Kotalar

Bir App Engine uygulaması, belirli kotalara kadar kaynakları tüketebilir.

Projeniz için App Engine kaynaklarının günlük kullanımını ve kota tüketimini Google Cloud Platform Console'daki Kota Ayrıntıları sayfasında görebilirsiniz.

Faturalandırılabilir sınırlar ve güvenlik sınırları

App Engine'de üç çeşit kota veya sınır vardır:

 • Ücretsiz kotalar: Her uygulama, her kaynaktan ücretsiz olarak bir miktar alır. Ücretsiz kotalar, yalnızca ücretli uygulamalarla, uygulamanın harcama sınırına veya güvenlik sınırına kadar (hangisi önce geçerliyse) aşılabilir.
 • Harcama sınırları: Proje sahibiyseniz ve faturalandırma yöneticisiyseniz uygulama maliyetlerini yönetmek için Google Cloud Platform Console'daki App Engine Ayarları bölümünden harcama sınırını ayarlayabilirsiniz. Uygulama devre dışı bırakılırken harcama sınırları çok az aşılabilir.
 • Güvenlik sınırları: Güvenlik sınırları, App Engine sisteminin bütünlüğünü korumak için Google tarafından ayarlanır. Bu kotalar, tek bir uygulamanın kaynakları diğer uygulamaların zararına olacak şekilde aşırı tüketmesini önler. Bu sınırların üzerine çıkmanız halinde, kullanımınız ücretli de ücretsiz de olsa bir hata mesajı alırsınız.

Harcama sınırları

Proje sahibi ve faturalandırma yöneticisiyseniz bir proje için faturalandırmayı etkinleştirebilir ve böylece ücretsiz kotaların ötesinde ek kaynaklar kullanabilirsiniz. Uygulamanızın ücretsiz kota eşiklerinin üzerinde kullandığı kaynaklar için ücret alınır.

Uygulamanız için faturalandırmayı etkinleştirdikten sonra, bir harcama sınırı ayarlayarak ödeyeceğiniz günlük tutara yaklaşık bir sınır koyabilirsiniz. Harcama için varsayılan olarak sınır yoktur. Bu nedenle, uygulama maliyetleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için harcama sınırı belirlemek iyi bir fikirdir. Uygulama devre dışı bırakılırken harcama sınırlarının çok az aşılabileceğini unutmayın.

Uygulamanız için faturalandırmayı etkinleştirdiğinizde, uygulamanın güvenlik sınırları artar. Ayrıntılı bilgi için Kaynaklar bölümüne bakın.

Güvenlik sınırları

Güvenlik sınırları, günlük kotaları ve dakika başına kotaları içerir:

 • Günlük kotalar her gün Pasifik saatine göre gece yarısında yenilenir. Ücretli uygulamalar harcama sınırları bitene veya güvenlik sınırına ulaşılana kadar (hangisi önce gerçekleşirse) bu ücretsiz kotayı aşabilir.
 • Dakika başına kotalar uygulamayı kaynaklarının tamamını çok kısa sürede tüketmekten korur ve diğer uygulamaların belirli bir kaynağı tekeline almasını önler. Uygulamanız bir kaynağı çok hızlı bir şekilde tüketir ve dakika başına kotalarından birini bitirirse GCP Console'daki Kota Ayrıntıları ekranında ilgili kotanın yanında "Sınırlı" sözcüğü görünür. Dakika başına maksimum değerine ulaşan kaynaklar için olan istekler reddedilir.

Bir kota aşıldığında ne olacağı ve kota aşım durumlarının nasıl ele alınacağı hakkında ayrıntılı bilgi için Bir Kaynak Tükendiğinde bölümüne bakın.

İpucu: Ücretli uygulamalar için dakika başına maksimum kotalar, haberlerde sitenizden bahsedilmesinden doğan ani trafik artışını karşılamaya yetecek şekilde yüksek trafik seviyelerine uygundur. Belirli bir kotanın bu gereksinimi karşılamadığını düşünüyorsanız sorun izleyicide geri bildirim gönderin. Geri bildirim göndermenin kotanızı yükseltmeye yönelik bir talep olmadığını ve sadece hangi kotanın genel kullanım alanları için potansiyel olarak çok düşük olduğunu anlamamıza yardımcı olacağını unutmayın.

Çok yüksek trafik seviyeleri bekliyorsanız veya bazı nedenlerden dolayı uygulamanız yüksek kotalar gerektiriyorsa (ör. önemli sayıda ürün lansmanı veya büyük yük testleri nedeniyle) bir destek paketine kaydolmanızı öneririz.

Kaynaklar nasıl yenilenir?

App Engine, sistem kotalarına göre uygulamanızın kaynak kullanımını izler. App Engine, her takvim gününün başında tüm kaynak ölçümlerini sıfırlar (her zaman kullanımdaki veri deposu depolama alanını temsil eden Depolanan Veriler hariç). Ücretsiz uygulamalar bir kaynak için kendi kotalarına ulaştıklarında, kota yenilenene kadar bu kaynağı kullanamazlar. Ücretli uygulamalar, harcama sınırları bitene kadar ücretsiz kotayı aşabilir.

Günlük kotalar, her gün Pasifik saatine göre gece yarısında yenilenir. Dakika başına kotalar her 60 saniyede bir yenilenir.

Bir kaynak tükendiğinde

Bir uygulama, kendisine ayrılan bir kaynağın tümünü tükettiğinde, kota yenilenene kadar kaynak kullanılamaz hale gelir. Bu, kotanız yenileninceye kadar uygulamanızın çalışmayacağı anlamına gelebilir.

Bir isteği başlatırken gereken kaynaklar için, kaynak tükendiğinde App Engine bir istek işleyicisi çağırmak yerine varsayılan olarak HTTP 403 veya 503 hata kodu döndürür. Aşağıdaki kaynaklarda bu davranış görülür:

 • Bant genişliği, gelen ve giden
 • Örnek saatleri

İpucu: Uygulamanızı, bir kotayı aştığında özel bir hata sayfası gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için Python (2.7, 3.7), Java, Go, PHP (5.5, 7.2) veya Node.js yapılandırma dosyası referansına bakın.

Diğer tüm kaynaklar için, bir kaynak tükendiğinde uygulamada kaynağın tüketilmesi için yapılan bir teşebbüs, istisna oluşturur. Bu istisna, uygulama tarafından yakalanabilir ve kullanıcıya açıklayıcı bir hata mesajı göstermek gibi şekillerde işlenebilir. Python API'de bu istisna şu şekildedir: apiproxy_errors.OverQuotaError. Java API'de bu istisna şu şekildedir: com.google.apphosting.api.ApiProxy.OverQuotaException. Go API'de appengine.IsOverQuota işlevi, bir hatanın kullanılabilir kota yetersizliği nedeniyle bir API çağrısı hatasını temsil edip etmediğini raporlar.

Aşağıdaki örnek, e-posta ile bir ilgili kota aşıldığında SendMessage() yöntemi tarafından ortaya çıkarılabilen OverQuotaError istisnasının nasıl yakalanacağını gösterir:

try:
 mail.SendMessage(to='test@example.com',
          from='admin@example.com',
          subject='Test Email',
          body='Testing')
except apiproxy_errors.OverQuotaError, message:
 # Log the error.
 logging.error(message)
 # Display an informative message to the user.
 self.response.out.write('The email could not be sent. '
             'Please try again later.')

Uygulamanız varsayılan sınırları aşıyor mu? Daha yüksek bir e-posta kotasına ihtiyacınız varsa e-posta göndermek için SendGrid'i kullanabilirsiniz . Diğer herhangi bir kota artışı için, Silver, Gold veya Platinum destek paketiniz bulunuyorsa daha yüksek işleme hızı sınırları talep etmek amacıyla destek temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Aksi takdirde, Google Cloud Platform Console'da ilgili kotayı seçip ardından Kotaları Düzenle'yi tıklayarak daha yüksek bir kota için istek gönderebilirsiniz.

App Engine esnek ortamı için kotalar

Bir uygulamayı App Engine esnek ortamına dağıtırken, bazı Google Cloud Platform kaynakları tüketilir. Bu kaynakları değiştiremeyebilirsiniz ancak bu kaynaklar kotanıza dahil edilir.

Kaynaklar

Bir uygulama, kotalara tabi olarak aşağıdaki kaynakları kullanabilir. Faturalandırılabilir sınırlara göre ölçülen kaynaklar "(faturalandırılabilir)" ile gösterilir. Kaynak tutarları, 24 saatlik bir süreye yayılan bir kaynak ayırmayı temsil eder.

Ek kaynakların maliyeti Fiyatlandırma sayfasında listelenir.

Varsayılan Google Cloud Storage paketi

Uygulamalar, ücretsiz kotaya sahip olan ve uygulamada faturalandırılmanın etkinleştirilmesini gerektirmeyen bir Varsayılan Google Cloud Storage paketi kullanabilir. Bu ücretsiz varsayılan paketi, Google Cloud Platform Console'da projenizin App Engine ayarları sayfasında oluşturabilirsiniz.

Varsayılan paketin kullanımına özel olarak aşağıdaki kotalar uygulanır. Bu kotaların açıklamaları için Google Cloud Storage Çok Bölgeli paketler için fiyatlandırma bölümüne bakın.

Varsayılan Google Cloud Storage paketi depolanan verileri, G/Ç ve ağ çıkışı
Varsayılan Google Cloud Storage paketinde ücretsiz olarak depolanabilecek toplam veri miktarının sınırları vardır.

Cloud Storage İşlemleri ve Ağ Çıkışı Değişikliği için Aralık 2016'dan İtibaren Yeni Fiyatlandırma Başladı. Aralık 2016'da, Varsayılan Google Cloud Storage paketindeki işlemler için ücret almaya başladık. Aşağıda gösterildiği gibi, günlük kullanım için ücretsiz bir kota olacaktır. Daha ayrıntılı tanımlar ve fiyatlandırma bilgileri için Google Cloud Storage fiyatlandırmasına bakın. Buna ek olarak, Varsayılan paketten ağ çıkışı, günlük 1 GB'lık Giden Bant Genişliği kotasına dahil edilir.

Kaynak Varsayılan ücretsiz sınır Faturalandırma etkinleştirilmiş varsayılan sınır
Varsayılan Google Cloud Storage Paketi Depolanan Verileri 5 GB İlk 5 GB ücretsiz; maksimum değer yok
Varsayılan Google Cloud Storage Paketi A Sınıfı İşlemleri 20.000 işlem/gün İlk 20.000 işlem/gün ücretsiz; maksimum değer yok
Varsayılan Google Cloud Storage Paketi B Sınıfı İşlemleri 50.000 işlem/gün İlk 50.000 işlem/gün ücretsiz; maksimum değer yok
Varsayılan Google Cloud Storage Paketi Ağ Çıkışı Giden Bant Genişliği kotasına kadar Giden Bant Genişliği kotasına kadar ücretsiz; maksimum değer yok

Blobstore

Blobstore kullanımına özel olarak aşağıdaki kotalar uygulanır.

Blobstore tarafından depolanan veriler
Blobstore'da depolanan toplam veri miktarıdır. Hem ücretli hem de ücretsiz uygulamalar için kullanılabilir.
Kaynak Varsayılan ücretsiz sınır Faturalandırma etkinleştirilmiş varsayılan sınır
Blobstore Tarafından Depolanan Veriler 5 GB İlk 5 GB ücretsiz; maksimum değer yok

Kod ve statik veri depolama

Statik veri limiti
Go haricindeki tüm dillerde tek bir statik veri dosyası 32 MB'tan büyük olamaz. Go için limit 64 MB'tır.
Toplam depolama alanı
Depolama alanı kotası, uygulamanızın tüm sürümleri tarafından depolanan toplam kod ve statik veri miktarı için geçerlidir. Depolanan toplam kod ve statik veri dosyası boyutu, Ana Kontrol Paneli tablosunda listelenir. Bağımsız boyutlar sırasıyla Sürümler ve Arka Uçlar ekranlarında gösterilir. Ücretsiz uygulamalar yalnızca 1 GB'a kadar kod ve statik veri yükleyebilir. Ücretli uygulamalar bundan daha fazlasını yükleyebilir ancak 1 GB'ı aşan herhangi bir kod ve statik veri depolama alanı için aylık GB başına 0,026 ABD doları ücret alınır.

Datastore

Depolanan Veriler (faturalandırılabilir) kotası, Datastore ve Blobstore'da uygulama için depolanan tüm verileri belirtir. Google Cloud Platform Console'daki Kota Ayrıntıları ekranının "Veri Deposu" bölümündeki diğer kotalar, özellikle Datastore hizmetini ifade eder.

Depolanan veriler (faturalandırılabilir)

Datastore varlıkları ve bunlara karşılık gelen dizinler ile Blobstore'da depolanan toplam veri miktarı.

Veri deposunda saklanan verilerin önemli miktarda ek yüke neden olabileceğini unutmayın. Bu ek yük, ilişkili özelliklerin sayısına ve türlerine bağlıdır, yerleşik ve özel dizinler tarafından kullanılan alanı içerir. Veri deposunda saklanan her varlık, aşağıdaki meta verileri gerektirir:

 • Tür, kimlik veya anahtar adı ve varlığın üst öğelerinin anahtarları dahil olmak üzere varlık anahtarı.
 • Her özelliğin adı ve değeri. Veri deposu şemasız olduğundan her bir özelliğin adı, herhangi bir varlık için özellik değeri ile birlikte depolanmalıdır.
 • Bu varlığa başvuran her türlü yerleşik ve özel dizin satırı. Her satır; varlık türünü, dizin tanımına bağlı olarak herhangi bir sayıdaki özellik değerini ve varlık anahtarını içerir.

Varlıkları ve dizinleri Bigtable düzeyinde depolamak için gerekli olan meta verilerin tam bir dökümü için Varlıklar ve Dizinler Nasıl Saklanır? bölümüne bakın.

Dizin sayısı
Uygulama için mevcut olan Datastore dizinlerinin sayısıdır. Geçmişte oluşturulmuş ve artık uygulama yapılandırmasında görünmeyen ancak silinmemiş olan dizinler de buna dahildir. Sınırlarla ilgili ek ayrıntılar için Datastore sınırları sayfasına bakın.
Yazma işlemleri
Datastore yazma işlemlerinin toplam sayısıdır.
Okuma işlemleri
Datastore okuma işlemlerinin toplam sayısıdır.
Küçük işlemler
Datastore'un küçük işlemlerinin toplam sayısıdır. Küçük işlemler, Datastore kimliklerini veya yalnızca anahtar sorgularını ayırmak için yapılan çağrıları içerir.
Kaynak Varsayılan ücretsiz günlük sınır Faturalandırma etkinleştirilmiş varsayılan sınır
Depolanan Veriler (faturalandırılabilir) 1 GB * 1 GB ücretsiz; maksimum değer yok.
Ücretsiz kota aşıldığında faturalandırma ücretleri uygulanır.
Dizin Sayısı 200 * 200
Varlık Okuma İşlemleri 50.000 50.000 ücretsiz; maksimum değer yok.
Ücretsiz kota aşıldığında faturalandırma ücretleri uygulanır.
Varlık Yazma İşlemleri 20.000 20.000 ücretsiz; maksimum değer yok.
Ücretsiz kota aşıldığında faturalandırma ücretleri uygulanır.
Varlık Silme İşlemleri 20.000 20.000 ücretsiz; maksimum değer yok.
Ücretsiz kota aşıldığında faturalandırma ücretleri uygulanır.
Küçük İşlemler 50.000 Sınırsız

*Günlük bir sınır değil, toplam sınırdır. Otomatik olarak oluşturulmuş, tek özellikli, artan düzendeki dizinler bu sınırlamaya dahil edilmez.

Not: Datastore Yöneticisi ve Datastore Görüntüleyicisi tarafından oluşturulan Datastore işlemleri, uygulama kotanıza dahil edilir.

Dağıtımlar

Dağıtımlar
Uygulamanın bir geliştirici tarafından yüklenme sayısıdır. Mevcut kota günde 10.000 yüklemedir.

Bir uygulama, sürüm başına 10.000 dosya yüklemesiyle sınırlıdır. Her dosya maksimum 32 megabayt boyutuyla sınırlıdır. Buna ek olarak, tüm sürümler için tüm dosyaların toplam boyutu başlangıçta ücretsiz olarak sağlanan 1 gigabaytı aşarsa, GB başına aylık 0,026 ABD doları ücret alınır.

Örnek saatleri

Örnek kullanımı, belirli bir saatlik ücrete göre örnek çalışma süresi üzerinden ücretlendirilir. Faturalandırılabilir zaman, bir örnek başladığında başlar ve örnek kapatıldıktan on beş dakika sonra sona erer. GCP Console'daki Performans Ayarları sekmesinde ayarlanan maksimum boşta örnek sayısını aşan boşta örnekler için faturalandırma yapılmaz.

Ön ve arka uç örnekleri için ayrı ücretsiz günlük kotalar bulunur. App Engine Hizmetlerini kullandığınızda, hangi kotanın uygulandığını hizmetin örnek sınıfının belirttiğini unutmayın.

Kaynak veya API Çağrısı Ücretsiz Kota
Ön Uç Örnekleri (Otomatik Ölçeklendirme Modülleri) Günlük 28 ücretsiz F1 örnek saati
Arka Uç Örnekleri (Temel ve Manuel Ölçeklendirme Modülleri) Günlük 9 ücretsiz B1 örnek saati

Günlükler

Logs API, günlük verileri alınırken ölçülür ve hem ücretli hem de ücretsiz uygulamalar için kullanılabilir.

Günlük kullanımı servis birimi, bir uygulama için istek günlükleri ve uygulama günlük verilerini ifade eder ve hem ücretli hem de ücretsiz uygulamalar için kullanılabilir. App Engine uygulamaları için günlüğe kaydetme, Stackdriver tarafından sağlanır. Ücretler ve sınırlamalar hakkında daha fazla bilgi için Stackdriver fiyatlandırması sayfasına bakın.

Posta

App Engine, e-posta kullanımını, her bir alıcıya gönderilen e-postaları sayarak "iletiye göre" faturalandırır. Örneğin, on alıcıya tek bir e-posta göndermek 10 ileti olarak sayılır.

Gönderilen iletiler
Uygulama tarafından gönderilen toplam ileti sayısıdır. Gönderilen iletiler için maksimum kotanın, uygulamanızın ilk ödemesi gerçekleşene kadar ücretsiz düzeylerde kaldığını unutmayın.
Gönderilen Yönetici İletileri
Uygulama tarafından uygulama yöneticilerine gönderilen toplam ileti sayısıdır. (Üstbilgi, ekler ve gövde dahil her bir yönetici e-postası için toplam boyut sınırı 16 KB'tır).
İleti gövdesinde gönderilen veri
E-posta iletilerinin gövdesinde gönderilen veri miktarıdır. Bu ayrıca, Giden Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Gönderilen ekler
E-posta iletileriyle gönderilen toplam ek sayısıdır.
Gönderilen ek verileri
E-posta iletilerine ekli olarak gönderilen veri miktarıdır. Bu ayrıca, Giden Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Kaynak Varsayılan ücretsiz günlük sınır Varsayılan faturalandırma etkinleştirilmiş günlük sınır Tüm uygulamalar için maksimum tarife
E-posta gönderilen alıcılar 10 mesaj 100 mesaj 8 mesaj/dakika
E-posta gönderilen yöneticiler 5.000 e-posta 5.000 e-posta 24 e-posta/dakika
İleti gövdesinde gönderilen veri 60 MB 60 MB 340 KB/dakika
Gönderilen ekler 2.000 ek 2.000 ek 8 ek/dakika
Gönderilen ek verileri 100 MB 100 MB 10 MB/dakika

Mail API'si için maksimum 50 yetkili gönderen ekleyebilirsiniz.

Günlük e-posta kotanızın üzerinde e-posta gönderme

Uygulamanızın e-posta göndermek için daha yüksek kotalara ihtiyacı varsa daha yüksek kotalara sahip olan SendGrid, Mailjet veya Mailgun gibi bir üçüncü taraf e-posta sağlayıcısı kullanabilirsiniz.

İstekler

Giden bant genişliği (faturalandırılabilir)

Uygulama tarafından isteklere yanıt olarak gönderilen veri miktarıdır.

Bunlardan bazıları:

 • Hem güvenli isteklere hem de uygulama sunucuları, statik dosya sunucuları veya BlobStore tarafından yapılan güvenli olmayan isteklere yanıt olarak sunulan veriler
 • E-posta iletilerinde gönderilen veriler
 • URL getirme hizmeti tarafından gönderilen giden HTTP isteklerindeki veriler.
Gelen bant genişliği

Uygulamanın isteklerden aldığı veri miktarıdır. Gelen her bir HTTP isteği 32 MB'tan büyük olamaz.

Bunlardan bazıları:

 • Güvenli ve güvenli olmayan isteklerde uygulama tarafından alınan veriler
 • Blobstore'a yüklemeler
 • URL getirme hizmeti tarafından gönderilen HTTP isteklerine yanıt olarak alınan veriler
Güvenli giden bant genişliği
Uygulama tarafından, isteklere yanıt olarak güvenli bir bağlantı üzerinden gönderilen veri miktarıdır. Güvenli giden bant genişliği, Giden Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Güvenli gelen bant genişliği
Uygulama tarafından, güvenli bir bağlantı üzerinden isteklerden alınan veri miktarıdır. Güvenli gelen bant genişliği, Gelen Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Kaynak Varsayılan ücretsiz sınır Faturalandırma etkinleştirilmiş varsayılan sınır
Günlük sınır Maksimum hız Günlük sınır Maksimum hız
Giden bant genişliği (faturalandırılabilir, HTTPS dahil) 1 GB 56 MB/dakika 1 GB ücretsiz; maksimum 14,400 GB 10 GB/dakika
Gelen bant genişliği (HTTPS dahil) 1 GB; maksimum 14.400 GB 56 MB/dakika Yok Yok

Arama için ücretsiz kotalar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Her Arama çağrısı türünün ayrıntılı bir açıklaması için Java, Python ve Go belgelerine bakın.

Faturalandırma etkinleştirildikten sonra, Search API kaynakları fiyatlandırma planındaki tarifeye göre ücretlendirilir.

Kaynak veya API çağrısı Ücretsiz Kota
Toplam depolama alanı (belgeler ve dizinler) 0,25 GB
Sorgular Günlük 1.000 sorgu
Dizinlere belge ekleme Günlük 0,01 GB

Uygulama konsolundaki kota bölümü, API isteklerinin ham sayısını görüntüler. Tek bir aramada birden çok belgenin dizine eklenmesi sırasında, çağrı sayısının belge sayısına göre arttığını unutmayın.

Search API, hizmetin güvenilirliğini sağlamak için aşağıdaki sınırları uygular:

 • Bir uygulama ve bir dizin içinde dakika başına toplam 100 dakikalık sorgu yürütme süresi.
 • Dakika başına 15.000 eklenen/silinen Belge
Buna ek olarak, dizin başına 10 GB depolama alanı sınırı vardır. Bir uygulama bu miktarı aşmaya çalıştığında, yetersiz kota hatası döndürülür. Bu sınır, Google Cloud Platform Console App Engine Arama sayfasından bir istek göndererek 200 GB'a kadar artırılabilir.

Not: Bu sınırlar dakikaya göre uygulansa da, GCP Console'da her biri için günlük toplamlar gösterilir. Silver, Gold veya Platinum destek müşterileri, destek temsilcisiyle iletişime geçerek daha yüksek işleme hızı sınırlamaları isteyebilir.

Yuvalar

Günlük veri ve dakika başına (seri işlem) veri sınırları
Yuvalar kullanan uygulamalarda hız, dakika başına ve gün başına şeklinde sınırlandırılır. Dakika başına sınırlar, uygulamaların seri işlem davranışını kaldırabilecek şekilde ayarlanır.
Kaynak Günlük sınırlar Dakika başına sınırlar (seri işlem)
Yuva Bağlama Sayısı3.456.00019.200
Yuva Oluşturma Sayısı3.456.00019.200
Yuva Bağlantı Sayısı3.456.00019.200
Yuva Gönderme Sayısı663.552.0003.686.400
Yuva Alma Sayısı663.552.0003.686.400
Alınan Yuva Baytları3,3 TB2,4 GB
Gönderilen Yuva Baytları3,3 TB2,4 GB

Görev Sırası

Task Queue API çağrıları
Uygulamanın bir görevi sıraya koymak için Task Queue API'yi toplam çağırma sayısıdır.
Görev Sırası tarafından depolanan görev sayısı
Uygulamanın sıraya koyduğu ve henüz yürütülmemiş olan toplam görev sayısıdır.
Görev Sırası tarafından depolanan görev baytları
Uygulamanın sıraya koyduğu ve henüz yürütülmemiş olan görevler tarafından tüketilen baytlardır.

Bir görev yürütüldüğünde, ilişkili istekleri uygulamanın istek kotalarına dahil edilir.

Bu sınırlar tüm görev sıraları için geçerlidir:

Kaynak Varsayılan ücretsiz sınır Faturalandırma etkinleştirilmiş varsayılan sınır
Günlük sınır Maksimum hız Günlük sınır Maksimum hız
Task Queue API çağrıları 100.000 yok 1.000.000.000 yok
Görev Sırası yönetim çağrıları (GCP Console kullanarak) 10.000 yok 10.000 yok
Kaynak Varsayılan ücretsiz sınır Faturalandırma etkinleştirilmiş varsayılan sınır
Görev Sırası tarafından depolanan görev sayısı 1.000.000 10.000.000.000
Görev Sırası tarafından depolanan görev baytları 500 MB. 1 GB'a kadar yapılandırılabilir. Yok.
Maksimum sıra sayısı (hem push hem de pull sıralarını içerir ancak varsayılan sırayı içermez) 10 sıra. 100 sıra.

Not: Bir görev yürütüldükten veya silindikten sonra, kullandığı depolama alanı serbest bırakılır. Depolama alanı kotanız, düzenli aralıklarla güncellenir ve geri verilen alanı hemen göstermeyebilir. Sıra yapılandırmanızı ayarlayarak, Depolanan Görev Baytları Sınırını yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Python, Java, Go veya PHP belgelerine bakın.

Görev sıraları için türlerine göre aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

Push Sırası Sınırları
Maksimum görev boyutu100 KB
Sıra yürütme hızıHer sıra için saniye başına 500 görev çağrısı
Bir görev için maksimum geri sayım/ETAGeçerli tarih ve saatten itibaren 30 gün
Bir toplu işlemde eklenebilecek maksimum görev sayısı100 görev
Bir işlemde eklenebilecek maksimum görev sayısı5 görev
Varsayılan maksimum görev sırası sayısı100 sıra. Artış talep etmek için Destek ile iletişime geçin.
Pull sırası Sınırları
Maksimum görev boyutu1 MB
Bir görev için maksimum geri sayım/ETA Geçerli tarih ve saatten itibaren 30 gün
Bir toplu işlemde eklenebilecek maksimum görev sayısı 100 görev
Bir işlemde eklenebilecek maksimum görev sayısı 5 görev
Tek bir işlemde kiralayabileceğiniz maksimum görev sayısı 1.000 görev
Bir görev yığını kiralarken maksimum yük boyutu32 MB
Varsayılan maksimum görev sırası sayısı100 sıra. Artış talep etmek için Destek ile iletişime geçin.

Cron

Aşağıdaki kotalar özellikle Cron işlerine uygulanır.

Cron işleri
Cron işlerinin sayısı. Hem ücretli hem de ücretsiz uygulamalar için kullanılabilir.
Kaynak Varsayılan ücretsiz sınır Faturalandırma etkinleştirilmiş varsayılan sınır
Cron işi 20 cron işi 250 cron işi

URL Alma

URL Alma API çağrıları
Uygulamanın bir HTTP veya HTTPS isteği gerçekleştirmek için URL alma hizmetine toplam erişme sayısıdır.
Gönderilen URL Alma verileri
İsteklerde URL alma hizmetine gönderilen veri miktarıdır. Bu ayrıca, Giden Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Alınan URL Alma verileri
Yanıtlarda URL alma hizmetinden alınan veri miktarıdır. Bu ayrıca, Gelen Bant Genişliği kotasına da dahil edilir.
Kaynak Varsayılan ücretsiz sınır Faturalandırma etkinleştirilmiş varsayılan sınır
Günlük sınır Maksimum hız Günlük sınır Maksimum hız
UrlFetch API çağrıları 657.000 çağrı 3.000 çağrı/dakika 860.000.000 çağrı 660.000 çağrı/dakika
Gönderilen UrlFetch verileri 4 GB 22 MB/dakika 4,5 TB 3.600 MB/dakika
Alınan UrlFetch verileri 4 GB 22 MB/dakika 4,5 TB 3.600 MB/dakika
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

App Engine Documentation