com.google.cloud.dataflow.sdk.runners.inprocess (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

Package com.google.cloud.dataflow.sdk.runners.inprocess

Defines the InProcessPipelineRunner, which executes both Bounded and Unbounded Pipelines on the local machine.

See: Description

Package com.google.cloud.dataflow.sdk.runners.inprocess Description

Defines the InProcessPipelineRunner, which executes both Bounded and Unbounded Pipelines on the local machine.

See com.google.cloud.dataflow.sdk.runners for more information about Pipeline Runners.


Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Dataflow: Stream & Batch Processing
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.