Class UpdateBackupScheduleRequest.Builder (3.21.1)

public static final class UpdateBackupScheduleRequest.Builder extends GeneratedMessageV3.Builder<UpdateBackupScheduleRequest.Builder> implements UpdateBackupScheduleRequestOrBuilder

The request for FirestoreAdmin.UpdateBackupSchedule.

Protobuf type google.firestore.admin.v1.UpdateBackupScheduleRequest

Static Methods

getDescriptor()

public static final Descriptors.Descriptor getDescriptor()
Returns
Type Description
Descriptor

Methods

addRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder addRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)
Parameters
Name Description
field FieldDescriptor
value Object
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

build()

public UpdateBackupScheduleRequest build()
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest

buildPartial()

public UpdateBackupScheduleRequest buildPartial()
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest

clear()

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder clear()
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

clearBackupSchedule()

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder clearBackupSchedule()

Required. The backup schedule to update.

.google.firestore.admin.v1.BackupSchedule backup_schedule = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder

clearField(Descriptors.FieldDescriptor field)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder clearField(Descriptors.FieldDescriptor field)
Parameter
Name Description
field FieldDescriptor
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

clearOneof(Descriptors.OneofDescriptor oneof)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder clearOneof(Descriptors.OneofDescriptor oneof)
Parameter
Name Description
oneof OneofDescriptor
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

clearUpdateMask()

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder clearUpdateMask()

The list of fields to be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder

clone()

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder clone()
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

getBackupSchedule()

public BackupSchedule getBackupSchedule()

Required. The backup schedule to update.

.google.firestore.admin.v1.BackupSchedule backup_schedule = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
Type Description
BackupSchedule

The backupSchedule.

getBackupScheduleBuilder()

public BackupSchedule.Builder getBackupScheduleBuilder()

Required. The backup schedule to update.

.google.firestore.admin.v1.BackupSchedule backup_schedule = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
Type Description
BackupSchedule.Builder

getBackupScheduleOrBuilder()

public BackupScheduleOrBuilder getBackupScheduleOrBuilder()

Required. The backup schedule to update.

.google.firestore.admin.v1.BackupSchedule backup_schedule = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
Type Description
BackupScheduleOrBuilder

getDefaultInstanceForType()

public UpdateBackupScheduleRequest getDefaultInstanceForType()
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest

getDescriptorForType()

public Descriptors.Descriptor getDescriptorForType()
Returns
Type Description
Descriptor
Overrides

getUpdateMask()

public FieldMask getUpdateMask()

The list of fields to be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
Type Description
FieldMask

The updateMask.

getUpdateMaskBuilder()

public FieldMask.Builder getUpdateMaskBuilder()

The list of fields to be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
Type Description
Builder

getUpdateMaskOrBuilder()

public FieldMaskOrBuilder getUpdateMaskOrBuilder()

The list of fields to be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
Type Description
FieldMaskOrBuilder

hasBackupSchedule()

public boolean hasBackupSchedule()

Required. The backup schedule to update.

.google.firestore.admin.v1.BackupSchedule backup_schedule = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Returns
Type Description
boolean

Whether the backupSchedule field is set.

hasUpdateMask()

public boolean hasUpdateMask()

The list of fields to be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Returns
Type Description
boolean

Whether the updateMask field is set.

internalGetFieldAccessorTable()

protected GeneratedMessageV3.FieldAccessorTable internalGetFieldAccessorTable()
Returns
Type Description
FieldAccessorTable
Overrides

isInitialized()

public final boolean isInitialized()
Returns
Type Description
boolean
Overrides

mergeBackupSchedule(BackupSchedule value)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder mergeBackupSchedule(BackupSchedule value)

Required. The backup schedule to update.

.google.firestore.admin.v1.BackupSchedule backup_schedule = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Parameter
Name Description
value BackupSchedule
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder

mergeFrom(UpdateBackupScheduleRequest other)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder mergeFrom(UpdateBackupScheduleRequest other)
Parameter
Name Description
other UpdateBackupScheduleRequest
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder

mergeFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder mergeFrom(CodedInputStream input, ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
Parameters
Name Description
input CodedInputStream
extensionRegistry ExtensionRegistryLite
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides
Exceptions
Type Description
IOException

mergeFrom(Message other)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder mergeFrom(Message other)
Parameter
Name Description
other Message
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

mergeUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)

public final UpdateBackupScheduleRequest.Builder mergeUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)
Parameter
Name Description
unknownFields UnknownFieldSet
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

mergeUpdateMask(FieldMask value)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder mergeUpdateMask(FieldMask value)

The list of fields to be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Parameter
Name Description
value FieldMask
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder

setBackupSchedule(BackupSchedule value)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder setBackupSchedule(BackupSchedule value)

Required. The backup schedule to update.

.google.firestore.admin.v1.BackupSchedule backup_schedule = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Parameter
Name Description
value BackupSchedule
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder

setBackupSchedule(BackupSchedule.Builder builderForValue)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder setBackupSchedule(BackupSchedule.Builder builderForValue)

Required. The backup schedule to update.

.google.firestore.admin.v1.BackupSchedule backup_schedule = 1 [(.google.api.field_behavior) = REQUIRED];

Parameter
Name Description
builderForValue BackupSchedule.Builder
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder

setField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder setField(Descriptors.FieldDescriptor field, Object value)
Parameters
Name Description
field FieldDescriptor
value Object
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

setRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, int index, Object value)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder setRepeatedField(Descriptors.FieldDescriptor field, int index, Object value)
Parameters
Name Description
field FieldDescriptor
index int
value Object
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

setUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)

public final UpdateBackupScheduleRequest.Builder setUnknownFields(UnknownFieldSet unknownFields)
Parameter
Name Description
unknownFields UnknownFieldSet
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder
Overrides

setUpdateMask(FieldMask value)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder setUpdateMask(FieldMask value)

The list of fields to be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Parameter
Name Description
value FieldMask
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder

setUpdateMask(FieldMask.Builder builderForValue)

public UpdateBackupScheduleRequest.Builder setUpdateMask(FieldMask.Builder builderForValue)

The list of fields to be updated.

.google.protobuf.FieldMask update_mask = 2;

Parameter
Name Description
builderForValue Builder
Returns
Type Description
UpdateBackupScheduleRequest.Builder