Kaynak kotaları

Compute Engine, kötüye kullanım ile yanlışlıkla kullanımı önlemek ve kullanıcıları başka hesapların istenmeyen etkilerine karşı korumak için kaynak kullanımında kotalar uygular. Örneğin kotalar, kullanımdaki öngörülemeyen ani artışları önleyerek Google Cloud kullanıcılarını korur. Google Cloud, projeler için sınırlı erişim sağlayan ücretsiz deneme kotaları da sunmaktadır. Bu sayede Google Cloud'u yalnızca ücretsiz deneme amacıyla incelemenize yardımcı olur.

Kullanımın önemli oranda artacağını düşünüyorsanız önlem amacıyla Cloud Console'daki Kotalar sayfasından kotaların ayarlanmasını isteyebilirsiniz.

Kotanızı kontrol etme

Her projenin kotası farklıdır. Bir projenin kullanılabilir kotasını kontrol etmek için Google Cloud Console'daki Kotalar sayfasına gidin.

gcloud komut satırı aracında proje çapındaki kotaları kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın. myproject öğesini kendi proje kimliğinizle değiştirin:

gcloud compute project-info describe --project myproject

Sonuçlarda kotaların bölge bazında listelenmeyeceğini unutmayın. Belirli bir bölgedeki kotaları listelemek için aşağıdaki komutu kullanın. [REGION], kota bilgisini listelemek istediğiniz bölgeyi temsil eder:

gcloud compute regions describe [REGION]

Kota artışı isteme

Kota değişikliği isteklerinizi Cloud Console'daki Kotalar sayfasından iletebilirsiniz. Kota artışı istemek ücrete tabi değildir. Maliyetleriniz yalnızca daha fazla kaynak kullandığınızda artar.

Kota düzenleme izni

Kotalarınızı değiştirmek için serviceusage.quotas.update izninizin olması gerekir. Bu izin, önceden tanımlanmış Sahip, Düzenleyici ve Kota Yöneticisi rollerine varsayılan olarak verilmiştir.

Kota değişikliği isteği

 1. Kotalar sayfasına gidin.

  Kotalar sayfasına git

 2. Kotalar sayfasında, değiştirmek istediğiniz kotaları seçin.
 3. Sayfanın üst kısmındaki Kotaları Düzenle düğmesini tıklayın.
 4. Düzenlemek istediğiniz hizmetin kutusunu işaretleyin.
 5. Adınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girip İleri'yi tıklayın.
 6. Kota artırma isteğinizi girip İleri'yi tıklayın.
 7. İsteğinizi gönderin.
 8. Kota azaltma isteği otomatik olarak reddedilir. Kotanızı azaltmanız gerekiyorsa destek e-postasını gereksinimlerinizi açıklayarak yanıtlayın. Compute Engine ekibinden bir destek temsilcisi, 24-48 saat içinde isteğinize yanıt verir.

İsteğinizin yerine getirilmesi için yeterince zaman kalması amacıyla, ek kaynakları en az birkaç gün önceden planlayıp isteyin.

Kota ve kaynak kullanılabilirliği

Kaynak kotaları, mevcut olması durumunda söz konusu kaynak türünden oluşturabileceğiniz maksimum kaynak sayısını belirtir. Kotalar, kaynakların her zaman kullanıma sunulacağını garanti etmez. Bir kaynak mevcut değilse veya seçtiğiniz bölgede kaynak kalmamışsa bölgenizde ya da projenizde kota kalmış olsa bile bu türden yeni kaynaklar oluşturamazsınız. Örneğin, us-central1 bölgesinde hâlâ harici IP adresleri oluşturma kotanız olsa bile ilgili bölgede kullanılabileceğiniz IP adresi bulunmayabilir.

Benzer şekilde, kotanız bölgesel olsa bile istediğiniz kaynak belirli bir alt bölgede bulunmayabilir. Örneğin, us-central1 bölgesinde sanal makine örnekleri oluşturma kotanız olabilir ancak alt bölge tükenmişse us-central1-a alt bölgesinde sanal makine örnekleri oluşturamayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, aynı kaynağı us-central1-f gibi farklı bir alt bölgede oluşturmayı deneyin. Alt bölge kaynakları tükenirse seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Genel sorun giderme sayfasını inceleyin.

Kotaları anlama

Sanal makine (VM) örneğinizin ihtiyaçlarını planlarken göz önüne bulundurmanız gereken bazı kotalar vardır. Bu kotalar, oluşturabileceğiniz sanal makine örneği sayısını etkiler.

Bölgesel ve küresel kotalar

Sanal makine kotaları bölgesel düzeyde yönetilir. Sanal makine örneği, örnek grubu, CPU ve Disk kotaları, alt bölgeden bağımsız olarak bölgedeki herhangi bir sanal makine tarafından tüketilebilir. Örneğin, CPU kotasının bölgesel olması sebebiyle her bölge için farklı bir sınır ve kullanım sayısı vardır. us-central1 bölgesinde herhangi bir alt bölgede n1-standard-16 örneğini başlatmak için us-central1 bölgesinde en az 16 CPU için yeterli kotanız olması gerekir.

Güvenlik duvarı, yük dengeleyici, ağ ve VPN'ler oluşturmak için ağ iletişimi ve yük dengeleme kotaları gereklidir. Bunlar, bir bölgeye bağımlı olmayan küresel kotalardır. Herhangi bir bölge, küresel kotayı kullanabilir. Örneğin, yük dengeleyicilere ve HTTP(S) proxy'lerine atanan kullanımdaki ve statik dış IP adresleri, küresel kotaları tüketir.

CPU'lar

CPU kotası, bir bölgede yer alan tüm sanal makine örneklerinizdeki sanal CPU sayısı toplamıdır. CPU kotaları, çalışan örnekler ve örnek rezervasyonları için geçerlidir. Hem normal hem de öncelikli örnekler bu kotayı tüketir.

Compute Engine sistemlerini ve diğer kullanıcıları korumak adına bazı yeni hesap ve projelerde, tüm bölgeler için geçerli olup her bir bölgedeki tüm vCPU'larınızın toplamı olarak ölçülen genel bir CPUs (All Regions) kotası uygulanır.

Örneğin, us-central1 gibi bir bölgede 48 vCPU'nuz kaldığını, CPUs (All Regions) kotası içinse yalnızca 32 vCPU'nuz kaldığını varsayalım. Bu durumda bölgede kalan kotalarınız olsa bile us-central1 bölgesinde yalnızca 32 vCPU başlatabilirsiniz. Bunun nedeni, CPU (All Regions) kotasına ulaşacak olmanız ve yeni örnekler başlatabilmek için mevcut örnekleri silmenizin gerekmesidir.

GPU'lar

Sanal CPU kotasına benzer şekilde GPU kotası, bir bölgenin tüm sanal makine örneklerindeki toplam sanal GPU sayısını belirtir. Projenizde yeterli GPU'ya sahip olduğunuzdan emin olmak ve kota artışı istemek için kotalar sayfasını kontrol edin. Ayrıca, yeni hesaplarda ve projelerde tüm bölgeler için geçerli olan genel bir GPU kotası vardır.

Bir GPU kotası talep ettiğinizde, her bir bölgede oluşturmak istediğiniz GPU modelleri için bir kota ve tüm alt bölgelerdeki her türden GPU'ların toplam sayısı için ek bir genel kota isteğinde bulunmanız gerekir.

Sanal makine örnekleri

Sanal makine örneği kotası, bölgesel bir kotadır ve sanal makinenin çalışıp çalışmamasına bakılmaksızın belirli bir bölgede bulunabilecek sanal makine örneği sayısını sınırlar. Bu kota, Google Cloud Console'da görünmez ancak normal CPU kotanızın 10 katı olacak şekilde Compute Engine tarafından otomatik olarak ayarlanır. Bu kota için istekte bulunmanıza gerek yoktur. Daha fazla sanal makine örneği için kotaya ihtiyaç duyarsanız daha fazla CPU talep edin. Daha fazla CPU'ya sahip olduğunuzda kotanız da artar. Bu kota, hem çalışan hem de çalışmayan sanal makineler ve normal ile öncelikli örnekler için geçerlidir.

Öncelikli kaynaklar için kotalar

Öncelikli sanal makine örneklerine bağlı öncelikli CPU'lar veya GPU'lar ya da öncelikli sanal makine örneklerine bağlı yerel SSD'ler kullanmak için projenizde o kaynakla ilgili kullanılabilir kotaya sahip olmanız gerekir.

Preemptible CPUs, Preemptible GPUs veya Preemptible Local SSDs (GB) için öncelikli özel kotalar isteyebilirsiniz. Ancak projenizde öncelikli kotanız yoksa öncelikli kaynakları başlatmak için normal kotayı da kullanabilirsiniz.

Compute Engine size bir bölgede öncelikli kota verdikten sonra tüm öncelikli örnekler, otomatik olarak öncelikli kotaya dahil edilir.

Disk kotaları

Aşağıdaki kalıcı disk ve yerel SSD kotalarının tümü, bölge bazında geçerlidir:

 • Local SSD (GB). Bir bölgedeki sanal makinelere eklenebilecek yerel SSD disk bölümlerinin toplam boyutunu belirtir. Yerel SSD; geçici, yerel önbelleği kullanan veya yüksek hata toleranslı işlemelerde kullanılması gereken hızlı, geçici bir disktir. Bunun nedeni, diskin sanal makine örneğinin yeniden başlatılmasına dayanabilecek şekilde tasarlanmamış olmasıdır. Yerel SSD bölümleri 375 GB'lık artışlarla satılır ve tek bir sanal makineye sekiz yerel SSD bölmesi bağlanabilir. gcloud aracında ve API'de bu durum LOCAL_SSD_TOTAL_GB olarak belirtilmiştir.

 • Persistent disk standard (GB). Bir bölgede oluşturulabilecek standart kalıcı disklerin toplam boyutunu belirtir. Kalıcı disk ve yerel SSD performansını optimize etme bölümünde açıklandığı gibi standart kalıcı diskler, SSD kalıcı disklerinden veya yerel SSD'den daha düşük IOPS ve işleme hızı sunar. Depolama için önyükleme diski olarak ve günlük gibi seri yazma işlemlerinde kullanıldığında büyük ve dayanıklı diskler kadar tasarruf sağlar. Standart kalıcı diskler uzun ömürlüdür ve aynı alt bölgedeki bir sanal makineye bağlanmak için dilediğiniz süre boyunca kullanılabilir. gcloud aracında ve API'de bu durum DISKS_TOTAL_GB olarak belirtilmiştir. Bu kota, bölgesel standart kalıcı diskler için de geçerlidir. Ancak bölgesel diskler, bir bölge içinde iki alt bölgeye çoğaltma nedeniyle GB başına iki kat kota harcar.

 • Persistent disk SSD (GB). Bir bölgede oluşturulabilecek SSD kalıcı diski bölümlerinin toplam boyutunu belirtir. SSD kalıcı disklerinde birden çok replika bulunur. Kalıcı disk ve yerel SSD performansını optimize etme bölümünde açıklandığı gibi, bu diskler standart kalıcı disklerden daha yüksek IOPS ile işleme hızı sunar. Yüksek G/Ç gereksinimleri bulunan SSD kalıcı diskleri, uzun süreli depolama işlemlerinde tasarruf etmenizi sağlar. Bu diskler, aynı alt bölgedeki bir sanal makineye bağlanmak için dilediğiniz süre boyunca kullanılabilir. gcloud aracında ve API'de bu durum SSD_TOTAL_GB olarak belirtilmiştir. Bu kota, yerel SSD'den ayrıdır. Bu kota, bölgesel SSD kalıcı diskleri için de geçerlidir. Ancak bölgesel diskler, bir bölge içinde iki alt bölgeye çoğaltma nedeniyle GB başına iki kat kota harcar.

IP adresleri

Herkese açık internetten erişilebilmesi gereken tüm sanal makineler için yeterli sayıda IP adresine sahip olmanız gerekir. Bölgesel IP kotası, ilgili bölgedeki sanal makinelere IPv4 adresleri atamak için kullanılır. Genel IP kotası ise HTTP proxy'leri ve yük dengeleyiciler gibi küresel ağ iletişimi kaynaklarına IPv4 adresleri atamak için kullanılır. Google Cloud, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı türde IP adresleri sunar. Maliyetler hakkında daha fazla bilgi için Harici IP adresi fiyatlandırmasını inceleyin.

 • Kullanımdaki IP adresi. Bir kaynak tarafından kullanılmakta olan hem geçici hem de statik IP adreslerini içerir.
 • Statik Harici IP adresleri: Makineniz yeniden başlatılsa da değişmeyen kaynaklar için ayrılmış harici IP adresleridir. Sunulan adreslerin kullanıcı dostu olmasını sağlamak için bu adresleri, DNS ve alan adı sağlayıcı hizmetlerine kaydedebilirsiniz. Örneğin, www.example-site.com.
 • Statik Dahili IP adresleri: Statik dahili IP adresleri, alt ağda yapılandırılan dahili IP aralığındaki dahili IP adreslerini ayırtmayı sağlar. Ayırtılan bu dahili adresleri gerekirse kaynaklara atayabilirsiniz.

Örnek grupları

Örnek gruplarını kullanabilmek için hem grubun kullanacağı tüm kaynaklar hem de grup kaynağının kendisi için yeterli kotanızın (örneğin, CPU kotası) bulunması gerekir. Oluşturduğunuz grubun türüne göre aşağıdaki grup kaynak kotaları uygulanır:

Hizmet türü Hizmet kotası
Bölgesel (çoklu alt bölge) yönetilen örnek grubu Regional instance group managers
Alt bölgesel (tek alt bölge) yönetilen örnek grubu Şunların her ikisi:
 • Instance group managers
 • Instance groups
Yönetilmeyen (tek alt bölge) örnek grubu Instance groups
Bölgesel (çoklu alt bölge) otomatik ölçekleyici Regional autoscalers
Alt bölgesel (tek alt bölge) otomatik ölçekleyici Autoscalers