו. לגבי רוב התרחישים האופרטיביים לדוגמה, Google ממליצה על ממשק שורת הפקודה (CLI) של gcloud. אם אתם צריכים לכתוב קוד שמשתמש ב-Service Networking API, אפשר להשתמש באחת מספריות הלקוח שלנו.

הפעלת השירות

אפשר להפעיל את Service Networking בפרויקט הניהול של השירותים הפרטיים. הפרויקט הזה מטפל בחיבורים הפרטיים עם רשתות VPC לצרכנים. מידע נוסף זמין במאמר הפעלת גישה לשירותים פרטיים.

console

  1. בוחרים או יוצרים פרויקט לניהול שירותים פרטיים.

    כניסה לדף Manage resources

  2. מפעילים את Service Networking API.

    הפעלה של ה-API

gcloud

מפעילים את Service Networking API:

gcloud services enable servicenetworking.googleapis.com \
    --project=PROJECT_ID

מחליפים את הערך PROJECT_ID במזהה הפרויקט ב-Google Cloud של הפרויקט לניהול השירותים הפרטיים.

בעזרת Service Networking תוכלו להציע לצרכני השירותים את השירותים המנוהלים שלכם באמצעות כתובות IP פנימיות. צרכני השירותים משתמשים בגישה לשירותים פרטיים כדי להתחבר באופן פרטי לשירות שלכם. כדי להגדיר את השירות שלכם לגישה לשירותים פרטיים, פנו לנציג Google לקבלת מידע נוסף.