Mevcut Projeleri Kuruluşa Taşıma

Alanınız için bir Kuruluş kaynağı oluşturulduktan sonra mevcut projelerinizi kuruluşa taşıyabilirsiniz. Projeleri taşıyabilmek için projenin sahibi veya düzenleyicisi olmanız ve kuruluştaki rolünüzün Proje Oluşturucu olması gerekir.

Kuruluş kaynağının oluşturulmasından sonra oluşturulan tüm projeler, otomatik olarak Kuruluş kaynağına ait olacaktır. GCP Konsolu, Resource Manager API veya gcloud komut satırı aracını kullanarak projeleri bir kuruluşa taşıyabilirsiniz.

Kuruluşta projeleri taşıma

Bir kuruluşla ilişkilendirilen projenin durumunu Kuruluş yok olarak değiştiremez veya söz konusu projeyi kendi kuruluşlarınızdan başka birine taşıyamazsınız. Projeyi, bir kuruluşla ilişkilendirildikten sonra taşımanız gerekirse GCP Desteği ile iletişime geçmeniz gerekir.

Kuruluşla ilişkilendirilmeyen projeleri taşıma

Bir projeyi taşımak için projenizi taşımak istediğiniz kuruluşta Proje Oluşturucu rolüne (roles/resourcemanager.projectCreator) sahip olmanız gerekir. Buna ek olarak, taşıdığınız projede Proje Taşıyıcı rolünüz (roles/resourcemanager.projectMover) de olmalıdır. Rolünüz bunlardan biri değilse hedef kuruluş, Google Cloud Platform Console'da taşıma seçeneği olarak gösterilmez.

Proje taşıma işlemi geri alınamaz. Bir kuruluşla ilişkilendirilen projenin durumunu Kuruluş yok olarak değiştiremez veya söz konusu projeyi kendi başınıza başka bir kuruluşa taşıyamazsınız. Projeyi, bir kuruluşla ilişkilendirildikten sonra taşımak için GCP Desteği ile iletişime geçmeniz gerekir.

Konsol

Projeyi kuruluşa taşımak için:

 1. GCP Konsolu'ndaki IAM ve yönetici > Ayarlar sayfasını açın.

  Ayarlar sayfasını açma

 2. Sayfanın üst kısmındaki Kuruluş seçin açılır listesinden Kuruluş Yok seçeneğini belirleyin. Ardından taşımak istediğiniz projeyi seçin.

  Proje seçici ekran görüntüsü

 3. Sayfanın üst kısmından Taşı'yı tıklayın.

 4. Kuruluş açılır listesinden projenizi taşımak istediğiniz kuruluşu seçin.

Proje bir kuruluşa eklendikten sonra seçimi kendi başınıza geri alamazsınız.

gcloud

Projeyi bir kuruluşa taşımak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

gcloud alpha projects move PROJECT_ID /
  --organization ORGANIZATION_ID

Bu örnekte:

 • PROJECT_ID, kuruluşa taşımak istediğiniz projenin kimliğidir.
 • ORGANIZATION_ID, projeyi taşımak istediğiniz kuruluşun kimliğidir.

Proje bir kuruluşa eklendikten sonra seçimi kendi başınıza geri alamazsınız.

API

Resource Manager API'yi kullanırken parent alanını kuruluşa ait kuruluş kimliğine ayarlayarak projeyi kuruluş kaynağına taşıyabilirsiniz.

Projeyi kuruluşa taşımak için:

 • projects.get() yöntemini kullanarak project nesnesini alın.
 • parent alanını kuruluşun Kuruluş Kimliği'ne ayarlayın.
 • projects.update() yöntemini kullanarak project nesnesini güncelleyin.

parent alanını ayarladıktan sonra değiştiremezsiniz.

Aşağıdaki kod snippet'inde yukarıdaki adımlar gösterilmiştir:

  project = crm.projects().get(projectId=flags.projectId).execute()
  project['parent'] = {
    'type': 'organization',
    'id': flags.organizationId
  }

  project = crm.projects().update(
  projectId=flags.projectId, body=project).execute()

Politika etkileriyle ilgili not

Bir proje için önceden tanımlanmış olan Cloud IAM politikaları, projeyle birlikte içe aktarılır. Bu da, taşımadan önce projede izinlere sahip olan kullanıcıların, projenin kuruluşa taşınmasından sonra da izinlere sahip olacağı anlamına gelir.

Cloud IAM izinleri devralınır ve eklenir. Kuruluş düzeyinde tanımlanmış roller varsa bu roller, kuruluşa taşınırken projeler tarafından devralınır. Örneğin bob@myorganization.com, kuruluş düzeyinde tanımlanan Proje Düzenleyicisi rolüne sahipse kuruluşa taşınan tüm projelerde de aynı role sahip olur. Bu, mevcut projelerde herhangi bir durumu değiştirmez ancak devralma nedeniyle daha fazla kullanıcıya erişim verilebilir.

Benzer şekilde, kuruluş politikaları da hiyerarşiye göre devralınır. Varsayılan olarak, oluşturma sırasında kuruluş için hiçbir kuruluş ilkesi tanımlı değildir. Kuruluşunuzda sonradan tanımlamış olduğunuz kuruluş politikaları varsa projelerin bu tür politikalarla tutarlı olduğundan emin olmak için projeleri kuruluşa taşırken dikkatli olunması gerekir.

Mevcut faturalandırma hesaplarını taşıma

Mevcut faturalandırma hesaplarına sahip bir G Suite veya Cloud Identity müşterisiyseniz bu hesapları kuruluşunuza taşıyabilirsiniz. Faturalandırma hesaplarını taşımak için Faturalandırma Hesabı Oluşturucu ve Faturalandırma Yöneticisi olmanız gerekir. Bu rolleri sunma hakkında bilgi edinmek için Varsayılan Kuruluş Rollerini Yönetme bölümünü inceleyin. Faturalandırma hesabının Kuruluşa taşınması proje hizmetlerini etkilemez.

Mevcut faturalandırma hesaplarınızı bir kuruluşa taşımak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. GCP Console'un Faturalandırma sayfasına gidin:
  FATURALANDIRMA SAYFASINA GİTME
 2. Bir kuruluşla ilişkilendirilmeyen faturalandırma hesaplarını görmek için sayfanın üst kısmındaki açılır kutudan Kuruluş yok'u seçin.
 3. Faturalandırma hesabı adı'nın altından taşımak istediğiniz faturalandırma hesabının adını tıklayın.
 4. Gösterilen faturalandırma hesabı ayrıntılarından Kuruluşu Değiştir'i tıklayın ve faturalandırma hesabını taşımak istediğiniz kuruluşu seçin.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Resource Manager Documentation