קבוצות דיון על Google Cloud

לפעמים נתקלים במצבים שבהם לא ברור מה צריך לעשות. אולי גם תצטרכו המלצה על ספר, או לברר אם אירוע מסוים משפיע רק עליכם או על כולם. ההמלצה שלנו – דברו עם משתמשים אחרים, וגם עם הגוגלרים. נעזור לכם לעלות על דרך המלך :)

אם המוצר שלגביו אתם צריכים עזרה לא מופיע בטבלה הבאה, היכנסו אל Cloud Forums ב-Google Cloud Community.

מוצרי Compute קבוצת הדיון עדכונים
App Engine google-appengine  
Compute Engine gce-discussion gce-announce
Velostrata google-cloud-velostrata-discuss  
Google Kubernetes Engine discuss.kubernetes.io
gke-release-notes
Batch google-batch-discuss
google-batch-announce
אחסון קבוצת הדיון עדכונים
Filestore google-cloud-filestore-discuss google-cloud-filestore-announce
Cloud Storage google-cloud-storage-discuss gs-announce
מסדי נתונים קבוצת הדיון עדכונים
Cloud Bigtable google-cloud-bigtable-discuss google-cloud-bigtable-announce
Datastore gcd-discuss  
Memorystore google-cloud-memorystore-discuss google-cloud-memorystore-announce
Cloud SQL google-cloud-sql-discuss google-cloud-sql-announce
Networking קבוצת הדיון  
Cloud DNS cloud-dns-discuss  
Service Directory service-directory-discuss  
Big Data קבוצת הדיון  
BigQuery cloud-bigquery-discuss  
Cloud Composer cloud-composer-discuss  
Dataproc cloud-dataproc-discuss  
Pub/Sub cloud-pubsub-discuss  
AI ולמידת מכונה קבוצת הדיון  
Cloud Natural Language API cloud-nl-discuss  
המרת דיבור לטקסט (STT) cloud-speech-discuss  
המרת טקסט לדיבור (TTS) cloud-speech-discuss  
Cloud Translation google-translate-api  
Video Intelligence API cloud-videointel-discuss  
Cloud Vision cloud-vision-discuss  
Dialogflow CX dialogflow-cx-edition-users  
Dialogflow Essentials dialogflow-essentials-edition-users  
Recommendations AI cloud-recommendations-users  
אבטחה קבוצת הדיון  
Identity Platform google-cicp-discussion  
כלים למפתחים קבוצת הדיון  
כללי google-cloud-dev  
Cloud Endpoints google-cloud-endpoints  
API Gateway api-gateway-users  
Google Cloud CLI google-cloud-sdk-announce  
חבילת התפעול של Google Cloud google-stackdriver-discussion