Sample.SampleAny (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

com.google.cloud.dataflow.sdk.transforms

Class Sample.SampleAny<T>

  • Method Detail

   • populateDisplayData

    public void populateDisplayData(DisplayData.Builder builder)
    Description copied from class: PTransform
    Register display data for the given transform or component.

    populateDisplayData(DisplayData.Builder) is invoked by Pipeline runners to collect display data via DisplayData.from(HasDisplayData). Implementations may call super.populateDisplayData(builder) in order to register display data in the current namespace, but should otherwise use subcomponent.populateDisplayData(builder) to use the namespace of the subcomponent.

    By default, does not register any display data. Implementors may override this method to provide their own display data.

    Specified by:
    populateDisplayData in interface HasDisplayData
    Overrides:
    populateDisplayData in class PTransform<PCollection<T>,PCollection<T>>
    Parameters:
    builder - The builder to populate with display data.
    See Also:
    HasDisplayData


Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Dataflow: Stream & Batch Processing
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.