Managed Service for Microsoft Active Directory

Yüksek düzeyde kullanılabilir, gerçek Microsoft® Active Directory (AD) çalıştıran sağlamlaştırılmış bir hizmet kullanın.

Bu ürünün belgelerini görüntüleyin.

Genel bakış

Genel bakış

Managed Service for Microsoft Active Directory (AD), gerçek Microsoft AD çalıştıran yüksek düzeyde kullanılabilir ve sağlamlaştırılmış bir Google Cloud hizmetidir. Bu hizmet sayesinde AD'ye bağlı iş yüklerinizin kimlik doğrulamasını ve yetkilendirmesini yönetebilir, AD sunucu bakımını ve güvenlik yapılandırmalarını otomatik hâle getirebilir ve şirket içi AD alanınızı buluta bağlayabilirsiniz.

AD'ye bağlı uygulamalarla uyumluluk

Microsoft Active Directory alan denetleyicilerine sahip bir hizmet kullandığınızda işiniz uygulama uyumluluk sorunları nedeniyle yavaşlamaz. BT ve güvenlik ekipleriniz, entegre Active Directory özelliklerini ve standart AD yönetim araçlarını kullanabilir.

Neredeyse hiç bakım gerektirmez

Yüksek düzeyde kullanılabilir, otomatik yama özellikli, varsayılan güvenli ayarlarla yapılandırılmış ve uygun ağ güvenlik duvarı kurallarıyla korunan bir hizmet sunulduğundan emin olarak, BT ve güvenlik ekiplerinizin daha değerli görevlere odaklanmasını sağlayın.

Çoklu bölge ve karma kimlik desteği

Şirket içi Active Directory alanınızı Google Cloud'a bağlayın ya da sanal makineler ve uygulamalar dahil tüm bulut tabanlı iş yükleriniz için birden çok bölgede bağımsız bir alan dağıtın. Seçim sizin.

Özellikler

Gerçek bir AD alanı

En yeni Windows Server yapılarında gerçek Microsoft Active Directory alan denetleyicilerine sahip bir hizmet kullanarak uyumluluk sorunlarını azaltın. Cloud DNS ile entegre ederek sanal makineler için otomatik alan keşfetmeyi etkinleştirin.

Aşina olduğunuz özellikler ve araçlar

BT ve güvenlik ekiplerinizin, alanı yönetmek için Grup İlkesi gibi standart Active Directory özelliklerini ve Uzak Sunucu Yönetim Araçları (RSAT) gibi aşina oldukları yönetim araçlarını kullanabilmesini sağlayın.

Yüksek düzeyde kullanılabilir

Hizmetin yüksek düzeyde kullanılabilir bir yapılandırmada, bu topolojiye benzer şekilde, birden fazla bölgede çalıştığı bilgisiyle alan denetleyicilerinizin kullanılabilirliğine duyduğunuz güveni pekiştirin.

Otomatik yama

Hizmete sunuculara otomatik olarak yama uygulaması, kurtarma amacıyla AD'nin anlık görüntülerini alması, sorunlara karşı izlemesi ve hatalı alan denetleyicilerini değiştirmesi için izin vererek BT ekiplerinize daha fazla zaman kazandırın.

Sağlamlaştırılmış

Hizmetin varsayılan güvenli ayarlarla ve uygun ağ güvenlik duvarı kurallarıyla sağlamlaştırıldığından emin olarak, Active Directory altyapısı için yanlış yapılandırma ihtimalini minimuma indirin.

Çok bölgeli altyapı

Hizmeti belirli bir bölgede dağıtıp söz konusu bölgede ya da diğer bölgelerde yer alan uygulamalarınızın ve sanal makinelerinizin düşük gecikme süreli bir Sanal Özel Bulut (VPC) üzerinden alana erişmesine izin verin. Gerektiğinde hizmeti daha fazla bölgeye dağıtın.

Esnek dağıtım

Microsoft AD için Yönetilen Hizmet'e mevcut şirket içi alanınızla bağlanma veya hizmeti bağımsız bir alan olarak çalıştırma imkanı sayesinde sistemi daha esnek hale getirin.

Kaynaklar

Fiyatlandırma

Managed Service for Microsoft AD'nin fiyatlandırması basittir: alan sağlanan bölge başına saatlik 0,40 ABD doları. Daha fazla bilgi edinmek ve fiyatlandırma örneği incelemek için fiyatlandırma sayfasına göz atın.

Google Cloud

Başlayın

Managed Service for Microsoft® AD

Yüksek düzeyde kullanılabilir, gerçek Microsoft® Active Directory (AD) çalıştıran sağlamlaştırılmış bir hizmet kullanın.