Btw-overzicht

Deze pagina biedt informatie over belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor klanten van Google Cloud Platform met factureringsadressen in de Europese Unie (EU) en Rusland.

Tijdens het instellen van de facturering van Google Cloud Platform, selecteert u uw accounttype: Zakelijk of Individueel. Als u Zakelijk selecteert, betekent dit dat u een mogelijk economisch voordeel ziet als gevolg van uw ontwikkelactiviteiten. Bijvoorbeeld als u Google Cloud Platform gebruikt om prototypen of apps te ontwikkelen met het doel nu of in de toekomst opbrengsten te genereren. De meeste klanten gebruiken Google Cloud Platform voor zakelijke doeleinden.

Zakelijke accounts in de EU of Rusland

  • Klanten buiten Ierland: We voegen geen btw-kosten toe aan uw account. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van de verschuldigde belastingen tegen het lokale tarief van uw land.
  • Ierse klanten: We voegen btw toe aan uw kosten.

Individuele accounts in de EU

Voor uw account worden de standaard-btw-tarieven in rekening gebracht die gelden in het land waar u zich bevindt. We voegen automatisch btw toe aan facturen voor uw gebruik van Google Cloud Platform. We behouden ons het recht voor uw accounttype te wijzigen in Zakelijk, als we ontdekken dat u het account gebruikt voor zakelijke doeleinden.

Individuele accounts in Rusland

In Rusland kunnen Google Cloud Platform-services alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

Uw belastingstatus wijzigen

U kunt de belastingstatus van uw Google Cloud Platform-factureringsaccount niet wijzigen.

We kunnen geen advies geven over btw. Neem voor vragen over btw contact op met uw belastingadviseur of de plaatselijke belastingdienst.