Creating an App Engine Standard Application

Cloud Tools for Eclipse provides a wizard inside Eclipse to create new applications for the App Engine standard environment.

Before you begin

 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. In the Google Cloud Console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

  Go to the project selector page

 3. Zorg dat facturering is ingeschakeld voor uw project.

  Meer informatie over het inschakelen van facturering

 4. Ensure you have the latest version of Cloud Tools for Eclipse.

Creating a new App Engine standard project

To create a new App Engine standard project in Eclipse:

 1. Klik op de Google Cloud Platform- werkbalkknop .

 2. Selecteer Nieuw project maken > Google App Engine Standard Java Project .

 3. Voer een projectnaam in en (optioneel) een Java-pakket.

 4. Als u een op Maven gebaseerd App Engine-project wilt maken, vinkt u Maken als Maven-project aan en voert u een Maven Group ID en Artefact ID naar keuze in om de coördinaten voor dit project in te stellen. De groeps-ID is vaak hetzelfde als de pakketnaam, maar hoeft dat niet te zijn. De artefact-ID is vaak hetzelfde als of vergelijkbaar met de projectnaam, maar hoeft dat niet te zijn.

 5. Klik op Volgende .

 6. Selecteer alle bibliotheken die je nodig hebt in het project.

 7. Klik op Finish .

De wizard genereert een native Eclipse-project, met een eenvoudige servlet, die u kunt uitvoeren en implementeren vanuit de IDE.

What's next