Kotalar ve sınırlar

Cloud Monitoring, verimli çalışmaya olanak tanımak için aşağıdaki kullanım sınırlarını uygular.

Özel metrikler

Kategori Maksimum değer
Proje başına özel metrik açıklayıcı sayısı1 500
Metrik açıklayıcı başına etiket sayısı 10
Etiket anahtarı için dize uzunluğu 100
Etiket değeri için dize uzunluğu 1.024
Bir istekteki zaman serisi sayısı2 200
Verilerin tek bir zaman serisine yazılabileceği hız her 10 saniyede bir nokta
Özel dağıtım metriği başına histogram paketi sayısı 200
Proje başına harici3 metrik açıklayıcı sayısı 10.000
İzlenen kaynak başına özel metriklerdeki aktif zaman serisi sayısı4 200.000
İzlenen kaynak başına harici metriklerdeki aktif zaman serisi sayısı4 200.000

1 Bu sınır, Cloud Monitoring tarafından uygulanır. Diğer hizmetlerde daha düşük maksimum değerler uygulanabilir.
2 Bir istekteki her bir zaman serisi için yalnızca bir veri noktası yazabilirsiniz. Bu nedenle bu sınır aynı zamanda istek başına yazılabilecek maksimum nokta sayısı olarak da işlev görür.
3 Harici metrikler, external.googleapis.com üzerine yazılan metriklerdir. Bu metrikler, Kubernetes ile sıkça kullanılan izleme aracı Prometheus tarafından yazılanları da kapsar. Daha fazla bilgi için Prometheus'u kullanma bölümünü inceleyin.
4 Son 24 saat içinde veri noktası yazılan zaman serileri etkindir. Prometheus3 metrikleri dahil, özel ve harici metriklerde sınır, tek bir izlenen kaynak için tüm özel metrik türleri ya da tüm harici metrik türleri genelinde toplam aktif zaman serisi sayısı için geçerlidir. global izlenen kaynağı bu duruma bir istisnadır. Bu kaynak için sınır, her bir metrik türüne ayrı olarak uygulanır. Bu sınır, sistem genelindeki bir güvenlik sınırıdır ve özelleştirilemez.

Monitoring API kotaları ve sınırları

Kategori Maksimum değer
API kullanımıyla ilgili sınırlar API kontrol paneline bakın. Bir API'yi tıklayın ve kotanızı görmek için Kotalar'ı seçin.
API sayfası jetonlarının kullanım ömrü 24 saat

Monitoring API kotaları hakkında

Monitoring API'de, zaman serisi kullanım isteği ve zaman serisi sorgusu hızları için kota sınırları bulunur. Kullanım istekleri, zaman serisi verilerini yazan çağrılardır. Sorgular ise zaman serisi verilerini alan çağrılardır. Diğer Monitoring API uç noktalarında da dahili sınırlar vardır. Bu uç noktalar, yüksek istek hızlarıyla çalışmak üzere geliştirilmemiştir.

Daha yüksek Monitoring API kota sınırına ihtiyacınız varsa Google Cloud Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Diğer sınırlar sabittir ve bu sayfada açıklanan şekildedir.

Daha fazla bilgi edinmek için Kotalarla çalışma sayfasını inceleyin.

Veri tutma

Tutma süresinden daha eski olan metrik veri noktaları, zaman serilerinden silinir.

Kategori Değer
Özel ve harici metrik türlerinden† gelen veri noktalarını tutma süresi 24 ay
İşlem durumu metrik türlerinden gelen veri noktalarını tutma süresi 24 saat
Diğer tüm metrik türlerinden gelen veri noktalarını tutma süresi 6 hafta
API sayfası jetonlarının kullanım ömrü 24 saat

Metrik verileri, orijinal örnekleme sıklığıyla 6 hafta boyunca tutulur, ardından daha uzun süreli depolama için örnekleme sıklığı düşürülerek 10 dakikalık aralıklarla devam eder.
İşlem durumu metrikleri, metrik türü dizesinde count_by_state veya fork_count bulunmayan agent.googleapis.com/agent/processes metrikleridir. count_by_state ve fork_count metrikleri 6 hafta boyunca tutulur.

Kaynak grupları

Kategori Değer
Çalışma alanı başına kaynak grubu sayısı 500
E-posta raporuna dahil edilebilecek maksimum grup sayısı1 10

1 Cloud Monitoring e-posta raporlarını yapılandırdığınızda kaynak gruplarınızın kullanımı hakkında bilgi isteyebilirsiniz. E-posta raporu aracındaki bir kısıtlama nedeniyle, oluşturulan raporlar yalnızca 10 grup hakkında bilgi içerir.

Çalışma alanı sınırları

Bir Çalışma Alanı en fazla 100 Google Cloud projesi içerebilir. Daha fazla bilgi için Çalışma Alanlarını Kullanma bölümüne bakın.

Uyarılar ve çalışma denetimleri için sınırlar

Kategori Değer
Çalışma Alanı başına çalışma denetimi sayısı 100*
Çalışma Alanı başına uyarı politikası sayısı 500
Uyarı politikası başına koşul sayısı 6
Uyarı politikası başına bildirim kanalı sayısı 16
Çalışma Alanı başına bildirim kanalı sayısı 4.000
Uyarı politikası başına aynı anda açık olay sayısı 5.000
Metrik olmayan koşullar için maksimum süre 1 gün
Metrik eşiği olan koşullar için maksimum süre 23 saat 30 dakika
*Bu sınır, çalışma denetimi yapılandırmalarının sayısı için geçerlidir. Her bir çalışma denetimi yapılandırması, belirtilen kaynağın durumunun test edilmesi işlemleri arasında geçen süreyi içerir. Daha fazla bilgi için Çalışma denetimlerini yönetme sayfasına bakın.

Grafik oluşturma sınırları

Kategori Değer
Çalışma Alanı başına kontrol paneli sayısı 1.000
Kontrol paneli başına grafik sayısı 25
Grafik başına satır sayısı 300

Hizmet düzeyi hedefleri

Kategori Değer
Hizmet başına SLO sayısı 500