Kaynak Kotaları

Compute Engine, çeşitli nedenlerle kaynak kullanımında kotaları zorunlu kılar. Örneğin kotalar, kullanımdaki öngörülemeyen ani artışları önleyerek Google Cloud Platform kullanıcılarını korur. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform'u yalnızca ücretsiz deneme amacıyla inceleyen projeler için sınırlı erişim sağlayan Ücretsiz deneme kotaları da sunmaktadır.

Tüm projelerin kotaları aynı değildir. Google Cloud Platform kullanımınız zamanla arttığı için kotalarınız buna göre yükselebilir. Kullanımın önemli oranda artacağını düşünüyorsanız GCP Console'daki Kotalar sayfasından, önlem amaçlı olarak kotaların ayarlanmasını isteyebilirsiniz.

Kotanızı kontrol etme

Projenizdeki kaynakların mevcut kotasını öğrenmek için Google Cloud Platform Console'daki Kotalar sayfasına gidin.

gcloud komut satırı aracını kullanıyorsanız proje genelindeki kotalarınızı öğrenmek için aşağıdaki komutu çalıştırın. myproject ifadesini kendi proje kimliğinizle değiştirin:

gcloud compute project-info describe --project myproject

Bunun bölgeye özgü kotaları listelemeyeceğini unutmayın. Bir bölgedeki kotaları listelemek için:

gcloud compute regions describe [REGION]

[REGION] kısmını kota bilgisini listelemek istediğiniz bölgeyle değiştirin.

Kota artışı isteme

Kota değişikliği isteklerinizi GCP Console'daki Kotalar sayfasından iletebilirsiniz. Kota artışı istemek ücrete tabi değildir. Maliyetleriniz yalnızca daha fazla kaynak kullandığınızda artar.

Kota düzenleme izni

Kotalarınızı değiştirmek için serviceusage.quotas.update iznine sahip olmanız gerekir. Bu izin, varsayılan olarak önceden tanımlanmış Sahip, Düzenleyici ve Kota Yöneticisi rollerine verilmiştir.

Kota değişikliği isteği

 1. Kotalar sayfasına gidin.

  Kotalar sayfasına gidin

 2. Kotalar sayfasında, değiştirmek istediğiniz kotaları seçin.
 3. Sayfanın üst kısmındaki Kotaları Düzenle düğmesini tıklayın.
 4. Düzenlemek istediğiniz hizmetin kutusunu işaretleyin.
 5. Adınızı, e-postanızı ve telefon numaranızı girip İleri'yi tıklayın.
 6. Kota artırma isteğinizi girip İleri'yi tıklayın.
 7. İsteğinizi gönderin.
 8. Kota azaltma isteği otomatik olarak reddedilir. Kotanızı azaltmanız gerekiyorsa destek e-postasını gereksinimlerinizi açıklayarak yanıtlayın. Bir destek ekibi temsilcisi isteğinize yanıt verecektir.

İsteğinizin ardından 24-48 saat içerisinde Compute Engine ekibinden yanıt alırsınız.

İsteğinizi yerine getirebilecek kadar yeterli zaman bulunduğundan emin olmak için ek kaynakları, en az birkaç gün önceden planlayıp isteyin.

Kota ve Kaynak Kullanılabilirliği

Kaynak kotaları, kaynakların mevcut olması durumunda söz konusu kaynak türünden oluşturabileceğiniz maksimum kaynak sayısını belirtir. Kotalar, kaynakların her zaman kullanıma sunulacağını garanti etmez. Bir kaynak mevcut değilse veya seçtiğiniz bölgede kaynak kalmamışsa bölgenizde ya da projenizde kota kalmış olsa bile bu türden yeni kaynaklar oluşturamazsınız. Örneğin, us-central1 bölgesinde hala yeni dış IP adresleri oluşturma kotanız olsa bile o bölgede kullanılabileceğiniz IP adresi bulunmayabilir.

Benzer şekilde, kotanız bölgesel olsa bile istediğiniz kaynak belirli bir bölgede bulunmayabilir. Örneğin, us-central1 bölgesinde sanal makine örnekleri oluşturma kotanız olabilir, ancak bölge tükenmişse us-central1-a bölgesinde sanal makine örnekleri oluşturamayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, aynı kaynağı us-central1-f gibi farklı bir bölgede oluşturmayı deneyin.

Bir kaynağın bölgesel düzeyde tükenebileceği durumlar nadiren görülür. Bu durumlar sırasında sahip olduğunuz seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Compute Engine SLA'sını inceleyin.

Sanal Makine, CPU ve IP adresi kotalarını anlama

Sanal makine (VM) örneğinizin ihtiyaçlarını planlarken göz önüne bulundurmanız gereken bazı kotalar vardır. Bu kotalar, oluşturabileceğiniz sanal makine örneği sayısını etkiler.

Bölgesel ve küresel kotalar

Sanal makine kotaları bölgesel düzeyde yönetilir. Sanal makine örneği, örnek grubu, CPU ve Disk kotaları, bölgeden bağımsız olarak bölgedeki herhangi bir sanal makine tarafından tüketilebilir. Örneğin, CPU kotasının bölgesel olması sebebiyle her bölge için farklı bir sınır ve kullanım sayısı vardır. us-central1 bölgesinde herhangi bir alt bölgede n1-standard-16 örneğini başlatmak için us-central1 bölgesinde en az 16 CPU için yeterli kotanızın olması gerekir.

Güvenlik duvarı, yük dengeleyici, ağ ve VPN'ler oluşturmak için ağ iletişimi ve yük dengeleme kotaları gereklidir. Bunlar, bir bölgeye bağımlı olmayan küresel kotalardır. Herhangi bir bölge, küresel kotayı kullanabilir. Örneğin, yük dengeleyicilerine ve HTTP(S) proxy'lerine atanan kullanımdaki ve statik dış IP adresleri, küresel kotaları tüketir.

CPU'lar

CPU kotası, bir bölgede bulunan tüm sanal makine örneklerinizdeki toplam sanal CPU sayısını belirtir. CPU kotaları, çalışan örnekler ve örnek rezervasyonları için geçerlidir. Hem normal hem de öncelikli örnekler bu kotayı tüketir.

Compute Engine sistemlerini ve diğer kullanıcıları korumak adına bazı yeni hesap ve projelerde, tüm bölgeler için geçerli olup her bir bölgedeki tüm vCPU'larınızın toplamı olarak ölçülen genel bir CPUs (All Regions) kotası uygulanır.

Örneğin, us-central1 gibi tek bir bölgede 48 vCPU'nuz kaldığını, CPUs (All Regions) kotası içinse yalnızca 32 vCPU'nuz kaldığını varsayalım. Bu durumda bölgede kalan kotalarınız olsa bile us-central1 bölgesinde yalnızca 32 vCPU başlatabilirsiniz. Bunun nedeni, CPU (All Regions) kotasına ulaşacak olmanız ve yeni örnekler başlatabilmek için mevcut örnekleri silmenizin gerekmesidir.

GPU'lar

Sanal CPU kotasına benzer şekilde GPU kotası, bir bölgenin tüm sanal makine örneklerindeki toplam sanal GPU sayısını belirtir. Projenizde yeterli GPU'ya sahip olduğunuzdan emin olmak ve kota artışı istemek için kotalar sayfasını kontrol edin. Ayrıca, yeni hesaplarda ve projelerde tüm bölgeler için geçerli olan genel bir GPU kotası vardır.

Bir GPU kotası talep ettiğinizde, her bir bölgede oluşturmak istediğiniz GPU modelleri için bir kota ve tüm alt bölgelerdeki her türden GPU'ların toplam sayısı için ek bir genel kota isteğinde bulunmanız gerekir.

Sanal makine örnekleri

Sanal makine örneği kotası, bölgesel bir kotadır ve sanal makinenin çalışıp çalışmamasına bakılmaksızın belirli bir bölgede bulunabilecek sanal makine örneği sayısını sınırlar. Bu kota, Google Cloud Platform Console'da görünmez ancak "normal CPU kotanız x 10" olacak şekilde Compute Engine tarafından otomatik olarak ayarlanır. Bu kota için istekte bulunmanıza gerek yoktur. Daha fazla sanal makine örneği için kotaya ihtiyaç duyarsanız ek CPU talep etmeniz gerekir. Bunun sonucunda bu kota da artar. Bu kota, hem çalışan hem de çalışmayan sanal makineler ve normal ile öncelikli örnekler için geçerlidir.

Öncelikli kaynaklar için kotalar

Öncelikli sanal makine örneklerine bağlı öncelikli CPU'lar veya GPU'lar ya da öncelikli sanal makine örneklerine bağlı yerel SSD'ler kullanmak için, projenizde o kaynakla ilgili kullanılabilir kotaya sahip olmanız gerekir.

Şunlar için özel öncelikli kotalar isteyebilirsiniz: Preemptible CPUs, Preemptible GPUs veya Preemptible Local SSDs (GB) Ancak projenizde öncelikli kota yoksa öncelikli kaynakları kullanmak için normal kotadan yararlanabilirsiniz.

Compute Engine size bir bölgede öncelikli kota verdikten sonra tüm öncelikli örnekler, otomatik olarak öncelikli kotaya dahil edilir.

Disk kotaları

Aşağıdaki kalıcı disk ve yerel SSD kotalarının tümü, bölge bazında geçerlidir:

 • Local SSD (GB): Bir bölgedeki sanal makinelere eklenebilecek yerel SSD disk bölümlerinin toplam boyutunu belirtir. Yerel SSD; geçici, yerel önbelleği kullanan veya yüksek hata toleranslı işlemelerde kullanılması gereken (sanal makine örneğinin yeniden başlatılmasına dayanabilecek şekilde tasarlanmadığı için) hızlı, geçici bir disktir. Yerel SSD bölmeleri 375 GB'lık artışlarla satılır ve tek bir sanal makineye sekiz yerel SSD bölmesi bağlanabilir. gcloud aracında ve API'de bu durum LOCAL_SSD_TOTAL_GB olarak belirtilmiştir.

 • Persistent Disk Standard (GB): Bir bölgede oluşturulabilecek standart kalıcı disklerin toplam boyutunu belirtir. Kalıcı Disk ve Yerel SSD Performansını Optimize Etme bölümünde açıklandığı gibi standart kalıcı diskler, SSD kalıcı disklerinden veya yerel SSD'den daha düşük IOPS ve işleme hızı sunar. Depolama için, önyükleme diski olarak ve günlük gibi seri yazma işlemlerinde kullanıldığında büyük ve dayanıklı diskler kadar tasarruf sağlar. Standart kalıcı diskler uzun ömürlüdür ve aynı alt bölgedeki bir sanal makineye bağlanmak için dilediğiniz süre boyunca kullanılabilir. gcloud aracında ve API'de bu, DISKS_TOTAL_GB olarak belirtilmiştir. Bu kota, bölgesel standart kalıcı diskler için de geçerlidir. Ancak bölgesel diskler, bir bölge içinde iki alt bölgeye çoğaltma nedeniyle GB başına iki kat kota harcar.

 • Persistent Disk SSD (GB): Bir bölgede oluşturulabilecek SSD kalıcı diski bölümlerinin toplam boyutunu belirtir. SSD kalıcı disklerinde birden çok replika bulunur. Kalıcı Disk ve Yerel SSD Performansını Optimize Etme bölümünde açıklandığı gibi, bu diskler standart kalıcı disklerden daha yüksek IOPS ile işleme hızı sunar. Yüksek G/Ç gereksinimleri bulunan SSD kalıcı diskleri, uzun süreli depolama işlemlerinde tasarruf etmenizi sağlar. Bu diskler, aynı alt bölgedeki bir sanal makineye bağlanmak için dilediğiniz süre boyunca kullanılabilir. gcloud aracında ve API'de bu, SSD_TOTAL_GB olarak belirtilmiştir. Bu kota, Yerel SSD'den ayrıdır ve aynı zamanda bölgesel SSD kalıcı diskleri için de geçerlidir. Ancak bölgesel diskler, bir bölge içinde iki alt bölgeye çoğaltma nedeniyle GB başına iki kat kota harcar.

IP adresleri

Herkese açık internetten erişilebilmesi gereken tüm sanal makineler için yeterli sayıda IP adresine sahip olmanız gerekir. Bölgesel IP kotası, ilgili bölgedeki sanal makinelere IPv4 adresleri atamak için kullanılır. Genel IP kotası ise HTTP proxy'leri ve yük dengeleyiciler gibi küresel ağ iletişimi kaynaklarına IPv4 adresleri atamak için kullanılır. İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak birkaç türde IP adresi arasından seçim yapabilirsiniz.

 • Kullanımdaki IP adresi: Bir anda belirli bir kaynak tarafından kullanılan geçici ve statik IP adreslerini içerir. Kullanımdaki IP adresleri ücrete tabi değildir ancak kullanılmayan statik IP adresi için ücret alınır.
 • Statik Harici IP adresleri: Makineniz yeniden başlatıldığında da devam eden kaynaklar için ayrılmış harici IP adresleridir. Sunulan adreslerin kullanıcı dostu olmasını sağlamak için bu adresleri, DNS ve alan adı sağlayıcı hizmetlerine kaydedebilirsiniz. Örneğin, www.example-site.com.
 • Statik Dahili IP adresleri: Statik dahili IP adresleri, alt ağda yapılandırılan özel RFC 1918 IP aralığındaki dahili IP adreslerini ayırtmayı sağlar. Ayırtılan bu dahili adresi gerekirse kaynaklara atayabilirsiniz.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Compute Engine Documentation