Kotalar

App Engine uygulamalarının kaynak tüketimi, belirli kotalarla sınırlıdır. Uygulamanızın günlük tüketimini Google Cloud Console Kota Ayrıntıları sayfasında görebilirsiniz.

Kota türleri

App Engine uygulamaları için aşağıdaki kota türleri geçerlidir:

 • Ücretsiz kotalar uygulamanıza her kaynaktan belirli bir miktarı ücretsiz olarak sağlar. Uygulamanız, bir ücretsiz kotayı aştıktan sonra ilgili kaynağı kullanmaya devam ederseniz bu ek kullanımlar için faturalandırılırsınız.

  Yalnızca standart ortam ücretsiz kotalar sağlar.

 • Günlük kotalar, uygulamaların bir kaynağı diğer uygulamaların aleyhine olacak şekilde aşırı tüketmesini önleyerek App Engine sisteminin bütünlüğünü korur. Bu sınırların üzerine çıkarsanız hata mesajı alırsınız. Günlük kotalar her gün Pasifik saatine göre gece yarısında yenilenir.
 • Dakika başına kotalar uygulamanızı kaynaklarının tamamını çok kısa sürede tüketmekten korur ve diğer uygulamaların belirli bir kaynağı tekeline almasını önler. Uygulamanız bir kaynağı çok hızlı bir şekilde tüketir ve bir dakika başına kotasını bitirirse Cloud Console'daki Kotalar sayfasında ilgili kotanın yanında "Sınırlı" yazar. Dakika başına maksimum değerine ulaşan kaynaklar için yapılan istekler reddedilir.

Proje sahipleri ve faturalandırma yöneticileri projelerin faturalandırmasını etkinleştirebilir.

Uygulamanız için faturalandırmayı etkinleştirdiğinizde, uygulamanın güvenlik sınırları artar. Ayrıntılı bilgi için Kaynaklar bölümüne bakın.

Bir kota aşıldığında ne olacağı ve kota aşım durumlarının nasıl ele alınacağı hakkında ayrıntılı bilgi için Bir Kaynak Tükendiğinde bölümüne bakın.

İpucu: Dakika başına maksimum kotalar, haberlerde sitenizden bahsedilmesinden doğan ani trafik artışını karşılamaya yetecek şekilde yüksek trafik seviyelerine uygundur. Belirli bir kotanın bu gereksinimi karşılamadığını düşünüyorsanız sorun izleyiciyi kullanarak geri bildirim gönderin. Geri bildirim göndermenin kotanızı yükseltmeye yönelik bir talep olmadığını ve sadece hangi kotanın genel kullanım alanları için potansiyel olarak çok düşük olduğunu anlamamıza yardımcı olacağını unutmayın.

Çok yüksek trafik seviyeleri bekliyorsanız veya bazı nedenlerden dolayı uygulamanız yüksek kotalar gerektiriyorsa (ör. önemli sayıda ürün lansmanı veya büyük yük testleri nedeniyle) bir destek paketine kaydolmanızı öneririz.

Kaynaklar nasıl yenilenir?

App Engine, sistem kotalarına göre uygulamanızın kaynak kullanımını izler. App Engine, her takvim gününün başında tüm kaynak ölçümlerini sıfırlar (her zaman kullanımdaki veri deposu depolama alanını temsil eden Depolanan Veriler hariç).

Günlük kotalar her gün Pasifik saatine göre gece yarısında yenilenir. Dakika başına kotalar her 60 saniyede bir yenilenir.

Bir kaynak tükendiğinde

Bir uygulama kendisine ayrılan bir kaynağın tümünü tükettiğinde, kota yenilenene kadar kaynak kullanılamaz hâle gelir. Bu durumda, kotanız yenileninceye kadar uygulamanız çalışmayabilir.

Bir isteği başlatırken gereken kaynaklar için, kaynak tükendiğinde App Engine bir istek işleyicisi çağırmak yerine varsayılan olarak HTTP 403 veya 503 hata kodu döndürür. Aşağıdaki kaynaklarda bu davranış görülür:

 • Bant genişliği, gelen ve giden
 • Örnek saatleri

İpucu: Uygulamanızı, bir kotayı aştığında özel bir hata sayfası gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için Python (2.7, 3), Java, Go, PHP (5.5, 7) veya Node.js yapılandırma dosyası referansını inceleyin.

Diğer tüm kaynaklarda, bir kaynak tükendiği zaman uygulamada kaynağın tüketilmesi için yapılan teşebbüsler istisna oluşturur. Bu istisna, uygulama tarafından yakalanıp kullanıcıya açıklayıcı bir hata mesajı gösterilmesi şeklinde işlenebilir. Python API'de bu istisna şu şekildedir: apiproxy_errors.OverQuotaError. Java API'de bu istisna şu şekildedir: com.google.apphosting.api.ApiProxy.OverQuotaException. Go API'da appengine.IsOverQuota işlevi, hataların kullanılabilir kota yetersizliği nedeniyle bir API çağrısı hatasını temsil edip etmediğini bildirir.

Aşağıdaki örnek, e-posta ile bir ilgili kota aşıldığında SendMessage() yöntemi tarafından ortaya çıkarılabilen OverQuotaError istisnasının nasıl yakalanacağını gösterir:

try: mail.SendMessage(to='test@example.com',
from='admin@example.com', subject='Test Email', body='Testing') except
apiproxy_errors.OverQuotaError, message: # Log the error. logging.error(message) # Display an
informative message to the user. self.response.out.write('The email could not be sent. ' 'Please try
again later.')

Uygulamanız varsayılan sınırları aşıyor mu? Daha yüksek bir e-posta kotasına ihtiyacınız varsa e-posta göndermek için SendGrid'i kullanabilirsiniz. Diğer kota artışları için Silver, Gold veya Platinum destek paketiniz varsa destek temsilcinizle iletişime geçip işleme hızı sınırlarının artırılmasını isteyebilirsiniz.

App Engine esnek ortamı için belirlenen kotalar

Bir uygulamayı App Engine esnek ortamına dağıtırken, bazı Google Cloud Platform kaynakları tüketilir. Bu kaynakları değiştiremeyebilirsiniz ancak bunlar kotanıza dahil edilir.

Kaynaklar

Bir uygulama, kotalara tabi olarak aşağıdaki kaynakları kullanabilir. Faturalandırılabilir sınırlara göre ölçülen kaynaklar "(faturalandırılabilir)" şeklinde gösterilir. Kaynak tutarları, 24 saatlik bir süreye yayılan bir kaynak ayırmayı temsil eder.

Ek kaynakların maliyeti Fiyatlandırma sayfasında listelenir.

Varsayılan Cloud Storage paketi

Varsayılan Cloud Storage paketinin aşağıda gösterildiği gibi günlük kullanım için ücretsiz bir kotası vardır. Projenizin Google Cloud Console App Engine ayarları sayfasında bu ücretsiz varsayılan paketi oluşturabilirsiniz.

Varsayılan paketin kullanımına özel olarak aşağıdaki kotalar uygulanır. Bu kotaların açıklaması için Cloud Storage Çok Bölgeli paketler fiyatlandırma bölümüne bakın.

Kaynak Varsayılan sınır
Varsayılan Cloud Storage Paketi Depolanan Verileri İlk 5 GB ücretsiz; maksimum değer yok
Varsayılan Cloud Storage Paketi A Sınıfı İşlemleri İlk 20.000 işlem/gün ücretsiz; maksimum değer yok
Varsayılan Cloud Storage Paketi B Sınıfı İşlemleri İlk 50.000 işlem/gün ücretsiz; maksimum değer yok
Varsayılan Cloud Storage Paketi Ağ Çıkışı Giden Bant Genişliği kotasına kadar ücretsiz; maksimum değer yok

Blobstore

Blobstore kullanımına özel olarak aşağıdaki kotalar uygulanır.

Blobstore tarafından depolanan veriler
Blobstore'da depolanan toplam veri miktarıdır. Hem ücretli hem de ücretsiz uygulamalar için kullanılabilir.
Kaynak Varsayılan sınır
Blobstore Tarafından Depolanan Veriler İlk 5 GB ücretsiz; maksimum değer yok

Kod ve statik veri depolama

Statik veri limiti
Go haricindeki tüm dillerde tek bir statik veri dosyası 32 MB'tan büyük olamaz. Go için sınır 64 MB'tır.
Toplam depolama alanı
Depolama alanı kotası, uygulamanızın tüm sürümleri tarafından depolanan toplam kod ve statik veri miktarı için geçerlidir. Depolanan toplam kod ve statik veri dosyası boyutu, Ana Kontrol Paneli tablosunda listelenir. Bağımsız boyutlar sırasıyla Sürümler ve Arka Uçlar ekranlarında gösterilir. Uygulamalardan 1 GB'ı aşan herhangi bir kod ve statik veri depolama alanı için aylık GB başına 0,026 ABD doları ücret alınır.

Datastore

Depolanan Veriler (faturalandırılabilir) kotası, Datastore ve Blobstore'da uygulama için depolanan tüm verileri belirtir. Google Cloud Console'daki Kota Ayrıntıları ekranının "Datastore" bölümündeki diğer kotalar, özellikle Datastore hizmetini ifade eder.

Depolanan veriler (faturalandırılabilir)

Veri deposu varlıkları ve bunlara karşılık gelen dizinler ile Blobstore'da depolanan toplam veri miktarı.

Veri deposunda saklanan verilerin önemli miktarda ek yüke neden olabileceğini unutmayın. Bu ek yük, ilişkili özelliklerin sayısına ve türlerine bağlıdır, yerleşik ve özel dizinler tarafından kullanılan alanı içerir. Veri deposunda saklanan her varlık için aşağıdaki meta verilerin bulunması gerekir:

 • Tür, kimlik veya anahtar adı içeren varlık anahtarı ve varlığın üst öğelerinin anahtarları.
 • Her özelliğin adı ve değeri. Veri deposu şemasız olduğundan her bir özelliğin adı, herhangi bir varlık için özellik değeri ile birlikte depolanmalıdır.
 • Bu varlığı belirten her türlü yerleşik ve özel dizin satırı. Her satır; varlık türünü, dizin tanımına bağlı olarak herhangi bir sayıdaki özellik değerini ve varlık anahtarını içerir.
Dizin sayısı
Uygulama için mevcut olan Datastore dizinlerinin sayısıdır. Geçmişte oluşturulmuş ve artık uygulama yapılandırmasında görünmeyen ancak silinmemiş olan dizinler de buna dahildir. Sınırlarla ilgili ek ayrıntılar için Datastore sınırları sayfasına bakın.
Yazma işlemleri
Datastore yazma işlemlerinin toplam sayısıdır.
Okuma işlemleri
Datastore okuma işlemlerinin toplam sayısıdır.
Küçük işlemler
Datastore'un küçük işlemlerinin toplam sayısıdır. Küçük işlemler, Datastore kimliklerini veya yalnızca anahtar sorgularını ayırmak için yapılan çağrıları içerir.
Kaynak Varsayılan sınır
Depolanan Veriler (faturalandırılabilir) 1 GB ücretsiz; maksimum değer yok.
Ücretsiz kota aşıldığında faturalandırma ücretleri uygulanır.
Dizin Sayısı 200
Varlık Okuma İşlemleri 50.000 ücretsiz; maksimum değer yok.
Ücretsiz kota aşıldığında faturalandırma ücretleri uygulanır.
Varlık Yazma İşlemleri 20.000 ücretsiz; maksimum değer yok.
Ücretsiz kota aşıldığında faturalandırma ücretleri uygulanır.
Varlık Silme İşlemleri 20.000 ücretsiz; maksimum değer yok.
Ücretsiz kota aşıldığında faturalandırma ücretleri uygulanır.
Küçük İşlemler Sınırsız

Not: Datastore Yöneticisi ve Datastore Görüntüleyicisi tarafından oluşturulan Datastore işlemleri, uygulama kotanıza dahil edilir.

Dağıtımlar

Her App Engine uygulamasında günde 10.000 defaya kadar dağıtım yapabilirsiniz.

Dağıtım yaptığınızda Cloud Build, Container Registry'de depolanan bir container görüntüsü oluşturur. Görüntüler tarafından kullanılan toplam depolama alanı ücretsiz katmanı aşarsa sizden ücret alınır.

Örnek saatleri

Örnek kullanımı, belirli bir saatlik ücrete göre örnek çalışma süresi üzerinden ücretlendirilir.

"F" ve "B" örnek sınıfları ("ön uç" ve "arka uç" örnek sınıfları olarak da bilinirler) için ayrı ücretsiz kotalar vardır. App Engine Hizmetlerini kullanırken, uygulanan kotanın hizmetin örnek sınıfı tarafından belirlendiğini unutmayın.

Kaynak Ücretsiz Kota
"F" örnekleri Günde 28 saat ücretsiz
"B" örnekleri Günde 9 saat ücretsiz

Örnek saatlerinin birikmesi, örnek başladığında başlar ve örnek için belirlediğiniz ölçeklendirme türüne bağlı olarak aşağıda açıklanan şekilde biter:

 • Temel veya otomatik ölçeklendirme: Birikme, örnek son isteğini işlemeyi bitirdikten on beş dakika sonra sona erer.
 • Manuel ölçeklendirme: Birikme örnek kapandıktan on beş dakika sonra sona erer.

App Engine tarafından oluşturulan boştaki örnek sayısı Cloud Console'un Performans Ayarları sekmesinde belirttiğiniz maksimum değeri aşarsa fazlalık olan örnekler örnek saatlerini artırmaz.

Günlükler

Logs API, günlük verileri alınırken ölçülür.

Günlük kullanımı servis birimi, bir uygulamanın istek günlükleri ve uygulama günlükleri verilerini ifade eder. App Engine uygulamalarının günlük kaydı, Google Cloud'un işlem paketi tarafından sağlanır. Ücretler ve sınırlamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Cloud'un işlem paketi fiyatlandırması sayfasına bakın.

Posta

App Engine, e-posta kullanımını, her bir alıcıya gönderilen e-postaları sayarak "mesaja göre" faturalandırır. Örneğin, on alıcıya tek bir e-posta göndermek 10 mesaj olarak sayılır.

Gönderilen mesajlar
Uygulama tarafından gönderilen toplam mesaj sayısıdır. Gönderilen mesajlara ait maksimum kotanın, uygulamanızın ilk ödemesi gerçekleşene kadar ücretsiz düzeylerde kaldığını unutmayın.
Gönderilen Yönetici Mesajları
Uygulama tarafından uygulama yöneticilerine gönderilen toplam mesaj sayısıdır. (Üstbilgi, ekler ve gövde dahil her bir yönetici e-postası için toplam boyut sınırı 16 KB'tır).
Mesaj gövdesinde gönderilen veriler
E-posta mesajlarının gövdesinde gönderilen veri miktarıdır. Bu ayrıca, Giden Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Gönderilen ekler
E-posta mesajlarıyla gönderilen toplam ek sayısıdır.
Gönderilen ek verileri
E-posta mesajlarına ekli olarak gönderilen veri miktarıdır. Bu ayrıca, Giden Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Kaynak Varsayılan günlük sınır Maksimum hız
E-posta gönderilen alıcılar 100 mesaj 8 mesaj/dakika
E-posta gönderilen yöneticiler 5.000 e-posta 24 e-posta/dakika
Mesaj gövdesinde gönderilen veriler 60 MB 340 KB/dakika
Gönderilen ekler 2.000 ek 8 ek/dakika
Gönderilen ek verileri 100 MB 10 MB/dakika

Mail API'sı için maksimum 50 yetkili gönderen ekleyebilirsiniz.

Günlük e-posta kotanızın üzerinde e-posta gönderme

Uygulamanızın e-posta göndermek için daha yüksek kotalara ihtiyacı varsa SendGrid, Mailjet veya Mailgun gibi bir üçüncü taraf e-posta sağlayıcısı kullanabilirsiniz.

İstekler

Giden bant genişliği (faturalandırılabilir)

Uygulama tarafından isteklere yanıt olarak gönderilen veri miktarıdır.

Bunlardan bazıları:

 • Uygulama sunucuları, statik dosya sunucuları veya Blobstore tarafından hem güvenli hem de güvenli olmayan isteklere yanıt olarak sunulan veriler
 • E-posta mesajlarında gönderilen veriler
 • URL getirme hizmeti tarafından gönderilen giden HTTP isteklerindeki veriler
Gelen bant genişliği

Uygulamanın isteklerden aldığı veri miktarıdır. Gelen her bir HTTP isteği 32 MB'tan büyük olamaz.

Bunlardan bazıları:

 • Güvenli ve güvenli olmayan isteklerde uygulama tarafından alınan veriler
 • Blobstore'a yüklemeler
 • URL getirme hizmeti tarafından HTTP isteklerine yanıt olarak alınan veriler
Güvenli giden bant genişliği
Uygulama tarafından, isteklere yanıt olarak güvenli bir bağlantı üzerinden gönderilen veri miktarıdır. Güvenli giden bant genişliği, Giden Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Güvenli gelen bant genişliği
Uygulama tarafından, güvenli bir bağlantı üzerinden isteklerden alınan veri miktarıdır. Güvenli gelen bant genişliği, Gelen Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Kaynak Günlük sınır Maksimum hız
Giden bant genişliği (faturalandırılabilir, HTTPS dahil) 1 GB ücretsiz; maksimum 14.400 GB 10 GB/dakika
Gelen bant genişliği (HTTPS dahil) Yok Yok

Arama için ücretsiz kotalar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Her Arama çağrısı türünün ayrıntılı bir açıklaması için Java, Python ve Go belgelerine göz atın.

Search API kaynakları, fiyatlandırma planına göre ücretlendirilir.

Kaynak veya API çağrısı Ücretsiz Kota
Toplam depolama alanı (belgeler ve dizinler) 0,25 GB
Sorgular Günlük 1.000 sorgu
Dizinlere belge ekleme Günlük 0,01 GB

Uygulama konsolundaki kota bölümü, API isteklerinin ham sayısını görüntüler. Tek bir aramada birden çok belgenin dizine eklenmesi sırasında, çağrı sayısının belge sayısına göre arttığını unutmayın.

Search API, hizmetin güvenilirliğini sağlamak için aşağıdaki sınırları uygular:

 • Bir uygulama ve bir dizin içinde dakika başına toplam 100 dakikalık sorgu yürütme süresi
 • Dakika başına 15.000 eklenen/silinen Belge
Buna ek olarak, dizin başına 10 GB depolama alanı sınırı vardır. Bir uygulama bu miktarı aşmaya çalıştığında, yetersiz kota hatası döndürülür. Bu sınır, Google Cloud Console App Engine Search sayfasından bir istek göndererek 200 GB'a kadar artırılabilir.

Not: Bu sınırlar dakikaya göre uygulansa da Cloud Console'da her biri için günlük toplamlar gösterilir. Silver, Gold veya Platinum destek müşterileri, destek temsilcisiyle iletişime geçerek işleme hızı sınırlarını artırma talebinde bulunabilir.

Görev Sırası

Görev Sırası API çağrıları
Uygulamanın bir görevi sıraya koymak için Görev Sırası API'sını çağırdığı toplam sayıdır.
Görev Sırası tarafından depolanan görev sayısı
Uygulamanın sıraya koyduğu ve henüz yürütülmemiş olan toplam görev sayısıdır.
Görev Sırası tarafından depolanan görev baytları
Uygulamanın sıraya koyduğu ve henüz yürütülmemiş olan görevler tarafından tüketilen baytlardır.

Yürütülen bir görevin ilişkili istekleri, uygulamanın istek kotalarına dahil edilir.

Bu sınırlar tüm görev sıraları için geçerlidir:

Kaynak Günlük sınır Maksimum hız
Görev Sırası API çağrıları 1.000.000.000 yok
Görev Sırası yönetimi çağrıları (Cloud Console ile) 10.000 yok
Kaynak Varsayılan sınır
Görev Sırası tarafından depolanan görev sayısı 10.000.000.000
Görev Sırası tarafından depolanan görev baytları Yok.
Maksimum sıra sayısı (hem push hem de pull sıralarını içerir ancak varsayılan sırayı içermez) 100 sıra.

Not: Bir görev yürütüldükten veya silindikten sonra, kullandığı depolama alanı serbest bırakılır. Depolama alanı kotanız, düzenli aralıklarla güncellenir ve geri verilen alanı hemen göstermeyebilir. Sıra yapılandırmanızı ayarlayarak, Depolanan Görev Baytları Sınırını yapılandırabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Python, Java, Go veya PHP belgelerine göz atın.

Görev sıraları için türlerine göre aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

Push Sırası Sınırları
Maksimum görev boyutu100 KB
Sıra yürütme hızıHer sıra için saniye başına 500 görev çağrısı
Bir görev için maksimum geri sayım/ETAGeçerli tarih ve saatten itibaren 30 gün
Bir toplu işlemde eklenebilecek maksimum görev sayısı100 görev
Bir işlemde eklenebilecek maksimum görev sayısı5 görev
Varsayılan maksimum görev sırası sayısı100 sıra. Artış talep etmek için Destek ile iletişime geçin.
Pull Sırası Sınırları
Maksimum görev boyutu1 MB
Bir görev için maksimum geri sayım/ETAGeçerli tarih ve saatten itibaren 30 gün
Bir toplu işlemde eklenebilecek maksimum görev sayısı100 görev
Bir işlemde eklenebilecek maksimum görev sayısı5 görev
Tek bir işlemde kiralayabileceğiniz maksimum görev sayısı1.000 görev
Bir görev yığını kiralarken maksimum yük boyutu32 MB
Varsayılan maksimum görev sırası sayısı100 sıra. Artış talep etmek için Destek ile iletişime geçin.

Cron

Aşağıdaki kotalar özellikle Cron işlerine uygulanır.

Cron işleri
Cron işlerinin sayısıdır.
Kaynak Varsayılan sınır
Cron işi 250 cron işi

URL Fetch

URL Fetch API çağrıları
Uygulamanın bir HTTP veya HTTPS isteği gerçekleştirmek için URL getirme hizmetine toplam erişme sayısıdır.
Gönderilen URL Fetch verileri
İsteklerde URL getirme hizmetine gönderilen veri miktarıdır. Bu ayrıca, Giden Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Alınan URL Fetch verileri
Yanıtlarda URL getirme hizmetinden alınan veri miktarıdır. Bu ayrıca, Gelen Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Kaynak Günlük sınır Maksimum hız
UrlFetch API çağrıları 860.000.000 çağrı 660.000 çağrı/dakika
Gönderilen UrlFetch verileri 4,5 TB 3.600 MB/dakika
Alınan UrlFetch verileri 4,5 TB 3.600 MB/dakika