Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Kotalar ve sınırlar

Bu belgede Dialogflow kullanımına yönelik geçerli kotalar ve sınırlar açıklanmaktadır. Bu kısıtlamaları değiştirme hakkını saklı tutarız. Değişiklik yapılması durumunda bu sayfa güncellenecektir.

Tanımlar

Fiyatlandırma ve kota bilgilerinin açıklanması için aşağıdaki terimler kullanılır:

 • İstek: İstek, API kullanımıyla doğrudan veya entegrasyon ya da konsol kullanımıyla dolaylı olarak yapılması fark etmeksizin Dialogflow hizmetine yapılan herhangi bir çağrı olarak tanımlanır. Göreve ve aracının tasarımına bağlı olarak bir son kullanıcının Dialogflow aracısıyla görev tamamlaması için gereken isteklerin sayısı büyük farklılıklar gösterebilir.
 • Oturum: Oturum, son kullanıcı ile Dialogflow aracısı arasında gerçekleşen bir iletişimdir. Son oturum isteği gönderildikten sonra oturum etkin kalır ve oturum verileri 30 dakika boyunca saklanır. Oturum, bir sohbet oturumu veya sesli bir oturum olabilir. Fiyatları ve kotaları hesaplamak amacıyla tek bir sohbet, birden fazla oturum olarak sayılabilir:
   • Sohbet oturumu: Sohbet oturumu istekler ve yanıtlar için yalnızca metin kullanır. Bir sohbet oturumunda 40'tan fazla istek varsa bu, oturum başına en fazla 40 istek içeren birden fazla oturum olarak sayılır. Örneğin bir oturumda 81 sorgu varsa bu, 3 oturum olarak sayılır.
   • Sesli oturum: Sesli oturum; istekler, yanıtlar veya her ikisi için ses kullanır. Bir sesli oturumda 10 dakikadan uzun ses varsa bu oturum, oturum başına en fazla 10 dakika içeren birden fazla oturum olarak sayılır. Örneğin bir oturumda 21 dakikalık ses varsa bu, 3 oturum olarak sayılır.
 • Tüketici projeleri ve kaynak projeleri: Birden çok proje kullanıyorsanız istek kimlik doğrulamanızla ilişkilendirilen proje (tüketici projesi), istekte aracıyla ilişkilendirilmiş projeyle (kaynak proje) aynı olmayabilir. Bu durumda, fiyatları ve kotaları belirlemek için tüketici projesi kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek için Birden fazla proje kullanma başlıklı makaleyi inceleyin.

Kotalar

Kotalar, projenize uygulanan varsayılan kısıtlamalardır. Ücretli bir sürüm kullanıyorsanız kota artışı talep edebilirsiniz. Kotaların amacı, müşteri bazında hizmet yükünü kısmaktır. Böylece hizmet aşırı yüklenmeye karşı, müşteri de beklenmedik kaynak kullanımına karşı korunmuş olur.

Dialogflow kotaları, aracınızın sürümüne göre değişiklik gösterir. Kotalar her proje için geçerli olup belirli bir projenin kullanıldığı tüm uygulamalar ve IP adreslerinde ortaktır.

Aşağıda listelenen kotalar sıkça karşılaşılan kotalardır. Tüm kotaları incelemek için GCP Console Dialogflow kotaları sayfasına göz atın. Daha yüksek kota talep etmek için kota düzenleme formunda Daha yüksek kota için başvur'u tıklayarak Dialogflow Kota Artış İsteği gönderin.

Kota tablosu

Aşağıdaki tablolarda, sürümler için aracı türüne göre kota karşılaştırması gösterilmektedir. Bir özelliğin dahil olduğu belirtilmediği sürece fiyatlar ve kotalar, bir istek tarafından kullanılan tüm özelliklerin toplamını gösterir.

CX Aracısı

Özellik CX Edition
Metin
 • Dakikada 1.200 istek
Ses giriş/çıkışı
(konuşma tanıma, sesle yazma, STT, konuşma sentezi, metin okuma, TTS)
 • Dakikada 600 istek
Tasarım süresi istekleri
Örneğin, bir aracıyı derlemek veya güncellemek için yapılan çağrılar.
 • Dakikada 60 istek
Diğer oturum istekleri
Örneğin oturum varlıklarını ayarlama veya bağlamı güncelleme/sorgulama.
 • Dakikada 100 istek

ES Aracısı

Özellik Trial Edition Essentials Edition
Metin
 • Dakikada 180 istek
 • Dakikada 600 istek
Ses girişi
(konuşma tanıma, sesle yazma ve STT olarak da bilinir)
 • Dakikada 100 istek
 • Günde 1.000 istek
 • Ayda 15.000 istek
 • İstek başına maksimum 60 saniye ses
 • Dakikada 300 istek
 • İstek başına maksimum 60 saniye ses
Ses çıkışı
(konuşma sentezi, metin okuma ve TTS olarak da bilinir)
 • Ses girişiyle aynı
 • Ses girişiyle aynı
Bilgi Bağlayıcılar (Beta)
 • Toplam belge boyutu maksimum 10 MB
 • Ayda 1.000 istek
 • Günde 100 istek
 • Sınırsız #
Yaklaşım analizi
 • Yok
 • Sınırsız #
Dialogflow telefon ağ geçidi (Beta)
Ses girişi ve çıkışını içerir.
 • Ücretsiz numara:
  Yok
 • Dakika başına toplam 3 dakika telefon araması ‡
 • Günde 30 dakika telefon araması
 • Ayda 500 dakika telefon araması
 • Telefon numarası 30 gün için ayrılır
 • Dakika başına toplam 100 dakika telefon araması ‡
Mega aracı
 • Günde 1.000 istek
 • Sınırsız #
Tasarım süresi istekleri
Örneğin, bir aracıyı derlemek veya güncellemek için yapılan çağrılar.
 • Dakikada 60 istek
 • Dakikada 60 istek
Diğer oturum istekleri
Örneğin oturum varlıklarını ayarlama veya bağlamı güncelleme/sorgulama.
 • Dakikada 100 istek
 • Dakikada 100 istek

Sınırlar

Sınırlar, sabit kısıtlamalar olup artırılamaz. Çoğu kaynakta ve alanda sayı, süre ya da uzunluk sınırları geçerlidir. Bu sınırlar, hizmet uygulaması için sabit kısıtlamalardır.

Aşağıdaki tablolarda sıkça karşılaşılan sınırlar listelenmektedir. Özellik belgeleri ve API referans belgelerinde ek sınırlar sağlanabilir.

Sayı sınırları

CX Aracısı

Açıklama Sınır
Google Cloud projesi başına maksimum aracı sayısı 100
Aracı başına maksimum akış sayısı 20
Aracı başına maksimum varlık türü sayısı 250
Aracı başına maksimum webhook sayısı 100
Aracı başına maksimum ortam sayısı 20
Akış başına maksimum sayfa sayısı 250
Akış başına maksimum rota grubu sayısı 100
Akış başına maksimum sürüm sayısı 20
Akış başına maksimum başvurulan niyet sayısı 2.000
Niyet ve dil başına maksimum eğitim ifadesi sayısı ("Varsayılan Negatif Niyet" hariç) 2.000
Niyet başına maksimum parametre sayısı 20
Varlık başına maksimum varlık girişi sayısı 30.000
Varlık girişi başına maksimum eş anlamlı varlık sayısı 200
Aracı ve dil başına maksimum varlık referans değeri ve eş anlamlı sayısı 1.000.000
Sayfa başına maksimum parametre sayısı 20
Sayfa başına maksimum rota sayısı 100
Sayfa başına maksimum etkinlik işleyici sayısı 100
Rota grubu başına maksimum rota sayısı 100

ES Aracısı

Açıklama Sınır
Google Cloud projesi ve bölge başına maksimum aracı sayısı 1
Maksimum niyet sayısı 2.000
Maksimum varlık türü sayısı 250
Niyet ve dil başına maksimum eğitim ifadesi sayısı * 2.000
Aracı ve dil başına maksimum eğitim ifadesi sayısı * 100.000
Maksimum varlık girişi sayısı 30.000
Varlık girişi başına maksimum eş anlamlı varlık sayısı 200
Aracı ve dil başına maksimum varlık referans değeri ve eş anlamlı sayısı * 1.000.000
Niyet başına maksimum parametre sayısı 20
Niyet başına maksimum giriş bağlamı sayısı 5
Niyet başına maksimum çıkış bağlamı sayısı 30
Niyet ve dil başına maksimum metin yanıtı sayısı * 30
Parametre ve dil başına maksimum istem sayısı † 30

Süre sınırları

CX Aracısı

Açıklama Sınır
Webhook başına maksimum zaman aşımı 30 saniye

ES Aracısı

Açıklama Sınır
Maksimum telefon görüşmesi süresi 3,5 saat

Uzunluk sınırları

CX Aracısı

Açıklama Sınır
Maksimum eğitim ifadesi uzunluğu 768 karakter
Maksimum metin yanıtı uzunluğu 4.000 karakter
Maksimum niyet algılama metni girişi uzunluğu 256 karakter

ES Aracısı

Açıklama Sınır
Minimum aracı adı uzunluğu 1 karakter
Maksimum aracı adı uzunluğu 150 karakter
Maksimum aracı açıklaması uzunluğu 500 karakter
Maksimum niyet adı uzunluğu 100 karakter
Maksimum varlık türü adı uzunluğu 30 karakter
Maksimum eğitim ifadesi uzunluğu 768 karakter
Maksimum işlem adı uzunluğu 250 karakter
Maksimum bağlam adı uzunluğu 250 karakter
Maksimum giriş değeri uzunluğu 512 karakter
Maksimum parametre adı uzunluğu 30 karakter
Maksimum metin yanıtı uzunluğu 4.000 karakter
Maksimum niyet algılama metni girişi uzunluğu * 256 karakter
Maksimum etkinlik adı uzunluğu 150 karakter