Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Kotalar ve Sınırları

Bu belgede, AutoML Translation kullanımı için mevcut kısıtlamalar ve kullanım kotaları açıklanmıştır. Bu sayfa, bu kısıtlamalar ve kullanım kotaları üzerinde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.

Bu kotalar, her AutoML Translation projesi ve her kullanıcı için geçerlidir. Ayrıca kotalar, belirli bir projenin kullanıldığı tüm uygulamalar ve IP adreslerinde paylaşılır.

Google Cloud Kontrol Paneli'ndeki Kotalar sayfasından KOTALARI DÜZENLE'yi seçerek kotalarınızı maksimum değerlerini aşmayacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Cloud AutoML API için kotaları düzenleyin. Maksimum kotayı aşan bir artış talep etmek için kotayı talep ettiğiniz artış ve gerekçesiyle güncelleyin ve güncellemenizi gönderin. Talebiniz alındığında bir bildirim alırsınız. Talebinizle ilgili daha fazla bilgi gerektiğinde sizinle iletişime geçebiliriz. Talebiniz incelendikten sonra onaylanması veya reddedilmesi durumunda sizi bilgilendiririz.

AutoML Translation'da model oluşturma ve modellerden istekte bulunma kotaları bulunur.

Modelleme kotaları

Etkinlik Varsayılan kota
Dakikada model oluşturma isteği sayısı 10
Eşzamanlı çeviri modeli oluşturma isteği sayısı 2

İçerik ve istek kotaları

İçerikler, AutoML Translation'a metin dizesi olarak sağlanır. Ayrıca hem fiyatlandırma hem de kullanım, karakter sayısı üzerinden belirlenir. Boşluk karakterleri dahil olmak üzere AutoML Translation'a gönderilen tüm karakterler bu kotalara dahil edilir.

Bu AutoML Translation için proje başına kullanım kotaları, dağıtılan tüm modeller için toplu olarak geçerlidir.

Etkinlik Varsayılan kota
Dakika başına AutoML modeli karakter sayısı 100.000
Kullanıcı başına bir dakikadaki AutoML modeli karakter sayısı sınırsız
Gün başına toplu çeviri isteği sayısı sınırsız