RedirectHttpResponseCode

Redirect codes.

Enums
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_UNSPECIFIED Not specified. 302 is assumed.
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_301 301 Moved Permanently code.
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_302 302 Moved Temporarily code.
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_303 303 See Other code.
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_307 307 Temporary Redirect code.
¿Te sirvió esta página? Envíanos tu opinión:

Enviar comentarios sobre…